DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Børn og unge fylder ofte pladserne i Taastrup Teater – men teatret har også fokus på kommunens lærere i sine brugerinddragende projekter. Foto: Taastrup Teater

Her skal formidlerne på scenen

03-09-2010
Taastrup Teater er i forvejen særdeles aktiv med integrationsprojekter, teaterindskolingsforløb for nye lærere osv. og netop nu føjer man en ny dimension til samarbejdet med de lokale undervisere, idet lærere skal på kursus på teatret i september ¬– ikke for at lave børneteater, men for at prøve kræfter med genren forumteater for siden at videreføre ideerne med deres egne elever.
Af: Carsten Jensen
FAKTA
Taastrup Teaters egen beskrivelse af koblingen mellem teatret og regionens folkeskoler:
’Ud fra et fælles ønske om at afprøve og udvikle nye tilgange og samarbejdsformer, som bryder med den traditionelle opfattelse af ’det at gå i teatret’ har Taastrup Teater sammen med skolerne formuleret et
kvalitetsudviklingsprojekt, som skal koble parterne gennem et helt forestillings- og produktionsforløb, så de unge uddannelsessøgende får medejerskab til det sceniske produkt (blandt andet gennem forumteater), og de professionelle scenekunstnere udvider deres berøringsflade og opgraderer kvaliteten af deres arbejde’.
’For teatret handler det altså ikke kun om at udvikle et nyt publikum og nå nye brugergrupper; det handler også om at producere scenekunsten i en løbende dialog med landets ungdom for derigennem at innovere og legitimere scenekunsten. For skolerne handler det både om at udvikle nye undervisningsformer og skabe attraktive undervisningsforløb’.

Taastrup Teater har nyligt været et vigtigt stop på den introduktionstur, som Pædagogisk Udviklings Center i Høje-Taastrup i tilbød 25 af kommunens nye folkeskolelærere. De var på besøg på teatret og fik gode ord med på vejen om teatrets særlige tilbud til områdets mange børn og unge.

Før sommerferien sørgede teatret bl.a. med gadeteater og suppekøkken at få ekstra kontakt med områdets potentielle teatergængere, og Taastrup Teater modtager løbende anerkendelse for sin evne til at fungere i en multietnisk virkelighed vis-a-vis ghettoområdet Taastrupgaard – ligesom teatret har partnerskab i organisationen for Center for Kunst og Interkultur og bl.a. 3. september er vært for et møde mellem 16 såkaldt ’kreative kommuner’ om moderne brugerinddragelse.

Læg dertil deltagelse i et EU-program med teatre fra Italien og England om ’professionalisering’ af unge teatertilskuere, og der tegner sig et billede af et egnsteater med mange jern i ilden.

Forumteater for formidlere

Og lige nu gælder det så endnu et brugerinddragende projekt, idet lærere fra Gadehaveskolen i Høje-Taastrup skal på kursus på teatret i september.

Ikke for at lave børneteater, men for at prøve kræfter med den interaktive genre forumteater og få nogle anderledes redskaber til det videre virke i klasserne.

Forumteater bruges i mange forskellige sammenhænge, bl.a. i som konfliktløsningsmodul i erhvervslivet og på pædagogiske kurser, men i skoleregi kan det f.eks. bruges til via små teaterstykker at præsentere problematikker som mobning og andre sociale ubalancer i en klasse.

Normalt er det trænede skuespillere, der står for forumteater, men nu skal lærere fra Gadehaveskolen altså selv træde i kreativ karakter og præsentere konflikter i teaterform. Tilbage på skolen får eleverne mulighed for selv at afprøve de nye idéer og handlinger på scenen – nu med læreren som instruktør.

Mål: Motiverede teatergængere

Ifølge teaterchef Mogens Holm håber man, at det nye forumteaterprojekt vil give en afsmittende effekt og samarbejde med andre skoler.

’Vi ser gerne et netværk af skoler, som kan inspirere hinanden til at udnytte de dramapædagogiske metoder. Og vi håber hen ad vejen at kunne præsentere resultatet af elevernes og lærernes arbejde her i huset, så de kan få hjælp af teatrets avancerede teknik, og opleve hvor meget det betyder at optræde på den store scene’, lyder det fra Taastrup Teaters chef om det nye projekt, der er finansieret via eksterne midler fra Høje-Taastrup Kommune.

Teatret fortæller selv om projektet, at den overordnede hensigt er at ’oparbejde en særlig motivation blandt elever og lærere, således at de føler sig tilskyndet til at søge teatret som kulturinstitution, og at de endvidere gennem den særlige indsats får indblik i teatrets æstetiske virkemidler. Men det handler også om at producere teater i en løbende dialog med publikum for derigennem at innovere og legitimere scenekunsten. For uddannelsesinstitutionerne handler det både om at udvikle nye undervisningsformer og skabe attraktive undervisningsforløb’.

Fokus på teaterkunsten

For lærerne fra Gadehaveskolen løber forumteaterprojektet i første omgang over en periode på to måneder, fordelt på tre undervisningsdage.

Planen er dog at fortsætte projektet til foråret og ind i det nye skoleår, fortæller Mia Møller Larsen, der på Taastrup Teater står for pr og marketing, men i øvrigt også har titel af foyerchef.

»Lærerne bliver først undervist på teatret i forumteater, derefter tager teatret, dvs. instruktøren fra kursusforløbet, ud på skolen og følger lærernes brug af forumteatret. Disse erfaringer følges op på en efterfølgende undervisningsdag,« siger Mia Møller Larsen om projektforløbet.

Og på spørgsmålet om, hvor det egentlige børneteater egentlig befinder sig i alt det her og om det ikke er en form for nedprioritering af selve den professionelle teaterkunst, som ellers præsenteres for børn og unge, er hun helt klar i mælet:

»Der er tværtimod tale om en opprioritering af teaterkunst i børnenes hverdag. Det bærende princip i dette pilotprojekt er, at eleverne skal kompetenceudvikles ikke blot som aktører på scenen, men også som publikummer. Ved at tilbyde eleverne redskaber til at vurdere og analysere teateropførelser vil vi kunne ’professionalisere’ dem,« siger Mia Møller Larsen, der også fortæller, at det ikke er en ide, som Taastrup Teater kører helt egenrådig.

Den stammer faktisk fra et EU-projekt, som Taastrup Teater gennemfører sammen med teatre fra Italien og England.

Mere om Taastrup Teater og de mange projekter på www.taastrupteater.dk

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Her skal formidlerne på scenen
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser