DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Er stjernerne i anmeldelserne også blevet stjernerne i teatret? Illustration: Bob Katzenelson

Stjernedrys

17-12-2009
Anmelderstjerner skal ikke bruges som ensidig aflæsning af en forestillings kvalitet, men som en indslusningsmarkør til nærmere studie af en forhåbentlig argumenteret vurdering af en teaterproduktion. Men mange er godt nok stjernetossede over de små takkede ikoners tilstedeværelse...
Kommentar af: Carsten Jensen
FAKTA

Børneteateravisen.dk’s p.t. seks tilknyttede anmeldere opererer udfra samme kriterier for stjernedrys: Seks stjerner er den helt igennem fremragende forestilling - fem stjerner er en ualmindelig god forestilling - fire stjerner repræsenterer den absolut professionelle og seværdige forestilling - tre stjerner er en godkendt forestilling med plads til forbedringer - to stjerner er udtryk for en mangelfuld forestilling – en stjerne er slet og ret en dårlig forestilling.

Anmeldere er:

- Henrik Lyding (f. 1956). Mag.art. i Nordisk Litteratur. Med i Teatergruppen Vaganterne 1978-92 som spiller og administrator. Tilknyttet Jyllands-Posten siden 1993. Freelance sammesteds fra februar 2009. Dramaturg på Pantomimeteatret siden 2001. Tilrettelægger og programvært på Teatermagasinet på dk4 siden februar 2008. Anmelder på børneteateravisen.dk siden 2008

- Janken Varden (f. 1938). Uddannelser: Bl.a. juridisk embedseksamen, instruktørlinjen ved teaterskolen i Norge. Arbejde: Bl.a. 'fast' instruktør ved Nationaltheatret og Fjernsynsteatret i Norge. Underviser og rektor ved Statens Teaterskole i Oslo 1976-81. Teaterchef ved Oslo Nye Teater 1989-96. Rektor ved Statens Teaterskole i København 1998-2003. Medlem af Scenekunstudvalget 2004-2007. Anmelder på børneteateravisen.dk siden 2008

- Lone Sørensen (f. 1963). Cand.mag i teatervidenskab med speciale om børneteater. Lang erfaring med dramapædagogik og praktisk teaterarbejde fra Dell’arte School of Physical Theatre i Californien. P.t. projektlkoordinator på Teater V. Anmelder på Børneteateravisen siden 2007.

- Anne Middelboe Christensen (f 1964), cand.mag., speciale i balletkritik. Teateranmelder og fast freelancer ved Information fra 1995. Tidligere danseanmelder ved Weekendavisen 1990-95 og Kalundborg Folkeblad 1985-90. Forfatter til ’Hvor danser Den Kgl. Ballet hen?’ (2002), ’Ben i næsen’ (2003) og ’Sylfiden findes’ (2008). Dramaturg. Ekstern lektor ved Københavns Universitet i kulturjournalistik. Anmelder på Børneteateravisen siden 2004.

- Kirsten Dahl (f. 1957). Cand.mag. med bifag i samfundsfag og hovedfag i Dramaturgi fra Aarhus Universitet. Teateranmelder på Århus Stiftstidende siden 1995. Ph.d.-stipendiat med forskningsprojektet 'Professionelt dansk børneteater og æstetiske læreprocesser'. Forfatter til 'Spot på Danmarks skjulte teaterskat'- en redegørelse om professionel dansk scenekunst for børn og unge. Anmelder på Børneteateravisen siden 1995.

- Randi K. Pedersen (f. 1948). Exam.art. i Teatervidenskab. Journalist/teateranmelder og kulturredaktør på dagbladet Land og Folk 1979-1990. Fra 1991 freelancejournalist med base på City Pressekontor. Fra 1996-2006 fast~freelance-anmelder på dagbladet B.T.~Freelance samme sted fra 2006-2008. Fra 2007 udgiver og redaktør af online-avisen UgeXpressen. Anmelder på Børneteateravisen siden 1993.

Selvom stjerner er et udbredt fænomen i denne glade juletid, er anmelder stjerner ikke nødvendigvis omfattet af højtidens milde stemning.

Siden Børneteateravisen overgik fra papiravis til netportal i september 2008, har anmeldelserne været forsynet med stjerner efter det gængse system, der kendes fra mange andre medier, og det er bestemt ikke faldet i god jord hos især en række teaterfolk.

»Kunst kan IKKE bedømmes med stjerner! Det er simpelthen at nedvurdere både udøvere og publikum!« ( Methe Bendix, Teater Hund).

»En anmeldelse er i sig selv en ringe erstatning for at se forestillingen med egne øjne - stjernesystemet er en yderligere éndimensionalisering af det mangefacetterede ad absurdum.« (Christian Glahn, Teater Hjelm).

»De er altså ofte mere vildledende end vejledende. Og så står de der i al evighed.« (Bodil Alling, Gruppe 38).

»Udover at vi skal underkaste os det barnlige og simplificerede stjernesystem, er det også ret utåleligt at have en dårlig anmeldelse stående på nettet al fremtid.« (Søren Ovesen, Batida).

Sådan lyder det bl.a. i nogle af debatindlæggene her på portalen, og flere af indlæggene rejser – udover deres harmdirrende afvisning af selve systemet – principielle spørgsmål om bl.a. værdien af stjernesystemet, manglende ensretning af karakterafgivelsen, problemet med at anmeldelsen ligger fast på portalen, mens forestillingen måske udvikler sig osv.

I dialog med læseren

Udover at man sjældent møder kritik af selve BRUGEN – men bestemt ofte af det tildelte antal - af stjerner, hjerter, kokkehuer m.v. over for voksenteater, film, bøger, restauranter osv. i landets aviser, så er der ikke noget at stille op: Man kan ikke rigtig være uenig i, at stjernesystemet er et overfladisk vurderingsparameter, som slet ikke burde være nødvendigt.

Og det kan svært ses som andet end et bevidst knæfald for tidens iboende trang til overfladiskhed og hurtige pointer. Men det er således også tænkt som en udfordring af samme tilstand. Og så er det ikke mindst derfor også tænkt som en synlighedsskabende foranstaltning, der skal sluse læserne ind i de anmeldelser, der er grundpillen på børneteateravisen.dk.

For selve anmeldelserne er det centrale – en forbrugerorientering til formidlerne og en faglig vurdering, som teatrene forhåbentlig kan lære noget af.

Anmeldelserne er en slags dialog, foretaget af en professionel kritiker.

Debat er velkommen

Men ligesom forestillinger er forskellige, er anmeldere det også, og derfor vil stjernetydere kunne opfatte deres vurderinger som forskellige og uensartede, selvom retningslinjerne for afgivelse af en til seks stjerner ligger fast (se faktaboks).

Og selvom mange børneteatre pg deres forestillinger desværre får alt for lidt opmærksomhed i offentligheden og i andre medier - og en anmeldelse på børneteateravisen.dk kan være den eneste faglige vurdering - så er denne anmeldelse EN vurdering, som andre kan være uenig i. Også anmelderkolleger. Og teaterportal-redaktører.
Derfor er portalen også vid åben for debatindlæg fra teatre og formidlere m.fl. Det er klart, at et udsagn som ’Anmelderen må have haft en dårlig dag’ eller ’Anmelderen har vist ikke forstand på teater’ ikke kan bruges til ret meget, men mere konstruktiv kritik kan være spændende læsning for alle.

Det er altså vigtigt at understrege, at det ikke er stjernerne, der bedst kan sætte gang i en berigende debat, men indholdet i selve anmeldelserne.

Stjerner fortæller ikke alt

At stjerner i sig selv ikke kan bruges til andet end en hurtig markering, skulle således være knæsat.
Og nogle gange spiller stjernesystemet da også helt fallit.

For nylig kunne man således se en forestilling få hæderfulde fire stjerner her på portalen – men ved at læse anmeldelsen også opdage, at anmelderen faktisk slet ikke brød sig om forestillingen, men måtte overgive sig til det professionelle set-up.

Man har også kunnet se en forestilling få en enkelt ydmygende stjerne - men ved at læse anmeldelsen tillige konstatere, at skuespilleren rent faktisk behersker sit fag og har god kontakt til publikum. Blot er forestillingens fravær af dramaturgi, handling, rimelig scenografi og dukker osv. så graverende, at tomlen må drastisk nedad.

Det lukkede kredsløb

Når teatrene vælger at holde premiere og invitere anmeldere, så er det jo fordi de har et produkt, som de anser for værd at vise frem. Og som er klar til at blive vurdereret.

Teatrene kan så her med rette indvende, at forestillingerne ofte bliver bedømt udfra visninger på festivaler, hvor de strengt taget ikke selv har inviteret anmelderne (omend det også sker i stort omfang) og hvor betingelserne for at vise den optimale produktion kan være vanskelige pga. lokaleforhold, tilskuersammensætning osv.

Men der er jo stadig tale om helt offentlige forestillinger, og af ressourcemæssige grunde – og fordi de turnerende børneteatre ofte spiller i lukkede kredsløb på skoler, institutioner osv. - vil en festival ofte være den eneste mulighed for at se forestillingerne.

Stjernernes indflydelse

Hvad stjernerne så helt konkret gør ved et teaters forestillinger, er der delte meninger om.

Nogle teaterfolk argumenterer for, at børneteateravisen.dk’s anmeldelser – herunder også i høj grad stjernerne - har meget stor indflydelse på salget. Især hvis formidlerne ikke selv har haft mulighed for at se forestillingen. Her kan det i nogle tilfælde ’betyde døden for et ellers udmærket stykke’, som en udtrykker det overfor børneteateravisen.dk

Men der er også teatre, der nok er glade for anmeldelser – hvis de er gode – men ellers ikke tillægger dem den helt store betydning. Bl.a. fordi der findes mange andre markedsføringslag end lige en anmeldelse. Mange har således ’faste’ aftagere og egne pr-tiltag, som de sætter højere end en anmeldelse – med eller uden stjerner.
Samtidig må man også have en vis tiltro til formidlernes/arrangørernes/de potentielle tilskueres evne til selv at vurdere en forestilling – herunder at ’læse forbi’ stjernerne og afkode hele teksten i en anmeldelse.

De stationære stjerner
Det er dog ikke svært at se pointen med, at stjernerne er stationære, mens forestillingerne (forhåbentlig) udvikler sig. Flere har således i debatindlæg og direkte over for børneteateravisen.dk givet udtryk for bekymring over for anmeldelsernes forbliven på portalen. Ikke mindst hvis de har fået en dårlig kritik, som kan risikere at forfølge dem i al fremtid.

Det er en relevant problemstilling, fordi mange teatre har deres forestillinger på repertoiret i flere sæsoner – enkelt endda i tiår.

Og det optimale ville selvfølgelig være, at der var ressourcer til at genanmelde forestillingerne på et senere tidspunkt og erstatte de gamle vurderinger med nye anmeldelser.

Men derudover er anmeldelsernes forbliven på nettet også både en realitet og en udfordring. Teksterne vil jo via søgemaskiner m.v. alligevel være at finde på nettet fremover. Og i de fleste tilfælde er det håbet, at formidlere og teatre også har gavn af at kunne finde dem på portalen i længere tid. Ikke mindst når forestillingerne nu lever så længe.

Stjernenykker

Konklusionen her og nu er dog, at såvel anmeldelser som stjerner har en funktion på portalen. Det vil være en stor glæde at opleve det tidspunkt, hvor det professionelle danske børneteater er så synligt, at markedsføringen er en ren leg og anmeldelser blot et finurligt supplement.

Og hvor stjerner er teatrenes kunstnere og ikke noget, der klistrer sig til en anmeldelse.

Men dertil er vi langt fra kommet. Og så længe stjernerne kan føre til debat og til synlighed og alle er enige om, at selve anmeldelsen er det helt centrale, vil børneteateravisen.dk en tid endnu forsyne anmeldelserne med stjerner. Og lade dem hvile på portalen.

Og det er ikke ment som et udtryk for stjernenykker...

Læs de seneste indlæg i ’Stjernekrigen’ på debatten

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Stjernedrys
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser