Balladen om Refusionsudvalget

02-12-2018

Peter Byrholt kommenterer diskussionen  om Refusionsudvalgets arbejde - se de seneste seks indlæg under debat:

Så vil jeg som formidler fra sidelinjen gerne sparke en kommentar ind på banen. Siden jeg tegnede abonnement på teateravisen.dk, har jeg fulgt diskussionerne om Refusionsudvalgets arbejde. Jeg har gjort mig nogle tanker, som jeg nu vil dele med jer:

1. Hvorfor er det nu at de frie markedskræfter ikke kan afgøre, hvem der skal have refusionsstøtten? 

Er det fordi, man ikke stoler på formidlernes evne til at skelne mellem godt og skidt?

2. Er der en rigtig balance mellem producenter og formidlere i Refusionsudvalget?

Pt. er der fire meget dygtige dramatikere/instruktører/skuespillere (sælgere) og en fra Teaterforeningen Bøgestrømmen (indkøber)

  § 3. Kulturministeriet nedsætter et udvalg, Refusionsudvalget, der forestår den scenekunstfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

 Stk. 2. Refusionsudvalget består af 5 medlemmer, der udpeges og beskikkes for en periode af 4 år. Statens Kunstfond udpeger 2 medlemmer, Teatrenes Interesseorganisation udpeger 1 medlem, Danmarks Teaterforeninger udpeger 1 medlem, og 1 medlem udpeges i fællesskab af Uafhængige Scenekunstnere, De Frie Koreografer og Danske Sceneinstruktører. (Fra Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside)

3. Hvordan er det at vurdere sine kollegers arbejde og hjerteblod uden at være farvet af sit eget teatersyn; hvordan ville jeg selv have sat denne forestilling i scene?

4. Om showcase og eksamen: Det kan vel ikke lade sig gøre at spille sin forestilling på showcase uden at tænke på det som en eksamen. Og dette showcasepublikum reagerer vel ikke naturligt; Udvalget sidder med den gyldne vægt ligesom anmelderne ved en premiere og det inviterede publikum ser forestillingen med nogen ængstelse over for den kommende dom. Kunne man måske gøre det anderledes:

Lade de nye forestillinger vise for skole og institutionspublikum i hverdagene ved Aprilfestivalen, altså ekstra teater til den arrangerende kommune, og samtidig revurdere de gamle forestillinger i weekenden på Aprilfestivalen. Nye teatergrupper ville her få lejlighed til at afprøve livet som turnerende teater med alt hvad der følger med og måske kunne der laves en mentorordning til at vejlede dem.

Peter Byrholt Nielsen er lærer, formidler og anbefaler på teaterbilletter/ teaterspot.dk. Han har fulgt med i børne- og ungdomsteatermiljøet siden 2006 og har stået for at udvælge og indkøbe ca. 50 forestillinger til opførelse i skolen.