DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Teateravisen fortsætter uhæmmet det ressourcebesparende og bæredygtige genbrug af den faste illustration til uddelingerne fra Projektstøtteudvalget. Tegning: Bob Katzenelson

Teknologien som tema og kreativt mulighedsrum

05-09-2023
Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort årets store uddeling fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud til et stigende antal projekter, hvor det digitale formsprog og kreativ teknik er i fokus. Der er uddelt 86,2 mio. kr. til 98 ansøgninger.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Fra tilsagnslisten 'Scenekunst – børn, unge og voksne' med ansøgningsfrist 1.6.2023

* Støtte: ’Børn og unge’

- ASSITEJ Danmark: Aktiviteter (ASSITEJ åbner verden for danske scenekunstnere) – 1.000.000 kr.

- Bobbi Lo Produkion: Projekt (Dancing with the dead) – 450.000 kr.

- De Røde Heste: Aktiviteter (to sæsoner a 0,5 mio. kr.) – 1.000.000 kr.

- Den selvejende institution Struer Museum: Projekt (BLÅ) – 400.000 kr.

- Det Lille Turneteater: Projekt (Peter Plys) – 500.000 kr.

- MÆRKVÆRK: Driftsstøtte i tre sæsoner (0,4, 1,0 & 1,0 mio. kr. ) – 2.400.000 kr.

- Kristina Thede Johansen: Projekt (’Hjertelyd’ – babyopera) – 60.000 kr.

- Langmis: Projekt (Farmor Floras grønne fingre) – 500.000 kr.

- MYKA: Tilskud t. internationale aktiviteter og turne – 40.000 kr. 

- Panisk Organisk Kompagni: Projekt (Hvad øjet ikke ser) – 200.000 kr.

- sART Danseteater: Aktiviteter i to sæsoner (2 x 1.0 mio. kr.) – 2.000.000 kr.

- Batida: Projekt (Drømmefangeren) – 750.000 kr.

- Teater Refleksion: Tilskud til belgisk festivaltur m. ’Bænken’ – 19.000 kr.

- Teater Refleksion: Projekt (Træer) – 450.000 kr.

- Dramatiker Væksthus: Tilskud til to sæsoner (2 x 0,5 mio. kr.) – 1.000.000 kr.

- Teaterværkstedet Madam Bach: International tour 2023/24 – 65.000 kr.

- Teatret st.tv: Projektstøtte (Se mig nu) – 500.000 kr. 

* Støtte: ’Delvis børn og unge’ 

- Asterions Hus: Rejseaktivitet – 50.000 kr.

- Aveny-T Fonden: Til åben scene til det frie felt (to sæsoner a 0,5 mio. kr.) – 1.000.000 kr.

- Civil Sector: Projekt (You can’t avoid crashing into a Pokémon…) – 800.000 kr.

- David T: Genopsætning og turne (Pigeon superstition) – 180.000 kr.

- DYNAMO: Tilskud til int. gæstepil – 150.000 kr.

- Foreningen Birca Residency: Laboratorium for ny økologisk scenekunst – 300.000 kr.

- Ilon Lodewijks: Projekt (5 happenings i havet) – 180.000 kr.

- Inst. Of Interconnected Realities: Aktiviteter sæson 2024-25 – 1.000.000 kr.

- Jakob La Cour Studio: Driftsstøtte i tre sæsoner (3 x 1,2 mio. kr.) – 3.600.000 kr.

- Katrine Faber: Udviklingsprojekt (Resonating Landscapes) – 85.000 kr.

- Korbo: Allo Korbo 2024 – 90.000 kr.

- Københavns Kommune: Attitudes Festival (int. festival for hiphop-dans 2024 & 2025) – 500.000 kr.

- Meridiano Teatret: Driftsstøtte i tre sæsoner (3 x 1,2 mio. kr.) – 3.600.000 kr.

- Out of Balanz: Genopsætning (Going Nowhere) – 140.000 kr.

- SceneRum: Projekt (Requiem for papir?) – 600.000 kr.

- Seimi Nørregaard: Projekt (Længsel) – 95.000 kr.

- Sofie Krog Teater: Internationale aktiviteter 2023/24 – 150.000 kr.

- Stichting Highlight Delft: Projekt (SH4DOW at Highlight Delft 2024) – 50.000 kr.

- Svalholm: Projekt (Til Aftensang) – 500.000 kr.

- Hils Din Mor: Driftsstøtte i tre sæsoner (1,2 mio. x 3) – 3.600.000 kr.

- Teaterforeningen Liminal: Aktiviteter i to sæsoner (2 x 1 mio. kr.) – 2.000.000 kr.

- Teaterforeningen Transformation: Performanceprojekt (Embracing the Roots) – 350.000 kr.

- Teaterforeningen X-Act: Tilskud til research og udviklingsarbejde (Mellemrum) – 25.000 kr.

- The Nordic Beasts: Aktiviteter i sæson 2023/24 – 1.000.000 kr.

- Uppercut Danseteater: Driftsstøtte i tre sæsoner inkl. int. akt. (1,7 mio. kr. x 3) – 5.100.000 kr.

Se alle tildelingerne her

------

* Dertil kommer flerårig støtte fra de tidligere uddelinger i de to kategorier gældende sæson 2024-25 og 25-26:

- Dansehallerne: KORA – Sidste del af tre-årig støtte (2022-25) på 4.050.000 kr.

- Live Art Danmark – Sidste del af tre-årig støtte (2022-25): 3.000.000 kr. /1.000.000 kr.

- Teaterforeningen Recoil: Driftsstøtte & Int. aktiv. (2022-25): 4.500.000 kr. /1.500.000 kr.

- Teater Patrasket: Sidste del af toårig driftsstøtte (2023-25): 1,6 mio. /800.000 kr.

- Teater Refleksion: 2. og 3.del af treårig driftsstøtte (2023-2026): 3.000.000 /2 x 1.000.000 kr.

- Teater O: 2. og 3.del af treårig driftsstøtte (2023-2026): 3.000.000 /2 x 1.000.000 kr.

- Opgang2 Turneteater: 2. og 3.del af treårig driftsstøtte (2023-2026): 2.100.000/2 x 700.000 kr.

- ZeBU: sidste del af aktivitets- og festivalstøtte (2023-25): 1.500.000/750.000 kr.

- Gazart: Sidste del af to-årig driftsstøtte (2023-25): 2.000.000/ 1.000.000 kr.

- MYKA: Sidste del af to-årig driftsstøtte (2023-25): 2.000.000/ 1.000.000 kr.

- Teater Blik: Sidste del af to-årig driftsstøtte (2023-25): 2.000.000/ 1.000.000 kr.

- Teaterforeningen X-Act: Sidste del af to-årig driftsstøtte (2023-25): 2.000.000/ 1.000.000 kr.

- Forsøgsstationen: 2. og 3.del af treårig driftsstøtte (2023-2026): 3.000.000 /2 x 1.000.000 kr.

- Civil Sector: Sidste del af to-årig driftsstøtte (2023-25): 1.000.000/500.000 kr. 

I fredags kom pressemeddelelsen fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS), der har uddelt midler til ’Scenekunst for børn, unge og voksne’ for 86,2 mio. kr., fordelt på 98 ansøgninger. Det er den største af de to årlige ansøgninger fra puljen, der havde ansøgningsfrist 1. juni 2023 og hvor der også tildeles driftsstøtte – ofte fordelt over flere sæsoner, selvom de fleste støttetildelinger gælder for sæson 2024-25.

Der var som vanligt mange flere ansøgninger end PUS kunne imødekomme: Der var således søgt om i alt 260 mio. kr. fra 286 ansøgninger.

Udvalgsleder Gitta Malling hæfter sig ved en særlig tendens i årets ansøgninger:

’I medierne hører vi lige nu meget om digital information og kunstig intelligens. Det er også et emne, som optager flere ansøgere til de projekter, vi har givet tilskud. De bruger teknikken til at skabe et udtryk, hvor der etableres et ekstra digitalt lag – eller hvor teknikken bliver en del af den kreative proces og det kunstneriske produkt. Det tapper ind i udvalgets fokus på udvikling af genrer og formater’.

Fokus på støtten til børne- og ungdomsteater

Puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’ er inddelt i tre kategorier, ’Børn og unge’, ’Delvis børn og unge’ og ’Voksne’, men de enkelte støttemodtagers placering i disse kategorier fremgår dog ikke (angiveligt af tekniske grunde) af uddelingslisten på kunst.dk, men med Teateravisens håndfaste fokus på professionel scenekunst for børn og unge er netop kategorierne interessante, fordi man her kan se om det historiske krav om, at mindst en fjerdedel af støtten går til børneteatret, svarende til denne gruppes andel af befolkningen.

Den kategori-opdelte liste kræver dog nu om dage en ansøgning om aktindsigt hos Slots- og Kulturstyrelsen, og det er denne portal vist den eneste, der gør – med vedstående faktaboks som resultat af anstrengelserne.

Den viser så, at der er givet støtte til 17 ansøgninger for ’børn og unge’ og 25 for ’delvis børn og unge’ - og altså 56 for ’voksne’, som i overensstemmelse med portalens tunnelsyn ikke er oplistet i faktaboksen, men jo kan findes på den samlede liste på kunst.dk.

Det skal medgives, at det er blevet sværere at stadfæste de 25 procent til børne- og ungdomsteater, fordi ansøgerne ikke længere selv kategoriserer deres scenekunst så skarpt og mange teatre producerer i alle kategorier og ganske ofte med brede gråzoner mellem aldersgrænsen unge og voksne.

Fokus på digital scenekunst

Selvom Projektstøtteudvalget for Scenekunst holder fast ved intentionerne fra sidste års store tildeling med flerårige tilskud til de etablerede teatre, der er faste modtagere i støttesystemet – og i øvrigt også støtte til genopsætninger, så gode forestillinger får et længere liv – så har man altså haft særlig fokus på nye digitale formsprog og kunstig intelligens. Og fremhæver selv to projekter i den boldgade:

Jakob La Cour Studio har således fået støtte på 1,2 mio. kr. årligt i tre sæsoner til ’Nordic Hybrid’, der skal fungere som en platform for fremtidens interaktive digitale scenekunst. Og som man informeres via Kunstfondens hjemmeside: Sideløbende producerer Jakob la Cour Studio ‘Morphic Realities’ – en trilogi, der med interaktive teknologier udforsker det biosfæriske, teknosfæriske og astrosfæriske og vil manifestere fremtidens scenekunst på en måde, der både imødekommer de nye teknologiske muligheder og udfordrer vores forståelse af virkeligheden.

Man kan se mere på Jakob La Cours hjemmeside: https://jakoblacour.com

Et andet fremhæves projekt er et samarbejde mellem Live Art Danmark, Dance Cooperative, Sydhavn Teater, Børnekulturhus Ama’r og Tårnby Park Studio, der under fællesnavnet Civil Sector og projekttitlen YOU CAN’T AVOID CRASHING INTO A POKÉMON, SINCE IT’S OF FLESH AND BLOOD” vil udvikle et performancespil, som skal afvikles som en vandring forskellige steder i København i to perioder og to udgaver. 

I den første periode foregår vandringen som et interaktivt spil, hvor publikum interagerer med levende performere, hvor begge parter er fysisk til stede. I den anden periode foregår vandringen som et digitalt spil, som bliver udviklet på baggrund af de fysiske performancespil, men i det digitale spil er performerne ikke fysisk til stede.

Fokus på glade støttemodtagere

På Facebook finder man i disse dage glade kommentarer fra nogle af de teatre, der har modtaget støtte til projekter og drift.

Hils Din Mor glæder sig således over en treårig driftsstøtte og lover at producere endnu mere LGBTQ+-scenekunst for børn og unge. Men søger samtid samarbejdspartnere der vil være med til at producere kommende forestillinger for henholdsvis børn og unge.

Uppercut Danseteater er ligeledes sikret fast driftstilskud de næste tre sæsoner. Og det meget anmelderroste og prismodtagende kvalitetskompagni fortæller ganske ydmygt og stilfærdigt, at det skal bruges på at udvikle kompagniet og dets kunst og dansere samt udvide rammerne for danseteater i Danmark med gode samarbejdspartnere.

Teatret st. tv har modtaget bevilling til forestillingen ’Se mig nu’ – der er tænkt som en co-produktion med Anemonen – og som teaterleder Betina Grove noterer sig på FB: 'Ikke fuld bevilling, men nok til at vi jubler!’ Hun krydser nu fingre for, at Anemonen fortsætter som lille storbyteater i Københavns Kommune i den kommende 2025-28-periode, så samarbejdspartneren kan bidrage økonomisk til fællesprojektet…

I den organisatoriske afdeling har ASSITEJ Danmark fået en million til sit arbejde med at ’åbne verden for danske børneteatre og scenekunstnere’. Organisationen melder selv ud, at det nu bliver muligt at ansætte en ny sekretariatsleder, efter at Louis Valente pr. 1. juni fratrådte sin stilling som sekretariatsleder i ASSITEJ Danmark for at hellige sig arbejdet som generalsekretær i ASSITEJ International. Her varetager Solveig Weinkouff p.t. sekretariatsfunktionen, som arbejdende bestyrelsesmedlem på volontørbasis frem til 1. oktober 2023. 

»Uden støtten fra Statens Kunstfond ville ASSITEJ Danmark alene have medlemskontingenterne som indtægt, hvilket ikke ville række til en ansættelse, i hvert fald ikke en fastansættelse og de udgifter til kontorleje mv., det indeholder. Således er støtten helt afgørende for at ASSITEJ Danmark kan udføre sit arbejde, og vi er meget taknemmelige for støtten og det faktum, at der er tale om en toårig støtte, der giver mulighed for bedre planlægning og stabilitet i aktiviteterne,« fortæller Louis Valente til Teateravisen.

Også talentudviklingsprojektet Dramatiker Væksthus kan glæde sig over, at PUS med midler til de to kommende år fortsat støtter arbejdet med at få nye dramatikere til børneteaterområdet.  

 

Næste frist for ansøgninger til puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’ er 15. januar 2024 – hvor man kan søge om tilskud til professionelle scenekunstprojekter inkl. internationale aktiviteter i sæson 2023/24 og 2024/25.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Teknologien som tema og kreativt mulighedsrum
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

Flere anmeldelser