DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Teaterpassion, et varmt hjerte, et køligt overblik og ægte interesse i at skrive for børn og unge - så er man godt på vej som talent i Dramatiker Væksthus-projektet... Illustration: Bob Katzenelson

Nye tider for Dramatiker Væksthus

17-08-2021
Med en ny projektledelse, et nyt hold dramatiker-talenter på vej og en ny strukturmodel for DV 21-23, hvor planen bl.a. er, at børneteatre i hele landet lægger hus til samlinger og samarbejde, er kursen sat for Dramatiker Væksthus 2.0.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- I 1997 fik BørneTeaterSammenslutningen (BTS) bevilget 900.000 kr. af Statens Teaterråd til et tre-årigt projekt, der fik navnet Dramatiker Væksthus. Projektet fik desuden en et-årig bevilling på 250.000 kr. af Kulturens Børn, Kulturministeriet.

- Dramatiker Væksthus har siden modtaget årlig støtte fra Statens Kunstfond (Projektstøtteudvalget for Scenekunst) og har gennem årene også fået støtte af bl.a. Dansk Skuespillerforbund, Bikubenfonden, Kulturens Børn og en lang række børne- og ungdomsteatre.

- Siden 1997 har der været afholdt 12 væksthuse - der har til formål at udvikle talentmassen af dramatikere indenfor børne- og ungdomsteatret.  Hvor DV tidligere hørte under BTS og TIO, har man siden DV 15-17 været en selvstændig forening med en bestyrelse, der også fungerer som kunstnerisk sparringspartner og jury, når nye deltagere skal udvælges. 

- DV har tidligere haft til huse hos Scenekunstens udviklingscenter i Odsherred. Siden har samlingerne bl.a. fundet sted på Københavns Musikteater, Bomhuset i Charlottenlund m.v., men med DV 2.0 skal samlingerne foregå på kulturinstitutioner og teatre.

- I 2011 modtog Dramatiker Væksthus Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris. 

* Se mere på http://www.dvhus.dk

Dramatiker Væksthus lægger an til det 13. talentudviklingshold for aspirerende dramatikere til dansk børne- og ungdomsteater siden projektstarten i 1997, og det sker med en ny ledelse, idet Jesper Bræstrup Karlsen og Janne Juul har overtaget posterne som henholdsvis kunstnerisk leder og producent efter Jane Rasch og Kenneth Gall, der stoppede og blev hyldet efter den afsluttende stage reading med DV-hold 2019-21 (se artikel).

Egentlig skulle ansøgningsbunken til næste udgave af Dramatiker Væksthus' talentudviklingshold allerede være gransket og 12 personer udvalgt til 2. optagelsesprøve i starten af september, men processen var plaget af tekniske problemer, og den oprindelige ansøgningsfrist i slutningen af sommerferiemåneden juli var ikke optimal, så derfor er fristen forlænget til 5. september 2021 (se ansøgningsprocedure).

Der ligger således ikke en desavouering af de indkomne ansøgninger, men en ambition om at få et større og mere diverst ansøgerfelt.

»Vi vil bl.a. gerne have flere og alle slags fortællere for børn og unge, som ikke nødvendigvis kommer fra teaterverden, og så vil vi gerne have flere mænd til at søge. Der har bestemt ikke været noget at sige imod de senere års DV-hold, men mændene har været voldsomt underrepræsenteret,« siger Jesper B. Karlsen

Derfor er der altså stadig et par uger til at få flere ansøgninger forud for optagelsesprøven for de 12 udvalgte 2.-3. oktober på ZeBU - og hvor de seks personer, der kommer til at udgøre DV-holdet 21-23 bliver fundet.

Ny ledelsesstruktur

Hvor Dramatiker Væksthus tidligere har opereret med begrebet 'spirer' for deltagerne - hvilket jo hænger så fint sammen med et væksthus - bliver det nu erstattet med 'talenter'.

»Det skal ikke ses som en kritik af 'spire'-betegnelsen, men vi vil gerne med brugen af ordet talenter ændre statusforholdet til noget mere ligeværdigt mellem undervisere og deltagere,« siger Jesper B. Karlsen, der i øvrigt selv var 'spire' på et af de allerførste DV-projekthold tilbage i slut-90'erne og siden - udover at have udviklet sig til en af dansk børneteaters mest flittige og eftertragtede dramatikere - også har fungeret som mentor, underviser m.v. på senere DV-hold.

»Vi vil hellere tale om, at spirer ikke skal gro, men at eksisterende talenter skal provokeres, klemmes og  udfordres,« siger Jesper B. Karlsen, der altså fører stafetten videre fra Jane Rasch efter dennes imponerende lange karriere som kunstnerisk leder: Hun tog over i 2001 efter det første DV-hold og har været en meget inspirerende underviser og mentor for de meget forskellige 73 spirer, der har været deltagere på de 11 hold, som hun har ledet gennem de 20 år.

Selvom Jesper B. Karlsen nu er den formelle kunstneriske leder, foretrækker han at se sig selv og projektets formelle producent, Janne Juul, som en fælles ledelse.

»Både fordi Janne udover at være en dygtig producent også har andre kompetencer som dramaturg, underviser i skrivning m.v. - og samtidig med, at vi vil dele ansvaret, skal der også bringes flere forskellige undervisere ind.

Vi har ikke Jane Raschs mange kvaliteter samlet i én person, og med flere undervisere bliver der også mulighed for at præsentere flere kunstneriske praksisser. Og helt personligt ønsker jeg også at nedtone min egen rolle, fordi der stadig skal være plads til min egen kunstneriske praksis som dramatiker.«

Fire visionspunkter

Der er altså tale om nye tider for Dramatiker Væksthus, der derfor også omtales som 2.0-versionen og udover et nyt lederkollektiv har styrket bestyrelsen, som i højere grad skal fungere som et kunstnerisk råd med alle de kompetencer og netværk, der skal til for at implementere den nye vision for dramatikerudviklingsprojektet, hvis fire hovedelementer er oplistet som: 

Flere og andre ’typer’ af potentielle dramatikere; styrkelse af netværket af associerede teatre; højnelse af synligheden af projektet og dets deltagere og udvidelse og differentiering af gruppen af ’læremestre’. 

Disse fire punkter fremgår bl.a. af den driftsansøgning, som er sendt til Statens Kunstfond, der via Projektstøtteudvalget for Scenekunst - og de tidligere udvalg med andre navne, men samme funktion - har støttet Dramatiker Væksthus i samtlige år siden starten i 1997.   

Og de fremstår også i den nye struktur for det kommende DV 2.0-hold, hvor deltagerne udover at kunne skrive også skal kunne samarbejde og tilegne sig et både et bredt netværk og større branchekendskab.

Derfor forankres Dramatiker Væksthus ikke længere på ét sted, men på flere teatre og kulturinstitutioner. Selvom undervisningssamlingerne det første projektår primært vil foregå i København og omegn, er det planen, at de det andet år skal foregå på lokale teatre rundt omkring i landet, så DV 2.0 bliver bredere og mere synligt.

Teatre som aktive medspillere

Jesper B. Karlsen fortæller, at mange teatre allerede har udtrykt interesse for at lægge hus til.

»Den indlysende fordel er jo, at DV-talenterne lærer teatrenes struktur at kende, møder de faglige udfordringer og udvikler et netværk,« siger han.

Det er selvfølgelig også håbet, at der vil opstå konkrete samarbejder mellem teatre og talenter.

Modellen kræver økonomisk støtte til udstationeringen af talenter, hvilket også indgår i  driftsansøgningen til Statens Kunstfond, men håber er, at de involverede teatres værtskommunale også vil have lyst til at bidrage med midler til deltagernes ophold.

Det er ambitionen, at talentudsendingen bliver en fast del af projektets DNA. Men der er faktisk også et vellykket fortilfælde at se tilbage på: Projekt 'Udspring', der taget være en ekstra økonomisk donation gav mulighed for at tilknytte DV 2004-07's seks dramatikerspirer fast til hvert sit børneteater - med en stor afsluttede stage reading i januar 2007 i en fyldt Kanonhallen for et rekordstort publikum med masser af ledere og kunstnere fra landets børne- og ungdomsteatre. 

Flere værtsteatre tog sig af 'deres' spires værk, men alle manuskripter blev siden omsat til konkrete produktioner, og et enkelt af dem - Thomas Howalts manuskript 'Hemmeligheden' - gik hele vejen fra Dramatiker Væksthus til en seksstjernet forestilling på Teatret Fair Play i 2010 (se anmeldelse), Reumert-nominering for bedste manuskript samme år og filmatiseret ungdomsfilm i 2012. 

Et varmt hjerte og et køligt overblik

Den slags succeshistorier har man næppe noget imod gentager sig i takt med, at Dramatiker Væksthus 2.0-visionerne for alvor når ud over rampen, men lige nu gælder det altså om at finde de første seks talenter til DV 2021-23.  

Udover en udvælgelsesweekend i oktober 2021 og en afsluttende præsentationssession i juni 2023 er deltagernes udviklingsproces bygget op omkring netbaseret undervisning, en række samlinger af tre dages varighed, emnebaserede kurser, deltagelse på Aprilfestival m.v.

Og hvorfor ikke afslutte med dette fine og dramatikertalentrettede citat fra Marc van der Velden, bestyrelsesformand i Dramatiker Væksthus:

'Om din dramatiske tekst bliver det urokkelige udgangspunkt for et helt prøveforløb eller om den bliver skabt mens du sidder og følger prøver til en time før premieren ... om dit manus består af mundrette replikker, lange monologer, eller kun regibemærkninger og små tegninger med tændstikmænd ... om dit emne, din form og din historie er helt unikke eller om du dramatiserer en roman, en børnebog eller Irmas tilbudskatalog ... om din tekst får liv på en stor scene, i en gymnastiksal, som podcast eller som animeret projektion på en husgavl … til syvende og sidst, så kræver det af dig som dramatiker, at du kombinerer et varmt hjerte med et køligt overblik, din personlige stemme med en alsidig viden om det moderne samfund, og en ægte interesse i din målgruppe'.  

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Nye tider for Dramatiker Væksthus
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

Flere anmeldelser