DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Anne Marie Helger introducerede Niels Vandrefalks nye teaterroman, 'Bajads i ilden', ved et muntert arrangement på Revymuseet 18. november. Indsat lille foto af bogforsiden, der som de mange illustrationer i den er skabt af Adi Holzer. Foto: Bent Falk

Om at sætte spor

25-11-2016
Niels Vandrefalk har markeret sig på mange fronter gennem et langt teaterliv. En del bliver nu blotlagt i teaterromanen 'Bajads i ilden', hvor han som i forgængeren 'Teatergal' atter udsætter læseren for et fabulerende amokrend af autofiktion og digtekunst. En reportage og en bogomtale.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Niels Vandrefalk: 'Bajads i ilden' - med undertitlen 'Kærlighedsrus på vingesus'. Teaterroman. 204 sider. Pris. 299,95 kr. Omslag og illustrationer: Adi Holzer.

Forlaget EC Edition (www.ec-edition.dk)

Selvstændig fortsættelse af teaterromanen 'Teatergal' fra 2009 - og anden del af en trilogi, der efter planen afsluttes med 'Holbergs yngel'

Man kan læse om forgængeren 'Teatergal' i artiklen 'Luft under vingerne'- en kombineret reportage og anmeldelse med historiske nedslag fra bogen.

Og man kan læse om hans seneste opgør med Refusionsudvalget, der står for afgørelser omkring refusionsgodkendte forestillinger fra ikke-støttede teatre, i artiklen'Vandrefalk med voldsomme vingeslag'.

***

Niels Vandrefalk er født i 1942 i Esbjerg som Niels Andersen - siden har han taget navnet fra sit enmandsteater - og har et halvt århundredes teaterliv på cv'et:

1965-68 Det Kgl. Teaters elevskole

1968-69 Det Kgl. Teater/Gruppen og Grønlandsturnéen 1969

1968- Skuespiller, Sceneinstruktør og Dramatiker

1969-73 Teatergruppen Banden, København

1973-74 University of Colorado, USA, visiting professor

1974-80 Teatergruppen Møllen, Haderslev, skuespiller og teaterleder

1981-06 Teatret Vandrefalken, skuespiller og teaterleder

1996-02 Kunstnerisk leder af Storstrøms Dramacenter

2002- Falkereden, skuespiller og teaterleder

2006- Holberg Teatret, Sorø, skuespiller og teaterleder

Se mere på www.holbergteatret.dk

***

Om 'Bajads i ilden' - fra litteraturtursiden.dk:

Bajads i Ilden er Niels Vandrefalks anden teaterroman. Efterfølgeren til Teatergal. Om teatrets krop og sjæl.

I Teatergal mødte vi de unge Falco og Alba, der kom i mesterlære hos teatermanden Andros. Han førte dem gennem den shamanistiske stenalderkult, de dionysiske grækere, Commedia dell'arten, Holberg og det moderne teater til den danske teaterpolitiske scene, hvorfra Falco forsvandt.

’Bajads i Ilden’ beretter om Alba, der har forvaltet sine evner som storyteller over hele verden. Den danske ordkunst i Holberg, i H.C. Andersen, i Blixen og i hende selv har hun formidlet så formidabelt, at hun tildeles Nobelprisen i 2008. Efter ceremonien rammes hun af en krise. Hele forløbet noterer hun i sin dagbog.

I 2011 befinder Alba sig på en husbåd i Bergen. Efter års fravær dukker Falco uventet op, og fortællingen udspændes mellem deres lidenskabelige genforening i Holbergs fødeby og Albas 2008-dagbogsoptegnelser. De to modne skuespilleres store kærlighed til sig selv, hinanden og teatret dramatiseres i et blomstrende og finurligt sprog, som holder den begavede læser til ilden. Bajadsens natur kryber derved helt ind under huden.

Eminent opildnet af Adi Holzers uforlignelige billedunivers!

Begge romaner udpensler lidenskabeligt Teatrets To Masker. Yin/Yang: det seriøse og det latterlige, det inderlige og det platte, godt og ondt. Menneskelivet! I farverige ord OG i musikalske billeder!

Værkerne er en gave til dem, der tør lade sig more - og forarge. Til såvel spillere som tilskuere udi livets store teater.

Med Bajads i Ilden fortsætter Niels Vandrefalk sit virke som Provocateur i dansk teaterliv.  

»Jeg har aldrig læst noget lignende!«

Sådan lød det helt spontant fra Anne Marie Helger, kollega udi teater og udfarende meningsmageri, da hun præsenterede Niels Vandrefalks nye værk, 'Bajads i ilden', ved en velbesøgt bogreception fredag 18. november i Revymuseet på Frederiksberg.

Et ganske passende sted for præsentation af en bog, der bl.a. lanceres som 'grovkornet politisk satire' og med Søren Kierkegaards velkendte Bajads-citat fra 1843 som præmis fremført på dagen:

'Det hændte paa et Teater, at der gik Ild i Kulisserne. Bajads kom for at underrette Publikum derom. Man troede, det var en Vittighed og applauderede; han gentog det; man jublede endnu mere. Saaledes tænker jeg, at Verden vil gaa til Grunde under almindelig Jubel af vittige Hoveder, der tror, at det er en Vits'.

Og et passende sted for Anne Marie Helger, der læste en længere passage fra bogens indledning - og sørgede for indskudte realpolitiske kommentarer.

Siden fulgte endnu et uddrag i dialog med Niels Vandrefalk selv - de to har faktisk arbejdet sammen i teatersammenhæng årtier tilbage - og det var ganske fornøjeligt og en velvalgt appetizer til en bog, der i form og indhold byder læseren på mange udfordringer.

Eller med Helgers ord til forfatteren: 'Der er mange stilarter i din bog, men du har din helt egen stil!'

Syv års erindringsbearbejdelse

Med 'Bajads i ilden' er syv års skrivearbejde slut, der blev påbegyndt efter færdiggørelsen af 'Teatergal' - første bind i en bebudet trilogi - og det var en både stolt og lettet Niels Vandrefalk, der takkede for støtte og support i en munter tale med kærlige hip til både hjælpere og egen indsats i den lange proces.

Mange af hans faste støtter var mødt frem i Revymuseet, der følgelig var fyldt til bristepunktet. Fra det børneteater, hvor han har haft sit største virke, så man dog kun et par stykker. Ikke alle i miljøet har samme rummelige vingefang overfor kontroversielle kolleger - og heller ingen fra Refusionsudvalget, som Niels Vandrefalk p.t. kæmper endnu en indædt kamp med, havde fundet vej.

Til gengæld har de fået en bredside i bogen, der ellers kun i enkelte passager giver helt direkte og letafkodelige indblik i Niels Vandrefalks engagement i og omkring dansk børneteater, for 'Bajads i ilden - kærlighedsrus på vingesus' er så langt fra en traditionel erindringsbog om et liv i teaterkunstens tjeneste.

Der er snarere tale om en form for fabulerende autofiktion, hvor allehånde litterære stilarter har fået plads - fra ren digtning over småsyrede dialoger til reportageagtige afsnit og kulturpolitiske iagttagelser og selvoplevet med- og modgang. Med brug af fiktive navne og handlinger og konkrete begivenheder, dialoger og oplevelser.

Det meste blandet sammen på en måde, der kræver stamina af læseren og vil udfordre dem, der forsøger at skelne mellem fiktion og virkelighed og måske bruge kendskabet til Vandrefalken for at udrede handlingstrådene.

Autofiktion på syre

Som nævnt er 'Bajads i ilden' en selvstændig opfølgning på 'Teatergal' fra 2009, angiveligt et manuskript om teatrets magi, efterladt af karakteren Falco og udgivet af karakteren Alba - som begge er hovedkarakterer i den nye teaterroman, der veksler mellem hendes dagbogsoptegnelser og nye tildragelser:

'Hun har overlevet et heksebål antændt af fanatiske krigskarle i sit fædreland. Han er vendt tilbage fra underverdenen. Gammel tiltrækning kaster dem ud i kåde klovnerier på en husbåd i Holbergs fødeby, Bergen. De vender tilbage til samfundsmanegen i en kærlighedsrus af tantrisk elskov. Forvandlet til bajadser', som det formuleres på bogens omslag.

Teaterromanen starter med en kort intro fra Bergen 2011 og Sejerø 2009, inden der lægges hårdt ud med fortælleren Albas modtagelse af litteraturprisen i Stockholm 2008 (?!), der bl.a. bruges til et udfald mod AFRaid - en slags akronym for fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen -  og hans politik. 

Romanen pendler flittigt mellem Sejerø (2009), Annabergparken i Odsherred med teater og teaterskole (2009) og husbåden i Bergen (2011), som alle blot er stedsbestemte forankringspunkter, mens fortællingen folder sig ud som en kanonade af indfald og udfald, episoder og fabulerende fortællinger af både poetisk og sine steder meget sanselig karakter og med pludselige nedslag af ganske konkret refererende og reportageagtige passager.

Det er autofiktion på syre - hvor alle litterære remedier og stilarter tages i brug, og hvor læseren skal kæmpe for at hænge på, men så også bliver belønnet af den sproglige opfindsomhed.

Og i øvrigt også af Adi Holzers fine meddigtende illustrationer, selvom de faktisk alle 42 er fra andre af hans værker, men altså fundet frem af Niels Vandrefalk og hans hjælpere til teaterromanen. Som også typografisk er en smuk bog.

Karakterarbejde

Teaterromanen er både overvældende og fascinerende og ind imellem for meget, og det kan nok anbefales ikke at læse 'Bajads i ilden' i et langt stræk - som denne signatur, der trods fakta-freak med et nogenlunde overblik over Niels Vandrefalks teatermæssige gøremål ofte blev hægtet af og sat ud i desorienteringens tåger.

Det er dog klart, at Niels Vandrefalk selv findes i flere af karaktererne - ikke mindst de gennemgående Falco og Alba, der både er i dialog og i saftig seksuel clinch med hinanden bogen igennem - og i mange af bogens handlinger.

Det erkender forfatteren under en kort snak med Teateravisens udsendte ved receptionen, hvor han opgør romanen til at bestå af to nogenlunde lige store halvdele af fakta og fiktion.

Og fortæller, at hvor nogle figurer er farvet af forfatterens holdning til deres standarder og har opdigtede navne eller synonymer - tidligere kulturminister Niels Matthiasen blev fx kaldt 'Bademesteren' i 'Teatergal', mens fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen som nævnt kaldes 'AFRaid' i 'Bajads' - med fiffigt brug af de engelske ord for bange (afraid) og angreb ('raid') - har alle autentiske navne i branchen fået de tekster, hvor de optræder, til godkendelse.

Figurer og fællesnævnere

Der er som nævnt i bogen både direkte og slet skjulte angreb på nogle af de institutioner, som Niels Vandrefalk har kæmpet og fortsat kæmper med.

Som eksempel angiver han en figur som Charlotte Oxenvad:

»Det er ikke en model efter en konkret embedsmand/kvinde, men er skabt som en fællesnævner for den kvalitative/etiske deroute, som efter min mening er sket med den stand i de 50 år, jeg har været tæt på den/afhængig af den. Begyndende med min nære tilknytning til Kulturministeriet/K. Helveg Petersen (1968-71) og kvaliteten af embedsværket dengang til den foreløbige finale med Refusionsudvalget.

Indbefattet Kunststyrelsens etiske sammenbrud i forvaltningen af lovteksterne,« siger Niels Vandrefalk med særlig tanke på 'de gigantiske habilitetsproblemer,  som samtlige kunstbedømmende udvalg lider under med stribevis af udenfor-døren-noteringer fra mødereferaterne'.

Enegænger og provokatør

Niels Vandrefalk cementerer således med sin nye teaterroman sin status som både enegænger og provokatør - men trods de mange fejder og verbale angreb på modstandere fremstår han alligevel altid med en medmenneskelig interesse og oprigtighed.

'Bajads i ilden' er som nævnt en autofiktionsagtig teaterroman formet over et skelet af virkelige begivenheder, men man får efter endt læsning lyst til at læse den helt prosaiske og faktabaserede historie om Niels Vandrefalk, der med et halvt århundrede på barrikaderne i gruppeteatre som Banden og Teatret Møllen, enmandsteatret Vandrefalken, det nuværende Holberg Teatret og de mange organisatoriske indsatser  gennem et halvt århundrede har været en så interessant del af både det moderne børneteater og den kulturradikale nutidshistorie.

Spor i sneen

Ved bogreceptionen på Revymuseet opfordrede Niels Vandrefalk de mange fremmødte til både at sprede det glade budskab om den nye teaterroman og om at komme med kommentarer til bogen - hvor han pointerede, at man virkelig skulle komme med sin ærlige mening, fordi han som i sit øvrige virke foretrak ærlighed frem for medløberi.

Og så sluttede han i øvrigt af med at fortælle, hvordan sneen for nylig var faldet ved hjemmet på halvøen Asnæs ved Kalundborg, så man kunne se spor efter harer i sneen. Siden forsvandt sneen igen, men mærkerne efter harerne var der stadig.

Således håber han, at hans virke trods alt vil efterlade sig synlige spor. Med sin nye teaterroman har han i hvert fald gjort et godt og modigt forsøg.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Om at sætte spor
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser