DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Teateravisen fortsætter i disse ressourceudfordrede tider med at genbruge illustrationen fra tidligere års artikler om Projektstøtteudvalgets uddelinger. Illustration: Bob Katzenelson

Sorrig og glæde de vandre til hobe

22-09-2018
Projektstøtteudvalget for Scenekunst har i den store efterårsuddeling fordelt 63 mio. kr. til 60 ansøgere fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne. Teateravisen har her fokus på modtagere og fravalgte fra børne- og ungdomsteaterområdet - i sidstnævnte kategori melder Batida ud med en reel lukningstrussel.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Projektstøtteudvalgets tildelinger til teatre og projekter for børn/unge -  

- AKUT360: Projekt (Zenofobia) 2019/20: 650.000 kr.

- Anna Carolina Bäckman: Projekt (Hele sandheden) 19/20: 500.000 kr.

- Dansehallerne: landsdækkende indsats for børn og unge i sæsonerne 19/20, 20/21 og 21/22: 3 x 1.350.000 kr.

- Det Fortællende Teater: Div. aktiviteter 19/20: 300.000 kr.

- Gazart: Projekt (En hel er en halv og to kvarte) 19/20
: 900.000 kr.

- Gunilla Lind Danseteater: Projekt (LoveU2ND
) 19/20: 600.000 kr.

- Hvid Støj Sceneproduktion: Aktiviteter/projekter 19/20: 1.000.000 kr.

- Live Art: Live Art for Børn 2019
 19/20: 600.000 kr.

- My Claire Grönholdt: Genopsættelse, omdannelse og turne med 'Natten': 18/19: 290.000 kr.

- Teater Patrasket: Projekt (Solsorten) 19/20: 500.000 kr.

- Teater BLIK: Projekt (Stilhed og storm) 19/20: 500.000 kr.

- Dramatiker Væksthus: Dramatiker Væksthus 2019/20: 400.000 kr.


- Frøken Fracasos Kompagni: Projekt (Prinsesse Caraboo) 19/20: 700.000 kr.

- Graense-Loes: Projekt (Enestående) 19/20: 700.000 kr.

- Hils din Mor:
Aktiviteter/projekter i 2019/20 og 20/21: 750.000 kr. & 1.300.000 kr.

* Og delvis børn og unge:

- Cafe Liva: Projekterne 'Byens bedste bryster' i sæson 2019/20 og 'Før de 40' i sæson 2020/21: 500.000 kr.

-  Teatret: Drift i tre år inkl. de ansøgte projekter i 2019/20, 20/21 og 21/22: 3 x 1.400.000 kr.

- DON GNU: Aktiviteter i 2 år med de ansøgte projekter 2019/20 og 20/21: 2 x 900.00 kr.

- DYNAMO: Aktiviteter i 2 år med de ansøgte projekter i 2018/19 og 19/20: 2 x 700.000 kr.

- Granhøj Dans: Projektet Svanesøen/Pingvinland i sæson 2019/20: 750.000 kr.

- Jonathan Bonnici: Projekt (NU) 18/19: 100.000 kr.

- Kristján Ingimarsson Company: Drift i 3 år inkl. de ansøgte projekter i 2019/20, 20/21 og 21/22: 3 x 1.000.000 kr.

- Meridiano Teatret: Aktiviteter med de ansøgte projekter i 2019/20: 1.500.000 kr.

- Mute Comp. Physical Theatre: Projekt (Europa) 19/20: 800.000 kr.

- Stages of Science S/I: Projekt (IQ - arbejdstitel) 18/19: 900.000 kr.

- Stina Strange Thue Tobiasen: Projekt (Ocean Of Our Motion
) 18/19: 120.000 kr.

- Søren Hauch-Fausbøll: Projekt (WOAH!) 18/19: 100.000 kr.

- Taneli Törmä: Projekt (Open your heart) 19/20: 400.000 kr.

- Teater O: Aktiviteter i 2 år med de ansøgte projekter i 2019/20 og 20/21: 2 x 1.000.000 kr.

- Teaterforeningen hello!earth Udspring: Aktiviteter med de ansøgte projekter 2019/20: 300.000 kr.

- Teaterforeningen X-act
: Aktiviteter i 2 år med de ansøgte projekter i 2019/20 og 20/21: 2 x 1.000.000 kr.

- Teatret st. tv: Aktiviteter i 2 år med de ansøgte projekter i 2019/20 og 20/21: 2 x 1.000.000 kr.

***

* Tidligere flerårige tilsagn fra det foregående udvalg, gældende for sæson 2019-20:

- Teater Refleksion: støtte for 19/20: 1,750.000 kr.

- ZeBU's festival- og turnevirksomhed m.v. 19/20: 1.400.000 kr.

- Teater2Tusind: Drift 19/20: 800.000 kr. 

- Opgang2 Turneteater: Drift 19/20: 800.000 kr.  

- Det Olske Orkester: Drift m.v. 19/20: 1.500.000 kr.   

- Live Art: 19/20: 900.000 kr. 

- Uppercut Danseteater: Basisudgifter og turne 19/20: 1.100.000 kr.  

- Teateriet Apropos: Drift i sæson 19/20 og 20/21: 2 x 800.000 kr.   

-  Sofie Krog Teater: Basisomkostninger og projekt (Pulcinella) 19/20: 500.000 kr.   

- Asterions Hus: Projekter og basisomkostninger  19/20: 1.100.000 kr.  

- Teatergrad: Drift 19/20: 800.000 kr.    

- Teaterforeningen Glimt: Drift 19/20: 800.000 kr.  

Titlen på digterpræsten Thomas Kingos salme fra 1681 om med- og modgang er måske et noget skævt-sofistikeret valg til overskrift for en tekst om støttemidler til nutidige teatre, men det faldt redaktøren i hu i søgning efter en ny og anderledes overskrift til den årlige artikel om den glæde hos støttemodtagere og skuffelse hos de støtteafviste, der følger Projektstøtteudvalgets arbejde.

Det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS), der startede deres embedsperiode ved årsskiftet, har foretaget deres første store efterårsuddeling fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne, der havde ansøgningsfrist 1. juni 2018.  

Udvalget havde modtaget 270 ansøgninger med et samlet beløb på i alt 303,8 mio. kr., og endte med at fordele 63 mio. kr. til 60 ansøgere.

Disse støttekroner går primært til den kommende sæson 2019-20, men der gives dog også støtte til aktiviteter for indeværende sæson, ligesom der er enkelte flerårige tilsagn.

Og selvom PUS for et par år siden samlede puljerne for henholdsvis voksenteater og børne- og ungdomsteater, så gennemskueligheden omkring fordelingen til hver af de to aldersbårne segmenter er forsvundet - i hvert fra den officielle liste - så har Teateravisen atter modtaget en særskilt opgørelse fra styrelsens konsulent, Ann Berit Sourial, så det er muligt at dele udvalgets interne oplistning, hvor det modsat Kunststyrelsens hjemmeside fremgår, hvad der er støttet som scenekunst specifikt for børn og unge - og delvist til samme kategori (se faktaboksen).

'Delvis'-listen

Dermed kan det også opgøres her, at ud af de 60 ansøgninger, der har modtaget støtte i den aktuelle uddeling, dækker de 15 specifikt teatersegmentet for 'børn og unge', mens der er oplistet 17 i kategorien 'delvis børn og unge'.

Det kan selvfølgelig være svært at pinde aldersgruppe-segmentet, bl.a. fordi mange teatre både opererer med forestillinger for børn og unge og for voksne. Det gælder fx oplagt Teater O, Teatret st.tv og Meridiano Teatret, der er havnet på 'delvis'-listen. Men PUS synes at have udvist vel stor gavmildhed med denne label, når bl.a. Cafe Liva (støtte til 'Byens bedste bryster' og 'Før de 40') og Mute Comp, Stages of Science, Kristjan Ingimarsson m.fl. også havner her.

Det ligger selvfølgelig i tråd med, at mange deciderede voksenforestillinger efterhånden tilbydes de 14-årige og opefter. Men det er måske også et forsøg på at sikre overholdelse af den uskrevne regel om, at mindst en fjerdedel af puljemidlerne skal gå til børneteater...

Teateravisen har spurgt PUS-formand Lars Seeberg om udvalgets procedure, og han svarer:

»Når ansøgerne sender ansøgningsformularen ind, krydser de af, om deres ansøgning vedrører:' Børn', 'Voksne' eller 'Alle'. Der er rigtig mange, der krydser af i Alle. I listen, der er bilag til referatet, står alle de tilskudsmodtagere, som har krydset af i Børn. Alle-gruppen er en blanding af forestillinger, der henvender sig til både et børne-, unge- og voksenpublikum. Denne kategori har udvalget sorteret i til bilagslisten og har kaldt kategorien 'Delvist børn og unge'. Man kan jo sagtens diskutere, hvor nøjagtig den ene måde at opgøre på er i forhold til en anden måde.«

Under alle omstændigheder kan det konstateres, at PUS har givet færre støttetilsagn end forrige uddeling, hvor deres forgængere gav ca. 57 mio. kr. til 89 ansøgere.

Og på det helt overordnede plan: At puljemidlerne som vanligt slipper op længe før antallet af kurante ansøgere.

Batida varsler mulig lukning

Det betyder, at en lang række børne- og ungdomsteatre fik afslag på deres ansøgninger om (flerårigt) driftsstøtte og til projekter, herunder også en række af de faste kunder i butikken for støtte til de ustøttede.

I den kategori befinder Teatergruppen Batida sig nu. Godt nok fik man støtte til et projekt i indeværende sæson (750.000 kr.) ved forårsuddelingen, men den gentagne støtte, som teatret har haft med 900.000 kr. årligt til drift, projekter og turne i sæsonerne 2013/14, 14/15, 15/16 og 16/17 - faldende til blot 600.000 for indeværende sæson - har det nye PUS altså droppet.

Batida har stadig mulighed for at søge om et projekt til sæson 2019-20, men ikke til drift - så som det ser ud lige nu, må teatret opgøre det til, at man er gået fra samlet støtte på 1.350.000 kr. i denne sæson til nul kr. i næste...

Det fik Batida til torsdag (20.9) at udsende en pressemeddelelse med overskrift og budskab om, at Batida er lukningstruet! 

Her opremser teatret bl.a. sine mange fortjenester på det lokale, nationale og internationale plan og undrer sig over afslaget og at være et offer for et utidssvarende støttesystem, hvis følge er. at: 'De nye økonomiske kendsgerninger betyder, at nøglen drejes om med udgangen af 2019, og Batidas charmerende teaterhus - en gammel fabriksbygning i Københavns Nordvestkvarter – sættes til salg. Medmindre der findes en holdbar løsning'.

Batidas udmelding kan tolkes både som en systemkritik og et rettidigt nødråb, som også kan være rettet mod Københavns Kommune, der hidtil har afvist at gøre det engagerede teater til lille storbyteater, men dog bidrager med en årlig million til projekt Teater Nordvest, som giver 100 gratis opførelser, hvoraf hovedparten er indkøbt blandt Batidas egne forestillinger, i lokalområdet.

For Batida ER teaterdynamoen i København NV og dertil et overmåde flittigt turnerende teater i Danmark og internationalt, hvor man står som et dansk fyrtårn for samarbejde og inspiration.

Tilfældet Anemonen

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg synes trods alt at have et vist blik for børneteater som katalysator i lokalsamfundet og burde ikke kunne leve med, at Batida forsvandt fra København NV, hvor man nyligt har måttet vinke farvel til den uheldige placering af Teater Hund & Co. på BIBLIOTEKET.

Senest har Kultur- og Fritidsudvalget således fundet en million kroner til Anemonens scenekunsthus i indre by i 2019, der nu har udskudt den ellers varslede lukning med udgangen af januar 2019.

Disse penge håbede Anemonen ville blive fulgt op af en positiv respons på ansøgningen til Projektstøtteudvalget om driftsstøtte for de næste tre år med indbyggede partnerskaber, nye projekter m.v., men også her vendte PUS tomlen nedad.

Teaterleder Sidsel Ramdal var ellers overbevist om, at ansøgningen i høj grad levede op til netop de kriterier, som i standardafslaget blev fremhævet som væsentligt for at få del i støttemidlerne. 

En henvendelse om et møde med PUS blev mødt med endnu et standsvar om, at udvalget ikke giver mødetid til at vejlede individuelt om kommende ansøgninger.

Sidsel Ramdal fortæller til Teateravisen, at hun selvfølgelig har den største forståelse for, at der helt reelt er for få midler til for mange ansøgninger, men hun savner alligevel en større klarhed over prioriteringerne hos udvalget. Herunder om det i dette tilfælde var Anemonen som stationært teater eller projekterne, man afviste. 

Faktisk fik Anemonen en million i projektstøtte fra det foregående Projektstøtteudvalg - som man vil kunne se resultatet af i form af forestillingen ‘Slut Starut’ til januar - men den store og udbyggede driftsansøgning blev altså ikke godtaget af det nuværende udvalg.

Tildelinger og beskæringer  

Ser man på listen over de ansøgninger, der rent faktisk BLEV honoreret af Projektstøtteudvalget, falder det mest i øjnene, at teatret Hils Din Mor er blevet belønnet for sine vellykkede forestillinger om homoseksualitet, herunder Reumert-vinderen 'Fucking Åmål', med et to-årigt støttetilsagn på i alt lidt over to mio. kr.

Der blev også fundet penge til fortsat basis- og projektstøtte til Hvid Støj Sceneproduktion udover tidligere nævnte Teater O, Teatret st.tv, og Meridiano Teatret - alle dog med et mindre eller større nedslag i støttebeløbet. Mindst fordelagtigt for Meridiano Teatret, der for næste sæson må nøjes 1,5 mio. kr. mod de 2 mio. kr., som man har fået i årevis på flerårige tilsagn.

Til gengæld fik Dramatiker Væksthus atter 400.000 kr. til endnu en sæson for det vellykkede dramatikerudviklingsprojekt, der har kørt siden 1997.

For næsten alle nævnte og næsten alle på listen i faktaboksen gælder det, at der var ansøgt om større og i visse tilfælde overordentligt større beløb end udvalgets tilsagn.

Men nye udfordringer venter PUS frem mod næste store uddeling. Som det fremgår af faktaboksens nedre del er der nemlig flere af de større 'faste' kunder i støttebutikken, hvis flerårige tilsagn udløber efter næste sæson og som formodes fortsat at få tildelt støtte; bl.a. Teater Refleksion, Uppercut Danseteater, Asterions Hus, Det Olske Orkester og ZeBU.

Veje og visioner og nye rammer

Hvordan fremtiden for Projektstøtteudvalgets nuværende støttesystem og de økonomisk ramte teatre ser ud, skal der i princippet findes svar på i nær fremtid.

I hvert fald gentog kulturminister Mette Bock (LA) på Kulturministeriets konference, ‘Stemmer for Scenekunsten’ midt i maj 2018 i Odense, hvor man skulle snakke om 'optimale rammer for fremtidens scenekunst', at området skulle behandles politisk til efteråret, mens Lars Seeberg på vegne af Projektstøtteudvalget indbød til en initiativgruppe, som skal samle branchen og diskutere løsningsforslag til ændringer/forbedringer. 

Her er det slet ikke utænkelig, at visionsrapporten 'Veje til udvikling', som Seeberg-udvalget barslede med i foråret 2010, atter tager en tur i manegen med sine mange forslag til, hvad Lars Seeberg dengang kaldte en 'substantiel omprioritering' af teaterstrukturen'.  

Men lige nu er der ikke meget nyt:

»Vi ved i udvalget lige så lidt som alle andre, om der vil ske ændringer i kunststøttelovgivningen i løbet af det næste år, så vi er afventende. Med hensyn til udvalgets initiativgruppe, så kan jeg fortælle, at gruppen har haft et møde, og udvalget arbejder på et papir, som vil indgå i drøftelser med ministeren,« lyder det fra Lars Seeberg.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Sorrig og glæde de vandre til hobe
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser