DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Jakob Højgård Jørgensen, Teater Nordkraft, og Anne Gry Henningsen, MÆRKVÆRK, ville bestemt ikke være foruden oplevelserne med to samproduktioner mellem det store teater og det lille projektteater - men forventninger og arbejdsprocesser skal tales godt igennem. Foto: Søren K. Kløft

Man skal huske at snakke rigtig meget sammen

24-10-2017
Der kommer stadig flere samproduktioner mellem projektteatre og større teatre - i øvrigt også stærkt anbefalet af Projektstøtteudvalget. Men man skal også have helt faste aftaler og blik for hinandens forskelle og styrker for ikke at tilte det kunstneriske projekt. Anne Gry Henningsen fra MÆRKVÆRK og Jakob Højgård Jørgensen fra Teater Nordkraft videregiver nogle erfaringer fra et dobbeltprojekt.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* MÆRKVÆRK:

Siden 2010 har Anne Gry Henningsen som kunstnerisk leder og skuespiller producereret fire ungdomsforestillinger som en del af Alias Teaterproduktion: ’Vildt voldsomt venskab’ (2011), om pigevold, ’4,1 PROMILLE’ (2012), om alkohol, »’Fucking fattig’ (2013)  om forbrug og ’Traditionen tro’ (2014) om religion.

I 2015 blev delte teatret op, og Anne Gry Henningsen etablerede MÆRKVÆRK for at fortætte med at lave teater til teenagere. 

Med et toårigt basistilskud fra Statens Kunstfond (1,4 mio. kr. til sæson 15/16 og 16/17) indledte MÆRKVÆRK et samarbejde med Teater Nordkraft i Aalborg om produktionen af to nye forestillinger. '+1' om unge og ensomhed (premiere efteråret 2015 og 'Stræber' om unges kamp for at klare sig i præstationssamfundet (premiere november 2017).

Se mere på www.mærkværk.dk

* Teater Nordkraft:  

Etableret i 2010 som en sammensmeltning af Jomfru Ane Teatret (etableret 1967) og Jako-Bole Teatret (etableret 1978). Man producerer teater for både voksne og børn og unge og har status som lille storbyteater i Aalborg Kommune med et årligt driftstilskud på omkring 13 mio. kr. (2016: Aalborg Kommune 10.034.000, Kulturministeriet 2.730.100). Teaterleder er Jakob Højgård Jørgensen.

Teatret er et af Danmarks største teatre med fire sale og moderne publikums­- og produktionsfaciliteter Teatret har 14 fastansatte, og fra 1. marts 2018 også et fast skuespillerensemble.

Se mere på www.teaternordkraft.dk

* Projektstøtteudvalgets samarbejdsaftale:

Gældende fra 1. juni 2016 for samarbejder mellem institutionsteatre og teatre, der modtager bevillinger fra Projektstøtteudvalget.

Udvalget opfordrer til aftaler baseres på gensidighed, transparens og kontinuitet i form af et sæt retningslinjer og en form for minimumsaftale - 'Code of Conduct'  - for de tre former for co-produktion:  50/50; den fleksible overgangsordning (hvor de enkelte elementer som løn, teknik, billetindtægter osv. kan forhandles) - samt gæstespil.

'En artikel som andre, der har lyst til at kaste sig ud i co-produktioner, kan lære noget af - dvs. et interview, hvor man også gerne må tale om det svære, det der gør ondt og som de fleste sikkert har lyst til at lægge låg på og i hvert fald ikke sige til hinanden'.

Sådan cirka lød opfordringen fra teatret MÆRKVÆRKs energiske kommunikationsmedarbejder, Janne Hovmand Storm, der ikke er sådan lige at sige nej til! Også fordi hun - der i øvrigt også er tilknyttet Teatergrad og Det Flydende Teater og danskdansk m.fl. - er rigtig god til at formulere gode ideer til artikler om sine teatre og forestillinger.

Derfor sidder MÆRKVÆRKs stifter og leder og spiller, Anne Gry Henningsen, nu sammen med Teater Nordkrafts chef, Jakob Højgård Jørgensen, i en sofa i et lille møderum på Teatercentrum for at fortælle om deres samarbejde omkring to ungdomsforestillinger.

Råt for usødet må det gerne være, men det skinner også igennem, at de har stort respekt for hinanden både personligt og kunstnerisk - og det er ikke en dårlig forudsætning for at lave en samproduktion, hvor et stort lille storbyteater traditionelt vil overskygge et lille projektstøttet teater.

Og lad os bare tage hovedkonklusionen med det samme: Man skal tale rigtig meget sammen før, under og efter hele forløbet og man skal aftale alt ned til allermindste detalje på forhånd, uanset hvor meget man måtte stole på modparten.

Et projekt, to forestillinger

Det gælder ikke mindst, når man kommer fra hver sit hjørne af det statsstøttede teaterliv og har forskellige erfaringer at bygge samarbejdet på.

Gry repræsenterer det lille københavnerbaserede projektteater, der kom med ideen - og en pose støttekroner - til samproduktionerne, mens Jakob er leder af et af landets største teatre, trods titlen som lille storbyteater, i Aalborg, der siger ja til samarbejdet.

Det har resulteret i to forestillinger: '+1', hvor hovedproduktionen lå i København. Og 'Stræber', hvor hovedproduktionen lå i Aalborg. Og som får premiere på Teater Grob i København 6. november og siden rykker til Aalborg og efterfølgende på turne.

De to ungdomsforestillinger har begge Anne Gry Henningsen som idekvinde har nyskrevne manuskripter og bygger på en grundig research, hvor interviews med unge er en vigtig del af forarbejdet.

Da Gry mente, at Projektstøtteudvalgets tildeling var i en størrelsesorden, der vanskeliggjorde produktionen af de to forestillinger, gik hun til Jakob og foreslog et samarbejde.

Hvilket Jakob, der havde gode erfaringer med tidligere samproduktioner - også med projektteatre - så som en god mulighed for få en styrket ungdomsteaterprofil i Nordkrafts kunstneriske portefølje, hvor MÆRKVÆRK så kunne fremstå som en form for hus-ungdomskompagni.

Aftaler om alt

DET har Gry og MÆRKVÆRK dog aldrig fornemmet:

»Vi blev en lille hybrid på Nordkraft uden at være en del af huset. Der ER bare en voldsom forskel på at være et lille projektteater og et stort teater med mange produktioner, mange ansatte og en helt anden styring og økonomi,« siger Gry, der fra starten var bange for, om hendes teater ville få nok råderum i samarbejdet med det store teater, mens Jakob mest var bekymret over muligheden for at etablere et velfungerende kunstnerisk parløb i en situation, hvor ide og spillerhold m.v. til de to produktioner allerede inden starten lå fast, fordi de var beskrevet i MÆRKVÆRKs af Projektstøtteudvalget accepterede støtteansøgning.

Jakob: »For mig er det nemmere og bedre at komme ind i produktionen så tidligt som muligt - og det kan vi jo gøre som fast støttet teater i samarbejde med andre ligesindede: Bl.a. har vi lavet  'Intet' sammen med Teater V i København, som opstod som en fælles ide mellem to teaterledere, blev produceret på det ene af teatrene -og efter fælles beslutninger på alle planer.«

Men trods det anderledes udgangspunkt med MÆRKVÆRK blev der gjort alt for at lave en totalt gennemarbejdet samarbejdsaftale. De to produktioner har økonomisk være på fifty-fifty basis - og en kontrakt med alle detaljer er blevet udarbejdet.

Gry insisterede dog på at få afsat et særskilt honorar som idekvinde, men både det og udgifter til alt andet blev delt lige over - spillere, instruktør, scenograf, teknikere, administration, lokaleleje, transport, pr. osv. - men således at de to spilleperioder på henholdsvis Teater Nordkraft i  Aalborg og på Teater Grob i København er den enkelte samarbejdspartners ansvar - ligesom MÆRKVÆRK overtager hele turneaktiviteten efterfølgende. Dog med en rettighedsaftale, således at Nordkraft efter 20 spillede forestillinger får en procentdel af det efterfølgende forestillingssalg.

Væk fra kassetænkning

Jakob: »Jo mere detaljeret, jo bedre. Erfaringen er, at man på den måde forebygger mange konflikter og misforståelser i løbet af produktionsprocessen.«

I dette tilfælde havde Gry altså forlods sat navne på holdet - som del af ansøgningen til Projektstøtteudvalget - og selvom Jakob og Gry havde snakket det igennem efterfølgende, så ville han selvfølgelig foretrække en model, hvor han selv som leder af det ene teater kom ind over på et tidligere tidspunkt og var med i beslutningerne.

Det hører med til historien, at samarbejdet mellem MÆRKVÆRK og Teater Nordkraft om de to produktioner blev indgået, før Projektstøtteudvalget i juni 2016 barslede med en samarbejdsaftale, der beskriver tre former for co-produktioner og udstikker klare  retningslinjer og regler for de samarbejdsprojekter, hvor udvalget har givet penge til projektteatre og hvor store teatre er partner.

Gry: »Man kan se, at Projektstøtteudvalget har generet flere samproduktioner, og vi er da i øvrigt i den sammenhæng blevet fremhævet for det gode samarbejde omkring forestillingen '+1'.

Og jeg kan da også godt se, at samproduktionen har været med til at forhøje det kunstneriske niveau. Og at min frygt for at blive tabt i projektet var ubegrundet. Jakob har givet plads til min kunstneriske frihed.«

Jakob: »Ja, du var bange for , at jeg ville sidde i salen og komme med indvendinger og forslag hele tiden. Og jeg kan godt forstå, at et projektteater har behov for at værne om egen identitet, men det bør jo primært handle om projektet og kunsten og ikke om (teater)navne og følelser. Det er vigtigt at komme væk fra at snakke og tænke i kasser, for i stedet fremme kunsten og udbrede ideer.«

Den svære afstand

Hverken Gry eller Jakob lægger skjul på, at der har været knaster og udfordringer omkring samproduktionen af de to forestillinger.

Meget har overordnet set handlet om afstanden mellem København og Aalborg. For selvom man havde indgået en aftale om, at '+1' skulle produceres i København og 'Stræber' i Aalborg, så betød det en masse tidskrævende transport i forbindelse med møder og prøver m.v.

Og produktionen af første forestilling kom til at ligge udenfor teaterhuset i Aalborg, bl.a. fordi MÆRKVÆRK valgte at hyre en tekniker udefra til '+1', som så tog turen fra København til Aalborg i spilleperioden, mens der til 'Stræber' rejser en tekniker fra Aalborg til København.

Gry: »At kernen i produktionen '+1' lå i København og uden brug af personale fra Nordkraft var en klar aftale - og så omvendt på 'Stræber'. Men set i bakspejlet var netop den fordeling problematisk. Efterfølgende må man konstatere, at det havde været bedre at producere begge forestillinger samme sted - for vi fik ikke en fælles erfaring at bygge videre på fra første forestilling, hvor '+1' mere blev et gæstespil i Aalborg end en del af teatrets program. Jeg synes helt klart, at der har manglet holdånd.« 

Nu hører det med, at 'Stræber' er blevet udsat for flere udfordringer, ikke mindst fordi Gry skulle på barsel midt i forløbet. Ændringerne betød at produktionen kom til at ligge på et dårligt tidspunkt med bl.a. vanskeligheder med at holde sammen på holdet og med skiftende arbejdsperioder i København og Aalborg - og  selvom 'Stræber' blev produceret i Aalborg og spiller som en egenproduktion i slutningen af november på Teater Nordkraft, opleves det ikke helt vellykket rent operationelt af alle parter.

Gry: »Vi kom nok alt for sent i mål med 'Stræber', hvor tidspresset var en modspiller. Det endte godt, men det var en svær periode, hvor en tidsmæssig flytning af produktionen og erstatning af mig som spiller var på bordet.«

Ikke ligeværdigt

Og snakker man økonomiske gevinster ved en samproduktion, skal man nok ikke vælge samarbejdspartnere i den modsatte ende af landet. Poster som møde og transport har fyldt godt i budgettet - og samtidig har der været to personer af hver slags i flere funktioner som administration, pr - og selvfølgelig også teaterledere.

Gry: »Afstanden mellem co-producenter er virkelig et onde, som man skal være opmærksom på, men samtidig er det jo også vigtig at vælge samarbejdspartnere, som man kan lide og kan dele kunstneriske visioner med.«

Også omkring udstyr og scenografi m.v. har de to teatre mærket forskellen.

Gry: »Der har været mange møder omkring udstyr, hvor det store teater bl.a. skal forstå, at et projektteater som MÆRKVÆRK ikke har det store grej, så produktionen skal også laves med det for øje, at MÆRKVÆRK siden skal køre videre alene med turneforestillingen med det udstyr, som teatret nu råder over.«

Også pr-arbejdet har været opdelt i lokale indsatser, men hvor det for Nordkraft har været en produktion mellem mange andre, er det for MÆRKVÆRK hjerteblod.

Jakob: » MÆRKVÆRK har fået lov at have teten i markedsføringen - og de skal jo også bruge det i forbindelse med turnevirksomheden.«

Gry: »For et lille projektteater er forestillingen jo et hjertebarn, mens et stort teater slet ikke har det på samme måde. På den måde er samproduktionen jo heller ikke ligeværdig - og vi kunne da godt mærke, at Nordkraft allerede havde haft mange andre samproduktioner.«

Jakob: »En af erfaringerne med de to samproduktioner er, at det er vigtigt som det store teater at kunne aflast det lille teater, hvor det er muligt. Og trods de detaljerede aftaler kunne og skulle vi have haft flere og bedre snakke - der er en vigtig erfaring at give videre til andre, der sysler med samproduktioner.«

Begge er dog enige om, at: »Det var bedre for os at gøre det end ikke gøre det!«

Publikum er ligeglade

Nu er samproduktion nummer to så klar til at møde virkeligheden og salgspotentialet, og spørgsmålet er, om det betyder noget for publikum - godt eller skidt - at der er hele to teatre om en forestilling.

Begge: »Publikum er totalt ligeglade med, at der er to teaternavne bag en forestilling. Det vil højst være nogle kolleger eller opkøbere, der noterer sig samarbejdet.«

Uanset reaktionerne har Gry i hvert fald fået mod på flere samarbejdsprojekter, hvor det gælder kunst og gode forestillinger.

Det bliver dog ikke med Teater Nordkraft, som fra næste sæson bliver ensembleteater med et fast defineret repertoire og derfor ikke kan deltage i samproduktioner, hvor man kan blive nødt til at udlåne folk fra holdet til produktion og turneer i andet regi...

Gry har derfor for længst søgt om projektstøtte til samproduktioner med et af landets egnsteatre, men har fået afslag nu to år i træk.

Projektstøtteudvalget begrunder ikke sine afslag, men det er selvfølgelig en streg i regningen for MÆRKVÆRK, der nu i stedet må opruste med turnevirksomhed med de to samproduktioner og en nyrenoveret udgave af den over fem år gamle succesforestilling '4,1 PROMILLE' - der i øvrigt også var en samproduktion - dengang med Pollner Teaterproduktion.

Men at samproduktionerne har fyldt og stadig fylder godt i børne- og ungdomsteatret kan man ikke være i tvivl om. Hvad enten det så er af økonomisk nød eller kunstnerisk lyst. Alene på seneste Aprilfestival var der en snes stykker - og ser man på repertoireplanerne er der mange flere på vej i denne sæson.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Man skal huske at snakke rigtig meget sammen
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser