DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Scenekunstudvalget fotograferet ved sidste års dialogmøde i december 2012. De fem medlemmer - fra venstre Niels Andersen, Erik Pold, Lene Vestergård, Rikke Juellund og Anders Ahnfelt-Rønne - fratræder ved årsskiftet, knap halvandet år før normeret tid pga. indførelse af den nye kunststøttereform. Foto: Søren K. Kløft

Sidste tur med SKU

18-10-2013
Scenekunstudvalget har netop offentliggjort deres sidste store tildeling af støtte til børneteaterområdet, hvor endnu tre teatre blev begunstiget af toårige aftaler. Trefjerdedele af alle ansøgere - og det gjaldt både på børneteater- og voksenteaterområdet - måtte dog gå med uforrettet sag.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Scenekunstudvalgets støtte til børneteaterområdet i sæson 2014-15 og frem

- Teatret st.tv.: Projekter og drift 2014-15 og 15-16 - 2.000.000 kr.

- Hvid Støj Sceneproduktion: Projekter og drift 2014-15 og 15-16 - 1.850.000  

- Uppercut Danseteater: Projekter og drift 2014-15 og 15-16 - 2.800.000  

- Dansehallerne: Dans for børn 2. halvdel af 2013-14 og 14-15 - 1.200.000

- Det Olske Orkester: Projekt og turne (Escape) - 500.000

- Månegøgl: Projekt m.v. (Landet med de mange døre) - 400.000

- Teaterforeningen AbstraX: Projekt - 200.000

- TeaterforeningenGraense-Loes: Projekt - 500.000

- Adelaide Bentzon: Projekt (Fest) - 750.000

- Ellen Kilsgaard Andersen: Projekt (Total dans) - 100.000

- Batida: Projekt (Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen) - 300.000

- Christian Clausen: Projekt (Alene) - 100.000

- Dansk Rakkerpak: Projekt (Maria og Muhammed) - 200.000

- De Røde Heste: Projekt (Paradis) - 350.000

- Gazart: Projekt (At falde til og fra) - 75.000

- Liminal DK: Projekt (Talk Box) - 250.000

- Paolo Nani Teater: Projekt (The Shocking Puppet Show) - 150.000

- Quasi Teater: Projekt og drift (Ebbe Skammelsøn) - 450.000

- Teater TT: Projekt (Wroops) - 145.000

- Teater Blik: Genopsætning (Regn) - 250.000

- Teatret Borderline: Projekt (Kys det nu, det satans liv) - 300.000

- Værk: Projet (Landet Under) - 350.000

***

I sidste års store efterårstildeling (se artiklen 'Follow the money!) fik flere af de etablerede børneteatre flerårige bevillinger, der følgelig også rækker ind over sæson 2014-15. Det gjaldt:

- Asterions Hus: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 3.200.000

- Batida: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 1.800.000

- Dansk Rakkerpak: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 1.500.000

- Det Fortællende Teater: Projekter, turne og drift  2013-14 & 14-15 – 600.000

- Meridiano: Projekter, turne og drift 2013-14, 14-15 & 15-16 – 6.000.000

- Tali Razga: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 1.800.000

- Teater2Tusind: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 2.100.000

- Teater Hund: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 3.300.000

- Teater O: Projekter, turne og drift 2013-14, 14-15 & 15-16 – 4.500.000

- Teater Patrasket: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 2.000.000

- Teater Refleksion: Projekter, turne og drift 2013-14, 14-15, 15-16 & 16-17 – 6.400.000

- ZeBU: Projekter og turne 2013-14, 14-15, 15-16 & 16-17 – 8.400.000 

I ly af efterårsferien har Scenekunstudvalget (SKU) færdig- og offentliggjort sin sidste støtteuddeling i form af tilskud til voksen- og børneteater, diverse projekter samt biler og sceneteknik.

Således har man kastet cirka 37,5 mio. kr. i grams til scenekunst og tilstødende aktiviteter i form af workshops, udviklingsarbejde, efteruddannelse m.v.

Beløbet fordeler sig med 23,2 mio. kr. til voksen-segmentet og 13,2 mio. kr. til børneområdet - og dertil kommer en lille million kroner i tilskud til sceneteknik og turnebiler.

Flere flerårigt støttede børneteatre

Udvalget - der p.t. rettelig i sin fulde længde hedder Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, men fra 1. januar 2014 skifter til det endnu mere mundrette 'Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Scenekunst' (!) i forbindelse med implementeringen af den nye kunststøttelov - sikrede allerede ved sidste års tildeling en række etablerede børneteatre flerårig støtte, og ved dette års tildeling er endnu tre teatre kommet ind i denne særdeles velkomne varme, der giver lidt bedre planlægningshorisont: Veteranen Uppercut Danseteater og nykomlingene Teatret st.tv. og Hvid Støj Sceneproduktion, der i høj grad kan tillade sig at anse SKU's disposition som en kvalitetsmæssig blåstempling.

Sammenholdt med de 12 øvrige teatre, der ved sidste efterårs tildeling fik flerårig støtte - enkelte sågar tre- og fire-årig (se faktaboks), har Scenekunstudvalget altså effektivt sørget for at få brugt pengene forlods og sikret bedre arbejdsbetingelser for 15 børneteaterproducenter.

Alligevel er der blevet penge til en række projekter for 19 små og større teatre, herunder gamle kendinge som Dansk Rakkerpak, Månegøgl, Graense-Loes m.fl. mens der også er en række nye støttemodtagere, som SKU definerer på følgende måde i sin pressemeddelelse:

'Udvalget har udover den geografiske spredning også valgt i år at prioritere udviklingsmuligheder for teatrene gennem en række mindre bevillinger, der dækker samarbejder nationalt og internationalt såvel som til udvikling af nye forestillinger eller koncepter'.

Kun ja til en fjerdedel af ansøgerne

Men en lang række andre teatre og projektgrupper måtte alligevel gå forgæves, idet puljen 'Scenekunst - børn' modtog 84 ansøgninger, hvoraf de 22 altså blev imødekommet med i alt 13,2 mio. kr.

Til sammenligning - men uden sammenligning i øvrigt - havde Puljen 'Scenekunst - voksne' 217 ansøgere, hvoraf de 56 fik del i de i alt 23,2 mio. kr.

Fra voksenområdet kan man i øvrigt nikke genkendende til en række navne/teatre, der også boltrer sig på børneteaterområdet, bl.a. Odsherred Teaterskole (150.000 kr. til væksthus for dukke- og animationsteater), Helsingør Teater (200.000 kr. til Passage-festivalen 2014), mens Teaterbilletter.dk har fået 200.000 kr. til fase 2 i udviklingen af det digitale scenekunstarkiv (se artikel) og Dansk ITI og Teaterunion 250.000 kr. til udvikling og vedligeholdelse af vidensbasen ivds.dk - begge projekter, der også 'indeholder' børneteater.

Scenekunstudvalget har i denne ombæring valgt ikke at fortælle, hvor stort beløb, der til sammen var søgt for i de enkelte puljer, men der er som vanligt et betydeligt større kvalitativt potentiale end støttemidlerne rækker til.

Afsluttende dialogmøder

Den nye støttekadence med to årlige støtteuddelinger bliver dog fastholdt, så der er håb forude for de afviste ved næste ansøgningsfrist allerede i starten af 2014 - den er endnu ikke fastlagt - hvor det i øvrigt vil være muligt at ansøge om tilskud til aktiviteter i tre sæsoner – sæson 2013/2014, 2014/15 og 2015/16.

Til den tid vil den nye kunststøttereform være trådt i kraft, og det vil være det nye projektudvalg for scenekunst, der skal behandle ansøgningerne - sammensætning af dette er heller ikke kendt endnu.  

Det nuværende Scenekunstudvalgs fem medlemmer - Rikke Juellund (formand), scenograf og kostumedesigner - Niels Andersen, projektleder, tidl. chef for Svalegangen og Jomfru Ane Teatret - Erik Pold, koreograf, instruktør og performer - Lene Vestergård,  skuespiller og instruktør samt Anders Ahnfelt-Rønne, skuespiller, instruktør og musiker og fhv. chef for Rialto Teatret - fratræder altså ved årsskiftet, men kan endnu nå at blive konfronteret med deres gerninger.

De indbyder nemlig til dialogmøder i henholdsvis Aarhus og København 27. og 28. november 2013, hvor de bl.a. vil 'gøre status' over deres embedsperiode (1. april 2011- 31. december 2013) og i 'dialog med scenekunstmiljøet om den nye gæstespilspulje og om dokumentation af scenekunstforestillinger, der har fået tilsagn'.

- Dialogmødet i Aarhus afholdes den onsdag den 27. november 2013 kl. 16-18 på Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Århus C.

- Dialogmødet i København afholdes torsdag den 28. november 2013 kl. 17-19 i Kulturstyrelsen, lokale 7 i stuen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Oversigt over samtlige nye tildelinger til voksen, børne- og bil/teknik-området kan findes under www.kunst.dk/kunststoette/tildelinger/

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Sidste tur med SKU
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser