DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Projektstøtteudvalget har valgt projekter ud til forårstildelingen, hvorfor portalen har hevet den faste illustration til oversigtsartiklen frem. Både udvalgets begrænsede puljer og portalens budget afspejler jo den kulturministerielle grønthøster-virkelighed... Illustration: Bob Katzenelson

PUS og projekterne

24-04-2018
Projektstøtteudvalget for Scenekunst har nyligt uddelt 16 mio. kr. ud til 50 ansøgere fra puljen scenekunst for børn, unge og voksne. Man har dog modsat tidligere ikke meldt det ud offentligt, men Teateravisens læsere skal ikke snydes for et lille overblik over tildelingerne til projekter for børn og unge, foretaget af det nye udvalg.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Projektstøtteudvalgets støtte til projekter for børn/unge:

- Betina Birkjær: byVANDring - 265.000 kr.

- De Røde Heste: Cirkus InHabitus - 248.000

- Theatret Thalias Tjenere: Arternes Oprindelse - 225.000

- MÆRKVÆRK: Under huden* - 600.000

- Batida: Take away - en rockvaudeville - 750.000

- Teater Spektaklo: Rejsen - 250.000

- Borderlines: Den største drøm - 500.000

- Beagle: Green Clean - 500.000

- Zangenbergs Teater: Far er sur - 400.000

*Projektstøtteudvalgets støtte til projekter for delvis for børn/unge:

- Antoinette Helbing: The Mirror Project  - 100.000

- Ida Elisabeth Langkilde: Into the Water - 300.000

- Location X: Dance All Year Long - 250.000

- Sigrid Johannesen: The Troll Show - 400.000

- Sparrow Dance: Myopic Time - 500.000

- sART: Ruskumsnusk - 500.000

* Se hele listen over ansøgere og støttemodtagere i bunden af denne pdf:

https://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Dokumenter/Scenekunst/Referater_PUS/Referat_fra_moede_3_22._marts_2018_inkl._bilag_-_godkendt_120418.pdf

* Projektstøtteudvalget for Scenekunst 2018-2021:

- Lars Seeberg (formand), direktør

- Leiv Arne Kjøllmoen, instruktør

- Andreas Garfield, dramatiker

- Tina Tarpgaard, koreograf

- Marianne Klint, teaterleder

De to første er udpeget af kulturministeren, de øvrige tre af Statens Kunstfonds Repræsentantskab

Der er to store ansøgningsrunder hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS), hvor modtagere af den største pulje, der også indbefatter egentlig driftsstøtte, normalt offentliggøres i efteråret, mens den mindste pulje, der primært er beregnet til projekter, normalt offentliggøres omkring starten af april.

'Normalt' har dog ændret sig omkring offentliggørelse, idet det meddeles fra Slots- og Kulturstyrelsen, at Statens Kunstfond har ændret politik i forhold til kommunikation, hvilket betyder, at der ikke altid vil blive sendt en nyhed ud i forbindelse med nyheder som tildelinger mv.

Men det skal selvfølgelig ikke hindre Teateravisen i at bringe en oversigt over, hvad der er givet af støtte til projekter for børn og unge - og 'delvis børn og unge', som det hedder om de projekter, der er defineret lidt bredere.

De to årlige puljer dækker nemlig hele spektret med scenekunst for børn, unge og voksne, efter at de ellers adskilte aldersbestemte puljer blev slået sammen for et par år siden.

Listen!

Det blev bl.a. gjort ud fra et ønske hos udvalget om at 'kunne se på de mange projekter ud fra et samlet og overordnet kriterium om kunstnerisk kvalitet' på 'tværs af målgrupperne, fordi flere og flere teatre producerer forestillinger, der ikke retter sig direkte mod en specifik aldersgruppe', som det blev formuleret af daværende PUS-formand Ditte Maria Bjerg.

Men det skabte samtidig nogen utilfredshed blandt teatre og faglige organisationer, fordi det blev svært at se, om den godt nok uskrevne regel om, at børneteatret sikres minimum 25 procent af udvalgets støttemidler, blev overholdt.

Sløringen var også af teknisk art, fordiKulturstyrelsens it-system åbenbart ikke kunne vise på hjemmesiden, hvor ansøgningerne hørte hjemme, selvom PUS rent faktisk stadig markerer, hvor ansøgerne rent aldersgruppe-rettet hører hjemme.

Siden har Teateravisen i kølvandet på pressemeddelelsen om uddelinger modtaget en særlig liste, hvor dette fremgik - men det har den nye kommunikationsstrategi altså også sat en stopper for.

Imidlertid er det muligt på hjemmesiden www.kunst.dk at finde et mødereferat fra slutningen af marts med en liste, hvor det fremgår, hvem der har søgt og hvem der har fået (se link i faktaboksen).

260 ansøgninger - 50 imødekommet

Der var hele 260 ansøgere, som i alt søgte om ca. 88,4 mio. kr., men som bekendt er Projektstøtteudvalgets pengetank slet ikke gearet til at imødekomme alle - og den faste kulturministerielle grønthøster sørger for at holde niveauet lavt.

Det betyder, at udvalget har kunnet give 50 tilsagn om støtte til et samlet beløb på 16.200.000 kr.

Heraf er der givet støtte til ni projekter med scenekunst for børn og unge og seks projekter med scenekunst delvis for børn og unge.

Med denne portals særlige tunnelsyn er disse oplistet i faktaboksen, mens resten kan ses via linket sammesteds.

Største beløb i denne sammenhæng er givet til Teatergruppen Batida, der får 750.000 kr. til rockvaudevillen 'Take away' og således får rettet op på den halvering af støtten, som det forrige udvalg sluttede af med ved sin sidste tildeling sidste år.

Det ses også, at Zangenbergs Teater, der kæmper energisk for overlevelse som eks-lille storbyteater i København, har fået 400.000 kr. til en ny produktion og dermed en ekstra livline.

Det kan også ses, at Claus Mandøe, alias De Røde Heste, nu har fået produktionsstøtte til projekt 'Cirkus InHabitus', som han fik knap 100.000 udviklingskroner til for et år siden.

I gruppen af scenekunst for 'delvis børn og unge' dominerer danseforestillingerne med fire ud af seks projekter.

Men nu har det nye Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der tiltrådte ved årsskiftet, altså meldt ud og måske løftet lidt på sløret for deres uddelingspolitik.

De støttehungrende teater og teaterpersoner er formentlig allerede så små i gang med ansøgninger til den næste og største pulje for scenekunst for børn, unge og voksne, hvor der er ansøgningsfrist 1. juni 2018.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - PUS og projekterne
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser