Verdensteaterdag for scenekunst for børn og unge

Fredag den 20. marts markeres den internationale teaterdag for børn og unge, og vanen tro har ASSITEJ, det verdensomspændende netværk for teatre, organisationer og enkeltpersoner, der kæmper for det professionelle børne- og ungdomsteaters interesser, sørget for gode ord på dagen - bl.a. fra den sydafrikanske ASSITEJ-præsident Yvette Hardie - og hendes inspirerende World Day Message kan læses via dette link.

Normalt bruger mange af de lokale ASSITEJ-centre verden over den internationale børneteaterdag til en række forskellige aktiviteter som konferencer, workshops, særlige medievenlige begivenheder - og selvfølgelig også forestillinger - men her giver corona-epidemien nok gevaldige afbræk i disse muligheder.

Verdensteaterdagen kædes ellers normalt sammen med International ASSITEJ's 'Take a Child to the Theatre'-kampagne, altså 'Tag et barn med i teatret i dag' - for også på den måde at markere organisationens mission om at give alle børn muligheder for at opleve teater.

I Danmark er der sjældent planlagt særlige arrangementer på dagen, og i år giver et totalt nedlukket teaterland jo slet ikke nogen mening. Men forhåbentlig kan dansk børneteater fejre sig selv, når Aprilfestival 2020 afvikles i Holbæk - selvom der efter den aktuelle aflysning af festivalen 19.-26. april skal findes en ny festivalperiode.

Med corona-pandemiens hærgen bliver de andre teater-verdensdage også mest mest en dato frem for konkrete markeringer, men den 21. marts er det UNIMA's og altså animationsteatrets verdensteaterdag - mens 27. marts er den 'store' internationale verdensteaterdag, der er helliget scenekunsten generelt. I år bliver det så med forhåbningerne om en snarlig tilbagevenden til en normaltilstand for teatrene.

Se også den helt aktuelle kommentar, 'Compassion and empathy' omkring  covid-19-situationen via dette link