Søg om EU-støtte til kulturprojekter

EU-Kommissionens nye Ceative Europe-program 2021-2027 har nu åbnet for ansøgninger til en række forskellige kulturpuljer. Med et budget på mere end 18,3 mia. kr. er der tale om en fordobling af midler i forhold til fra det tidligere program.

Der er frist for ansøgninger i perioden fra 26. august til  5. oktober, afhængig af hvilken pulje man søger.

EU-finansieringen er i det nye program oppe på hele 80 procent, hvilket vil sige, at hvert projekt skal lægge betydeligt mindre egenkapital, end det før var tilfældet. Derudover er ansøgningsprocessen og afrapportering blevet nemmere; alt er digitalt, og der skal afrapporteres på aktiviteter og ikke økonomi, som det tidligere var tilfældet.

Programmets kultur-delprogram støtter blandt andet samarbejdsprojekter inden for alle kunst- og kulturarter, der bliver udført med partnere fra mindst tre EU-lande. Der bliver desuden ydet støtte til netværk og organisationer, som samler aktører på tværs af landegrænser

Tidligere har bl.a. flere danske teatre, festivaler m.v. benyttet sig af eller været partner i  tvær-geografiske projektstøttemuligheder, bl.a.  T.E.E.N (i regi af Teatercentrum); PASSAGE Festival (div. ungdomsprojekter, sociale projekter);  Odsherred Teater (teaterprojekter, publikumsudvikling), Teaterværkstedet Madam (Small Size) m.fl.

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet varetager ”Creative Europe Desk Danmark”, som rådgiver en bred vifte af kulturinstitutioner og virksomheder i samarbejde med Det Danske Filminstitut.  

Læs mere om de forskellige puljer og ansøgninger: https://slks.dk/tilskud/eu-stoette/creative-europe/puljer/

(Billedet: Der åbnes op for ny EU-støtte til forskellige kulturprojekter. Illustration: Europa-Kommissionen)