DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Teaterlederne Micaela Casalboni fra ITC –Teatro (tv) og Mogens Holm fra Taastrup Teater (th) fremhæver skuespillerne fra det engelske Badac Theatre ved den afsluttende ceremoni i EU-projektet ’Crossing Paths’, der fandt sted i slutningen af maj 2011 under høj sol uden for Teatro Dell’Argine i Bologna under overværelse af borgmestrene fra de deltagende byer. Foto: Kirsten Holm

Grænseoverskridende ungdomsteater

17-10-2011
Taastrup Teater er aktiv på den internationale scene med teaterprojekter både for og med unge. Med støtte af EU-midler afsluttede man således i forsommeren et italiensk-engelsk-dansk projekt 'Crossing Paths’ med en stor event i Italien og er nu klar til '’Ancient Pathos’. hvor der bliver græske, spanske og italienske samarbejdspartnere. Og forude venter et tredje projekt med bl.a. rumænsk deltagelse. Og teaterchef Mogens Holm har absolut ingen berøringsangst over for at samkøre skoleteater og professionel børneteater.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Projekt ’Crossing Paths’: Deltagende teatre: Taastrup Teater (Danmark) Teatro dell'Argine (Italien), Badac Theatre (England) - samt danske og italienske skoleelever. Projektvarighed halvandet år, afsluttet i maj 2010. EU-støtte til budgettet på ca. tre mio. kr.

- Projekt ’Ancient Pathos: Deltagende teatre:  Taastrup Teater, Topos Allou (Grækenland), Aida (Italien) og Boga (Spanien). Det to-årige projekt er netop sat igang.  EU-støtte til budgettet på ca. 3,2 mio. kr.

- Projekt ’ ’Grandpa, Tell Me About Your Childhood!’ er på EU-ansøgningsplanet og skal have deltagelse af de tre teatre fra 'Crossing Paths' samt et rumænsk teater. Forventet projektstart i maj 2012.

Læs Mogens Holms beretning fra finalen af ’Crossing Paths’ og mere om om Taastrup Teater på www.taastrupteater.dk

I forsommeren afsluttede Taastrup Teater et stort EU-samarbejdsprojekt, ’Crossing Paths’ sammen med teatre fra England og Italien, og teatret fra Vestegnen er godt i gang med et nyt projekt med internationale internationale partnere – denne gang fra Grækenland, Spanien og Italien.

Projekt ’Ancient Pathos’ skal tage således udgangspunkt i fællestræk mellem den nordiske og græske (og romerske) mytologi  - og det omsættes så til relevant teater.

Samtidig har teatret sammen med de to partnere fra 'Crossing Paths' en ny projektansøgning klar hos EU - denne gang sammen med et rumænsk teater - der skal skabe dialog mellem generationerne. 

Her vil man givet kunne (gen)bruge nogle af de erfaringer, som ’Crossing Paths’-projektet har givet Taastrup Teater og de involverede teaterfolk og projektmedarbejdere.

International strategi

Crossing Paths’ – der i denne sammehæng passende kan oversættes med ’Vore veje krydses’ – stod på i halvandet år, hvor skole- og teaterfolk fra Bologna, London og Høje-Taastrup rejste frem og tilbage mellem hinandens byer for at udveksle erfaringer og producere teaterforestillinger med rod i hvert af de tre involverede lande, inden resultatet blev  præsenteret ved en festival i San Lazzaro i Italien i slutningen af maj 2011.

Halvdelen af gildet på ca. tre mio. kr. blev betalt af EU-midler og har – trods stort administrativt arbejde med at stille EU-revisorbureaukratiet i Bruxelles tilfreds – gjort det muligt at udbygge det internationale kontaktnet, som Taastrup Teater har opdyrket i nogle år. Og som bl.a. blev udmøntet i konkret handling, efter at Kunststyrelsen i starten af 2009 havde opfordret teatret til at udarbejde en international strategi, fortæller teaterchef Mogens Holm fra Taastrup Teater, der i forvejen er særdeles kendt og værdsat for sin kreative indsats i et særdeles multikulturelt kvarter.

Teatret har partnerskab i organisationen for Kunst og Interkultur og er aktiv i allehånde former for integrationskultur med og uden teater som centralt omdrejningspunkt. At man er særdeles brugerinddragende med kommunens unge, og også laver teaterindskolingsforløb for nye lærere m.v. hører blot med til historien om et innovativt egnsteater.

Dialog på tværs af grænser

Projekt ’Crossing Paths’ var ligeledes et forsøg på at skabe dialog mellem børn med forskellig kulturel baggrund. I det EU-støttede projekt indgik tre partnere: Italienske Teatro dell'Argine, engelske Badac Theatre og altså danske Taastrup Teater.

Taastrup Teater havde to bidrag med til finalen i Italien: En forestilling, skabt sammen med 30 elever fra den lokale Selsmoseskolen og med de professionelle teaterfolk Louise Schouw og Chris Skytte som tovholdere.

Forestillingen ’Borders’ (’Grænser’) blev skabt ud fra elevernes egne tanker og oplevelser og en del af det integrerede projekt FrameWork (der er et flerårigt kunstnerisk/pædagogisk udviklingssamarbejde mellem Taastrup Teater og skoler i nabolaget).

Teatrets andet bidrag var den professionelle forestilling ‘Spejlvendt’, instrueret af Henriette Pathare. og med skuespillerne Judith Rothenborg og Nina Christrup. ‘Spejlvendt’ har ligeledes taget sit afsæt i FrameWork.

Til  teaterfestivalen i San Lazzaro deltog også den italienske partner, Teatro Dell’Argine,  med en elev- og en professionel forestilling, mens engelske  Badac Theatre kun havde en forestilling med egentlige professionelle med.

Ingen narcissistisk navlepilleri

»Et konkret udbytte af ’Crossing Paths’ har været nye metoder til at involvere publikum før og efter forestillingen. På Taastrup Teater har vi hidtil været så fokuserede på at kvalitetssikre, det som foregår på scenen, at vi i nogen grad har overset det liv, som en teaterforestilling har før og efter, at den opføres. Og her spiller publikums viden og forventninger en afgørende rolle. På ITC Teatro - der er Teatro dell'Argines uddannelses- og udviklingsafdeling -  har vi gennem ’Crossing Paths’ stiftet bekendtskab med en egentlig kompetence-udviklingsstrategi for publikum, som vi nu vil prøve os frem med,« siger Mogens Holm.

Han mener, at det  afgørende lighedstegn mellem Italienske ITC Teatro og Taastrup Teater er måden, hvorpå de to teatre indsamler viden og inspiration til det kunstneriske arbejde, nemlig ved at etablere en række joint ventures med det øvrige samfundsliv.

»Det kan være fx borgerinddragelsesprocesser kombineret med workshops og happenings, eller det kan være uddannelses- og forskningsforløb, kombineret med seminarer og konferencer. Forløbene tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med fx erhvervsvirksomheder, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, og offentlige myndigheder. Og fordi de løfter sig over den teoretiske dialog - og udvikler sig til praktiske arbejdsfællesskaber, så fungerer de som en effektiv kobling mellem scenekunsten og virkeligheden,« lyder det fra Mogens Holm.

»Det betyder, at man på ITC Teatro og Taastrup Teater arbejder i en konstant strøm af aktuelle indtryk, der stammer direkte fra det omkringliggende samfund, og som insisterer på at blive hørt og set og følt. Og derfor forfalder kunsten ikke til narcissistisk navlepilleri.«

Skisma med teater for og med unge?

Selvom det – jf. en aktuel debat her på portalen – kan betegnes som lidt af en gråzone, har Mogens Holm absolut ingen problemer med det tætte kunstneriske parløb mellem amatører og professionelle på et professionelt teater.

Han mener faktisk, at det er en form for nødvendighed med denne kobling for at udvikle det optimale ungdomsteater i professionelt regi:

»Koblingen mellem de professionelle scenekunstnere og dramaarbejdet med børn og unge er - både for italienerne og os - en inspirationskilde og en metode til at sikre at det endelige kunstneriske produkt udspringer af og er i overensstemmelse med den virkelighed, som vores publikum kender fra deres hverdag. Og jeg oplever, at det er svært at undvære i længden, hvis man vil noget med teatret, så det er noget vi vil fortsætte med i et kommende EU-projekt.«

Fire forestillinger bliver til en

Teaterchefen fra Taastrup har netop været i Athen i Grækenland for at få det nye projekt, 'Ancient Pathos' sparket igang. Og Mogens Holm blev ufrivillig deltager i en af de mange demonstrationer, der pågår i det bankerot-truede land i disse måneder. Han noterede sig bl.a., at man selvfølgelig i Athen ikke kaster med sten, men med marmorstykker...

Trods den ustabile økonomiske situation i landet har projektet græsk koordinator og det er altså lykkedes teatret at skaffe de nødvendige økonomiske midler til at være med i projektet. For en forudsætning for at få EU-midler er også her, at projektteatrene lægger halvdelen af budgettet, der i dette tilfælde samlet er på 3,2 mio. kr. for det to-årige forløb.

Udover Taastrup Teater er partnerteatrene Topos Allou fra Athen, Aida fra Verona i Italien og Boga fra Pamplona i Baskerlandet. Projekt ’Ancient Pathos’ har i modsætning til det foregående – og kommende tredje projekt – kun deltagelse af professionelle aktører.

De fire teatre laver efter planen hver sin fællestematiske forestilling, som man så sætter sammen til en forestilling om halvandet år i Athen.

»Vi tager groft sagt en fjerdedel fra hver forestilling,« lyder det fra Mogens Holm, der allerede er i gang at søge om penge i EU til et tredje projekt.

Fokus på bedsteforældrenes erfaringer

Dette vender tilbage til modellen fra første projekt og inddrager de unge som både researchpersoner og udøvende teaterfolk. Deltagende teatre er det danske, italienske og spanske fra ’Crossing Paths’ – samt et rumænsk teater.

’Grandpa,Tell Me About Your Childhood!’ er titlen på dette projekt, der i høj grad handler om dialog mellem generationerne. Og i Taastrup handler det ikke mindst om, at de mange multietniske unge kommer i dialog med deres bedsteforældre og finder ud af, hvad de arbejdede og beskæftigede sig med. Målet er at styrke de unge selvfølelse og reparere på en ellers amputeret identitet, som mange føler ved at leve midt imellem den kultur, som deres forældre og bedsteforældre kommer med fra et andet land, og den nutidige multietniske kultur, de fleste lever i og under. 

»Det er dialogen mellem de unge og deres bedsteforældre, som er den graveske, vi vil benytte til projektet – og som vi vil lave en professionel forestilling ud fra med sammen med de andre teatre  – der også er fokuseret på samme sociale tematikker,« siger Mogens Holm.

Inficeret af viden

Og selvom det ikke har været et krav fra EU i de tre ovennævnte projekter, der det både skulle være teater FOR og MED unge, så mener Mogens Holm, at de unges inddragelse er vigtigt for udviklingen af moderne ungdomsteater.

»Det er faktisk fascinerende at lade de unge være med i processen. Udover en reel udveksling af viden betyder det også en maksimering af projektværdien. At de unge selv researcher osv. forud for den forestilling, som de derefter er en del af, betyder meget for deres selvforståelse – også selvom de jo ofte knapt nok indledningsvis ved, hvem de selv er. Og hvordan skal vi andre så vide det – og lave relevant teater fordem,« siger Mogens Holm, der er helt sikker på, at brugerindflydelse på dette plan betyder meget for et lokalt teater.

»Det giver os en bedre brugerflade til vores publikum, hvis interesse samtidig øges for den specielle kunstform, som teatret er, når de er så tæt på. Vi har også haft succes med at bede de unge om at vurdere elementerne i en professionel forestilling – alt fra skuespillet, scenografien, kostumer, dramaturgi, tekst osv. og diskutere det med os. De er ofte forbløffede over, at man kan dissekere et teaterstykke på den måde, men via de efterfølgende diskussioner bliver de så at sige inficeret af viden om kunstformen, og det holder også interessen ved lige.«

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Grænseoverskridende ungdomsteater
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser