ISCENE nu på tryk - Tillykke!

30-05-2018

Peter Byrholt Nielsen kommenterer (noten om) ISCENEs nye gratismagasin:

Det er dejligt, at Bikubenfonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil give penge til et gratis magasin i disse tider, hvor anmeldelser er gået over til at blive gratis blogarbejde.

Jeg håber, at det nye magasin kommer dansk teater til gode, og hvis nu redaktionen på ISCENE skulle få brug for en anmelder til børne og ungdomsteatrenes forestillinger, lægger jeg hermed en uopfordret ansøgning ind.

Peter Byrholt Nielsen, Diplom i teater og drama samt Teaterspotter på Teaterbilletter.dk