DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Administrator Katrine Wallevik foran Batidas Teaterhus med folderen, hvori teatergruppens gode tanker om at blive bydelsteater er nedfældet. Foto: Carsten Jensen

Hede drømme i NV

01-09-2011
Batida har besluttet sig til at arbejde på at blive bydelsteater i Københavns Nordvestkvarter, hvor teatret netop har fejret 25-års jubilæum. Man har et teaterhus, et velfungerende teater, et stort netværk og internationale kontakter. Men man mangler altså lige helt konkret politisk og økonomisk opbakning.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Batida er stiftet af en gruppe musikere i kredsen omkring komponisten Bernhard Christensen og etableret som professionelt børneteater i 1985. Holdt først til på det gamle mejeri Enigheden, men flyttede til nuværende domicil på Rentemestervej 25A i 1996, hvor man købte stedet, der havde huset et maskinsnedkeri, og ombyggede det med teatersal, administration m.v.

- Teatret er en selvejende institution og består p.t. af 10 skuespillere, en tekniker og en administrator.

- Batida er i indeværende sæson støttet af Scenekunstudvalget med 1,2 mio. kr. og forventer en egenindtægt på ca. en mio. kr. i forbindelse med de ca. 120-150 turneforestillinger i Danmark. Teatret har ti forestillinger på repertoiret fordelt på næsten alle aldersgrupper.

- Batida afholder hvert andet år sin helt egen festival, Teater fra Månen, hvor man spiller egne produktioner gratis for lokale og andre interesserede tilskuere.

- I øvrigt betyder Batida ’blanding’ eller ’sammenstød’ på brasiliansk.

Se mere om teatret på www.batida.dk

Folderen ’Teatergruppen Batida – nyt teater i Bispebjerg Bydel?’ kan fås ved henvendelse til teatret eller som pdf her.

I sidste uge spillede Teatergruppen Batida over flere dage forestillingen ’Hallelujah’ i Nørrebroparken – efterfulgt af et godt måltid mad til de fremmødte fra 2200 Kulturs folkekøkken. Der var flere hundrede mennesker til både teater og mad, og dermed blev forsøget på at skabe en mulig tilbagevendende sommerteatertradition for hele familien på det ydre Nørrebro en succes.

Men Batidas vilje til at levere kultur til børn, unge og voksne stopper ikke her, for der er udklækket store planer på Rentemestervej 25A i Københavns Nordvestkvarter, hvor Batida residerer i eget teaterhus og med en lang historie som turnerende børneteater i ind- og udland.

Batida er hjemmehørende i bydelen Bispebjerg, hvor der bor omkring 50.000 mennesker i et af hovedstadens mest multietniske områder. Og hvor betegnelsen NV oftest leder tankerne hen på socialt udsatte grupper, stor koncentration af indvandrere og et relativt fattigt kulturliv.

Det vil Batida gerne være med til at lave om på ved at etablere sig som egentligt bydelsteater i Bispebjerg og være samlingspunkt for kulturelle møder og gode oplevelser til primært børn og unge.

Teatret fejrede i juni 25-års jubilæum i kvarteret, men har aldrig haft status som andet end et turnerende teater med basis på Rentemestervej.

Det tidligere ustøttede teater har de senere år modtaget støtte fra Scenekunstudvalget og har dertil en pæn egenindtægt for en stor turnevirksomhed, men planerne om også at være et stationært teater for børn og unge kræver både penge til ombygning af teatret og permanent driftsstøtte fra kommunen.

Folder med gode ord

Det kan man læse om i en nydelig folder, ’Teatergruppen Batida – nyt teater i Bispebjerg Bydel?’, som blev produceret i juni i forbindelse med  25-års-jubilæet og som er blevet sendt til lokalpolitikere, Københavns Kommune, store fonde m.v.

I folderen opremses en lang række gode grunde til, at projekt bydelsteater bør realiseres: Fordi dansk børneteater kan noget særligt, fordi Batida allerede er en del af NV og bl.a. via deres mange udlandsrejser og turnerer har stor erfaring med kulturarbejde på tværs af sociale og kulturelle forskelligheder, fordi man allerede har et teaterhus - og fordi Batida via sine biennale festivaler og andre projekter har vist, at man kan samle områdets indbyggere.

Så langt, så godt. Og så kommer ønskesedlen: Man skal bruge ca. tre mio. kr. til at ombygge Teaterhuset til at rumme en mere funktionel teatersal, bedre adgangsforhold, toiletter m.v. Og man har brug for kommunal støtte til driften i form af mindst 1,2 mio. kr. årligt – samtidig med at man bevarer støtten fra Scenekunstudvalget på samme 1,2 mio. kr. – men på sigt skal teatret kunne etableres som lille storbyteater i Københavns Kommune.

Udvikling af netværk

Og så er vi egentlig allerede i drømmeland, for de hidtidige kontaktforsøg til kvarterets og byens politikere har ikke båret frugt i form af økonomiske tilskud. Også selvom man har søgt om at blive lille storbyteater en enkelt gang - og altså uden held.

Men sådan ser Batidas administrator, Katrine Wallevik, slet ikke på det:

»Vi føler ikke, at vejen er så lang, Vi har allerede et hus, vi har et velfungerende teater, vi har et nationalt og internationalt netværk og vi har en gennemarbejdet projektbeskrivelse inklusive arkitektens ombygningsplaner, siger hun, da børneteateravisen.dk under sit besøg hos Batida fremfører sin tvivl om projektets umiddelbare realisering.

Katrine Wallevik fortæller, hvordan man på teatret har brugt de seneste fire år på at skabe nye kontakter og netværk – herunder til lokalområdet og dets skoler og institutioner.

Udover den biennale festival, Teater fra Månen, hvor man over fire dage spiller sine egne forestillinger gratis for lokalområdet og andre interesserede – og for fulde huse - inviterede Batida fx. i foråret 2010 24 lokale skoler og institutioner gratis i teatret. Projektet, der blev støttet af Egmont Fonden, skulle samtidig give en forsmag på stationær børneteaterdrift i området.

Hårdt arbejde

Men Katrine Wallevik, der i perioden selv har brugt megen tid på deltagelse i konferencer om kulturtilbud, brugerinddragelse m.v., lægger heller ikke skjul på, at det kan være hårdt arbejde at få de lokale børn i tale:

»I forbindelse med det Egmont-støttede projekt sidste år rendte vi virkelig skoler og institutioner på dørene, men af områdets fem-seks skoler kom der kun børn fra de to, i stedet var det skoler fra det nærliggende Nørrebro og Brønshøj, der tog imod tilbuddet. Det hænger også sammen med, at de færreste skoler har en teaterkontaktperson – vi fandt faktisk kun en enkelt ved den lejlighed,« fortæller Katrine om situationen, der også skyldes, at skolerne har så ringe økonomi, at de må prioritere teaterbesøg fra.

Lokalområdets børnehaver m.v. ser dog teater, men det sker ved at tage ind til Københavns centrum og besøge de stationære teatre der (specielt AnemoneTeatret, Det Lille Teater og Zangenbergs Teater).

Alligevel er Katrine Wallevik optimist:

»Vores festivaler og Egmont-projektet og de velbesøgte sommerforestillinger i Nørrebroparken viser, at der er opbakning til et velfungerende børneteater i området. Samtidig har vi indgået et godt samarbejde med det nye Kulturhuset i den anden ende af Rentemestervej, hvor man også har etableret en velfungerende teatersal. Og måske kunne vi tage del i administrationen af lokalt børneteaterkøb og også ad den vej sætte vores aftryk på lokalområdet.«

Respons fra Realdania

At det rumler med handlingsplaner i området, viser også den nyligt udarbejdede bydelsplan, som Bispebjerg Lokaludvalg har udarbejdet. Her er en af indsatsområderne kreativ børne-/ungdomskultur og en ide om at gøre Rentemestervej til et såkaldt ’kreativitetsstrøg’, hvor der primært skal være kreative erhverv – og hvor Batida jo ligger allerede.

I bydelskataloget står således at læse, at ’lokaludvalget bakker op om, at Batida i en overgangsperiode kan blive en stationær børne- og ungdomsscene med 2-4 spilleperioder a 3-4 uger om året og på sigt endnu mere permanent (...) Samlet vil teaterhuset skabe et kulturelt knudepunkt, der kan samle og berige bydelens borgere med alt, hvad området indeholder af kulturelle og sociale forskelligheder’.

Men en støtte i ord gør det jo ikke alene. Politisk magt og økonomi bag projektet kræver både et stort netværk og rigtig meget lobbyarbejde.

Det erkender Katrine Wallevik uden videre, men siger også, at der trods alt har været respons på folderen fra en af de helt store fonde:

»Realdania vendte faktisk tilbage og udbad sig mere materiale. Men afslog siden med begrundelsen, at man kun støtter en ting af samme slags – og det gør man p.t. med Taastrup Teater og deres integrationsprojekter i et område, der jo på mange måder ligner vores multikulturelle nabolag,« siger Batidas administrator.

Politisk velvilje?

Hun påpeger dog også, at man også HAR fået mere opmærksomhed fra indflydelsesrige politikere, herunder ikke mindst kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V), der bl.a. deltog i Batidas 25-årsjubilæumsdag 7. juni i år – og også har haft sine to børn med til premiere på småbørnsforestillingen ’To i et hus – og en mus’ sidste år.

Kulturborgmesteren, der også i andre sammenhænge har vist både interesse og velvillighed over for børneteatret – bl.a. i forbindelse med ASSITEJ’s verdenskongres i maj – har da også udtrykt sig positivt om Batidas aktiviteter, men derfra er der jo langt til en formel erkendelse af, at der skal etableres – og betales for – et bydelsteater/lille storbyteater i København NV.

Ikke mindst i betragtning af, at man har givet rigtig mange millioner til ombygning af det gamle kapel ved Bispebjerg Kirke til brug for Uppercut Danseteaters succesrige ’Dans i Nordvest’-projekt – og ligeledes måtte punge ud til et nyt Kulturhus på Rentemestervej som led i studehandlen, da Ungdomshuset overtog det gamle kulturhus på Dortheavej.

Men her er, hvad børneteateravisen.dk's forespørgsel til kulturborgmesteren om de gode hensigter førte med sig:

»Batida er et fantastisk teater, hvor jeg flere gange har nydt de meget musikalske forestillinger med mine børn. Med sin placering i Nordvest, hvor det jo ellers ikke vrimler med teatertilbud, ligger det også rigtig fint. Jeg ved, at der har kørt et langvarigt samarbejde med kulturhuset, der nu er flyttet ind i et splinternyt og flot hus og lagt sammen med biblioteket næsten lige ved siden af teatret på Rentemestervej, og at der er nye fælles initiativer og projekter på vej. Så der er absolut opbakning til Batida fra min stol. Om der også er økonomi på vej, vil de forestående forhandlinger om lille-storbyteaterordningen, der skal afsluttes i foråret, vise. Men vi har i hvert fald besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget at invitere alle ansøgere ind til et foretræde, så de kan præsentere sig selv og deres fremtidige planer for hele udvalget,« siger kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V).

Ikke for enhver pris

Imens fortsætter Batida med at holde fanen højt – og man har ikke nogen umiddelbar tidshorisont for indfrielse af de nuværende planer.

»Vores folder om bydelsteatertanken er resultatet af en lang intern proces, hvor de mange personer, der udgør Batida har skullet blive enige om, hvilken vej vi ville gå. Vi vil ikke gennemføre projektet for enhver pris, hvis der stilles for rigide krav omkring drift,  struktur og ledelse m.v.« siger Katrine på spørgsmålet om, hvor langt man vil gå for at tilfredsstille politikere og pengetanke.

Flere små teatre har gennem de seneste årtier oplevet, hvordan kommunalpolitikere og stat har krævet fx. kollektive ledelser erstattet af en kunstnerisk og administrativ leder – og særlige ydelser som antal af produktioner, dramaundervisning på lokale skoler osv.

»Vi er helt enige om, at vi vil lave teater, skabe alternativer og refleksioner – ikke pædagogisk udviklingsarbejde, dramaundervisning m.v.. Vi vil også stadig have mulighed for at turnere rundt i verden og skabe meningsfulde møder med publikum og på den måde samle inspiration, der også kommer vores hjemlige aktiviteter til gode,« siger Katrine Wallevik med klar reference til Batidas særdeles store internationale aktivitet, hvor man også laver og deltager i workshops og laver samarbejdsprojekter.

Batida opgør selv antallet af besøgte lande til 35 over hele verden – og ganske mange i såkaldt tredjeverdenslande – og de multikulturelle erfaringer vil man selvfølgelig også kunne bruge i den daglige teaterdrift og med gæstespil m.v. i et område, der huser så mange forskellige nationaliteter og nok kan bruge interkulturelle oplevelser i lokalområdet.

Klar til at tage fat

Men lige nu er det mest håndgribelige resultat af anstrengelserne en flot folder, gode intentioner og gåpåmod.

Og lad da folderen få det sidste ord:

’Batida er klar til at tage arbejdshandskerne på og indbyder alle interesserede til at være med. Vi har stedet. Vi har erfaringen. Vi har et godt netværk. Vi mangler pengene og den politiske opbakning’.

 

 

  

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Hede drømme i NV
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser