DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Omslaget til repertoirekataloget Den Røde Brochure for sæson 2018-19 er designet af Maria Lau Krogh, der er uddannet billedkunstner og udover produktion af egne kunstprojekter af allehånde art også underviser i kunst med målgrupper i alle aldre.

Rødt overblik!

03-04-2018
Den Røde Brochure er klar med oversigten over professionelt børne- og ungdomsteater for sæson 2018-19 fra de 117 teatre og deres 325 forestillinger, der befolker siderne. Repertoirekataloget udsendes gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.v. - og sendes portofrit ud til andre interesserede.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Repertoirekataloget med Teater for børn og unge 2018-19 (Den Røde Brochure) udgives af kompetencecentret Teatercentrum og indeholder i nyeste udgave 325 forestillinger fra i alt 117 teatre - tillige med informationer om køb og afvikling af forestillinger, KulturCrew, Kulturpakker, faglige organisationer, festivaler m.v.

- Den allerførste udgave af brochuren var fire maskinskrevne A4-ark, klipset sammen og udsendt i juni 1970 på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, der ønskede et overblik over muligheder udi det nye danske børneteater.

- Det første ’rigtige’ katalog kom året efter, udsendt af Samarbejdsudvalget for Turneteatervirksomhed, hvoraf siden udsprang Teatercentrum, som er den nuværende udgiver. Der udgives et årligt katalog, som udsendes nogle uger før den årlige Aprilfestival og dækker den kommende sæson.

- De første kataloger var blå, men derefter blev den røde farve en fast bestanddel. Det nuværende format har brochuren haft siden omkring 1980, og med udgivelsen af sæson 1990/1991 adopterede brochuren sit kælenavn ’Den Røde Brochure’ som sit officielle navn - men som atter er skubbet lidt i baggrunden til fordel for det mere informative 'Teater for børn og unge'.

- Udgaven fra 2009-10 var den første i farver, og de seneste år er den største ændring, at   farver i indekset og fakta-bokse i bunden på de enkelte teatres sider viser vej til de aldersbestemte forestillinger.

- Den Røde Brochure rummer salgstekster fra de professionelle danske børneteaterproducenter, og alle forestillinger i kataloget skal være refusionsgodkendte.

- Kataloget trykkes i 11.000 eksemplarer, hvoraf omkring 9.000 udsendes gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.v. De øvrige eksemplarer sendes til interesserede formidlere m.fl., uddeles på Aprilfestivalen og Horsens Teaterfestival m.v. 

- Den Røde Brochure findes også i en meget funktionel netudgave, der løbende opdateres henover sæsonen - se den på http://drb.teatercentrum.dk - og som bladremodul.

***

Den Røde Brochure kan også bestilles gratis - inkl. forsendelse - via henvendelse til info@teatercentrum.dk 

Så er det store katalog over den kommende sæsons repertoire udi børne- og ungdomsteater på banen og sendes i de kommende dage ud til omkring 9.000 abonnenter, ligesom det vil indfinde sig i digital form, som bladremodul m.v. på Den Røde Brochures faste hjemmeside: http://drb.teatercentrum.dk

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren over 325 forestillinger fra i alt 117 teatre.

Brochuren er lidt tyndere end de tidligere sæsoners udgave - dels pga. af et markant fald i antallet af teatre/annoncører (fra 131 til 117 siden sidste år), dels fordi flere teatre har bestilt færre sider end tidligere. Her spiller teatrenes udfordrede økonomi givet ind.

Dertil kommer, at de store institutionelle teatre, der tilbyder familieforestillinger og ungdomsforestillinger, fortsat sjældent optræder i kataloget, fordi de dyrker deres egne salgskanaler.

Men selvom der for sæson 2018-19 altså er oplistet færre end fx sæson 2013-14, hvor kataloget indeholdt hele 141 teatre med 426 forestillinger, så har der været flere udsving  gennem den sidste halve snes år.

Alligevel er et rimeligt skøn, at der p.t. findes omkring 150 professionelle producenter af børne- og ungdomsteater i Danmark - som veletablerede teatre, projektteatre m.v. - hvor   nogle af dem ikke nødvendigvis aktive hver eneste sæson. 

En brugbar oversigt

Der er dog stadig tale om den ultimative samlede oversigt over, hvad der tilbydes af professionelt teater for børn og unge i sæson 2018-19.

Og selvom teaterkataloget først og fremmest henvender sig til formidlere/arrangører/indkøbere af turneforestillinger og besøgende institutionsgrupper og privatpersoner til forestillingerne på de faste scener, så udgør det et interessant øjebliksbillede omkring udbud og aktiviteter for alle andre med interesse for dette særlige hjørne af scenekunstområdet.  

Indholdsmæssigt er der tale om teatrenes egne præsentations- og salgstekster - og udgiveren Teatercentrum fralægger sig indledningsvist ansvaret for såvel sidernes udformning som de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger.

Dog har man sikret sig, at alle præsenterede forestillinger er refusionsberettigede eller formidlingsstøttegodkendte - hvilket også er kravet for deltagelse på de årlige Aprilfestivaler og for den sags skyld anmeldelse her på portalen.

Papirudgaven består

Selvom omfanget af teatre og forestillinger altså er noget mindre end de foregående år - man skal tilbage før årtusindskiftet for at se tilsvarende - så er der ingen planer om at skippe den trykte papirudgave.

Det forsikrer Teatercentrums direktør, Henrik Køhler, der pointerer, at selvom Teaterkataloget findes i en glimrende og opdateringsvenlig udgave på nettet, så er papirudgaven stadig vigtig og betydningsfuld for mange opkøbere og også for teaterfolk.

Han fortæller, at Teatercentrum via surveys og andre tilbagemeldinger har fået positiv viden om, at mange bruger papirudgaven hele året som et opslagsværk, hvor det er muligt at tjekke teatre og forestillinger m.v. på en måde, som den digitale version ikke kan leve op til.

Gratis katalog

Da Teaterkataloget i høj grad består af turneforestillinger med flerårige spilleperioder, vil det allerede nu være muligt at finde anmeldelser og dermed faglig kritik og forbrugerorientering på de fleste af katalogets forestillinger her på portalen (Brug Søg-funktionen på teater eller forestilling).

Og med teateravisen.dk's årlige anmeldelsesfrekvens på p.t. omkring 120 forestillinger vil de fleste nye produktioner i kataloget blive anmeldt i løbet af sæsonen.

Selvom Den Røde Brochure er gratis for modtagerne/opkøberne, er forestillingerne det jo ikke. Altså lige bortset fra hos Marionetteatret i Kongens Have, der som vanlig har fri adgang til sæsonens to forestillinger, der spilles fra juni til udgangen af august. 

Ganske som alle billetter er gratis på annoncerende festivaler som Aprilfestival og Horsens Teaterfestival.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Rødt overblik!
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser