DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
P.t. er der fem stationære børneteatre under Københavns Kommunes lille storbyteater-kappe - her illustreret med indgangene til AnemoneTeatret, Det Lille Teater, Zangenbergs Teater, Teater Zeppelin og ZeBU - men flere af de øvrige teatre i ordningen producerer også lejlighedsvis teater for børn og unge og familier, bl.a. Teater V, Grønnegårdsteatret og Husets Teater, mens Teater Grob er blevet et yndet spillested for gæstende ungdomsteaterforestillinger. Fotos: Teatrene

Mange om buddet

04-11-2015
Deadline for ansøgninger om at forblive eller blive lille storbyteater i København 2017-20 nærmer sig hastigt. Aktuelt er der 11 teatre i ordningen, men mange nye ansøgere står på spring - flere efter opfordringer til at søge fra kommunalpolitikere og forvaltning. Der ligger dog p.t. ikke nogen politisk beslutning om at hæve den økonomiske tilskudsramme, så om det vil betyde nye, andre eller flere teatre i ordningen, afgøres først til foråret.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

De små storbyteatre er en ordning, hvor stat og kommune sammen yder støtte til en række teatre. Ordningen stammer fra 1995, hvor statens egnsteaterstøtte blev delt i to dele, hhv. støtte til små storbyteatre, som defineredes som teatre i København, Frederiksberg, Odense, Aalborg og Aarhus kommuner, og egnsteatre i landets øvrige kommuner.

Hvad angår Københavns Kommunes små storbyteatre finansieres puljen af kommunen med 26,1 mio. kr. (ca. 60%) og af staten med 17,1 mio. kr. (ca. 40%). Oprindelig var fordelingen 50/50, men siden har staten indført sin helt egen økonomiske rammestyring, der overlader en større del af driftstilskuddet til kommunerne.

De nuværende teatre i ordningen og deres årlige støtte

- AnemoneTeatret - kr. 2.903.945

- Det Lille Teater (inkl. Marionetteatret) - kr. 4.781.975 

- Zangenbergs Teater - kr. 2.667.870 

- ZeBU - kr. 3.322.108 

- Teatret Zeppelin - kr. 2.762.086 

- Teater V - kr. 4.378.632

- GrønnegårdsTeatret - kr. 1.792.371 

- Teater Grob - 6.041.757

- Husets Teater - kr. 6.187.850 

- Sort/Hvid (tidl. CafeTeatret) - kr. 6.189.968

- Teatret ved Sorte Hest - kr. 2.666.868

Kilde: Københavns Kommune

***

Valg af små storbyteatre for perioden 2017-20

Ansøgningsfrist for teatre, der vil med i ordningen, er 16. november 2015. Københavns Kommunes Kultur og Fritidsudvalg (KFU) holder i januar møde med alle ansøgerne enkeltvis (der påregnes ca. 20 minutter pr. teater...)

I januar holder KFU også møde med Projektstøtteudvalget (PSU, hvor ansøgninger og mulige valg af teatre drøftes. PSU har en overordnet tilsynsfunktion med små storbyteatre (og egnsteatre) - og flere af ansøgerteatrene får p.t. støtte fra PSU.

I april 2016 beslutter KFU valg af teatre og fordeling af støtte ud fra rammetilskuddet, hvorefter man i maj-juni udarbejder aftaler med de valgte teatre omkring aktivitetskrav og udviklingsmål.

I august-september 2016 kommenteres og godkendes aftalerne i KFU og i Projektstøtteudvalget.

Støttepuljen til kommunens små storbyteatre 2017-20 fremkommer efter forhandlinger mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet om ny rammeaftale, der forventes godkendt i Borgerrepræsentationen i marts 2016. Den bliver formentlig noget nær status quo, dvs. 60-65 pct. finansieret af kommunen og 35-40 pct. af staten.

Se mere om procedure, ansøgning, principper m.v. på www.kk.dk/artikel/små-storbyteatre   

Der skrives ansøgninger på livet løs i disse uger rundt omkring på de små storbyteatre i København og hos mange andre af hovedstadens teatre, der håber på et kommende ophold i ordningen, som p.t. har 11 teatre.

Den nuværende aftale udløber godt nok først 31. december 2016, men allerede nu er processen med at udvælge teatre til den næste fire-års periode i fuld gang.

Der er således ansøgningsfrist for alle teatre allerede 16. november 2015 - mens de nuværende storbyteatre også havde en vigtig frist 25. oktober, idet man her man skulle aflevere en såkaldt egen-evaluering, hvor man satte tekst og tal på de foregående 2,5 års drift.

De 11 københavnske små storbyteatre modtager ca. 43,7 mio. kr. om året i offentlig støtte - idet puljen finansieres af Københavns Kommune med ca. 26,6 mio. kr. (ca. 60 pct.) og af staten med ca. 17,1 mio. kr. (ca. 40 pct.).

Som det fremgår af faktaboksen, er tilskuddene til de enkelte teatre i den nuværende pulje meget forskellige - fra GrønnegårdsTeatrets ca. 1,8 mio. kr. til ca. 6,2 mio. kr. til topscoreren Sort/Hvid (tidligere CafeTeatret).

Lidt om Dansehallerne

En lille krølle på den historie er, at Dansehallerne ikke længere figurerer på kommunens liste over små storbyteatre - selvom man stadig er omfattet af samme regelsæt og stadig står på Kulturstyrelsens liste som sådan (dog under navnet Dansescenen), men her har man dog også Marionetteatret i Kgs. Have stående både som selvstændigt teater og sammen med Det Lille Teater, så er er lidt opdatering måske på sin plads.

For begges vedkommende handler det om en fusion. Marionetteatret blev på Københavns Kommunes bud en del af Det Lille Teater fra 2013, mens Dansescenen i 2012 fusionerede med Dansens Hus og blev til Dansehallerne.

Siden har Københavns Kommune, Kulturministeriet og Dansehallerne så indgået en rammeaftale for perioden 2013-2016 (hvor Københavns Kommune p.t. betaler 5,78 mio. kr. og staten 8,1 mio. kr.)

Men da Dansescenen som del af Dansehallerne åbenbart ikke længere regnes for et lille storbyteater, kunne det jo være ganske interessant, om kommunen vil stille den ledige plads til rådighed for et nyt teater...

Lidt for interessant er det også, hvor Dansehallerne egentlig havner - man smides som bekendt i juni 2016 ud af Carlsberg-Byen, der går en mere og mere kulturløs fremtid i møde. Efter at have givet plads til innovation og viltre kulturelle ildsjæle i nogle år. Men nu skal alle vige til fordel for erhverv og boliger og højhuse, som hele tiden får en ekstra tand i bredde og højde.

Frygt for begrænsninger

Mens de 11 nuværende teatre i ordningen givet alle er ansøgere til endnu en periode, kommer der med statsgaranti også ansøgninger fra en lang række andre teatre - og her vil være gengangere fra bunken på de 24 ansøgere fra sidste valgrunde, men teateravisen.dk har også har opsnuset helt nye ansøgere, hvoriblandt kan nævnes Teatergrad, Teaterøen og Teater Hund.

Det store og ikke mindst for de nuværende små storbyteatre noget hændervridende spørgsmål er selvfølgelig, om Københavns Kommune ønsker at skifte ud i den nuværende flok begunstigede teatre - uanset gode evalueringer og belægningsprocenter og opfyldelse af alle aftaler - eller man vil tilføre ordningen flere midler og dermed skaffe plads til flere teatre.

I miljøet er der dog ikke større tiltro til, at kommunen finder flere penge til flere teatre - man frygter snarere det modsatte. Og i forvejen føler mange teatre et stigende økonomisk pres pga. manglende økonomisk opdatering. Det gælder ikke også og måske ikke mindst børneteaterproducenterne i flokken.

Som en teaterleder udtrykker det:

»Åh, hvor ville jeg håbe, at kommunen sagde, at nu har voksen-teatrene fået relativt høje tilskud i flere perioder, så nu er det teatre, der laver forestillinger for familier og børn, der skal begunstiges, for vi har jo lige så store omkostninger til vore produktioner. Men det er som om man mener, at publikum i halv størrelse kun giver tilskud i halv størrelse!«

Principper for udvælgelse

At et teater som Teatergrad - tillige med andre tilsvarende teatre med fokus på forestillinger i det offentlige rum - overhovedet er blandt ansøgerne, skyldes, at en stationær scene eller direkte adgang til en ikke længere er et ultimativt krav til teatrene.

Københavns Kommune har dog stadig en række principper omkring storbyteatrene. Herunder fokus på børne-/familieteater (man er opmærksom på, at ca. 18 pct. af byens indbyggere er børn) og man opgør selv, at næsten 40 pct. af budgettet til små storbyteatre går til børne- og familieteatre, hvilket vel kan være svært at opgøre præcist, når flere teatre som nævnt spiller for alle aldersgrupper.

Man vil også sikre plads til vækstlaget og nye tendenser og ønsker øget professionalisering af administration og samarbejder - sidstnævnte lyder næsten som et ekko fra kulturministerens grønthøsterudmelding til kulturlivet omkring de to procents besparelser, der så også rammer Københavns teaterliv.

Opfordringer til at søge

Hvad angår puljestørrelse og teaterantal holder Københavns Kommune indtil videre kortene tæt til kroppen.

Ifølge Line Nissen, der er ansvarlig embedsmand for storbyteaterområdet, kender man endnu ikke den endelige økonomiske ramme for de små storbyteatre for den nye periode, men det forventes at falde på plads i slutningen af året.

Hun siger til teateravisen.dk, at det endelige antal teatre i ordningen som bekendt er en politisk beslutning. men at der slet ikke er taget stilling til det, fordi man endnu ikke har modtaget ansøgningerne.

Om det betyder, at man afventer karakteren og antallet af ansøgninger, før man melder sit ønske om antal teatre i ordningen ud, er måske mere en diplomatisk måde at udtrykke den øjeblikkelige stilstand.  

Men interessant er det dog, at både flere kommunalpolitikere og ansatte i forvaltningen har meldt ud til diverse teatre og institutioner, at de burde søge om at komme med i lille storbyteater-ordningen.

Det gælder bl.a. for Teaterøen, der i øvrigt netop har fået lovning på en million kroner til drift for 2016 - og dermed frigives en tilsvarende million fra Projektstøtteudvalget, der dog klart har meldt ud til Teaterøen, at man kun støtter projekter og ikke bygninger.

Tilfældet K.I.T.

Også hos Københavns Internationale Teater (K.I.T.) - der p.t. har en særlig driftsaftale med kommune og stat (herfra får man henholdsvis 1,9 mio. og 2 mio. kr.) - har været i forhandlinger med kommunen om det samme, selvom man her er chokeret over et noget fordækt forløb omkring en drastisk beskæring af organisationens nuværende kommunale driftstilskud.

Det resulterede i et Åbent Brev til Københavns Kommune 25. september i år, hvor man undrer sig over, at man via en journalist bliver gjort opmærksom på, at K.I.T. skal beskæres med 400.000 kr. fra 2016:

'I indstillingen til udvalget står der, at ”besparelsen vil med stor sandsynlighed medføre, at KIT må gå på kompromis med enten antallet af produktioner og tiltag eller med kvaliteten i projekterne”. Med selvsamme embedsfolk og politikere har vi drøftet at søge optagelse fra 2016/17 som Lille Storbyteater. At man således har holdt os hen med opmuntring om at søge og samtidig har holdt interne møder for at skære dybt i vores tilskud synes illoyalt og utroværdigt', lyder det fortørnet i brevet.

Om opfordringen til at søge at blive lille storbyteater så er kommunens forsøg på at trække K.I.T. over i en anden og anderledes støttet ordning og således bøde på mulige nedskæringer, vides ikke - og at man opfordrer teatre mv. til at søge om at blive lille storbyteater er selvfølgelig heller ikke en garanti for, at de rent faktisk bliver valgt.

Teater Hund ønsker et Hundehus

Hvad angår Teater Hund, der p.t. får 1,7 mio. kr. årlig i denne og næste sæson af Projektstøtteudvalget, har man slet og ret lyst til at prøve kræfter med en større og bedre økonomi som lille storbyteater.

»Vi ønsker egen scene for at kunne sætte noget i gang i samfundet på mange planer, så vi ud over forestillingerne kan være vært for aktiviteter for både store og små relateret til årets tema, som workshopforløb, borgerinddragelse og outreach, i samarbejde med det omkringliggende samfund,« siger kunstnerisk leder Methe Bendix til teateravisen.dk

Og man kigger såmænd også efter egnede lokaler til etablering af en fast scene, der kan præsenteres i ansøgningen. P.t. har man tre forskellige scenarier; Indre by, Vanløse og Sydhavn.

»Hund har slået sig sammen med instruktør Petrea Søe om et nyt teaterhus, der skaber scenekunst for både børn og voksne. Petrea og jeg - som vil være de kunstneriske ledere - har begge haft stor succes med det temabaserede teater, der tager menneskelige/samfundsrelevante emner op, smider det hele i laboratoriet og ender med forestillinger, der er både underholdende og tankevækkende. Det er dette vi vil forsætte i HundeHuset (projekttitel indtil videre), hvor nøgleordene er: Ny original scenekunst, temabaseret, samfundsinvolverende, humor som forløsende kraft,« siger Methe Bendix.

Valg meldes ud i april 2016

Blandt andre potentielle ansøgere i børneteatersegmentet kunne man også forestille sig, at Batida vil prøve at veksle Teater i Nordvest-konceptet til en lille storbyteater-aftale.

I forbindelse med valget af den nuværende pulje af små storbyteatre fik Batida nemlig tilbage i 2013 en form for associeringsaftale og en million kroner årigt til køb af forestillinger - både egne og andres og internationale - som spilles gratis i lokalområdet. Denne aftale udløber i 2017.

Men efter 16. november er alle lidt klogere. Kommunen har fået en stak ansøgninger og de enkelte teatre ved, hvem og hvad man er oppe imod.

Den endelige beslutning ligger dog adskillige neglebidende måneder fremme i tiden.

Efter Kultur og Fritidsudvalgets køreplan forventes en endelig beslutning først taget i april 2016. I processen indgår også møder med Projektstøtteudvalget, der både har en form for overordnet tilsynsfunktion overfor de små storbyteatre (og i øvrigt også egnsteatrene), som måske skal samle tabte teatre op eller blot glæde sig over afgang af støtteværdige og-krævende teatre fra egen pulje...

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Mange om buddet
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser