DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022

Kritiske konsekvenser af ændringer i Refusionsordningen

20-11-2019

Teatercentrum v. direktør Henrik Køhler, har leveret følgende høringssvar til udkast til bekendtgørelse om statsrefusion af køb af børne- og opsøgende teater:

 

Det er med stor bekymring, at Teatercentrum ser på ændringerne i bekendtgørelsen om statsrefusion af kommuners udgifter til teater for børn og unge. 

Det er som udgangspunkt svært for os at se behovet for ændring på refusionsordningen. Ordningen med et refusionsudvalg har fungeret siden sin start i 1997, hvor udvalget blev nedsat som en erkendelse af behovet for en børneteaterfaglig vurdering af scenekunst for børn og unge og som en accept af de særlige vilkår der er for at producere scenekunst til netop børn og unge. Nedsættelsen af udvalget skete også i erkendelse af, at det daværende teaterråd ikke havde overskud, ej heller kompetencerne til at vurdere ansøgningerne om refusion ud fra kvalitativt tilfredsstillende kriterier. 

Konsekvenserne af ændringer i bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter 

Konkret ser vi kritisk på tre konsekvenser af ændringer i bekendtgørelsen: 

- Afskaffelse af showcase 


- Nedlæggelse af refusionsudvalget 


- Afskaffelse af refusion på enkeltbilletter 


Showcase 


Der er to vigtige aspekter i vurderingen af en forestilling til optagelse i refusionsordningen; Vurderingen af den børneteaterfaglige og den kunstneriske kvalitet på den ene side, og opdagelse og anerkendelse af nye scenekunstneriske formater og initiativer på den anden side. 
Disse to aspekter kan ikke tilgodeses tilstrækkeligt gennem en vurdering af ansøgninger på skrift. Vi frygter, at afskaffelsen af showcase vil gøre det sværere for teatre fra vækstlagene at få godkendt forestillinger, og dermed vil branchen gå glip af den udvikling og inspiration, som showcase har været med til at sikre. Vi frygter også, at kvaliteten af forestillinger vil falde. Vi ved med 22 års erfaring, at showcase har været positivt med til at hæve kvaliteten af de forestillinger, der udbydes i refusionsordningen. 
    

Refusionsudvalget 

Ved nedlæggelse af refusionsudvalget vil der mangle fokus på den særlige børneteaterfaglige kvalitet, som er en meget stor del af kvalitetsvurderingen af teater for børn og unge. Refusionsudvalget har bestået af fem personer med denne særlige kompetence og denne faglighed findes kun i projektstøtteudvalget i begrænset omfang. Det er ikke realistisk at forestille sig, at Projektstøtteudvalget, ved siden af deres mange andre opgaver, kan finde ressourcer til at holde sig tilstrækkelig orienteret om udviklingen og tendenser i miljøet. 

Refusion på enkeltbilletter 

Refusion på enkeltbilletter har fortrinsvist været benyttet af teaterforeninger landet over, der af kommunen er udpeget til at sikre børn og unges møde med scenekunst. Det er velfungerende ordninger hvor teaterforeningen ved salg af enkeltbilletter til kommunens skoler og institutioner har kunnet gennemføre et alsidigt teaterprogram, der ikke alene kommer et institutionspublikum til gode, men også tilbyder aktiviteter til et familiepublikum. 

Ordningen har ganske vist kun udgjort under 10 % af den samlede refusionspulje, men omsat til antal billetter svarer det til, at op til 25.000 børn og unge ikke længere får mulighed for at møde scenekunst. Det er den medførte lettelse i administrationen ved nedlæggelse af ordningen simpelthen ikke værd. 

Det kan også nævnes, at selvom scenekunstaftalen påpeger, at der fremover kun kan hentes tilskud på enkeltbilletter via formidlingsordningen, er det ikke sikkert at dette administrativt kan gennemføres for omtalte type forestillinger og derudover vil en i forvejen hårdt belastet ordning, der i aftalen er påført en besparelse på ca. 9 millioner, skulle belastes med yderligere 1 million kroner. 

Forslag til ændringer i bekendtgørelsen 

Idet vi erkender, at aftalen om scenekunstområdet har politisk opbakning har vi følgende konkrete forslag til ændringer i bekendtgørelsen: 

§ 5 ændres til:
”Meddelelse af refusionsgodkendelse af en produceret forestilling sker efter ansøgning, der indsendes til Statens Kunstfond. Statens Kunstfond fastsætter i samråd med Teatercentrum og Dansk Teater nærmere regler for ansøgningernes form og indhold, samt indsendelsestidspunkt.” 

Med denne ændring ønsker vi at sikre, at proceduren for ansøgningen bliver udarbejdet i overensstemmelse med de praktiske vilkår for både producenter og aftagere og at denne, til hver en tid, kan justeres i forhold til hvad der er hensigtsmæssigt. I dette ligger der bl.a. en mulighed for at inddrage Aprilfestival som et aktiv i vurderingsprocessen. 

§ 6 ændres til: ”Ved den scenekunstfaglige vurdering af en forestilling lægger Statens Kunstfond vægt på forestillingens kvalitative og børneteaterfaglige standard.”

Vi ønsker med denne ændring at gøre børneteaterfaglige kompetencer til en betydelig del af vurderingen af ansøgningerne, idet den kunstneriske kvalitet alene ikke siger noget om forestillingens egnethed for et ungt publikum. Der findes adskillelige eksempler på, at vurderingen af en forestillings kunstneriske kvalitet har måtte nedprioriteres til fordel for forestillingens børneteaterfaglige nødvendighed. I dette forslag ligger også et ønske om en opkvalificering af projektstøtteudvalgets børneteaterfaglige kompetencer. Dette kunne som minimum gøres gennem et 6. børneteaterfagligt medlem af projektstøtteudvalget. 

Idet jeg ønsker at vores betragtninger om konsekvenserne af ændringerne tages til efterretning og vores ønsker til ændringer i bekendtgørelsen efterkommes, stiller jeg mig til rådighed med yderligere uddybning. 

Med venlig hilsen 

Henrik Køhler, direktør for Teatercentrum

FLERE DEBATINDLÆG
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
07-06-2022
24-05-2022
21-03-2022
17-03-2022
10-03-2022
02-03-2022
21-01-2022
19-01-2022
13-01-2022
12-01-2022
10-01-2022
09-01-2022
01-12-2021
07-08-2021
10-06-2021
02-06-2021
02-06-2021
31-05-2021
10-05-2021
25-04-2021
11-03-2021
10-03-2021
08-03-2021
18-02-2021
16-02-2021
07-12-2020
19-09-2020
03-09-2020
22-06-2020
26-05-2020
01-04-2020
27-03-2020
26-03-2020
28-02-2020
23-02-2020
19-02-2020
18-02-2020
29-01-2020
28-01-2020
25-11-2019
22-11-2019
19-11-2019
17-11-2019
24-10-2019
10-10-2019
07-10-2019
06-10-2019
05-10-2019
04-10-2019
28-09-2019
26-09-2019
10-09-2019
07-09-2019
21-06-2019
10-04-2019
20-03-2019
26-02-2019
22-02-2019
09-12-2018
04-12-2018
02-12-2018
19-11-2018
18-11-2018
16-11-2018
14-11-2018
08-11-2018
28-10-2018
25-09-2018
18-09-2018
10-09-2018
07-09-2018
20-07-2018
19-07-2018
18-06-2018
01-06-2018
31-05-2018
30-05-2018
08-04-2018
07-04-2018
06-04-2018
05-04-2018
21-03-2018
18-03-2018
11-01-2018
17-11-2017
29-10-2017
19-10-2017
14-10-2017
12-10-2017
12-06-2017
31-05-2017
13-05-2017
22-04-2017
05-02-2017
04-02-2017
24-01-2017
22-01-2017
19-01-2017
09-12-2016
27-10-2016
24-10-2016
15-10-2016
12-10-2016
22-09-2016
01-09-2016
30-08-2016
22-08-2016
18-08-2016
11-08-2016
08-06-2016
23-05-2016
06-05-2016
12-04-2016
22-03-2016
02-02-2016
27-10-2015
17-10-2015
08-09-2015
27-08-2015
26-05-2015
12-05-2015
07-05-2015
05-05-2015
04-05-2015
01-05-2015
30-04-2015
29-04-2015
28-04-2015
27-04-2015
21-04-2015
20-04-2015
16-04-2015
11-03-2015
03-03-2015
21-02-2015
03-11-2014
20-10-2014
29-09-2014
28-09-2014
24-09-2014
23-09-2014
21-09-2014
18-09-2014
13-04-2014
12-04-2014
10-04-2014
03-04-2014
02-04-2014
01-04-2014
30-03-2014
29-03-2014
21-03-2014
25-02-2014
24-02-2014
23-02-2014
22-02-2014
12-02-2014
11-02-2014
07-02-2014
23-01-2014
13-12-2013
08-12-2013
02-12-2013
02-11-2013
24-10-2013
03-10-2013
29-09-2013
12-05-2013
06-05-2013
27-04-2013
26-04-2013
23-04-2013
22-04-2013
18-03-2013
22-02-2013
20-02-2013
06-02-2013
08-01-2013
29-12-2012
28-12-2012
18-11-2012
31-10-2012
14-10-2012
12-10-2012
10-10-2012
26-09-2012
23-09-2012
18-09-2012
20-06-2012
15-06-2012
14-06-2012
13-06-2012
12-06-2012
08-06-2012
07-06-2012
30-05-2012
27-05-2012
23-05-2012
18-05-2012
30-04-2012
25-04-2012
21-03-2012
15-03-2012
14-02-2012
10-02-2012
07-02-2012
04-02-2012
20-10-2011
12-10-2011
05-10-2011
01-10-2011
28-09-2011
23-09-2011
31-08-2011
29-08-2011
11-08-2011
06-06-2011
29-05-2011
18-05-2011
29-04-2011
19-04-2011
15-04-2011
12-04-2011
08-04-2011
03-04-2011
24-03-2011
16-03-2011
13-01-2011
17-12-2010
06-12-2010
13-10-2010
04-10-2010
13-09-2010
27-07-2010
17-04-2010
15-04-2010
01-03-2010
24-11-2009
15-11-2009
20-09-2009
03-09-2009
20-08-2009
18-08-2009
03-06-2009
15-05-2009
09-03-2009
10-02-2009
16-12-2008
28-11-2008
25-11-2008
24-11-2008
18-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
10-10-2008
01-10-2008
25-09-2008
25-09-2008
Flere anmeldelser