DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Genbrug er godt - også til at illustrere det tilbagevendende fænomen, når det statslige udvalg, p.t. med navnet Projektstøtteudvalget, kommer med listen over de teatre, der har fået godtaget deres ansøgninger om støtte til drift og projekter. Men som altid slipper puljemidlerne slipper op, længe før de gode ansøgninger gør det...Illustration: Bob Katzenelson

'Udvikling er en nødvendighed'

17-09-2015
Og det er penge til at producere teaterkunst for også. Projektstøtteudvalget melder ikke overraskende ud, at man støtter udviklingen af scenekunst i Danmark. I den aktuelle store uddeling for sæson 2016-17 har man prioriteret både udviklingsprojekter og flerårige aftaler til de små teatre og mener at se vejen til fornyelse her. Men det meste er nu gammel vin på nye flasker...
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Projektstøtteudvalgets tildelinger i børneteaterpuljen for sæson 2016-17 og frem:

- Asterions Hus: Projekter og basisomkostninger - 2016/17 og 17/18: 2.000.000 kr.

- Hvid Støj Sceneproduktion: Projekter og basisomk. i 2016/17, 17/18 og 18/19: 3.300.000 kr.

- Teater O: Driftsstøtte i 2016/17, 17/18 og 18/19: 4.500.000

- Teateriet Apropos: Projekter og basisomk. i 2016/17 og 17/18: 1.600.000 kr.

- Teatret st.tv.: Driftsstøtte i 2016/17, 17/18 og 18/19: 3.300.000 kr.

- Uppercut Danseteater: Projekter og basisomk. - 2016/17 og 17/18: 2.200.000 kr.

- VÆRK: Projekt (Ræven går derude): 750.000 kr.

- Teater Blik: Projekt (Sommervækster): 450.000 kr.

- Teaterforeningen Frøken Fracasos Kompagni: Projekt (Tamme tigre findes ikke): 550.000 kr.

- My Grönholdt/MYKA: Turne (danseforestillingen Polar Bear): 250.000 kr.

- Teater Minsk: Projekt (Himmel): 500.000 kr.

- Samuel Jakob Gustavsson: Projekt (Konsekvens): 500.000 kr.

- CoreAct: Projekt (Beskæring): 250.000 kr.

- Teaterforeningen Graense-Loes: Projektstøtte: 100.000 kr.

- Grønnegade Teater: Projekt (Jorden Rundt i 80 dage): 200.000 kr.

- Teater Wunderbar: Projekt (Hvad tror du selv?): 400.000 kr.

- AbstraXteater: Turnestøtte (Kongen og Vandkanden): 50.000 kr.

- Teater Baglandet: Projekt (Vækst): 650.000 kr.

- Teaterkunst: Projekt (Hvad er dansk): 275.000 kr.

- Teatret Masken: Projekt (Reservatet): 400.000 kr.

- Ole Haandsbæk Christensen: Projekt (Knud-Klud og musikken): 125.000 kr.

- Teater Refleksion: Animatoriet (Dukke- og animationsteaterværksted): 100.000 kr.

- Foreningen for International Scenekunst: Festival (Live Art for Børn-3) 500.000 kr.

- Det Olske Orkester: Teknik: 22.000 kr.

- Sofie Krog Teater: Turnebil: 290.000 kr.

---

Fra voksenpuljen:

(- Meridiano Teatret: Driftstøtte for 2016-17, 17/18 og 18/19: 6.000.000 kr.)

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har netop meddelt udkommet af den ene - og største - af de to hoveduddelinger, der i sæson 2016-17 skal tilgodese de mange teatre og projekter, der ikke er placeret i faste støtterammer andetsteds.

Der er blevet uddelt 78,4 mio. kr. til enkeltstående scenekunstprojekter og til drift af en række små, etablerede teatre. Og mens man så atter kan undre sig over, hvorfor det skal hedde Projektstøtteudvalget, når der i høj grad også gives driftsstøtte og det helt tilsvarende, som gemmes under eufemismen 'basisomkostninger', kan man samtidig konstatere, at der ikke er så voldsomt meget nyt under solen.

Vel er der givet penge til det, udvalget kalder udviklingsprojekter - der skal 'sikre fornyelse og dynamik i det danske scenekunstmiljø' - men de fleste midler er nødvendigvis og fornuftigt nok brugt til at sikre fortsat drift hos en lang række små teatre, som selvfølgelig også ved denne kontinuitetsstøtte får muliged for (fortsat) kunstnerisk udvikling.

Penge til en tredjedel af ansøgerne

Men som altid må både udvalg og ansøgere sørgmodigt konstatere, at støttepuljen ikke rækker langt.  

Det ses helt kontant ud fra denne uddelingsrunde, der har gjort det muligt at tildele støtte til blot en tredjedel af ansøgerne i hver af de to puljekategorier: 

Til scenekunst for voksne har udvalget modtaget 195 ansøgninger og imødekommet 67 med et samlet bevillingsbeløb på 55,1 mio. kr., mens man til scenekunst for børn har modtaget 80 ansøgninger og imødekommet 25 med et samlet bevillingsbeløb på 23,3 mio. kr.

Det vil sige, at en lang række teatre og projekter skal forsøge at finde støtte andetsteds fra, hvis forestillinger - og teaterdrift - skal sikres. Der er en vis tradition for, at teatrenes hjemkommuner yder mindre bidrag fra deres kulturbudget og det er også stadig muligt at få penge via fonde og legater, men det er ofte hårdt og tidskrævende arbejde.

Dertil kommer, at en del teatre og projektgrupper på forhånd opgiver overhovedet at sende ansøgninger til Projektstøtteudvalget, fordi de ikke regner med et muligt positivt udkomme.

De annoncerede besparelser på 600 mio. kr. over de næste fire år på bl.a. teatre, som regering og kulturminister har meldt ud, gør heller ikke udsigterne lysere.

Meridiano nu i voksenpuljen

Teateravisen.dk har som bekendt fokus på scenekunst for børn og unge - men har kigget på begge de to støttepuljers udseende, hvorfor der anes en vis vilkårlighed i anbringelse af visse teatre/projekter.

Mest markant er, at man pludselig finder Meridiano Teatret i voksenpuljen - og selvom teatret også laver voksenproduktioner, så er det de primært de mange seværdige børneteaterforestillinger, der tegner det Gentofte-baserede teaters markante profil.

Om puljeskiftet siger teatrets mangeårige manager, Poul Richard Pedersen:   

»Der er ikke fra vores side tale om en ændring i vores repertoire. Vi har som altid i vores ansøgning skabt et repertoire, der omfatter både børne- ungdoms og voksenteater. Så jeg opfatter det som en teknikalitet - ganske som vi egentlig har opfattet det som en teknikalitet de mange sæsoner, hvor vi faktisk har lavet både børne- og voksenteater - men på en bevilling fra børnepuljen,«

Poul Richard Pedersen fortæller, at titlen på teatrets ansøgning var: '3-årig drift børne- ungdoms- og voksenteater sæson 16/17, 17/18, 18/19' - og den er så blevet placeret i voksenteaterpuljen i år.

Det kan virke lidt forvirrende, men faktisk er rigtig mange af de børneteaterpulje-placerede teatre i samme situation, hvor man producerer teater for flere kategorier og følgelig også angiver det i ansøgningerne.

Og nogle dukker så op i begge puljer, hvor portalen i hvert fald har spottet Samuel Jakob Gustavsson og CoreAct.

Flerårige bevillinger

Ansøgerfeltet har været præget af en række spændende og nytænkende samarbejdsprojekter, skriver Projektstøtteudvalget i sin pressemeddelelse:

'Vi er i udvalget meget tilfredse med at se, at vores budskab om nødvendigheden af samarbejder på tværs af strukturer og landsdele er blevet hørt. Vi håber meget, at det kan være med til at skabe endnu mere dynamik og udvikling og i sidste ende kunstneriske, interessante og vedkommende resultater på tværs i scenekunstmiljøet', lyder det således fra udvalgsformand Ditte Maria Bjerg.

Disse samarbejder har nu eksisteret i mange år - også i Aarhus, hvor udvalget tillige med sin nyeste tildeling mener at have prioriteret det 'stærke børne- og ungeteatermiljø' ved  bl.a. at give to- og tre-årige bevillinger til Teateriet Apropros, Hvid Støj Sceneproduktion og Teater O.

Det er der så heller ikke den helt store nyhed i, idet både Teater O og Hvid Støj p.t. er på flerårige støttetildelinger (udskrevet af det forrige udvalg, som dengang hed Scenekunstudvalget), men Teateriet Apropos er dog nu gået fra tilbagevendende projektstøtte til et fast to-årigt ophold i puljeordningen.

Udvalget noterer også som noget særligt, at der er givet en flerårig bevilling til Teatret st.tv. - selvom teatret ligeledes p.t. befinder sig i en flerårig støtteperiode. Teatret st.tv. får dog et lille løft på 100.000 kr. årligt (til nu 1,1 mio. kr.) ganske som Hvid Støj Sceneproduktion - hvor kunstnerisk leder Charlotte Ladefoged glæder sig over den nye tre-årig støtteperiode, der indikerer, at man har fastholdt bevågenheden hos støttegiverne. Hvilket også kommer godt tilpas, fordi teatret ikke længere får basistilskud fra Aarhus Kommune.

Bysbørnene fra Teater O kan ligeledes glæde sig over yderligere tre sæsoner - dog på helt samme niveau som nu, dvs. 1,5 mio. kr.

Nedgang og optur

Og graden af glæde over flerårige tilsagn skal nok osse aflæses af den tildelte sum hos de enkelte teatre.

Fx. ryger Uppercut Danseteater de kommende to sæsoner fra 1,4 til 1,1 mio. årligt (man har tidligere været oppe på 1,5 mio. kr. årligt), mens Asterions Hus går fra denne sæsons 750.000 kr. til to sæsoner på hver en mio. kr. - hvor teatret dog var oppe på årlige 1,6 mio. for et par sæsoner siden. Og selvom det principielt er to uafhængige foretagender, skal det lige med, at paraplyprojektet Teaterøen er tildelt en mio. kr. fra voksenpuljen - og har en vis forventning om at få det samme fra Københavns Kommune.

Listens fravær af nogle af de mange veletablerede og normalt-støttede teatre skyldes  selvfølgelig, at de p.t. gnaver på flerårige støttetilsagn, udstedt forrige år eller før, og derfor også har støtte til førstkommende sæson 2016-17. Det gælder Batida, Dansk Rakkerpak, Det Fortællende Teater, Det Olske Orkester, Gazart, Opgang 2 Turneteater, Sofie Krogs Teater, Teater 2 Tusind, Teater Hund, Teater Patrasket, ZeBU og Teater Refleksion. Samt Alias Teaterproduktion (som nu er splittet op i børneteatret Mærkværk og voksenteatret Alias, hvor sidstnævnte så har fået voksenstøtte i denne omgang, mens Mærkværk formodes at køre videre med børneteaterpuljepengene...)

Næste ansøgningsrunde

Som vanligt er der også en håndsrækning til projekter fra nogle af de støttede teatre. Det gælder i denne omgang egnsteatrene Grønnegade Teater i Næstved og Masken i Nykøbing Falster. Mens Teater Refleksion - der er i fuld gang med en fire-årig støtte på 6,4 mio. kr. - har fået en donation på 100.000 kr. til sit dukke- og animationsteaterværksted.

Det driftige teater med stor turnevirksomhed og stationær scene og altså udviklingsvirksomhed er i øvrigt også begunstiget af driftstilskud fra Aarhus Kommune.

Også den igangværende performance-festival for børn, LiveArt (se note), har fået penge til tredje udgave af festivalen næste år.

Og endelig er der blevet lidt støtte fra børneteaterpuljen til teknik (Det Olske Orkester) og turnebil (Sofie Krog Teater).

Og så kan teatrene så småt gå i gang med ansøgningerne til næste hovedpulje, der primært gælder scenekunstneriske projekter og har deadline 15. januar 2016 - med offentliggørelse i løbet af foråret. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - 'Udvikling er en nødvendighed'
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser