DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Projektleder Sine Sværdborg (lille foto, indsat) har opbygget og udviklet ZeRUM, der bl.a. afholder workshops for lærere, laver udviklingsprojekter m.v. - og har et teaterhold for unge mellem 13-21 år, som spiller en årlig forestilling. Der er 3. maj 2013 premiere på nyeste udspil, 'Indenfor, udenfor'. Foto: Skjold Avlund/ZeRUM

'Man skal ville noget med det!'

30-03-2013
ZeRUM er et scenekunstnerisk laboratorium i tilknytning til ZeBU, der ligesom teatret går tæt på forholdet mellem publikum - dvs. børn, unge og skolelærere - og de forestillinger, de overværer. Med workshops, teaterhold, udviklingsprojekter m.v. vil man bygge bro mellem skolen, de unge og scenekunsten. Teateravisen.dk har haft en snak med projektleder Sine Sværdborg om ZeRUM.
Af: Lone Sørensen
FAKTA

- ZeRUM, der holder til hos teatret ZeBU, er en kreativ forkortelse for scenekunstnerisk laboratorium. Man undersøger bl.a. forholdet mellem publikum og teaterforestillinger, har et teaterhold for unge ml. 13-21 år, afholder workshops primært for lærere, har et teaterpædagogisk netværk, udvikler projekter m.v.

- ZeRUM's projektleder er Sine Sværdborg, der er uddannet lærer og har en master i teater og drama fra Professionshøjskolen Metropol.

- Teaterholdet: For at blive en del af teaterholdet skal eleverne gennem en optagelsessamtale. I dag er der 11 på holdet, men det vokser. Der er premiere på ZeRUMs nye forestilling 'Indenfor, udenfor' fredag 3. maj (kl. 17 og 19,30) Forestillingen spiller også lørdag 4. maj (kl. 10,30). Ti unge fanget bag store hegn. Hvem er de beskyttede imod? Hvem gemmer de sig for? Er de ude eller inde, sammen med de andre? Hvem skal man stole på? Og hvad gemmer sig på den anden side? En forestilling om ensomhed og fællesskab. Spillet af ni unge og en professionel skuespiller.

Se mere om ZeRUM og dets projekter: www.zebu.nu

Projektleder Sine Sværdborg kan kontaktes på sine@zebu.nu

For et par år siden bankede det på døren ude på ZeBU på Amager. Udenfor stod Sine Sværdborg. Hun var vild med ZeBU's forestillinger og det teatret stod for. Her mente hun at kunne finde opbakning til udvikling af samspillet og rummet mellem teater og pædagogik.

ZeBU tænkte straks: Ej, hvor fedt! Yderligere samarbejde mellem os og de lokale skoler. Sine havde allerede tænkt: Ej, hvor fedt! Her kan mine holdninger som lærer blive klare.

Og så har det ellers taget fart herfra…

Opstarten

Sværdborgs ønske om at skabe et sted, hvor man på daglig basis kan inspireres af det professionelle teaters nye tanker og have det som bagrund, når man opkvalificerer teaterpædagogiske processer og bringer det ud i folkeskolen, har fået liv med laboratoriet ZeRUM. Et liv der eksisterer i et område mellem teaterverdenen og den pædagogiske. Et mellemrum med fokus på teaterpædagogik og det professionelle teaters bidrag i dannelse og uddannelse af børn og unge.

I dag har ZeRUM - en kreativ forkortelse af 'scenekunstnerisk laboratorium' - adresse på Øresundsvej i ZeBU's lokaler. Laboratoriet drives af Sværdborg, som løbende ansætter eksterne specialister på de enkelte opgaver. I laboratoriet undersøges teaterpædagogik ud fra forskellige vinkler.

Ideen om ZeRUM er udsprunget af en helt nede på jorden sammenhæng. I sit arbejde som skolelærer manglede Sværdborg en anden dimension i de æstetiske lærerprocesser end blot at sætte en kropslig fællesøvelse i gang. Generelt finder hun fokus på scenekunstneriske metoder og læringspotentialer mangelfuld i folkeskolen, og den del der eksisterer, ønsker hun at kvalificere på et højere fagligt niveau.

Projekterne

For nuværende har ZeRUM tre store projekter med hver deres formål og omdrejningspunkt. Fællesnævneren er den teaterpædagogiske udvikling:
1. ZeRUM teaterhold, hvor unge selv går på gulvet og arbejder under metoder, der udvikles i ZeBU. De lavede sidste år forestillingen 'What if' udviklet ved hjælp af IRL-metoden.

2. Kurser/workshops for lærere som den primære målgruppe. Arrangementerne er især konkrete øvelser målrettet lærere som inspiration til at gå direkte hjem og bruge det i undervisningen.

3. Netværkstanken, der er bygget ovenpå lærerkurserne. Ud fra tanken om en oprigtig dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og børne-/ungeteatrene, er ZeRUM nødt til at høre tankerne fra begge sider.

Alle dele af ZeRUM befinder sig i en undersøgelsesfase på flere plan. Eksempelvis i sammensætningen af netværksdeltagere. Her bestræbes på, at deltagerne er halv-halv repræsenteret fra skoleverdenen og fra det professionelle teatermiljø. Og vigtigt er det;
- at ZeRUM er baseret på kontinuerlig dialog mellem de involverede parter.
- at ZeRUM ikke har svaret, men hele tiden provokerer sig selv til at udvikle. 
Derfor opfordrer de med aktiviteter og inviterer til bredere samarbejder. ZeRUM vil gerne udvide og udvikle lignende projekter på andre teatre, der virkelig mener det alvorligt og gerne vil styrke deres formidling til folkeskolen, så de kan udbyde workshops og udvikle metoder i dialoger med lærerne. Generelt vil ZeRUM gerne samle op på initiativer, som kan bruges i netværksmøder og lærerkurser.

Teaterholdet

Ideen med et teaterhold af unge mennesker på et professionelt teater er bl.a. at bruge dem som sparingspartnere. F.eks. når der skal produceres nye tekster. I den ugentlige undervisning kan de blive præsenteret for en ZeBU tekst og spurgt: Hvordan lyder den i jeres øre?
Aktuelt handler det om udvikling af IRL-metoden, og planen er at eksperimentere med at sætte professionelle spillere sammen med teaterholdet. Hvad gør det? Hvad sker der? IRL er brugbar i forhold til, at ZeBU skaber teater ud fra samme metode. Metoden involverer publikum som interaktivt element, men ikke i samme grad som de nyere eksperimenter på teatre.
»For ZeRUM er det en naturlig udvikling, at vi i dag laver scenekunst, der involverer publikum i interaktive forestillinger. IRL imødekommer det at udvikle relevante teatermetoder i forhold til hvordan de unge tænker og det er det scenekunsten skal.  Det giver mening, fordi vi laver det klos op ad ZeBU. Teaterholdet er derfor naturligt underlagt en profil og er ikke bare et dramahold uden holdning. For hvis man ikke kan formulere sig i et sprog til de unge, så send dem videre til kulturhuset. De skal motiveres til at komme og både de og teatret skal have noget ud af det,« fortæller Sine Sværdborg.

Hun har undervist børn og unge længe, og hun ser et kæmpe potentiale i at sætte dem ind i de professionelle rammer.

»De får julelys i øjnene og ejerfornemmelser! Et andet er, at det bidrager til en scenekunstnerisk udvikling bare ved at spørge dem om, hvad de har på hjertet. Hvad går I og laver?«

Hos ZeRUM lærer de en ramme. Ud over klipkrydsningsteknikker og method-acting i karakteropbygningen er idéen med IRL-metoden, at man hverken kan eller vil forudse medspillerens næste træk. Elevernes impulsive udsagn er deres egne, de byder ind med dem selv. Derfor flyder karakteren ud i et meget spændende land mellem, hvornår er jeg mig selv, hvornår er jeg karakter? Så når vi ser improvisationerne, får vi et godt indtryk af, hvad rører sig egentlig i unge mennesker?  Igen en vigtig pointe:

»Det handler om at spejle sit publikum i de undersøgelser vi foretager os,« siger Sværdborg.

Netværket
Lærerkurserne er et ansigt-til-ansigt led i at skabe netværk af lærere, der vil være teater kontaktpersoner på skoler. Et netværk som i første omgang vedrører de initiativer og forestillinger, der præsenteres hos ZeBU. Det er et op ad bakke arbejde med lister, der konstant skal opdateres og ZeRUM har bl.a. derfor besluttet at bruge ressourcer på, at kontaktpersonerne kommer forbi mindst en gang om året. Derved er opdateringen lettere. Der kommer mellem 10 og 40 personer til arrangementerne -  gengangere og ikke mindst ildsjæle.

En af pointerne med ZeRUM's teaterpædagogiske forsøg er, at intet italesættes uden praktisk erfaring. Sværdborg kan f.eks. sige på netværksmødet, at 'de unge tænker sådan her'. Det kan hun, fordi hun lige har hørt dem sige det på teaterholdet. 

ZeRUM foregår på et lavpraktisk niveau og vil endnu ikke kaldes forskning.  Selv om der er faldet et par master-opgaver af i samarbejde med masteruddannelsen i teaterpædagogik på Frederiksberg. En uddannelse, som er inspireret fra Tysklands TUSCH-organisation og hvor det er lovbestemt, at alle teatre har en teaterpædagog. 

Lærerarrangementerne tager altid udgangspunkt i en forestilling og krydres med et tema og en gæst som oplægsholder. Fx da Jesper La Cour fra Det Tortællende Teater 26. februar kiggede forbi og udfordrede dem på deres faglighed. Aftenens overskrift var 'Mundtlighed og fortælling'.   

ZeRUM vil meget gerne samarbejde med andre teatre for børn og unge om lignende projekter, hvor man via lærerarrangementer udvider listen af kontaktlærere. Man kan starte dette samarbejde ved at melde sig ind i ZeRUM's teaterpædagogiske netværk, som mødes to til fire gange årligt.

Teaterpædagogen

ZeRUM er ikke lærere og ikke professionelle scenekunstnere, men teaterpædagoger. Her er holdninger og måder at tænke på, der gør en ligeværdig dialog i udvikling af samarbejde. Som Sværdborg udtrykker det:

»I den ene bås står scenekunsteneren og siger: 'Se hvordan vi gør'. Og i skolen siger læreren: 'Vi kan overhovedet ikke integrere det her i hverdagen'.
ZeRUM kender dagligdagen på skolerne og den scenekunstneriske udvikling og kan fusionere uden at skulle tænke professionelle forestillinger og undervisningsplaner.  ZeRUM mener, at det professionelle teater kan bruges i nye tanker om aktivitetstimer og vil gerne hjælpe med at sætte ord på. Erfaringen er jo, at alle lærere gerne vil den æstetiske læreproces. Så de synes det er fedt med de her tiltag.«

Undervisningsmaterialet

Et sidste område ZeRUM ønsker at udvikle er undervisningsmateriale. Vel at mærke undervisningsmateriale, der kan bruges konstruktivt i skolen i en opkvalificering af teaterundervisningen.

Gæstespil på ZeBU hyrer allerede ZeRUM til at lave deres.
Igen her er udviklingen af produktet en heftig dialog mellem ZeRUM og lærernetværket. Hvad er det de har lyst til det skal indeholde? Hvor skal materialet bevæge sig hen? Bruges det overhovedet? Tanken er, at ZeRUM i fremtiden skal være konsulenter på dette område for mange teatre.
Et konkret eksempel på dialog er netværksmødet medio maj, hvor et panel af seks lærere er inviteret til at skyde på ZeRUM i en udviklingssnak om, hvad materialet skal indeholde.

Skoletjenesten

På sigt har ZeRUM ambitioner om at være Danmarks første skoletjeneste for scenekunst. Noget de tager meget alvorligt.

Sværdborg har kæmpet en brav kamp for at få en 'Teater i skolen'-medarbejder på Skoletjenesten. Det er starten på et større udviklingsarbejde mellem teater og skole. F.eks. at teaterpædagogen eller den professionelle instruktør bruges i det daglige arbejde ude på skolerne og overtager f.eks. teaterundervisningen.

Økonomien kan komme fra valgfagshold, og logistikken er i virkeligheden nem.

Nye projekter

Men ZeRUM har også gang i andre projekter. Nylig har de modtaget støtte fra Nordisk Kulturfond til et nabosprogsprojekt. Skolebørn fra Danmark, Norge og Sverige skal deltage på workshops, der er baseret på tekst fremstilling og produktion af forestilling, der spilles på nabosproget. Et skole-til-skole projekt.

I Danmark er skoler i Randers, Aarhus, Køge og på Amager udvalgt efter forskellige elevsammensætninger. Projektet udspringer af et andet projekt på Spring-festivalen, hvor klasserne blev tilbudt at præsentere deres tekster i rammerne for det professionelle teater. Projektet er tænkt i tre faser, hvor den tredje er at samle alle de involverede nordiske skoler, så de kan spille for hinanden. Dog har ZeRUM kun modtaget penge til første del af projektet. Resten er indtil videre ønsketænkning.

Dialog

Overordnet er ZeRUM stedet for ligeværdig dialog mellem nye generationer, de ældre i teaterbranchen og i den pædagogiske verden. Et sted der kontinuerligt vil åbne op og skabe et inspirerende miljø mellem professionel scenekunst og pædagogik. Et sted, som har fundet sine ben, er parat til at blive prokeret og vil diskutere det, teaterverdenen mangler sprog for. Her ved de, hvad de vil og gør.

Det vil de gerne sige højt! Hvis andre også gør det, og vil sige noget om hvad præcis de går og gør på deres teater, så er der basis for en udveksling, som ZeRUM gerne vil være med til at skabe.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - 'Man skal ville noget med det!'
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser