DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Carsten Wittrock ved plakatopsætning i 2013 uden for teaterhuset (indsat foto), der rummer Nørregaards Teater og Odenses to andre små storbyteatre, Momentum og Den Fynske Opera. Foto: Ole Funch/Odense Kommunes hjemmeside

Tre i én

22-01-2017
Der er lagt an til en kommende fusion mellem Odenses tre små storbyteatre for at sikre administrative stordriftsfordele. Og de bor jo i samme hus allerede. Carsten Wittrock, leder af børne- og ungdomsteatret Nørregaards Teater, ser fællesprojektet som en mulighed for bl.a. bedre teatersalsudnyttelse, professionalisering af pr-indsatsen og samproduktioner m.v.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* NØRREGAARDS TEATER (Data fra 2015)

Driftsaftale 1/7-2015 – 30/6-2019

Årlig omsætning ca. 5.2 mio. kr. Heraf 1.8 mio. kr. fra OK og min. 1.2 mio. kr. i statstilskud.

Dækker aldersgruppen 11⁄2 - 16 år

371 forestillinger (heraf 146 på egen scene) i 2015 – 6398 publikummer på egen scene – hertil turné: ca. 13.000 publikummer i 2015

Administrerer ordningen Teater i skolen, samt Teater i Farvergården og andre teatertilbud for børn (inddrager opsøgende teater)

* TEATER MOMENTUM (2015-NIVEAU)

Driftsaftale 1/7 2015 – 30/6 2019

Forventet omsætning 5,2 mio. kr. i sæson 2015/16 (ved sæsonstart). Heraf 2,5 mio. kr. tilskud fra OK og 1,3 mio. kr. fra stat.

Værdi af indirekte lokaletilskud 1,6 mio. kr. (fælles værdi af hele teaterhuset på Filosofgangen, inkl. de 2 andre teatre)

250-280 arrangementer årligt (jf. pressemeddelelse)

Min. 3 nyproduktioner og 45 opførelser årligt. Ca. 20 gæstespil årligt

Sideprogram flere gange ugentligt (gæstespil, koncerter, foredrag).

Ca. 10.600 publikummer i huset i sæson 2014/15. Pt. ca. 11.000 gæster i sæson 2015/16

* DEN FYNSKE OPERA (2015-NIVEAU)

Driftsaftale 1/7 2015 – 30/6 2019

Forventet omsætning 4,9 mio. kr. i sæson 2015/16 (ved sæsonstart)

Heraf 2,4 mio. kr. tilskud fra OK og 1,6 mio. kr. fra stat.

Værdi af indirekte lokaletilskud 1,6 mio. kr. (fælles værdi af hele teaterhuset på Filosofgangen, inkl. de 2 andre teatre)

Ca. 75 arrangementer i indeværende sæson (jf. sæsonprogram)

Min. 2 nyproduktioner (heraf min 1 egenproduktion)

Min. 1 gæstespil årligt.

Min. 20 opførelser årligt + min. 10 operacafeer/operakoncerter

Sideprogram (koncerter, foredrag og happenings i byrum/åen/udenbys).

Ca. 4.500 publikummer i huset i sæson 2014/15 (fordelt på 42 forestillinger og koncerter)

(Kilde: Odense Kommune)

----

* Om teaterhuset på Filosofgangen:

Odense Sommertheater åbnede 1895 i en karakteristisk teaterbygning i schweizerstil i Ny Vestergade med 476 pladser. Det er nok mest kendt for, at det var her vekselsangen ‘Sejle op ad Aaen’ blev lanceret, for teatret gik fallit året efter og blev genåbnet som Odense Folketheater 1896, hvor der blev spillet revyer, operetter og folkekomedier. 1934 blev en tilstødende restaurant, Rosenhaven, indrettet til solist- og artistoptræden. 1944 beslaglagde tyskerne huset, som først genåbnede 1948, men som biograf. Den lukkede 1952. Siden har der bl.a. været bilhandel og byggemarked.

I 1982 fik Banden - der blev egnsteater i Odense i 1979 - plads i teaterhuset frem til 1991 (hvor kommunen inddrog teaterstøtten - Banden fortsatte dog som gruppeteater frem til 1993).

Efter en større renovering 1995-97 af hele komplekset lod kommunen det indrette til teaterdrift under navnet Teaterhuset, hvor også Odense Internationale Musikteater og børneteatret Skægspire har haft hjemme. 

En 3-i én jo bl.a. et udtryk for den klassiske neglerenserklipperfil, der på ingen plads samler flere funktioner - men det kan da i en poppet vending også lige bruges om et endnu ikke fastlagt fremtidsscenarie for de tre små storbyteatre i Odense, der i forvejen har til huse i teaterhuset på Filosofgangen 19 og nu barsler med planer om en egentlig fusion, der skal give administrative stordriftsfordele og bedre arbejdsbetingelser for alle tre teatre. Og også mere kunstnerisk synergi.

Teaterhuset rummer børne- og ungdomsteatret Nørregaards Teater, Den Fynske Opera og voksenteatret Momentum - og mangler vel egentlig bare et danseteater for at være en komplet scenekunstnerisk enhed.

At de tre nuværende produktionsenheder har forskellige teaterprofiler betyder bl.a., at en fusion hverken skal give kunstneriske reduktioner eller kannibalisering af den samlede publikumsmasse.

De tre teatre er alle selvejende institutioner, hvis bestyrelser angiveligt er indstillet på at arbejde videre på ideen, der primært skal give fælles administration med stordriftsfordele omkring fx lokaleudnyttelse, pr-arbejde, billethåndtering, fælles forsikringer m.v.

Operaen udfordret på økonomien

De tre teatre har nogenlunde samme årlige omsætning omkring de fem mio. kr., og de to af dem faktisk også p.t. samme leder i skikkelse af Marianne Klint, der efter otte år som leder af Momentum sidste år også blev leder af Den Fynske Opera - mens lederen af Nørregaards Teater er Carsten Wittrock.

Operaen har modsætning til de to øvrige teatre røde tal på bundlinjen, og Marianne  Klint tiltrådte i april 2016 med det formål at få styr på økonomien, ligesom Odense Kommune ikke har villet skrive under på en ny driftsaftale med en organisation, der har underskud - omend kommunen dog sørger for at tilføre operaen de nødvendige midler, mens budgettet rettes op og til.

Det er så også en meget konkret hurdle for en fusion, der kræver positiv økonomi for alle tre teatre, kommunal accept af fusionsplanerne og ditto fra Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer det statslige bidrag til de tre små storbyteatre (se faktaboks).

Som Odense Kommunes daværende kulturchef, Ellen Drost, november 2016 sagde til tv2fyn:  

'Det støtter vi op om, og nu må vi se, hvad de finder ud af. Det er jo tre selvejende institutioner, så de skal jo finde ud af, hvad de kunne tænke sig i fremtiden. Og så skal vi lige have Slots- og Kulturstyrelsen til at sige OK, at det er måden, man gør det her på'.

 

Kapacitetsudvidelse

Hos Nørregaards Teater, der skiftede livet som turnerende børneteater ud med status som lille storbyteater i Odense i 2011, har bestyrelsen endnu ikke givet endeligt tilsagn, men man skal drøfte fusionsplanerne på et møde i starten af februar.

Og teaterleder Carsten  Wittrock forventer i øvrigt ikke, at en endelig fusion bliver realiseret før tidligst i sommeren 2019 - som også er deadline for indgåelse af nye driftsaftaler for de tre små storbyteatre.

Det giver så også Den Fynske Opera tid til at få økonomien til at balancere.

Wittrock ser dog heller ikke en eventuel fusion som en form for økonomisk spareøvelse, men at de samlede driftsmidler kan udnyttes bedre og medarbejdere får mere hele jobs frem for lave en masse små forskellige opgaver hvert sit sted.

»Jeg ser det som en kapacitetsudvidelse med professionalisering af pr-arbejdet og større faglighed på de enkelte poster og en bedre koordinering af lokalerne - hvor det vil gå fra at være 'vores sal' til 'husets sal' for teatrene på stedet,« siger han.

Ledelsesstruktur

Der er i sagens natur ikke lagt færdige planer for en overordnet ledelsesstruktur, men ideen er at bevare selvstændige rammer for de enkelte kunstneriske enheder.

»I skitseform kan der være en administrativ leder og tre kunstneriske ledere af hver sin produktionsenhed. Den administrative leder skal ikke blande sig i de kunstneriske valg, men være med til at definere de økonomiske rammer for kunstproduktionen samt gæstespil, fordeling af de enkelte sale og lokaler til produktioner m.v.,« siger Carsten Wittrock, der tror at en fusion og en centralt administrativ enhed vil give bedre arbejdsvilkår for de kunstneriske ledere og producenter, fordi de ikke samtidig skal tage sig af en masse praktiske ting i forløbene.

Selvstændige profiler og synergi

Og selvom de tre nuværende små storbyteatre altså vil være sikret deres individuelle profil efter en fusion, ser han udvidede muligheder for kunstneriske synergieffekter og egentlige samproduktioner.

Den Fynske Opera og Nørregaards Teater kunne gå sammen om en børneopera, Momentum og Nørregaards Teater kunne samproducere en ungdoms-/voksenforestilling og der kunne produceres musikdramatiske forestillinger på tværs af de tre teatre m.v.

Men nu skal bestyrelserne i de tre teatre altså blive enige om at gå videre med planerne, ligesom Odense Kommune og Stats- og Kulturstyrelsen som de kommunale og statslige økonomiske bidraggivere skal sige god for den endelige fusionsmodel.

Og rent økonomisk er der vel også en økonomisk gulerod, efter at nu forhenværende kulturminister Bertel Haarders omfordeling af statslige midler til de små storbyteatre jo sendte nogle øremærkede kroner fra hovedstaden til bl.a. Odense: Fra 127.450 kr. årligt voksende til 892.149 kr. i 2024.  

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Tre i én
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser