DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022

PUS til Aarhus Kommune: Genovervej spareplan for scenekunstområdet

23-11-2022

Åbent brev fra Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) til Aarhus Kommune om spareplanen på scenekunstområdet: 

 

Vi har i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst haft lejlighed til at læse Aarhus Kommunes forslag til besparelser fra 2023 og frem. Herunder besparelserne inden for Kultur og Borgerservice. 

Vi ser os nødsaget til at udtrykke vores stærke bekymring for de langsigtede konsekvenser besparelserne vil få for scenekunsten. ikke bare lokalt i Aarhus, men også i hele landet. Besparelserne rammer på et tidspunkt, hvor man kulturinstitutioner i forvejen er presset af prisstigninger og behovet for at reducere i omkostningerne. Også i det lys vil besparelserne ramme ekstra hårdt. 

 

Vi vil dog gerne starte med at anerkende behovet for at få budgetterne til at hænge sammen i kommunen. Vi forstår godt nødvendigheden af at se på alle områder for at finde besparelser. Det er en svær prioriteringsopgave. 

I henhold til scenekunstloven skal vi i udvalget følge udviklingen for de små storbyteatre. Derfor er vi glade for at se, at kommunen prioriterer at opretholde driftstilskud til kommunens små storbyteatre.

 

Set i det lys undrer det os, at kommunen så vil forringe vilkårene for Bora Bora – Dans og Visuelt Teater og dermed for samtidsdansen ved at flytte teatret til en langt mindre scene på Godsbanen, hvor teatret ikke vil kunne leve op til de aftalte aktiviteter. Det er en forringelse med store konsekvenser, der betyder at borgerne i Danmarks næststørste by ikke længere vil kunne opleve samtidsdans med samme variation, som de kan i dag. 

Bora Bora skal i henhold til aftalen med kommunen præsentere og co-producere dans fra hele verden, både lokalt, nationalt og internationalt, og teatret spiller derfor en stor rolle for hele økologien på danseområdet. 

Danse- og koreografifeltet har meget få scener, hvor der er kapacitet til at huse større danseforestillinger. Bora Bora råder i dag over en af de få store scener i landet, og teatret spiller derfor med deres nuværende faciliteter en meget vigtig rolle nationalt og internationalt. Det kan Aarhus Kommune være stolt af, og vi opfordrer kommunen til at værne om de muligheder. 

Hvis Bora Bora skal flytte for at give plads til Børnekulturelt Produktionscenter, så anbefaler vi, at kommunen sikrer nye rammer, som matcher Bora Boras aktiviteter og potentiale som fyrtårn for samtidsdans i stort format.

 

Teater Katapult står i dag for en væsentlig talentudvikling som brobygger mellem vækstlaget og den professionelle scenekunst, og teatret har fat i et ungt publikum, som det ellers er svært at tiltrække. Hvis Teater Katapult mister sit årlige kommunale driftstilskud, som der er lagt op til, så kan det få katastrofale konsekvenser for teatret. 

Teatret får i øjeblikket projektstøtte fra Statens Kunstfond, som understøtter indhold på teatret. Kommunens driftstilskud er forudsætningen for den indholdsproduktion, som teatret søger Statens Kunstfond om støtte til. Uden kommunalt driftstilskud frygter vi for teatrets muligheder for at fortsætte i fremtiden, hvormed en afgørende aktør for fødekæden vil forsvinde. Med store konsekvenser for ikke bare Aarhus, men også for resten af landet.

Foruden de foreslåede besparelser i sparekataloget fra Kultur og Borgerservice, så rammes kulturområdet også af besparelser i sparekataloget fra Børn og Unge. 

De betyder nemlig forringelse af skolernes samarbejde med eksterne omkring Åben Skole, som omfatter scenekunstkunstneriske processer, der giver bedre læring og trivsel. Tilbuddene er med til at udvikle fagligheden i skolerne, og de indeholder også kompetenceudvikling af lærerne. De tilbyder alternative læringsprocesser, unikke fællesskaber og fællesskabende kunstoplevelser.

Spareforslagene vedrørende børn og unge rammer også Århus Teaters teaterpædagogiske projekt ’Ej blot til lyst’. Projektet ’Ej blot til lyst’ er et yderst gennemarbejdet initiativ, som er til stor inspiration for teaterpædagogiske initiativer i resten af landet. 

 

Hos Teaterhuset Filuren kommer besparelsen til at vedrøre ’Filuren i skolen’ (i spareplanen er det nævnt som Dramacentrum, som det hed tidligere), som vedrører Filurens teaterpædagogiske initiativer ude på skolerne.

Hvis ovenstående besparelsesforslag fra Børn og Unge gennemføres, så kommer det til at gå ud over børnenes muligheder for at møde og arbejde med kunst: Det er en vigtig del af det gode børneliv med trivsel og dannelse af det hele menneske. 

Scenekunsten spiller en vigtig rolle for børns og unges trivsel, og i en tid hvor mange børn og unge netop er præget af mistrivsel og psykisk sårbarhed, kan den derfor blive et essentielt redskab til at gøre en forskel og skabe fællesskaber. Det rammer en målgruppe, som kommunen ellers gerne vil friholde for besparelser.

 

Besparelserne er i vores optik kortsigtede, og de vil godt nok give penge i kassen lige nu og her, men på længere sigt tror vi, at man vil miste mere, end man sparer.

Scenekunstaktiviteterne genererer også penge til Aarhus, fordi det i dag er almindeligt at samarbejde og samfinansiere på tværs, herunder også støtten fra Statens Kunstfond. Den medfinansiering fra andre aktører er ofte også en forudsætning for, at det kan lade sig gøre at sætte stykkerne op eller skabe andre sideaktiviter for borgene i Aarhus Kommune, som i forbindelse med besparelser så helt vil komme til at bortfalde

Så kommunen får faktisk mere scenekunstaktivitet til byen, end man betaler for. Vi anbefaler, at Aarhus Kommune tager det med i overvejelserne.

Endelig rammes kulturen og derigennem også scenekunsten ekstra hårdt i øjeblikket, da man både skal tage højde for stigende priser, risiko for faldende besøgstal som følge af inflationen og nu også besparelser. Det er et tredobbelt slag. 

Vi må ikke glemme, at det ikke længe siden, at landet var lukket ned på grund af Covid19. Her talte vi om den åndelige føde, som kunsten giver, og som vi alle savnede. Efter nedlukningen kæmper mange kulturinstitutioner med at komme på fode igen, og også derfor er det vigtigt at huske, hvor store konsekvenser det kan få. 

 

Det tager mange år at opbygge et stærkt, fagligt miljø også på scenekunstområdet, og hvis institutioner lukker ned, så vil det tage mange år at bygge op igen. Beslutningerne vil derfor have konsekvenser, der rækker mange år ud i fremtiden, og derfor vil tage mange år at rette op på.

Det er netop i disse tider, vi skal være visionære og turde satse på og prioritere kulturen, på samme måde som vi også prioriterer sundhed, ældre og børn.

På den baggrund håber vi meget, at Aarhus Kommune vil genoverveje de præsenterede spareforslag.

 

Med venlig hilsen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Medlemmer i udvalget er: Gitta Malling (udvalgsleder), Carsten Wittrock, Gry Worre Hallberg, Trine Wisbech og David Price

FLERE DEBATINDLÆG
08-02-2023
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
07-06-2022
24-05-2022
21-03-2022
17-03-2022
10-03-2022
02-03-2022
21-01-2022
19-01-2022
13-01-2022
12-01-2022
10-01-2022
09-01-2022
01-12-2021
07-08-2021
10-06-2021
02-06-2021
02-06-2021
31-05-2021
10-05-2021
25-04-2021
11-03-2021
10-03-2021
08-03-2021
18-02-2021
16-02-2021
07-12-2020
19-09-2020
03-09-2020
22-06-2020
26-05-2020
01-04-2020
27-03-2020
26-03-2020
28-02-2020
23-02-2020
19-02-2020
18-02-2020
29-01-2020
28-01-2020
25-11-2019
22-11-2019
20-11-2019
19-11-2019
17-11-2019
24-10-2019
10-10-2019
07-10-2019
06-10-2019
05-10-2019
04-10-2019
28-09-2019
26-09-2019
10-09-2019
07-09-2019
21-06-2019
10-04-2019
20-03-2019
26-02-2019
22-02-2019
09-12-2018
04-12-2018
02-12-2018
19-11-2018
18-11-2018
16-11-2018
14-11-2018
08-11-2018
28-10-2018
25-09-2018
18-09-2018
10-09-2018
07-09-2018
20-07-2018
19-07-2018
18-06-2018
01-06-2018
31-05-2018
30-05-2018
08-04-2018
07-04-2018
06-04-2018
05-04-2018
21-03-2018
18-03-2018
11-01-2018
17-11-2017
29-10-2017
19-10-2017
14-10-2017
12-10-2017
12-06-2017
31-05-2017
13-05-2017
22-04-2017
05-02-2017
04-02-2017
24-01-2017
22-01-2017
19-01-2017
09-12-2016
27-10-2016
24-10-2016
15-10-2016
12-10-2016
22-09-2016
01-09-2016
30-08-2016
22-08-2016
18-08-2016
11-08-2016
08-06-2016
23-05-2016
06-05-2016
12-04-2016
22-03-2016
02-02-2016
27-10-2015
17-10-2015
08-09-2015
27-08-2015
26-05-2015
12-05-2015
07-05-2015
05-05-2015
04-05-2015
01-05-2015
30-04-2015
29-04-2015
28-04-2015
27-04-2015
21-04-2015
20-04-2015
16-04-2015
11-03-2015
03-03-2015
21-02-2015
03-11-2014
20-10-2014
29-09-2014
28-09-2014
24-09-2014
23-09-2014
21-09-2014
18-09-2014
13-04-2014
12-04-2014
10-04-2014
03-04-2014
02-04-2014
01-04-2014
30-03-2014
29-03-2014
21-03-2014
25-02-2014
24-02-2014
23-02-2014
22-02-2014
12-02-2014
11-02-2014
07-02-2014
23-01-2014
13-12-2013
08-12-2013
02-12-2013
02-11-2013
24-10-2013
03-10-2013
29-09-2013
12-05-2013
06-05-2013
27-04-2013
26-04-2013
23-04-2013
22-04-2013
18-03-2013
22-02-2013
20-02-2013
06-02-2013
08-01-2013
29-12-2012
28-12-2012
18-11-2012
31-10-2012
14-10-2012
12-10-2012
10-10-2012
26-09-2012
23-09-2012
18-09-2012
20-06-2012
15-06-2012
14-06-2012
13-06-2012
12-06-2012
08-06-2012
07-06-2012
30-05-2012
27-05-2012
23-05-2012
18-05-2012
30-04-2012
25-04-2012
21-03-2012
15-03-2012
14-02-2012
10-02-2012
07-02-2012
04-02-2012
20-10-2011
12-10-2011
05-10-2011
01-10-2011
28-09-2011
23-09-2011
31-08-2011
29-08-2011
11-08-2011
06-06-2011
29-05-2011
18-05-2011
29-04-2011
19-04-2011
15-04-2011
12-04-2011
08-04-2011
03-04-2011
24-03-2011
16-03-2011
13-01-2011
17-12-2010
06-12-2010
13-10-2010
04-10-2010
13-09-2010
27-07-2010
17-04-2010
15-04-2010
01-03-2010
24-11-2009
15-11-2009
20-09-2009
03-09-2009
20-08-2009
18-08-2009
03-06-2009
15-05-2009
09-03-2009
10-02-2009
16-12-2008
28-11-2008
25-11-2008
24-11-2008
18-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
10-10-2008
01-10-2008
25-09-2008
25-09-2008
Flere anmeldelser