Stemningsbilleder fra :DANISH+ 2014, hvor internationale gæster og danske teaterfolk m.fl. var samlet til showcase-festival i Aarhus. Fotos: Randi Schmidt

Et internationalt købertræf

28-04-2016
Den internationale showcase-festival i Aarhus, :DANISH+, der afvikles over fire hektiske dage fra 1.-4. maj, er målrettet de internationale arrangører, der kommer for at se udvalgte børne- og ungdomsforestillinger spillet på engelsk. Der er ikke lavet kvantitative opgørelser over efterfølgende forestillingssalg til udlandet, men kontakter og netværk synes at give bonus for omkring 80 pct. af de deltagende teatre.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* :DANISH+ afvikles i Aarhus fra 1.-4. maj 2016

* 16 danske forestillinger spilles på engelsk (eller non-verbalt)

* Budget er ca. 800.000 kr. Festivalen finansieres via deltagergebyr fra de udenlandske opkøbere samt tilskud fra Statens Kunstfond, Aarhus Kommune og A.P. Møller Fonden.

* Programmet (danske titler i parentes):  

- ‘The Way Back Home’ (Vejen hjem) af Theatre Branar & Teater Refleksion        

- ‘Romeo & Juliet’ (Romeo og Julie) af Asterions Hus                                             

- ‘Psycho – Street Cut’ af Dansk Rakkerpak                                    

- ‘In The Beginning Was The Beginning’ (I begyndelsen var begyndelsen) af De Røde Heste

- ‘M.I.S All Night Long’(M.I.S. - Natten lang) af Don*Gnu

- ‘The Evil’ (Ondskaben) af Folketeatret

- ‘Romeo & Juliet’ af MishMash

- ‘The Race’ (Kapløbet) af Teater O, Nørregaards Teater og Black Box Theatre

- ‘Fascinated with Apples’ (Besat af æbler) af Teater Nordkraft

- ‘Smash’ af Teater Patrasket

- ‘Paradise’ (Paradis) af Teater Refleksion og De Røde Heste

- ‘HOV!’ af Teater Blik

- ‘The Darkness Rests under The Bed’ (Mørket ligger under sengen) af Teater2Tusind og Gruppe 38

- ‘Androcles and The Lion’ (Androkles og Løven) af Carte Blanche og Gruppe 38

- 'My Digital Reality' (Min digitale virkelighed) af Det Kommende Teater

- Goebbels' Lesson (Goebbels time) af Sceneworks (tidl. i regi af Folketeatret)

* Se mere om showcase-festivalen på www.danishplus.dk

Der er ikke mange huller i kalenderen, når det gælder festivaler med teater for børn og unge i dette forår.

Knapt er den største af dem alle, Aprilfestival 2016, væk fra Frederiksberg (10.-17. april), før SWOP-festivalen byder op til dans i Roskilde (28. april-2. maj) - og overlappes af :DANISH+-showcase-festivalen i Aarhus (1.-4. maj).

Hvor Aprilfestival havde fire internationale gæsteforestillinger, er SWOP en danseteaterfestival med fokus på de internationale forestillinger - mens man i Aarhus har vendt det hele lidt om og arrangerer en festival decideret for internationale opkøbere, der her kan se en række danske kvalitetsforestillinger spillet på engelsk.

Hvor Aprilfestival ofte mønstrer op mod 150 internationale gæster, hvor mange også kommer for at se og købe dansk børneteater, og SWOP inviterer teatre og teaterfolk for at snakke fag, er +DANISH: altså den rene, uforfalskede vare: Det handler om at give udenlandske teaterarrangører optimale muligheder for at se forestillinger, der kan begå sig på engelsk og er parate til at turnere i udlandet.

Max 60 internationale opkøbere

Dette års udgave af den biennale showcase-festival (med den besværlige typografi) i Aarhus er den femte i rækken og byder på 16 forskellige forestillinger - enkelt er ordløse, resten spilles på engelsk, hvilket også er både en udfordring og omkostning for de deltagende teatre, der så håber på et afkast og gode oplevelser efterfølgende.

Det kan godt være en større investering for et teater, der skal betale for oversættelse af forestillingen og et prøveforløb med engelsk tekst.

Men hele konceptet går altså ud på, at det skal være nemt for de internationale opkøbere både at se og vurdere relevante, udvalgte forestillinger og sikre sig, at de vil kunne spilles i deres respektive hjemlande.

Det var sådanne overvejelser, der lå bag :DANISH+, som alle har været vellykkede, selvom en enkelt endte med et voldsomt underskud for arrangørerne, fordi man var lige vel gavmilde omkring service og ophold for de deltagende teatre og de mange tilrejsende udenlandske gæster.

Derfor er det nu også sådan, at showcase-teatrene såvel som de internationale opkøbere alle deltager for egen regning og at gæstetallet for sidstnævnte er begrænset til max 60 personer for at kunne håndtere og servicere på bedste vis.

De præsenteres i år for 16 forestillinger, og i programmet er også indlagt fælles frokost og middag, så der kan snakkes fag og netværkes i noget nær døgndrift.

Dermed er der ganske få muligheder for at slippe udenom alle forestillingerne - som det spøgefuldt kommer fra Bodil Alling, kunstnerisk leder af Gruppe 38 og initiativtager til :DANISH+ - og sammen med en række medarbejdere med til at udvælge de danske forestillinger.

Kurateringen sker både gennem overvejelser omkring modtagne forslag og opsøgning af forestillinger på egen hånd – primært på de øvrige danske festivaler.  

Kontakter fører til salg

Da hele showcase-konceptet går ud på, at danske teatre kommer til at turnere og spille i udlandet, er det nærliggende at spørge til succesraten i form af engagementer udenlands for de deltagende teatre.

Men ifølge Ditte Starche Dalsgaard, der bl.a. er pr-ansvarlig hos Gruppe 38, opererer showcasen ikke med egentlige kvantitative resultater, fordi det i sagens natur er svært at udregne og angive korrekte tal på, hvor meget turnésalg :DANISH+ har resulteret i.

»Det skyldes bl.a., at vi ser eksempler på, at deltagende teatre fx efterfølgende sælger en anden forestilling end netop den, som har været på :DANISH+- men at selve kontakten mellem køber og teater er måske startet her. Omvendt kan forestillinger, der har været på vores showcase, blive solgt som turnéforestilling af helt andre grunde, end at køberen har set den på :DANISH+. Derudover er det svært at vurdere, over hvor lang tid sådanne resultater skulle måles, fordi udlandsturneer ofte har en lang planlægningshorisont,« siger hun til teateravisen.dk

Man lavede dog i 2011 en evaluering, hvor 80 pct. af teatrene meldte ud, at de efterfølgende havde fået mulighed for at turnere i udlandet på baggrund af kontakter skabt på :DANISH+.

De lokale kigger med

Der  synes således ikke at være tvivl om, at såvel de internationale opkøbere som de deltagende danske teatre oplever den særlige showcase-festival i Aarhus som ganske givende, også selvom kontakter og netværk først fører til salg og eksport af forestillinger på et langt senere tidspunkt.

Ditte Starche Dalsgaard nævner selv som eksempel sit eget teater, Gruppe 38´s to nylige turnéer i januar-februar-marts til henholdsvis Frankrig og Tyskland, der begge er afledt af teatrets deltagelse på showcasen i 2014.

»Den ene forestilling blev præsenteret på :DANISH+ i 2014, men turnéen er først booket her to år senere. Den anden forestilling blev ikke præsenteret på showcasen, men der blev skabt kontakt mellem to franske delegerede, der opdagede, at de i samarbejde kunne arrangere en turné, som kunne bringe forestillingen til Frankrig,« fortæller hun.

I 2014-udgaven deltog over 50 repræsentanter fra 17 forskellige nationer i biennalen, i år er tallet 47 gæster fra over 20 forskellige lande, repræsenterende 45 internationale organisationer, festivaler og teatre.

Og selvom :DANISH+ på mange måder er et lukket, fagligt arrangement, så skader det ikke at lade offentligheden få indblik i festivalen og børneteatret, så i lighed med sidste showcase-festival i 2014 har arrangørerne også denne gang valgt at stille et antal gratis billetter til rådighed for hel Region Midtjylland, så både lokale og internationale beboere i området samt turister får muligheden for at se dansk børne- og ungdomsteater på engelsk.

***

Læs også Søren K. Kløfts reportageartikel fra :DANISH+ 2014: 'Dansk scenekunst er langt modigere'