DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Illustration: Bob Katzenelson

Hit med pengene!

03-03-2009
Selvom Scenekunstudvalget har tildelt Corona La Balance en støtte på fire mio.kr. til næste sæson, risikerer teatret at miste halvdelen af bevillingen, fordi man overgår til at være lille storbyteater. Rent formelt er der måske ikke noget at komme efter, men det kan sende et signal om, at børneteatre helst ikke må have for god økonomi.
Af: Carsten Jensen

I sidste uge var Corona La Balance indkaldt til møde med Scenekunstudvalget (SKU), der tilsyneladende vældig gerne vil have nogle af de millioner retur, som man har bevilget det afgående statsensemble til sæson 2009-10.

Det er ikke begrundet i en pludselig erkendt kritik af teatrets kunstneriske profil eller aktivitetsniveau, men alene det faktum, at Corona La Balance står over for at blive lille storbyteater i Københavns Kommune - med base i det tidligere Røde Kro Teater på Amager - og derfor vil indgå i den eksisterende støtteordning for små storbyteatre med et endnu ikke færdigforhandlet beløb.

Det sker som led i den store teaterrokade, der er i gang omkring Københavns Teater - herunder Camp X's udflytning til Kanonhallen, Kaleidoskops lukning som lille storbyteater m.v.

Men dermed kan SKU med hjemmel i den eksisterende kontrakt hævde, at der er sket væsentlige ændringer i teatrets økonomiske situation - og ændre på bevillingen.

Man kunne også vælge at opretholde bevillingen og dermed give det snart forhenværende statsensemble et godt økonomisk rygstød som tak for indsatsen i en periode, der har budt på både turbulens og nedskæringer i Kunstrådets bevillinger til statsensemblet. Men selvom hverken teatret eller udvalget vil ytre sig om de konkrete forhandlinger, ønsker SKU ifølge børneteateravisen.dk's kilder at fratage Corona La Balance halvdelen af den bevilling på fire millioner, som teatret var stillet i udsigt i næste sæson - således at det bliver til en bevilling på to millioner kroner over to sæsoner.

Forskellige perspektiver

Formanden for Scenekunstudvalget, Mikkel Harder Munck-Hansen, siger om forløbet:

»Situationen omkring udpegningen af nye storbyteatre i København giver en hel del udfordringer, - både for de involverede grupper og for de forskellige tilskudsgivere.

Der er mig bekendt ikke truffet nogen beslutninger eller underskrevet endelige kontrakter, men der holdes mange møder og tegnes forskellige perspektiver op.«

Og SKU-formanden har også juraen på sin side omkring omkring Corona La Balances bevilling:

»Tilsagn fra udvalgets side er juridisk bindende, med mindre der sker 'væsentlige' ændringer i forhold til ansøgningen. Her er der tale om meget væsentlige ændringer - men det er ikke afklaret, hvilke konsekvenser det skal have. Udvalget har holdt møde med Corona La Balance, og bedt dem udarbejde et revideret budget til brug for de videre forhandlinger. Det lykkelige vil være, hvis Corona La Balance står bedre stillet i fremtiden med den nye status som lille storbyteater end før, og det håber vi alle sammen, at det ender med. Når forhandlingerne er færdige, vil det vise sig om der sker større eller mindre reduktioner i bevillinger eller ændringer i udbetalingsforløbet,« lyder kommentaren fra Mikkel Harder Munck-Hansen.

Og det kan vel godt tydes derhen, at Corona La Balance næppe får alle fire millioner med sig til den nye sæson.

Moralsk problem

Hos Corona La Balance ønsker man som nævnt ikke at udtale sig om forhandlingsforløbet - men man har tidligere gjort det klart over for både Scenekunstudvalget og Københavns Kommune, at man ønskede at basere teatret på en konstruktion, hvor både stat og kommune indgik som (lige store) støttegivere og således gav teatret optimale produktionsvilkår.

Heller ikke formanden for BørneTeaterSammenslutningen (BTS), Jørgen Carlslund, har - naturligt nok, han er som bekendt også kunstnerisk leder hos Corona La Balance(!) - nogen kommentar til ovenstående forløb.

Men der kunne måske nok på sigt findes belæg for en diskussion i det principielle i, at SKU ændrer på tilskudsstørrelsen efter et givet tilsagn. Der findes således flere eksempler på, at børneteatre har opnået endog store tilskud fra fonde og kommuner i tillæg til den statslige støtte. I et enkelt tilfælde også støtte i millionklassen. Og uden at det fik konsekvenser for den oprindelige bevilling.

Hos teaterprofessor Jørn Langsted - der i parentes bemærket selv har siddet i forløberen for SKU, nemlig Teaterrådet - er det muligt at indhente en vis ærgrelse over SKU's handlemåde.

Jørn Langsted formoder dog, at juraen er helt i orden, fordi bevillingerne er givet på præmisser om, at større økonomiske ændringer i forhold til ansøgningstidspunktet for SKU-støtte skal godkendes af Scenekunstudvalget. Men han siger dog:

»Jeg synes da, at der er en slags moralsk problem i det, hvis SKU på nuværende tidspunkt giver sig til at fidle med tilsagn, når de pågældende teatres økonomiske situation er blevet forbedret, og når kunsten ikke er blevet voldsomt dårligere.«

Et fortilfælde

Der findes en del fortilfælde, hvor et statsligt støttet børneteater har opnået status som egnsteater eller lille storbyteater - med økonomisk overlap mellem de to ordninger.

Men så har teatret i reglen fået lov til at beholde statsstøtten som ekstra bonus til kunstnerisk virksomhed i en indkøringsperiode som egnsteater/lille storbyteater.

Således også et af de seneste eksempler, Det Lille Turneteater, der var endog vældig tilgodeset af Scenekunstudvalget op til deres nye status som egnsteater i Næstved.

Herfra meddeler man, at man faktisk fik lov at beholde anden del af sin to-årige driftsstøtte som turnerende børneteater i indeværende sæson 2008-09 - et beløb på 2.2 mio. kr. - samt anden del af en to-årig støtte til international virksomhed - et beløb på 560.000 kr.

Disse penge er udover den kommunale egnsteaterstøtte for indeværende sæson på 4 mio.kr. - samt et opstartstilskud på 1,2 mio. kr.

Ifølge Det Lille Turneteater har SKU ikke trukket støtten tilbage, men man har dog bedt om en redegørelse for, at SKU's driftsstøtte ikke dækkede aktiviteter, som indgik i egnsteater-aftalen.

Det kunne teatret så rigeligt gøre, idet egnsteateraftalen ikke indeholder turné-aktiviteter eller de internationale aktiviteter, der har været en væsentlig del af Det Lille Turneteaters virke.

Teatret fortæller dog, at SKU-støtten til international virksomhed efterfølgende er blevet skåret, men at det havde andre årsager.

'Spændende at have penge nok'

SKU's venlige behandling af Det Lille Turneteater har betydet, at teatret i indeværende sæson har haft næsten otte millioner kroner at boltre sig for.

Men som teaterleder Pernille Plantener Holst så lakonisk siger:

»Det er en spændende ny oplevelse at prøve at have penge nok, men det er så til gengæld snart slut igen.«

For selvom Det Lille Turneteater har søgt midler hos SKU til både at fortsætte turnevirksomheden og til en ny produktion i næste sæson, så blev det til afslag.

Hvilket betyder, at teatret i den kommende sæson må koncentrere sig om aktiviteterne som egnsteater i Næstved-området.

Afhængig af forhandlingerne med Scenekunstudvalget tyder noget på, at Corona La Balance måske også på kortere eller længere sigt må indstille sig på, at fremtidens aktiviteter primært vil foregå på Amager.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Hit med pengene!
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
345678910111213141516171819202122

11-01-2012
 

01-01-2012
 

21-12-2011
 

14-12-2011
 

08-12-2011
 

27-11-2011
 

20-11-2011
 

18-11-2011
 

16-11-2011
 

11-11-2011
 

06-11-2011
 

29-10-2011
 

28-10-2011
 

24-10-2011
 

17-10-2011
 

11-10-2011
 

06-10-2011
 

01-10-2011
 

27-09-2011
 

22-09-2011
 

18-09-2011
 

15-09-2011
 

09-09-2011
 

06-09-2011
 

01-09-2011
 

24-08-2011
 

15-08-2011
 

08-08-2011
 

01-08-2011
 

01-07-2011
 

21-06-2011
 

20-06-2011
 

13-06-2011
 

06-06-2011
 

29-05-2011
 

28-05-2011
 

27-05-2011
 

26-05-2011
 

23-05-2011
 

22-05-2011
 

Flere anmeldelser