DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Kinesiske børn og voksne ved en opvisning i forsommeren 2015 i Bejing i forbindelse med præsentationen af en treårige samarbejdsaftale mellem Tsinghua Universitetet, Det Danske Kulturinstitut i Kina og Teatercentrum. Det er ikke nemt at se, menf oran det sidste store kinesiske tegn på bagvæggen kan man skimte institutleder Eric Messerschmidt og Teatercentrums leder Henrik Køhler. Foto: Det Danske Kulturinstitut

Hvad laver Teatercentrum egentlig i Kina?

18-02-2016
Teatercentrum arrangerer Aprilfestival, udsender Den Røde Brochure, er samarbejdspartner omkring Kulturpakker og KulturCrews m.v., men man har også appetit på at føre sig frem på den internationale scene - senest i form af en tre-årig samarbejdsaftale på universitetsniveau i Kina. Hvilket også betyder en mindre invasion af kinesere til den kommende festival på Frederiksberg.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Teatercentrums strategi for internationalt samarbejde:

1) Skabe platforme for kunstneriske møder og kunstnerisk udvikling

2) Deltage i og udvikle netværk, der fremmer børns møde med kunst, scenekunst i særdeleshed

3) Udbrede kendskabet til det særlige danske/skandinaviske syn på børn og børns ret til kunstneriske oplevelser.

Kilde: Teatercentrum (www.teatercentrum.dk)

---

ASSITEJ Danmark er den danske afdeling af den internationale organisation for børne- og ungdomsteater ASSITEJ (Association Internationale du Théatre pour l'Enfance et la Jeunesse), tilknyttet UNESCO. Organisationen rummer p.t knap 70 teatre, personlige medlemmer og organisationer.

ASSITEJ Danmark formidler dels viden om dansk børneteater til udlandet og dels informationer om aktiviteter i udlandet til de danske teatre, ligesom man deltager i eller tilrettelægger forskellige bi- og multilaterale udvekslingsprojekter. 

Kilde: Assitej Danmark (www.assitej.dk)

---

Læs Oxford Research's evaluering af kultursatsningen i Kina, der strakte sig fra oktober 2014 til juni 2015 - link

---

Links til relevante artikler her på portalen:

- Artiklen 'Kinesisk nærkontakt' om kultursatsningen 2014-15

- Kommentar om samarbejde med ikke-demokratiske stater: 'Skal man måske holde sig væk?'

Analyseinstituttet Oxford Research har for nyligt evalueret den stort anlagte statsligt styrede og finansierede danske kultursatsning i Kina 2014-15 og er nået frem til, at den har skabt interesse for dansk kultur, sat skub i nye samarbejdsprojekter - og at de danske aktører i satsningen har været meget tilfredse med forløbet, der har udviklet dem kunstnerisk, givet ideer til nye projekter, etableret spændende kontakter osv.

I sidstnævnte kategori finder man en flerårig samarbejdsaftale mellem Teatercentrum, Det Danske Kulturinstitut i Kina og Kinas førende universitet, Tsinghua Universitetet i Beijing, der blev indgået i forsommeren 2015.

Udover den treårige samarbejdsaftale på universitetsniveau om professionelle udvekslingsprogrammer med teatre, pædagoger, forskere og institutioner, er der indgået aftaler om lignende aktiviteter i to kommuner i Beijing: Haidian kommune (syv mio. indbyggere og Kinas rigeste) og Shijingshan kommune (2,5 mio. indbyggere).

Hvad der især har vakt kinesernes interesse, er den særlige danske måde at arbejde med børn i øjenhøjde på. Også det at betragte børn som ligeværdige parter i danske teatres måde at præsentere scenekunst på, er noget, som kineserne er interesserede i at høre mere om.

Forude ligger nu et arbejde med bl.a. at hjælpe de kinesiske samarbejdspartnere til en forståelse af, hvorledes man kan implementere dette børne- og ungesyn i uddannelsessystemet.

Internationale aktiviteter fylder mere

Aftalen var en stor lokal nyhed i Kina og blev behørigt omtalt i flere kinesiske medier, hvor Teatercentrums leder, Henrik Køhler, blev interviewet og udlagde teksten om samarbejdets ånd og muligheder.

Men hvad laver Teatercentrum egentlig i Kina - og Brasilien og andre eksotiske steder i verden, hvor man også har ført sig frem i de senere år - når kompetencecentret formodes at skulle koncentrere sig om at understøtte og udbrede kendskabet til og formidlingen af professionel scenekunst for børn og unge i Danmark?

Der er jo opgaver nok med bl.a. at afvikle den store årlige Aprilfestival, udsende Den Røde Brochure (det store repertoirekatalog), være medspiller omkring Kulturpakker og uddannelse af KulturCrews sammen med Dansehallerne og LMS osv. osv. Og i øvrigt stå som udgiver af nærværende nyhedsportal...

Faktisk har Teatercentrums stigende interesse og deltagelse i internationale aktiviteter udløst enkelte sure opstød fra medlemmer i ASSITEJ Danmark, der har samarbejde og udveksling mellem børneteaterfolk i Danmark og resten af verden som hovedaktivitet. Nogle føler, at Teatercentrum tilraner sig projekter og projektstøtte, som ASSITEJ burde stå for...

Udbredelse af det skandinaviske børnekultursyn

Ifølge Henrik Køhler kan man dog hverken sige, at det er nyt eller specielt upassende for Teatercentrum at involvere sig i internationale projekter. Det har man gjort i større eller mindre målestok siden årtusindskiftet - og ofte på direkte opfordring fra statslige myndigheder.

Det var således Kulturstyrelsen, der forespurgte, om Teatercentrum kunne bidrage til ovennævnte store kultursatsning, og hvor Teatercentrum så kom til at stå for hele børn og unge-profilen, så det ikke kun handlede om teater, men også musik og billedkunst.

Siden bad Det Danske Kulturinstitut og Kulturministeriet Teatercentrum om at være operatør omkring fremstødet 'Danish Season 14-15' - og aftalen med det kinesiske universitet og omegnskommunerne er en reaktion på dette arbejde.

»Vores udgangspunkt har været, hvordan vi kan arbejde med formidling udover de nationale grænser omkring betydningen og vigtigheden af, at børn møder kunst og kultur i hverdagen. Her har det selvfølgelig handlet om at udbrede det skandinaviske syn, som adskiller sig væsentlig fra det kinesiske,« siger Henrik Køhler, der afviser, at Teatercentrum samtidig har fungeret som egentlige agenter for dansk børneteater, hvor fx ASSITEJ Danmark prioriterer kunst til kunst-kontakt i deres arbejde og projekter.

Og i forbindelse med den aktuelle treårige samarbejdsaftale handler det bl.a. om koordinering af diverse aktiviteter sammen med Det Danske Kulturinstitut i Kina - herunder omkring danske børneteatres turneer i Kina.

»Disse kan sagtens være aftalt på anden måde - via ASSITEJ eller teatrenes egne kontakter - men her kan Teatercentrum så via kontakter og netværk måske foranledige, at der kan spilles flere forestillinger andre steder, når de nu alligevel er rejst til landet - og aftale møder med interessante samarbejdspartnere i det kinesiske,« siger Henrik Køhler.

Vigtig inspiration udefra

Det igangværende samarbejdsprojekt med Riget i Midten betyder i øvrigt, at kinesiske repræsentanter fra projektet kommer til Aprilfestival 2016 på Frederiksberg - og følger dermed op på lignende besøg af store grupper på de foregående Aprilfestivaler.

I år regner Teatercentrum med at se 20-30 kinesere til festivalen, hvor de dels vil studere festivalkonceptet nærmere og dels søge kontakt med danske teatre.

Og Henrik Køhler mener på ingen måde, at disse internationale gøremål  er med til flytte fokus og midler fra Teatercentrums aktiviteter og formidlingsopgaver i Danmark:

»Vi vil gerne lade vores erfaringer fra Danmark komme andre til gode - og her skal der også skabes og fastholdes et internationalt netværk.

Og det er ikke fordi det er nemmere at finde finansiering til internationale projekter, at Teatercentrum har engageret sig her. For det er det ikke. Men det handler om prioritering og om at tilføre inspiration og udvikling til det arbejde, vi udfører i Danmark. Vi skal ikke isolere os herhjemme,« siger Henrik Køhler. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Hvad laver Teatercentrum egentlig i Kina?
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser