Theatret Thalias Tjenere trodser maskeforbud

19-10-2017

Theatret Thalias Tjenere kommenterer regeringens planer om et maskeforbud:

DET ER IKKE normal praksis for vores teaterkompagni at udtale os specifikt om aktuelle udmeldinger fra Christiansborg. Som scenekunstnere benytter vi os som regel af det kunstneriske medium, vi til daglig beskæftiger os med, hvis vi vil forholde os til et emne eller problemstilling.

Men regeringens barsling af et maskeringsforbud kan vi som masketeater ikke sidde overhørigt. Vores holdning er ganske enkel: et maskeringsforbud er uacceptabelt, uanset bevæggrunden - men især med den bevæggrund, som regeringen bygger lovforslaget på. Det er en begrænsning af en af vores allerkæreste værdier: den grundlovssikrede ytringsfrihed, og vi kræver, at forslaget trækkes tilbage. Vi agter i hvert fald ikke at stoppe med vores virke.

 

SOM TEATERKOMPAGNI har vi i over 20 år levet af at optræde i det offentlige rum med masker. Masker, af alle slags, der dækker ansigtet både halvt og helt. På gader og stræder, på teatre, skoler og institutioner. Dette er en teaterform, som har været en del af den Europæiske kultur siden teatret blev opfundet, måske endda før. Og gamle, folkelige (danske!) masketraditioner eksisterer stadig på Ærø, Als og andre steder i landet, for ikke at tale om de mange diverse kunstneriske foretagender, der jævnligt opstår over hele Danmark.

Uden at opridse samtlige rimelige grunde til at tildække ansigtet som bliver ramt af dette haglgranat-lovforslag, spørger vi: kan det virkelig være meningen, at vi som optrædende scenekunstnere skal være i modstrid med loven, hver gang vi opfører en forestilling på torvet eller på gågaden? Hvis vi bliver bedt om at standse forestillingen for at afsløre skuespillernes ansigter, skal vi så virkelig til det? Eller skal vi blot modtage bødestraf? Kan man betale dette på forhånd, evt. med mængderabat, når man har booket en hel sommerturné rundt om i landet? For få uger siden blev der afviklet en hel MASKEFESTIVAL i Næstved. Den går vel heller ikke mere. Fastelavn og Halloween er formentlig også aflyst.

 

MAN KAN ARGUMENTERE, at det ikke sker, fordi det er meningen, at loven skal ramme nogle helt andre. Men så vælger man at implementere loven efter forgodtbefindende, så den gælder for nogle, og ikke andre. Eller man kan skrive en alenlang liste over specifikke undtagelser ind i loven, så det netop kun er de burkabærende, der står tilbage. Men er der virkelig ingen advarselslampe, der lyser, når man er nødt til at begå sådanne vanvittige krumspring for teknisk at undgå at bryde grundloven – for den del af den er netop skrevet med henblik på at sikre alles ret til at klæde sig som de vil, uden regeringens indblanding.

Der er intet aktuelt behov for dette lovforslag. Der findes allerede et forbud mod at tvinge andre til at iføre sig bestemt påklædning. Vi er dækket ind, så at sige. At nogle selv vælger at dække deres ansigt til uden ellers at begå kriminalitet har ALDRIG i sig selv været et problem.

Det kan godt være, at nogle synes, det er mærkeligt. Og at det gør det nogle mennesker utilpas. Men siden hvornår skal det være kriminelt, at være mærkelig eller gøre andre utilpas? Hvis vi kriminaliserer det, vil der ikke være nogen kunstnere tilbage!

 

VI KAN GODT GENKENDE et symbolpolitisk PR-stunt, når vi ser det. Og vi finder os i dem hele tiden. Men når et lovforslag sigter mod omtrent 150 uskyldige kvinder - formentlig uden den ønskede effekt - og i stedet rammer, så den risikerer at true os på vores levebrød, så er vi nødt til at reagere.

Det er en ommer, politikere.

På teatrets vegne: Stephan Vernier - medskaber af Theatret Thalias Tjenere