Dansk Teater: Reform sætter ressourcesvage uden for teaterporten

20-03-2019

Dansk Teaters direktør kommenterer scenekunstaftalen:

Det er positivt, at der etableres nogle regionale kraftcentre rundt i landet, som har bevist, at de kan løfte opgaver af både regional og national karakter, ligesom det også er positivt, at man har mindsket besparelserne af de københavnske teatre, så hovedstaden også kan fastholde et regionalt kraftcenter med et teaterudbud af høj kvalitet.

På samme måde er det positivt, at man generelt styrker egnsteatrene, hvor egnsteaterrefusionsprocenten siden 2008 har været faldende fra 50% til 36%. Det er derfor en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Nu er det så vigtigt, at saltvandsindsprøjtningen bliver permanent og ikke udløber med puljen i 2023, siger direktør i Dansk Teater, Louise Stenstrup.  

Men reformen har en social slagside og flere ressourcesvage vil blive sat uden for teaterdøren. Formidlingsordningen anvender teatrene til at holde priserne for billetterne nede, som allerede i dag for mange er dyre. Med besparelserne på formidlingsordningen vil teateroplevelser i endnu højere grad i fremtiden komme til at afhænge af pengepungens størrelse, og det har konsekvenser for visse gruppers muligheder for at komme i teatret.

Det er dog positivt, at man med besparelserne freder teatrenes muligheder for at give rabat på børne- og ungebilletterne. Det er helt afgørende for at sikre, at børn og unge kan få adgang til teateroplevelser, siger direktør Louise Stenstrup, som også påpeger, at det vil fremme køb og salg af børneteater, hvis ministeriet, som det anføres i aftalen, arbejder på en omlægning og forenkling af refusionsordningen, som vil gøre det nemmere og ikke mindst sikre at flere institutioner kan anvende ordningen.

Særligt problematisk er det dog, at reformen slet ikke tilgodeser projektteatre, som i høj grad står for udviklingen af teater og i mange tilfælde er børne og unge teatre. De er i dag alene afhængige af puljemidler og har derfor meget usikre økonomiske rammer. Mange af de anerkendte børne- og ungeteatre, som Danmark endda er internationalt kendte for, risikerer nu at komme under yderligere pres, hvilket i sidste ende kan føre til, at teaterudbuddet til børn og unge bliver mindre.

At sikre projektteatrene mere stabile rammevilkår stod ellers som noget af det øverste på Dansk Teaters ønskeliste, siger Louise Stenstrup.  

Louise Stenstrup er direktør i Dansk Teater