DEBAT
07-08-2021
10-06-2021
02-06-2021
02-06-2021
31-05-2021
Projekt 'Min hemmelige hule' med performer Pernille Haugaard Nedergaard og pædagoger og børn fra Nordstjernen var et af elementerne i det kunstneriske kompetenceudviklingsprojekt i Københavns Kommune. Foto: Søren K. Kløft

Kunstnerisk formidling i en pædagogisk hverdag

05-01-2017
Seks dagtilbud, 12 pædagoger, seks kunstnere og en masse børnehavebørn udgjorde rammen for et pilotprojekt i Københavns Kommune, udviklet i samarbejde med Teatercentrum og Dansehallerne som et kompetenceudviklingsforløb for pædagoger i selskab med kunstnere. Og version 2 er allerede på vej.
Af: Pernille Welent Sørensen
FAKTA

- Kompetenceudviklingsforløb for pædagoger i selskab med kunstnere er udviklet i samarbejde med organisationerne Teatercentrum og Dansehallerne, der i øvrigt også samarbejder omkring Kulturpakker (se www.kulturpakker.dk)

- Københavns Kommune står for det økonomiske fundament på 200.000 kr. for første runde - og har afsat samme beløb til det kommende version 2-forløb.

- Det første forløb har kørt over et par måneder i efteråret 2016 og næste forløb er planlagt til sensommer/efterår 2017.

- Man kan høre mere om forløb og indhold m.v. ved henvendelse til Pernille Welent Sørensen (ps@teatercentrum.dk)  

Seks dagtilbud i Københavns Kommune har hen over efteråret 2016 haft et tæt samarbejde med seks kunstnere fra kunstarterne musik, teater og dans.

Sammen har to pædagoger fra hver institution sammen med én kunstner planlagt praksisforløb, som tager afsæt i den pædagogiske hverdag i institutionen og de kunstneriske formidlingsmetoder.

Målet har været at skabe relevante og inspirerende forløb i dagtilbuddene sammen med børnene, med både kunstnere og pædagoger som formidlere.

Med fokus på kompetenceudvikling af pædagogerne har der været fælles møder og workshops inden praksisforløbene. Kunstnerne og pædagogerne har gennem praksisforløbene afprøvet forskellige dialog- og refleksionsværktøjer for at skabe gode betingelser for læring og udvikling.

Varige spor

Projektforløbet, som forhåbentlig kan sætte varige spor i pædagogernes og børnenes hverdag, har fordelt sig over en periode på cirka to måneder. Der har været omkring ti timer sammen med børn: Fem timer, hvor kunstneren skabte rammen sammen med børnene og herefter fem timer, hvor pædagogerne skabte rammen med afsæt i det første forløb og deres egne målsætninger for læring.

Dernæst her der efter hvert møde været afsat 15 min. til en refleksion over forløb og læring med fokus på pædagogens kompetenceudvikling). Herudover  er der brugt omkring ti timer til fælles før og eftermøder.

Dertil kommer forberedelse og formøde for kunstnere, hvor der blev arbejdet med at klæde dem på til projektet, og hvor kunsterne udvekslede metoder, tanker om gode partnerskaber med dagtilbud mv. 

Slutmateriale med fotodokumentation

Nu bliver der udformet et materiale, som  opsamler nogle af erfaringerne fra pilotprojektet. Med praksiseksempler fra de forskellige forløb får man indblik i, hvordan der er blevet arbejdet med forskellige temaer, målsætninger og metoder i de seks dagtilbud.

De refleksioner og kommentarer, som er med i materialet, er kun en lille flig af den store vidensdeling, der har fundet sted mellem kunstnere og pædagoger og på de fælles møder, som projektet har indeholdt. 

Som led i dokumentationen af projektet har Søren K. Kløft været fotograf og taget billeder af workshops i hver af de seks institutioner. Billederne har været tænkt som led i vidensdeling og forankringen hos kollegaer, børn og forældre.

Udvalgte billeder indgår i materialet, som er færdigt medio januar.

Nye måder

Københavns Kommune har allerede afsat midler til en version 2, som planlægges med henblik på sensommeren/efteråret 2017, og hvor det er planen, at kunstnerne fra første projekt er med. Det bliver så i nye dagtilbud, og nogle af de nøgleord, der bliver arbejdet videre med, er forankring og bæredygtighed.

Det overordnede formål med pilotprojektet har været at afprøve nye måder at skabe kompetenceudviklingsforløb med pædagoger i dagtilbuddene og samle erfaringer fra dette projekt.

Det har handlet om at inspirere og understøtte udviklingen og forankringen af kunstens muligheder i dagtilbuddene med fokus på de æstetiske og kunstneriske processer.

Pilotprojektet fra efteråret har samtidig fungeret som en måde at samle erfaringer på,  hvordan man kan styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner, kunstnere og dagtilbud i Københavns kommune.

Projektet i stikordsform

Formål:

* At fremme deltagernes indsigt i det kunstneriske felt og det æstetiskes potentiale ind i dagtilbuddet og børns hverdag

* At afprøve forløb hvor den enkelte deltager udvikler formidlingskompetencer indeholdende kunstneriske processer med børn.

* At skabe frugtbare og anvendelige praksissamarbejder mellem kunstnere og pædagoger

* At give konkret inspiration til hvordan kunstneriske metoder kan anvendes i forhold til dagtilbuddets hverdag og den pædagogiske praksis (pejlemærke og læreplaner)

Dette opnås ved at:

* Sætte fokus på møder som samtalerum, hvor der udveksles, inspireres og afstemmes mellem parterne 

* Kompetenceforløbet sker i faciliterede læringsrum, som tager afsæt i praksis og mellem kunstnere, pædagoger og børn

* Tage afsæt i aktionslæring og invitere pædagogerne ind som (co-)formidlere og aktive deltagere gennem hele projektforløbet

* Sætte fokus på dialog og det ligeværdig samarbejde mellem kunstnere og pædagoger

* Inspirere med konkrete måder at integrere de kunstneriske processer i børnenes hverdag

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Kunstnerisk formidling i en pædagogisk hverdag
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
1234567891011121314151617181920

06-10-2021
 

04-10-2021
 

27-09-2021
 

22-09-2021
 

16-09-2021
 

02-09-2021
 

28-08-2021
 

17-08-2021
 

06-08-2021
 

04-07-2021
 

27-06-2021
 

16-06-2021
 

14-06-2021
 

12-06-2021
 

10-06-2021
 

08-06-2021
 

06-06-2021
 

01-06-2021
 

30-05-2021
 

28-05-2021
 

21-05-2021
 

03-05-2021
 

23-04-2021
 

19-04-2021
 

09-04-2021
 

01-04-2021
 

26-03-2021
 

23-03-2021
 

11-03-2021
 

04-03-2021
 

26-02-2021
 

23-02-2021
 

10-02-2021
 

05-02-2021
 

25-01-2021
 

12-01-2021
 

04-01-2021
 

01-01-2021
 

10-12-2020
 

07-12-2020
 

Flere anmeldelser