DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Teateravisen fremturer i disse ressourceudfordrede tider med at genbruge illustrationen fra tidligere artikler om Projektstøtteudvalgets uddelinger. Illustration: Bob Katzenelson

PUS og pengene

25-09-2017
Så har det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst for sidste gang uddelt støtte til drift og projekter til såvel voksen- som børne- og ungdomsteaterområdet. Man har i alt fordelt 57,2 mio. kr. til 89 ansøgere, mens der blev sendt afslag til andre 168 ansøgninger fra den store gruppe af støttehungrende teatre og projektmagere.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Projektstøtteudvalgets tildelinger for indeværende sæson og sæson 2018-19 og frem for teatre og projekter for børn/unge:

- AnemoneTeatret: Projekt (Slut Starut) m.m. 18/19: 1.000.000 kr.

- Antoinette Helbing: Udviklingsstøtte (Laughing Games) 17/18: 76.000

- Copenhagen Opera Festival: Udviklingsstøtte (Konceptudvikling af Tryllefløjten for børn) 17/18: 150.000 kr. 

- De Røde Heste: Basisomkostninger + projekt (Ivalo) 18/19: 400.000 kr.

- Det Lille Turneteater: Projekt (Tinsoldaten) og coprojekt (Her er jeg) 17/18: 800.000 kr.

- Foreningen for International Scenekunst: Projekt (Playing Up) 17/18: 300.000 kr.

- Gazart: Projekt (Når jeg lukker øjenene) 18/19: 600.000 kr.

- Kulturkontoret: Udviklingsstøtte (Zenobia) 17/18: 149.000 kr.

- Nycirkuskompagniet Cikaros: Projekt (Omvendt) 17/18: 156.000 kr.

- Passepartout Theatre Production: Nordisk turné (To Be), projektstart m.v. 18/19: 400.000 kr.

- Batida: Basisomkostninger og turneaktivitet 18/19: 600.000 kr.

- Signe Kjærup Holt: Udviklingsstøtte (Fucking Perfect!) 17/18: 150.000 kr.

- Sofie Krog Teater: Basisomkostninger og projekt (Pulcinella) 18/19 og 19/20: 2 x 500.000 kr. = 1,0 mio. kr.

- Teater Patrasket: Projekt (Pinocchio) 18/19: 700.000 kr.

- Teater BLIK: Projekt (Hjertet) 18/19: 500.000 kr.

- Teaterforeningen Graense-Loes: Projekt (Just DO it (be happy)) 18/19: 650.000 kr.

- Teaterforeningen Hils Din Mor: Projekt (Den sommer far blev homo) 18/19: 900.000 kr.

- Teaterforeningen Liminal.dk: Projekt (Mimbo Jimbo laver kunst) 18/19: 850.000 kr.

- Teateriet Apropos: Drift i tre sæsoner 18/19, 19/20, 20/21: 3 x 800.000 kr. = 2,4 mio. kr.

- Uppercut Danseteater: Basisudgifter i to sæsoner samt projekter og turne 18/19 og 19/20: 2 x 1.100.000 kr. = 2,2 mio. kr.

- Teaterforeningen DramatikerVæksthus: DVHus 18/19: 400.000 kr. 

- og delvis børn/unge:

- Annika Marie Nilsson: Projekt (Optiske Øjeblikke): 175.000 kr.

- Asterions Hus: Projekter og basisomkostninger 18/19 og 19/20: 2 x 1.100.000 kr. = 2,2 mio. kr.

- DYNAMO: Udvikling og projektmodning 17/18: 227.000 kr.

- Gøje Rostrup: Projekt (Mærkværdige lyde) 18/19: 130.000 kr. 

- Teaterforeningen Sceneprojekt: Projekt (SHAKES Romeo & Julie) 18/19: 600.000 kr.

- Teatret OM: Projekt (Historier fra havet) 18/19: 250.000 kr.

- Undreværker: Projekt (Rågerne kommer!) 18/19: 338.000 kr.

***

Tidligere flerårige tilsagn, der betyder støtte til sæson 18/19 og evt. 19/20:

- Teater Refleksion (støttet inkl. sæson 19/20 m. 1,75 mio. årligt)

- ZeBU's festival- og turnevirksomhed m.v. (1,4 mio. kr. årligt endnu to sæsoner)

- Teater2Tusind (drift ink. 19/20 m. 0,8 mio. kr. årligt),

- Opgang2 Turneteater (drift inkl. 19/20 m. 0,7/0,8 mio. kr. årligt)

- Dansehallernes Dans for børn (1,35 mio. kr. for sæson 18/19)

-  Det Olske Orkester (1,3 og 1,5 mio. kr. for 18/19 og 19/20)

- Hvid Støj Sceneproduktion (sidste del af treårig støtte på i alt 3,3 mio. kr. til brug for 18/19)

- Teatret st.tv (sidste del af treårig støtte på i alt 3,3 mio. kr. til brug for 18/19)

- Teater O (sidste del af treårig støtte på i alt 4,5 mio. kr. til brug for 18/19)

- Det Fortællende Teater (sidste del af toårig støtte = 0,3 mio. kr. til 18/19)

- Live Art/Foreningen for International Scenekunst (0,9 mio. kr. til 18/19 og 0,9 mio. kr. til 19/20)

Fredag 22. september om eftermiddagen var der nyt fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS), der offentliggjorde det nuværende udvalgs sidste store uddeling af støttemidler til drift og projekter for såvel teater for børn og unge som for voksne.

Og selvom PUS sidste år samlede puljerne, så gennemskueligheden omkring fordelingen til hver af de to aldersbårne segmenter forsvandt - hvilket Kulturstyrelsens it-system angiveligt åbenbart svært ved håndtere i - så har Teateravisen heldigvis og med tak til atter modtaget en særskilt opgørelse fra styrelsens konsulent, Ann Berit Sourial, så det er muligt at dele oplistningen med portalen læsere af støtten til scenekunst specifikt for børn og unge - og delvist til samme kategori.

Dermed kan det også opgøres, at ud af de 89 ansøgninger, der har modtaget støtte, dækker de 28 ansøgninger helt eller delvist området for børne- og ungdomsteater.

At udvalgets midler som vanligt slipper op længe før de kvalificerede ansøgninger, kan ses af, at udvalget ved ansøgningsfristen 1. juni 2017 havde modtaget i alt 257 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 219,6 mio. kr., men måtte nøjes med at give tilskud til 89 ansøgere med et samlet beløb på 57,2 mio. kr. - nogle af disse fordelt over flere sæsoner.

De fleste af midlerne gælder til projekter m.v. i den kommende sæson 2018-19, men der er dog også givet udviklingsstøtte m.v. til en række projekter i indeværende sæson.

Noget om driftsstøtte

Der er ikke givet flerårig støtte til nye børne- og ungdomsteatre ved denne, den største af årets to støttetildelinger, men dog til nogle af de 'faste kunder' i butikken: To sæsoner til Uppercut Danseteater og Sofie Krog Teater, mens Teateriet Apropos har fået til tre sæsoner.

At det er så få i det eftertragtede driftstøttelandskab, skyldes primært, at Projektstøtteudvalget via tidligere års flerårige tilsagn har sikret driftsstøtte m.v. til mindst en eller to af de kommende sæsoner til de 'faste' teatre (se faktaboksens nederste afsnit), men det betyder også, at det nye udvalg, der skal udpeges inden nytår, allerede fra sin første store tildeling næste efterår (primært drifts- og projektstøtte fra sæson 2019-2020) - får ansvaret for valget af fortsat overlevelse for teatre som Hvid Støj Sceneproduktion, Teater O, Teatret st.tv., m.fl.

Et gennem de senere mange år støttet teater som Batida har denne gang fået en mindre drifts- og turnestøtte på 600.000 kr. til næste sæson og vil også være en af de teatre, som det nye udvalg skal tage stilling til næste efterår.

Og så skal det lige med, at Projektstøtteudvalget ofte foretrækker udtrykket dækning af 'basisomkostninger' frem for driftstilsagn - angiveligt for at signalere, at støtten primært skal bruges til kunst og ikke administration...

Udskiftning

Og selvom PUS allerede for indeværende sæson er 'sluppet af med' fast-støttede teatre som Teater Hund (nu lille storbyteater i København) og Dansk Rakkerpak (nu egnsteater i Næstved), har lille storbyteater-situationen i København bl.a. betydet, at der i denne omgang i stedet var ansøgninger fra de to fravalgte børneteatre, AnemoneTeatret (nu Anemonen) og Zangenbergs Teater.

Førstnævnte har fået en million til 'Slut Starut' - der er en co-produktion med Tea Rønne - mens Zangenberg fik afslag på sin ansøgning, der var et overmåde vigtigt forsøg på at få midler til fortsat overlevelse - udover de fondsmidler m.v., som teatret har fået og kæmper for at få flere af.

Også det hidtidige egnsteater i Næstved, Grønnegade Teater, optræder nu i Projektstøtteudvalgets pulje - dog under sit gamle navn, Det Lille Turneteater, som har fået 800.000 kr. til projekter.

Glæde over samarbejdsprojekter

I pressemeddelelsen om støttetildelingen hedder det fra Projektstøtteudvalgets formand, Ditte Maria Bjerg, at man til stadighed har fokus på 'nye formater og nytænkning af scenekunsten' og at man følgelig er glad for at se de mange samarbejdsprojekter, hvor scenekunstnere og teatre 'i høj grad tænker mere på tværs og udviser mod til at bryde med de konventionelle grænser for, hvad man kan i scenekunsten'.

'Statens Kunstfond skal støtte den løbende udvikling af ny og eksperimenterende scenekunst i Danmark, som kan være med til at skubbe til grænserne for, hvad scenekunst er og skal, og hvilken rolle scenekunsten spiller i forståelsen af vores samfund. Det er dér scenekunsten blandt andet har sin berettigelse. Når den spejler os som mennesker og reflekterer på den aktuelle samfundsudvikling. Det er her, vi bliver rørt som mennesker, individuelt og i fællesskabet', lyder det fra formanden, som i denne omgang slet ikke kommer ind på de stadigt færre puljemidler.

For udover nyskabende kunst og spændende projekter hører det også med til billedet, at de mange samarbejder mellem store og små teatre også er en måde at strække økonomien på.

Spændende udpegning venter

Blandt de fast støttede projekter uden for egentlig teaterdrift er DramatikerVæksthuset, der atter til sæson 18/19 har fået 400.000 kr. til videreførelse af det succesrige udviklingsprojekt for nye dramatiker til børne- og ungdomsteaterområdet - se artikel fra seneste holds afgangsseance, 'Spirerne foldede sig ud'.

Det betyder formentlig, at den nystartede spiregruppe DV 17/18 nu kan få et toårsforløb, som det foretrækkes af projektets styregruppe (se de udvalgte her).

DramatikerVæksthuset, der har eksisteret siden 1997 og sendt en masse dramatikere videre, skal således også håbe på fortsat velvilje fra det kommende Projektstøtteudvalg, hvis overordnede opgave det er at uddele tilskud til aktiviteter, der fremmer scenekunst i Danmark, men som selvfølgelig ofte vil have særlige prioriteter.

De fem medlemmer, der skal sidde fra (2018-2021) udpeges af kulturministeren (to personer, inkl. formanden) og Statens Kunstfonds Repræsentantskab (tre personer). Repræsentantskabet består af 48  medlemmer, udpeget af en lang række faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner inden for de enkelte kunstområder (se listen her)

***

Se alle de 89 støttede projekter fra den nylige uddeling på www.kunst.dk eller via dette link

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - PUS og pengene
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
23456789101112131415161718192021

28-01-2015
 

21-01-2015
 

16-01-2015
 

09-01-2015
 

02-01-2015
 

20-12-2014
 

15-12-2014
 

09-12-2014
 

03-12-2014
 

28-11-2014
 

22-11-2014
 

16-11-2014
 

10-11-2014
 

03-11-2014
 

27-10-2014
 

20-10-2014
 

14-10-2014
 

07-10-2014
 

25-09-2014
 

22-09-2014
 

18-09-2014
 

11-09-2014
 

05-09-2014
 

22-08-2014
 

17-08-2014
 

13-08-2014
 

05-08-2014
 

23-06-2014
 

18-06-2014
 

11-06-2014
 

09-06-2014
 

03-06-2014
 

23-05-2014
 

19-05-2014
 

12-05-2014
 

07-05-2014
 

02-05-2014
 

29-04-2014
 

24-04-2014
 

18-04-2014
 

Flere anmeldelser