DEBAT
15-08-2022
11-08-2022
07-06-2022
24-05-2022
21-03-2022
Henrik Køhler i mediernes søgelys under Festival 2008 i Næstved. Og netop synlighed for børneteatret er et kardinalpunkterne for Teatercentrums arbejde. Foto: Søren K. Kløft

Garant for godt børneteater!

20-08-2009
Teatercentrum er netop flyttet til nye lokaler - men også rent arbejdsmæssigt står foretagendet over for nye udfordringer i et børneteaterområde under forandring.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Teatercentrum er flyttet til Farvergade 10, 4, 1463 København K.

Det markeres med åbent hus torsdag 27. august kl. 15-18.

Teatercentrum (TC) er sekretariat for UBOT - Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater - som er et udvalg under Kulturministeriet. TC arrangerer festival, producerer Den Røde Brochure, udgiver børneteateravisen.dk og rådgiver kommuner m.v. omkring professionelt børneteater.

Læs mere om TC på www.teatercentrum.dk

»Vi er de bedste garanter for, at børn kan møde professionel scenekunst,«

Så bombastisk og samtidig enkelt kan det siges, når man spørger til Teatercentrums berettigelse.

Spørgsmålet er rettet til Henrik Køhler, der netop er gået ind i sit tredje år som sekretariatsleder og lige nu må leve med både organiseret rod og flyttekasser på Teatercentrum (TC), som kort før sommerferien i al hast måtte fraflytte lokalerne på den gamle Vandværksgrund vis-a-vis Vesterport Station i København til fordel for andre kommunalt-ejede lokaler i Farvergade tæt ved Rådhuspladsen

»Ingen andre arbejder suverænt for børns ret til at få professionelle teateroplevelser på den måde, som vi er sat i verden for,« lyder det fra Henrik Køhler, der uddyber det med, at fx. BørneTeaterSammenslutningen (BTS) jo arbejder for at sikre gode forhold for sine medlemsteatre, mens kommunerne, der via teater i skoler og institutioner er områdets store teateropkøber, har overordnede kulturpolitiske dagsordener at tage hensyn til.

»Vi skal - som navnet antyder - være i centrum og sørge for, at ting sker. At teatrene og formidlerne møder hinanden, at ministerier og bevilgende myndigheder opfylder deres forpligtelser, når det gælder økonomi og udbredelse af professionel scenekunst for børn og unge. Vi skal være placeret som samspilsstyrer i det absolutte centrum i rummet mellem producenter, aftagere og bevilgende myndigheder,« siger Henrik Køhler, der ser en ny struktur for TC/UBOT som afgørende for, at stedet kan levere den nødvendige tyngde og synlighed i arbejdet.

Vil være selvejende institution

Lige nu er UBOT - Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater - et udvalg under Kulturministeriet og med særskilt placering på finansloven med et relativt beskedent beløb på 1,9 mio. kr. årligt. UBOT har så nedsat et sekretariat, Teatercentrum, der arbejder med at synliggøre børneteater via den årlige festival, Rød Brochure, børneteateravisen.dk og generel rådgivning m.v.

Planen er at omdanne Teatercentrum til en selvejende institution med tilhørende bestyrelse. Det vil ifølge Henrik Køhler gøre stedet betydeligt mere handlekraftigt.

»Der er behov for en ny struktur, som kan frigøre os fra de forpligtelser, der ligger i at høre direkte under Kulturministeriet. Som selvejende institution vil vi både kunne kommentere og præge politiske beslutninger,« lyder det fra sekretariatslederen, der håber at Teatercentrum bliver mere synligt i en turbulent fremtid for dansk børneteater, som er under voldsom forandring som følge af bl.a. faldende salg af turneteater, utilstrækkelige statslige støttemidler og konkurrencen fra de mange digitale medier.

Medejerskab af festivaler

Men Teatercentrum har gang i flere tiltag. Som arrangør af verdens største festival for børne- og ungdomsteater – hvad der avler forbavsende lidt synlighed i medier m.v. – vil man bl.a. arbejde på at sikre værtskommunerne 'medejerskab' af den årlige festival.

»Vi prøver at lave festivaler, hvor kommunen efterfølgende kan bruge arrangementet til at promovere sin egen børnekulturpolitik,« siger Køhler, der anfører Ballerup som et godt eksempel på en kommune, der både gik totalt helhjertet ind i projektet og også med nye initiativer – bl.a. et stort åbningsshow, der blev overværet af tusinder af kommunens egne borgere – fik sat festivalen på nye skinner.

Han fremhæver også kulturpakkeprojektet, hvor teater, dans og musik tilbydes skolerne samlet (læs artikel) som et nyt 'produkt', der er med til at skabe opmærksomhed - og også få nye aktører blandt formidlerne på banen. Flere kommuner har således kontaktet Teatercentrum for at høre mere om pilotprojektet - der p.t. kører i Haderslev Kommune - og muligheden for at få det ud i DERES kommune.

Fokus på formidlerne

Henrik Køhler ser også frem til, at Teatercentrum via en ny struktur får mulighed for at blive opgraderet økonomisk og på sigt blive et større center med flere kompetencer.

Blandt mulige aktiviteter nævner han flere små festivaler med kommuner som medspillere og et fast konferencehold, der kan rykke ud og arrangere seminarer og workshops m.v. omkring børnekultur/børneteater.

Men ikke mindst handler den umiddelbare fremtid om at arbejde for at organisere landets formidlere af børneteater meget bedre. Bringe dem sammen med teatrene, finde nemmere måder at købe og arrangere forestillinger på - gerne i samarbejde med børneteatrene selv - og måske via et digitalt system sikre, at disse vigtige aktører i udbredelsen af børneteater hele tiden er opdateret, kan få allehånde oplysninger og hjælp og i det hele er garanteret en aktiv brugerflade.

For p.t. er landets formidlere i form af skolelærere, bibliotekarer, teaterforeningsfolk m.v. svindende i tal og stigende i alder. Der skal arbejdes intens med at forny denne gruppe af medspillere.

Men lige nu gælder det primært om at komme på plads i Farvergade 10. Og det markeres med et lille åbent hus-arrangement torsdag den 27. august fra kl. 15-18. Både arrangementet og lokalerne deler man i øvrigt med BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og ASSITEJ Danmark - hvis sekretariater har haft kontorfællessskab med Teatercentrum i mange år - og således er med til at sørge for sammenhængskraft omkring professionelt teater for børn og unge også på de indre linjer.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Garant for godt børneteater!
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

29-03-2022
 

24-03-2022
 

17-03-2022
 

14-03-2022
 

07-03-2022
 

01-03-2022
 

24-02-2022
 

17-02-2022
 

09-02-2022
 

24-01-2022
 

13-01-2022
 

08-01-2022
 

01-01-2022
 

16-12-2021
 

29-11-2021
 

27-11-2021
 

24-11-2021
 

15-11-2021
 

05-11-2021
 

01-11-2021
 

06-10-2021
 

04-10-2021
 

27-09-2021
 

Flere anmeldelser