DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022

Spørgsmål til stjernerne

03-03-2015

Dirck Backer stiller en lang række spørgsmål om anmeldelser og stjerner på portalen:

Da Børneteateravisen i 2008 blev født på nettet som Teateravisen, indførtes anmelderstjernerne, angiveligt for at lokke læsere til. Samtidig lod redaktøren dengang vide, at stjernerne ikke nødvendigvis skulle være der til evig tid, men at de minimum ville være nødvendige i den overgangsperiode, hvor netavisen skulle introduceres.

Nu er der gået syv år – og måske kunne det være tid til at evaluere?

Jeg hjælper gerne processen i gang med nogle spørgsmål til stjernerne, som længe har ligget mig på sinde. Jeg håber at redaktøren kan være behjælpelig med nogle svar:

1. Er der nogen tidsplan for hvor længe stjernerne skal fortsætte som lokkemad for potentielle læsere? Hvornår er introduktionsperioden med ”hjælpen fra stjernerne” slut?

Er stjernerne stadig et nødvendigt middel i Teateravisens strategi for at skaffe læsere - eller har avisen nu formået at konsolidere sig, så man tør forlade sig på avisens mere journalistiske kvaliteter?

2. Er der noget belæg for at stjernerne har virket – og at de evt. fortsat virker efter hensigten?

Er der nogen dokumentation for at de faktisk fører til at avisen og anmeldelserne – og ikke bare stjernerne selv – bliver læst?

3. Udover troen på deres effekt, har Teateravisen så gjort sig nogle dybere og etiske overvejelser i forbindelse med anvendelsen af stjernerne?

Har man f.eks. nogensinde haft betænkeligheder ved at anvende sensationspressens værktøjer i en børneteaterkultur, der vel netop har ønsket at stå for nogle andre værdier end konkurrencens og sensationens?

Og synes man at stjernerne bidrager til at fremme den saglige og nuancerede kvalitetsdiskussion om teater for børn, som de fleste af os vel ønsker for vores område?

4. Hvilke overvejelser gør Teateravisen sig i forhold til den situation at børneteaterforestillinger ofte kun har den ene mulighed for at blive anmeldt – og at avisen derfor nærmest har monopol på området?

Er man enig i, at udfaldet af en anmeldelse og i særlig grad af avisens karaktergivning kan være meget afgørende for en forestillings videre afsætning og skæbne?

5. Hvad er Teateravisens begrundelse for den praksis, at man lader anmeldelserne med tildelte stjerner blive på nettet på ubestemt tid?

Er hensigten derved at skabe en form for katalog for teaterformidlere, der kan anvende stjernerne som retningsgivende for køb af forestillinger?  Er det meningen på den måde at give avisen en ekstra rolle og status i forhold til formidlerne gennem at være ”kvalitetsgradueret forestillingskatalog”, så avisen kan være en kvalitetsstyrende faktor på markedet for børneteater?

Er det her det egentlige formål med stjernerne ligger?

6. Hvad er grunden til at man ret ofte kan konstatere divergens mellem anmeldertekst og stjerner, så en helt igennem lysende positiv anmeldertekst alligevel ses ”kun” at udløse 4 ud af 6 stjerner, mens en mere forbeholden tekst til tider kan udløse 5 stjerner? Er det nogle andre parametre end tekstens udsagn, der gør at en forestilling tildeles topkaraktererne 5 og 6 stjerner?

Hvad er det for kvaliteter og kvalitetssyn stjernerne mere præcist udtrykker?

7. På sidste års kritik-seminar på Aprilfestivalen fortalte Teateravisens anmelder Anne Middelboe at hun havde sagt fra overfor at give stjerner til sine anmeldelser i avisen – står denne udmelding fast? - og er det i så fald en anden som har givet stjerner til Anne Middelboes anmeldelser det sidste år?

8. Efter 7 år med stjernerne – er redaktøren så med på at det kunne være en god ide at evaluere, tage debatten igen, måske tilpasse sig noget af kritikken fra miljøet? 

Eller var stjernerne i virkeligheden – også dengang de indførtes – hele tiden blot kommet for at blive?

Dirck Backer er skuespiller og kunstnerisk leder af Teater Patrasket

***

Langt svar fra redaktøren:

Dirck Backer er blandt de børneteaterfolk, der har opponeret kraftigt mod brug af stjerner i anmeldelserne i teateravisen.dk - som ganske rigtig blev indledt for snart 6 1/2 år siden, da den kvartalsvise papirudgave af Børneteateravisen blev til netportalen børneteateravisen.dk i september 2008 - og siden foråret 2013 ændrede navn til teateravisen.dk

Flere af Dirck Backers mange spørgsmål er forsøgt besvaret før - både her på portalen (fx. i artiklen 'Stjernedrys' helt tilbage i 2009) - og på adskillige snakke og møder med børneteaterfolk, men svarene gentages gerne her.

Først må jeg dog lige korrigere Backers indledende bemærkninger om stjernerne som lokkemad for selve PORTALEN i dennes introduktionsperiode, Stjernerne var og er tænkt som et forsøg på at skabe opmærksomhed om BØRNETEATRET - og med det tilbagevendende mantra, at hvis de kunne medvirke til at synliggøre børneteatrene og deres forestillinger, ville det klart overskygge den provokerende effekt, som det måtte have på en del teaterfolk.

Personligt mener jeg, at stjernerne HAR virket efter hensigten, men det er jo svært at sætte tal på, om synliggørelsen netop nu har nået et niveau, der overflødiggør anmelderstjernerne. Men et stop for stjernerne har skam været oppe og vende nogle gange.

Derfor kan jeg også oplyse Backer om, at den efterlyste evaluering af stjernesystemet sådan set er foregået løbende og nu helt konkret er i støbeskeen med en lille mail-baseret undersøgelse, hvor Teatercentrums omkring 600 registrerede formidlere bliver bedt om at svare på nogle få spørgsmål omkring anmeldelser og stjerner og deres eventuelle bortskaffelse...

Siden vil en tilsvarende spørgemail blive sendt til de flere hundrede teatre på Teatercentrums teaterliste, så der også kan komme respons herfra.

Nu er Dirck Backer altså kommet dette projekt i forkøbet, og derfor får han svar på sine mange spørgsmål her:

1) De tre-fire spørgsmål kan koges ned til, at tidsplan og introduktionsperiode alene er redaktørens anliggende, og beslutning herom er ikke taget endnu. Stjernerne er ikke nødvendige for hverken portalens eksistensberettigelse eller journalistiske kvaliteter, men:

2) Stjernerne HAR virket efter hensigten og skabt både mere interesse og debat - og uanset visse teatres modvilje kan det da konstateres, at rigtig mange teatre bruger stjernerne som markedsføringsblikfang. Der er næppe tvivl om, at visse læsere kun kigger på stjerner og ikke tekst, med mindre de er interesseret i teatret/forestillingen - ganske som det foregår med andre emner og på andre medier -  men:

3) Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten m.fl. kan vel næppe kaldes for sensationspresse - lige så lidt som netanmeldelsessteder som Kulturkongen, Børn i Byen, Teater 1, Kultunaut m.fl. vel opfatter deres stjerneafgivelser som sensationshungrende, undergravende virksomhed. De hurtigt aflæselige domme, som jo også omfatter film, bøger, restauranter osv. er overalt, og det er overfladiske markeringer, men de skal jo primært bruges til at sluse læseren ind i teksten og m.h.t. portalen er det da redaktørens forhåbning og forventning, at folk gerne læser videre og bl.a. ser om anmeldelserne stemmer overens med egne oplevelser og/eller givere et yderligere indblik i børneteatrenes kunst.

De etiske overvejelser har været med stjerneproblematikken fra starten både pga. det overfladiske og konkurrenceprægede islæt og fordi en stjernefattig anmeldelse kan være problematisk for et teater - men det vil en stjernefri negativ anmeldelse jo også være. Spørgerens retoriske stiløvelse om stjernernes mulige fremme af den saglige og nuancerede kvalitetsdiskussion taler vel for sig selv, men:

4) Det er da et af problemerne ved negative anmeldelser på portalen, at det måske er den eneste anmeldelse, som teatret får. I sin tid - helt tilbage i 1993 - blev anmeldelserne af denne redaktør indført på Børneteateravisen netop fordi mange teatre ALDRIG blev anmeldt professionelt i medierne. Et kvartalsskrift og begrænsede ressourcer betød alt for få anmeldelser i forhold til udbuddet, men med overgangen til netportal er det blive økonomisk muligt at sikre, at at næsten alle nye forestillinger nu får en faglig kritik via anmeldelser. Det sker da heldigvis stadig, at børneteaterforestillinger får professionelle anmeldelser i dagblade m.v. - og kan danne modvægt til en evt. negativ anmeldelse i teateravisen.dk - men portalen har absolut intet behov for at være monopol. Og med de mange netbaserede fora (alle med stjernesystem...) er det jo blevet sådan, at mange børneteatre sikrer sig flere anmeldelser.

En anmeldelse kan givet have indflydelse på en forestilling og dens salg, selvom der er meget delte meninger i børneteatermiljøet om, hvor meget det betyder. Nogle tillægger en dårlig eller god anmeldelse meget, andre tillægger dem mindre betydning, fordi man har faste aftagerkanaler og egne pr-tiltag - og så er der minsandten osse dem, der bare har tiltro til aftagernes egen sunde fornuft. Og endelig skal en dårlig forestilling vel ikke ophøjes til noget, den ikke er, via en anmeldelse - stjerner eller ej?

5) Mange spørgsmål i ét spørgsmål, men altså: Anmeldelserne bliver jo på nettet alligevel, og der ligger ikke gustne tanker om at tiltvinge sig 'ekstra rolle og status' og være 'kvalitetsstyrende faktor' i forhold til formidlerne m.v. - tak for tilliden, i øvrigt! - men teateravisen.dk lader anmeldelserne blive liggende som dokumentation og registrant af forestillinger. Med eller uden stjerner.

6) 'Man' er sikkert andre end spørgeren, men det er jo til enhver tid læserens mulighed at se bort fra stjernerne og se på teksten alene. Teateravisen.dk's anmeldere har en rimelig klar stjernemanual: 6 er en exceptionel forestilling - 5 er en fremragende forestilling - 4 er en rigtig god og gennemført forestilling - 3 er en professionel og godkendt forestilling, men med visse mangler - 2 er en professionel forestilling med problemer - 1 er en dårlig og uprofessionel forestilling. Men indenfor de enkelte kategorier kan der være god plads til fortolkninger, og det kan få forholdet mellem tekst og stjerner til at forekomme skævt. Problemet kan stadig være, at to anmeldere kan se meget forskelligt på en forestilling, men det fremgår jo også af andre mediers anmeldelser. Og da teateravisen.dk lavede et forsøg, hvor fire af portalens kritikere anmeldte samme forestilling, var resultatet forbavsende entydigt (se artiklen).

7) Anne Middelboe Christensen har aldrig lagt skjul på, at hun ikke er tilhænger af stjernesystemet, og at hun er glad for, at hendes teateranmeldelser på Information ikke skal forsynes med disse markører. Men hun har aldrig meldt ud, at hun ikke vil give stjerner i teateravisen.dk, så her er der tale om en misforståelse fra Backers side.

8) Svaret kan jo kun være en gentagelse: Der er foregået en løbende evaluering gennem alle seks og et halvt år og den foregår stadig og kan meget vel ende ud i en afslutning på stjernesystemet. Debatten med miljøet er ligeledes foregået løbende - hvad spørgeren jo osse godt ved. Og kritikken fra miljøet eller formidlerne har altså ikke været entydig, mange har rent faktisk udtrykt fornøjelse over markeringssystemet og stor forståelse for systemets betydning for synliggørelse af børneteatret. Og Dirck Backer kan jo fx tage en rundtur i Den Røde Brochure eller teatrenes markedsføringsmateriale for at se, hvordan stjernerne fra teateravisen.dk bruges med stor fornøjelse - hvis der ellers er nok... - mens nogle teatre nøjes med gode citater fra anmeldelsen.

Og Backers afsluttende insinuation vælger jeg at opfatte som et ubetænksomt retorisk hofteskred...

FLERE DEBATINDLÆG
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
07-06-2022
24-05-2022
21-03-2022
17-03-2022
10-03-2022
02-03-2022
21-01-2022
19-01-2022
13-01-2022
12-01-2022
10-01-2022
09-01-2022
01-12-2021
07-08-2021
10-06-2021
02-06-2021
02-06-2021
31-05-2021
10-05-2021
25-04-2021
11-03-2021
10-03-2021
08-03-2021
18-02-2021
16-02-2021
07-12-2020
19-09-2020
03-09-2020
22-06-2020
26-05-2020
01-04-2020
27-03-2020
26-03-2020
28-02-2020
23-02-2020
19-02-2020
18-02-2020
29-01-2020
28-01-2020
25-11-2019
22-11-2019
20-11-2019
19-11-2019
17-11-2019
24-10-2019
10-10-2019
07-10-2019
06-10-2019
05-10-2019
04-10-2019
28-09-2019
26-09-2019
10-09-2019
07-09-2019
21-06-2019
10-04-2019
20-03-2019
26-02-2019
22-02-2019
09-12-2018
04-12-2018
02-12-2018
19-11-2018
18-11-2018
16-11-2018
14-11-2018
08-11-2018
28-10-2018
25-09-2018
18-09-2018
10-09-2018
07-09-2018
20-07-2018
19-07-2018
18-06-2018
01-06-2018
31-05-2018
30-05-2018
08-04-2018
07-04-2018
06-04-2018
05-04-2018
21-03-2018
18-03-2018
11-01-2018
17-11-2017
29-10-2017
19-10-2017
14-10-2017
12-10-2017
12-06-2017
31-05-2017
13-05-2017
22-04-2017
05-02-2017
04-02-2017
24-01-2017
22-01-2017
19-01-2017
09-12-2016
27-10-2016
24-10-2016
15-10-2016
12-10-2016
22-09-2016
01-09-2016
30-08-2016
22-08-2016
18-08-2016
11-08-2016
08-06-2016
23-05-2016
06-05-2016
12-04-2016
22-03-2016
02-02-2016
27-10-2015
17-10-2015
08-09-2015
27-08-2015
26-05-2015
12-05-2015
07-05-2015
05-05-2015
04-05-2015
01-05-2015
30-04-2015
29-04-2015
28-04-2015
27-04-2015
21-04-2015
20-04-2015
16-04-2015
11-03-2015
21-02-2015
03-11-2014
20-10-2014
29-09-2014
28-09-2014
24-09-2014
23-09-2014
21-09-2014
18-09-2014
13-04-2014
12-04-2014
10-04-2014
03-04-2014
02-04-2014
01-04-2014
30-03-2014
29-03-2014
21-03-2014
25-02-2014
24-02-2014
23-02-2014
22-02-2014
12-02-2014
11-02-2014
07-02-2014
23-01-2014
13-12-2013
08-12-2013
02-12-2013
02-11-2013
24-10-2013
03-10-2013
29-09-2013
12-05-2013
06-05-2013
27-04-2013
26-04-2013
23-04-2013
22-04-2013
18-03-2013
22-02-2013
20-02-2013
06-02-2013
08-01-2013
29-12-2012
28-12-2012
18-11-2012
31-10-2012
14-10-2012
12-10-2012
10-10-2012
26-09-2012
23-09-2012
18-09-2012
20-06-2012
15-06-2012
14-06-2012
13-06-2012
12-06-2012
08-06-2012
07-06-2012
30-05-2012
27-05-2012
23-05-2012
18-05-2012
30-04-2012
25-04-2012
21-03-2012
15-03-2012
14-02-2012
10-02-2012
07-02-2012
04-02-2012
20-10-2011
12-10-2011
05-10-2011
01-10-2011
28-09-2011
23-09-2011
31-08-2011
29-08-2011
11-08-2011
06-06-2011
29-05-2011
18-05-2011
29-04-2011
19-04-2011
15-04-2011
12-04-2011
08-04-2011
03-04-2011
24-03-2011
16-03-2011
13-01-2011
17-12-2010
06-12-2010
13-10-2010
04-10-2010
13-09-2010
27-07-2010
17-04-2010
15-04-2010
01-03-2010
24-11-2009
15-11-2009
20-09-2009
03-09-2009
20-08-2009
18-08-2009
03-06-2009
15-05-2009
09-03-2009
10-02-2009
16-12-2008
28-11-2008
25-11-2008
24-11-2008
18-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
10-10-2008
01-10-2008
25-09-2008
25-09-2008
Flere anmeldelser