DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Omslaget til Den Røde Brochure 2015-16 er lavet af Erik Petri (f. 1974, uddannet fra Designskolen Kolding), der har valgt et motivtema fra Ludvig Holbergs 'Niels Klims underjordiske rejse'. Den forestilling finder man dog ikke i repertoirekataloget, der til gengæld byder på 392 professionelle børne- og ungdomsforestillinger fra 137 teatre.

Nok at vælge imellem

24-03-2015
Med næsten 400 forestillinger fra næsten 140 teatre er det ikke omfanget af Den Røde Brochure, der afsætter eventuelle krisetegn for scenekunst for børn og unge. Repertoirekataloget med de mange børneteaterproducenter er på banen for 45. gang.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Den Røde Brochure for sæson 2015-16 indeholder 392 forestillinger fra 137 teatre - tillige med informationer om køb og afvikling af forestillinger, KulturCrew, faglige organisationer, festivaler m.v.

- Den allerførste udgave af brochuren var fire maskinskrevne A4-ark, klipset sammen og udsendt i juni 1970 på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, der ønskede et overblik over muligheder udi det nye danske børneteater.

- Det første ’rigtige’ katalog kom året efter, udsendt af Samarbejdsudvalget for Turneteatervirksomhed, hvoraf siden udsprang Teatercentrum, som er den nuværende udgiver.

- De første kataloger var blå, men derefter blev den røde farve en fast bestanddel. Det nuværende format har brochuren haft siden omkring 1980, og med udgivelsen af sæson 1990/1991 adopterede brochuren sit kælenavn ’Den Røde Brochure’ som sit officielle navn.

- Udgaven fra 2009-10 var den første i farver, og den seneste udgave er den første, hvor farver i indekset og fakta-bokse i bunden på de enkelte teatres sider viser vej til de aldersbestemte forestillinger.

- Den Røde Brochure rummer salgstekster fra de professionelle danske børneteaterproducenter, og alle forestillinger skal være refusionsgodkendte.

- Kataloget trykkes i år i 11.500 eksemplarer, hvoraf omkring 9.000 udsendes gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.v.

- De øvrige eksemplarer sendes til interesserede formidlere m.fl., uddeles på Aprilfestivalen og Horsens Teaterfestival m.v. 

- Den Røde Brochure findes også i en netudgave – og ligger tillige som bladre-modul på Teatercentrums hjemmeside under: Den Røde Brochure

OBS: Den Røde Brochure kan bestilles til gratis forsendelse via henvendelse på info@teatercentrum.dk 

Hvis man søger en samlet oversigt over, hvad der tilbydes af professionelt teater for børn og unge i en given sæson, er Den Røde Brochure det både nemme og nødvendige redskab.

Og i løbet af den kommende uge bliver der sendt omkring 9.000 af slagsen gratis ud til landets skoler, institutioner, biblioteker, teatre, organisationer og andre interesserede.

Repertoirekataloget, der produceres hvert forår forud for den store Aprilfestival, fungerer som bindeled mellem teaterproducenter og aftagere og har gjort det siden 1971. Og hvor den første tryksag havde forestillinger fra blot 11 teatre, tæller det nyeste katalog 137 teatre og 392 forestillinger. Eller nogenlunde samme niveau som de seneste mange år.

Noget om indholdet

Den Røde Brochure - der i øvrigt var blå de første sæsoner og først i sæson 1990-91 fik kanoniseret sit kælenavn - rummer på sine 294 sider nyttige indekser over alle forestillinger, også opdelt i aldersgrupper, konverteringsnøgle (alder vs. klassetrin), gode råd til arrangører, nyttige links m.v. - samt selvfølgelig alle forestillingerne, der også er forsynet med læsevenlige infobokse med praktiske oplysninger, herunder pris og alder og tekniske krav m.v.

Kompetencecentret Teatercentrum står som udgiver, mens det er teatrene selv, der har leveret deres sider og er ansvarlig for tekster og fotos og anbefalinger.

Den Røde Brochure er godt nok et salgskatalog, der henvender sig til formidlere og arrangører, men det bliver også samtidig en årlig registrant over udbuddet af børne- og ungdomsteate

Noget om anmeldelser

Den Røde Brochure for sæson 2015-16 er i sagens og brugbarhedens natur fremadskuende, og mange af katalogets forestillinger er stadig blot løsrevne tanker i producenternes hoveder, men forventes at tage fast og kunstnerisk form i løbet af sæsonen.

Følgelig er det heller ikke samtlige planlagte forestillinger i den kommende sæson, der er nået med i kataloget - men den digitale version på nettet opdateres til gengæld løbende.

Men da de fleste turneteatre har deres forestillinger på repertoiret i flere sæsoner - og de stationære børneteatre også genopsætter deres succesforestillinger - er ganske mange forestillinger faktisk allerede anmeldt her på portalen, og derfor er der udover teatrenes eget salgsmateriale også mulighed for at få kritikernes vurderinger. Man kan med fordel bruge Søg-funktionen her på portalen for at finde frem til dem.

Og de er i absolut overtal. I den nye udgave af kataloget er der faktisk mindre end 100 ikke-anmeldte forestillinger, og mange vil deltage ved den kommende Aprilfestival i Frederikssund (www.aprilfestival.dk), hvor også portalens seks anmeldere vil være i aktion.

Det skulle gerne sikre et halvt hundrede nye anmeldelser og så bliver det op til ressourcer og muligheder at få has på resten i løbet af sæsonen.

Noget om stjerner

Som redaktør af teateravisen.dk kan det med tilfredshed noteres, at mange teatre også vælger at referere til portalens anmeldelser af deres forestillinger i deres markedsføring - selvfølgelig primært, hvis de er positive nok til at falde i teatrenes smag...

Og udover gode og udvalgte citater fra anmeldelserne kan der i disse stjernekrigstider  opgøres over 50 angivelser af stjerner fra portalens anmeldelser. Og en hel del af de gode fra andre medier, det være sig aviser eller de netbaserede som Kulturkongen, Børn i Byen osv.

Så selvom der pågår en løbende diskussion ikke mindst blandt teaterfolk om, hvorvidt teateravisen.dk bør droppe de overfladiske stjernevurderinger og nøjes med tekstlig fordybelse, vil en masse teatre givet fortsat gøre brug af disse nemme markeringer i salgsøjemed.

Noget om mængden

Den Røde Brochure 2015-16 rummer altså næsten 140 forskellige børneteaterproducenter og deres forestillinger, men faktisk er der endnu flere derude. Flere af de små og helt nye projektteatre er af selvvalgte eller økonomiske grunde ikke med, ligesom næsten alle de store institutionsteatre vælger at promovere deres familieteaterforestillinger på andre platforme.

Alligevel er det jo en imponerende mængde udbydere af professionelt teater for børn - for i Den Røde Brochure er det kun refusionsberettigede forestillinger, der har adgang. Ganske samme krav som der er til Aprilfestival, der i år i Frederikssund 19.-26. april (www.aprilfestival.dk) har omkring 130 teatre med.

De barske realiteter for såvel brochurens som festivalens teatre er dog, at udbuddet er væsentligt større end afsætningsmulighederne. Rigtig mange af teatrene vil i den kommende sæson sælge så få eller slet ingen forestillinger, at det på ingen måde kan bære en egentlig drift.

Men nu er mange af teatrene con amore- eller projektteatre, som tager det salg, der måtte komme, mens mange af de involverede i øvrigt vil være henvist til job hos andre teatre, dramaundervisning eller løngivende aktiviteter helt uden for teatrets verden.

Noget om produktionen  

Hvor Den Røde Brochure i mange år blev til efter klippe-klistre-metoden med indsendte tekstsider og papirfotos, er processen som alt andet speedet op og forbedret via først computere og siden internet og digitale løsninger omkring grafik, opsætning og tryk. Og det har også været nødvendigt i takt med, at kataloget voksede fra pamflet til professionel tryksag.

Produktionen af nyeste udgave af Den Røde Brochure er udliciteret til firmaet The3stages (www.The3stages.dk), bag hvilket gemmer sig den redaktionelle og tekniske tovholder på indeværende sæsons brochure, Thomas Johan M.R. Bæhring.

Hans firma har sammen med Knapnokgames designet et nyt online-tilmeldingssystem til teatrene, så de har hver deres profil, hvor igennem de kan købe annoncer, indtaste forestillingsdata og uploade og læse korrektur på deres annonce, før den kommer i trykken.

»Det har været rigtig spændende at udvikle, omend ikke problemfri, men i det store hele er vi rigtig tilfredse, for systemet er med til at sørge, for at teatrene altid kan få hjælp, når de har behov for det - og dertil kommer at vi har oprettet en support-telefon. Men via den nye online-tilmelding vinder vi mere tid, gør processen lettere og giver teatrene et let anvendeligt værktøj i forbindelse med tilmelding til den trykte udgave af Den Røde Brochure,« lyder det fra Thomas Bæhring, hvis firma også står for udvikling af booking- og managementsystemer til allehånde lejligheder.

...og projektlederen

Og det giver så også lige teateravisen.dk lejlighed til at slutte af med noget, der måske er sagen uvedkommende, men altså er ret interessant; nemlig en præsentation af projektlederens fulde navn, der næsten er en hel forestilling i sig selv.

Han er nemlig døbt intet mindre end Thomas Johan Søren Michael Diegrüne Munk Von Rosenskjold Køster Bæhring.

Det er ingen tilfældighed, men fordi man i hans familie har en lang tradition for, at hver anden født dreng i familien modtager samtlige navne, der er kommet til familien gennem tiderne, altså efternavne og mellemnavne, dog med undtagelse af sen-navne - og de er jo heller ikke så interessante...

Da Thomas blev konfirmeret, benyttede han dog lejligheden til at fjerne nogle af navnene, således at han i dag 'kun' hedder Thomas Johan Michael Rosenskjold Bæhring....

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Nok at vælge imellem
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser