DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
GrowOP! er klar til at præsentere opera for børn. Initiativtager fra Den Jyske Opera, Birgitte Holt Nielsen, ses her med potentielle publikummer fra en af hendes workshops i DJO's Operatorium (stort foto: Kåre Viemose) - og her omkranses af nogle af festivalens forestillinger: Fra oven og rundt: 'Helt Nyt' '- Min far og Vrede Mand' - 'Er Gud hjemme?' - 'Rødhap og ulven' - 'Fogonogo' og 'Hug en hæl og klip en tå'. Fotos: Lionel Blancafort, Jens Hemmel, Anders Hjerming, Ben van Diun, James Berry og Kåre Viemose

Opera for unge øregange

31-10-2017
Danmarks første operafestival for børn afvikles 11.-26. november 2017 i Aarhus og en række midtjyske byer - samt Samsø. Planen er, at GrowOP! fremover skal være en biennal festival med forankring hos Den Jyske Opera, hvis børneoperaproducent, Birgitte Holt Nielsen, er initiativtager til festivalen.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* GrowOP! afvikles 11.-26. november som Danmarks første operafestival for børn.

- Festivalen er et samarbejde mellem Den Jyske Opera, Figura Ensemble, Børnekulturhuset og Operaen i Midten og indgår som et af de strategiske projekter under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

- Festivalen består af otte internationale gæstespil og danske forestillinger, suppleret med seminarer for fagfolk og undervisere (SE NOTE) - samt workshops og morgensang for børn. Herunder MikrOPera, som er et operakompositionsprojekt på skoler på Samsø med Figura Ensemble – specielt udviklet i anledning af GrowOP!

- Flere events er gratis, andre er lukkede arrangementer for skoler og institutioner m.v. 

- Der er arrangementer i Aarhus, Herning, Holstebro, Ikast, Struer og på Samsø.

* Forestillingerne:

- Opera i Midten: Er Gud hjemme? (fra 8 år) ANM

- Den Jyske Opera & Opera North (UK): New Beginnings (fra 12 år)

- Spitalfields Music (UK): Fogonogo (0-3 år)

- Den Jyske Opera: Hug en hæl og klip en tå (5-9 år) ANM

- Compagnie Minute Papillon (F): Helt Nyt! (2-5 år)

- Holland Opera (NL): Rødhap og ulven ( fra 9 år)

- Musikteatret SAUM & ZeBU: Min far og Vrede Mand (fra 7 år) ANM

- Opera i Midten: Snehvide (fra 5 år)

* Andet:

- Figura Ensemble: MikrOpera - huskunstnerprojekt for skoler på Samsø  

- Let Them Shine - halvdagsseminar i Herning for fagfolk, pædagoger og lærere - gratis

- Kunst og småbørn - heldagsseminar i Ikast for fagfolk, pædagoger og lærere - gratis

- GrovOP! Morgen-opera-sang for børn - gratis

- Operafrø og operaspirer - workshop (6-9 år) - gratis

Se program, billetter og tilmelding m.v. på børneoperafestivalens hjemmeside: http://growopfestival.com/   

Det er egentligt et ganske vellykket navn til festivalen: GrowOP! - som altså både signalerer mennesker, der er i voksealderen, og hvor 'OP' samtidig fungerer som en forkortelse for, hvad det hele går ud på: Opera.

Danmarks første operafestival for børn, der afvikles 11.-26. november, har taget et langt tilløb, der bl.a. har budt på startskud i form af operafaglige workshops og internationale gæstespil m.v. i de foregående år.

GrowOP! er nemlig et flerårigt udviklingsprojekt, der blev påbegyndt i 2013 i et partnerskab, bestående af Den Jyske Opera, Operaen i Midten, Figura Ensemble, og det aarhusianske Børnekulturhuset, som har udviklet og nu også står for at afvikle festivalen og de øvrige aktiviteter i Aarhus, Herning, Holstebro, Ikast, Struer og på Samsø.

Udover internationale gæstespil og danske forestillinger indgår der bl.a. seminarer for fagfolk og undervisere samt workshops og morgensang for børn m.v.

Flere af disse events er gratis, andre er lukkede arrangementer for skoler og institutioner - mens de i alt otte forestillinger på festivalen (se faktaboks) byder på opera for de allermindste og op til de 12+-årige samt selvfølgelig deres voksne.

Festivalen indgår  som et af de såkaldt strategiske projekter under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, der har postet 1,2 mio. i et  treårigt projekt, hvor festivalen er den afsluttende del.

Fra RESEO til Aarhus

Også Operaen i Midten og Den Jyske Opera investerer betydelige driftsressourcer og økonomi ud fra den kapacitet, som de to meget forskellige institutioner råder over, fortæller Birgitte Holt Nielsen, der gennem mange år har været børneopera-producent på Den Jyske Opera - og hun er da også initiativtager til operafestivalen.

»I operafestivalverdenen er opera for børn som regel en sideaktivitet med meget begrænset økonomi og fokus i programmet, hvor opera for det voksne publikum har topprioritet og status. Der findes stort set ikke egentlige operafestivaler på tilbagevendende basis kun for små og større børn på europæisk eller verdensplan, så GrowOP! er også en form for pilotprojekt,« siger hun og fortæller, at ideen er opstået gennem en række møder og workshops i regi af RESEO - en international netværksorganisation bestående af omkring 100 fortrinsvis europæiske operahuse og -kompagnier.

»Her har vi snakket om nye produktionsformer og udvikling af operagenren og det var også herigennem, at min nysgerrighed efter at lave en opera for de helt små børn blev vakt,« fortæller Birgitte Holt Nielsen om startskuddet til GrowOP!

Siden har man altså gennem et par år testet formater og organisationsformer via diverse workshops og et par internationale gæstespil fra bl.a. Portugal, Belgien og England for de allermindste børn, som der hidtil ikke har været forestillinger for i Danmark.

Det ændrer sig dog til næste sæson, hvor der  i januar 2019 bliver premiere på en produktion for de 0-3-årige, produceret af Birgitte Holt Nielsen/Den Jyske Opera.

Æstetiske oplevelser

»Når vi taler om de allermindste børn, ligger der jo en særlig udfordring, fordi vi har at gøre med mennesker, der er uden et fuldt udviklet sprog, men til gengæld er meget sansende, mens lidt ældre børn kan forholde sig til opera på en anden måde,« siger Birgitte Holt, der har arbejdet med operaproduktioner for børn i 25 år og i lige så mange år har skullet svare på, hvorfor det er vigtigt eller interessant for børn at høre opera.

Hun beskriver selv glæden ved og arbejdet med opera således i et blog-indlæg på børneoperafestivalens hjemmeside:

'Alle kan ikke synge opera, og alle behøver ikke at gå i Operaen. Men alle kan bruge deres krop, stemme, øjne og ører til at opleve og udtrykke sig, og hjertet banker i mange forskellige takter for musik, uanset om du er baby, barn eller voksen. Opera er musik og sang, men også poesi, fortælling og visuelle udtryk. Når vi spiller operaforestillinger for babyer og små børn, bruger vi de samme elementer, som når vi spiller opera på Musikhusets store scene, men vi bruger dem på helt andre måder'.

»Jeg foretrækker at se opera som kunst for mennesker og ikke målgrupper, for det handler jo om æstetiske oplevelser, hvor musik og stemme selvfølgelig er i centrum i højere grad end traditionelt teater,« siger Birgitte Holt Nielsen, der også ser GrowOP!-festivalen som et vigtigt og nødvendigt fremstød for opera til børn.

»Vi oplever en svigtende afsætning af forestillinger - og tilskriver det bl.a. kommunalreformen, som har betydet, at meget kulturopkøb til børn og unge er havnet centralt i de kommunale forvaltninger, hvor man sjældent køber operaforestillinger. I modsætning til den tidligere struktur, hvor de lokale lærere og andre formidlere har haft meget mere blik for at sikre, at der også indgår opera i indkøbene...«

Få om buddet

Hun håber derfor, at operafestivalen både giver større synlighed for genren - og også kan være med til at løfte den generelle kvalitet i opera for børn.

»Vi er for få producenter, som måske også ofte laver den samme slags forestillinger. Der bør simpelthen være mere at vælge imellem - og jeg ved, at opera-scenekunstnerne også gerne vil udfordres mere og være med til at udvikle genren. De bliver bare sjældent spurgt, fordi de jo oftest engageres som freelancere, når de enkelte produktioner er besluttet og udviklet.

Og rigtigt er det, at det ikke just myldrer med operakompagnier med fokus på børn. En tidligere storleverandør som Musikteatret Undergrunden er stort set holdt op med at producere og turnere med forestillinger for børn for i stedet at koncentrere sig om egnsteater-aktiviteter i hjemkommunen - og dermed er turnemarkedet mere eller mindre overladt til Den Jyske Opera, der da også er den suverænt flittigste producent af forestillinger for børn og unge.

Derudover støder man på medarrangørerne på GrowOP! - Operaen i Midten og Figura Ensemble. Tillige med Musikteatret SAUM og Den Ny Opera - sidstnævnte holder sig dog hjemme i Esbjerg. Mens Det Lille Operakompagni og Musikteatret Salto Mortale lejlighedsvist er på markedet. Og taler man om opera for børn og familier i stort format, er Det Kgl. Teater ene på område - men det har ikke hidtil være en fast del af nationalscenens sæsonprogram.

Ikke kun noget med at slå ud med armene

Men i november gælder det altså det ambitiøse fremstød GrowOP!, der ikke er tænkt som en enlig svale.

Birgitte Holt Nielsen fortæller, at tanken er i kølvandet på festivalen at lave en faglig professionel tænketank i 2018, der skal arbejde for udvikling og nye formater m.v. - og sikre at GrowOP! konsolideres til en biennale, samtidig med at man vil arbejde for at skabe en international platform for udvikling af relevante operamøder for børn og unge og specifikt arbejde for at eksport af nordisk-producerede operaforestillinger til resten af verden kan blive styrket, fortæller Birgitte Holt Nielsen.

Og hjælpe med at gøre op med et stadig eksisterende traditionelt syn på opera, som 'folk, der står og slår ud med armene, mens de synger', som Birgitte Holt Nielsen ironiserer.

Det kan man bl.a. forsikre sig om ved at se nogle af festivalens  forestillinger, ligesom man kan forvisse sig om, at operaforestillinger for børn og unge her i landet er allerede er meget andet. Som 'Billederne synger' for et par år siden, hvor flere kunstarter blev forenet i Operaen i Midten og Den Ny Operas omrejsende samproduktion. Eller den aktuelle 'Min far og Vrede Mand' med Musikteatret SAUM og ZeBU, der sidste år blev Reumert-nomineret som Årets Børne-/Ungdomsforestilling.

I relation til GrowOP!-festivalen kan man også henvise til Operaen i Midtens nye produktion, 'Snehvide', hvor man har satset stort på at skabe en forestilling med unge på scenen. Ganske som Den Jyske Opera selv gjorde med 'Intet' tilbage i foråret.

Billetter i tusindvis

Den forestilling er da også med i GrowOP!-festivalen, der indeholder tilbud for 0-3 år og op til +12 år.

Hvad førstnævnte målgruppe angår bliver det et gensyn med engelske Spitalfields Music, der kommer med 'Fogonogo', men i november 2015 gæstede Aarhus med babyforestillingen 'Lyrehalen', der blev spillet i Kvindemuseet, som var arrangør sammen med Det Jyske Opera og GrowOP!.

I løbet af de fem opførelser fik sammenlagt 125 babyer en på opleveren, selvom nogle af pædagogerne fra de gæstende vuggestuer erkendte, at de havde valgt ikke at tage alle børn med, fordi de frygtede at voksne operastemmer ville blæse hovedet af de stakkels børn.

Den beslutning fortrød de efter at have overværet, hvordan opera kunne appellere til de allermindste med følelser og uden for voldsomme udtryk.

Det var således en god erfaring for såvel publikum som arrangørerne fra GrowOP!, der altså nu kaster både baby-, børne- og unge-opera i grams.

Og det ganske bogstaveligt, for en lang række af forestillingerne tilbydes gratis skoler og institutioner, mens familier skal betale 60 kr. pr. billet.

De gratis billetter er stort set alle røget, fortæller Birgitte Holt Nielsen, der dog også konstaterer, at der er gjort et godt indhug i mange af de andre af de i alt ca. 5.-6.000 billetter til festivalen.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Opera for unge øregange
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser