DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Martin Elung fra Scenekunstens Udviklingscenter (tv) og Laura Navndrup Black fra Danseformidlingsuddannelsen (th) står bag vidt forskellige uddannelser af formidlere af scenekunst. Formidlerne selv - baggrundsfotoet er fra den store aprilfestival i Ringsted i 1012 - kommer også med vidt forskellige baggrunde. Fotos: Rasmus Hammerich, Den Danske Scenekunstskole og Søren K. Kløft

Formidlernes stemme: Den personlige formidling


19-10-2015
At være formidler af scenekunst er et vidtspændende job. Det kræver mange forskellige kunstneriske og pædagogiske kompetencer. Landets to statsanerkendte uddannelser for formidlere tager højde for dette. Men på vidt forskellig måde.
Af: Lone Nyhuus
FAKTA

- Scenekunstens Udviklingscenter blev etableret i 1996 under navnet Odsherred Teaterskole som en selvejende institution og havde fra start primært fokus på efteruddannelsesskole for dansk børneteater.

Paletten af kurser og uddannelser er gennem årene udvidet betragteligt, og siden 2007 har skolen således udbudt diplomuddannelse for formidling – de sidste år i samarbejde med UCSJ (University College Sjælland). Det vurderes, at ca. 100-120 personer har været igennem efter og videreuddannelsens forløb med at dele viden, afprøve og udvikle nye forståelser baseret på egne læringsmål og praksisbaserede og teoretiske perspektiveringer.

Fra 2015 kom centret ind under Den Danske Scenekunstskole.

www.nyscenekunst.dk

- Hvor Scenekunstens Udviklingscenters forløb er brugerbetalte, og deltagerne rekrutteres bredt, er det anderledes med Scenekunstuddannelsens fuldtidsuddannelse i danseformidling. Den gratis uddannelse har optag hvertandet år og uddannelsen, der fokuserer på dansepædagogik og kreativ praksis, er udelukkende målrettet professionelle dansere, der uddannes til at iværksætte kreative samarbejdsprojekter om dans på skoler og kulturinstitutioner og på egen hånd.

www.scenekunstskolen.dk/danseformidling

***

Dette er fjerde artikel i en lille serie med titlen 'formidlernes stemme' om formidling af scenekunst for børn og unge.

Første artikel var med to storindkøbere fra to danske kommuner. Anden artikel var med to storindkøbere fra henholdsvis et egnsteater og en teaterforening. Tredje artikel var med Dansehallernes projektkoordinator og Teatercentrums netværkskoordinator, som begge via aktiviteter som Kulturpakker og KulturCrews både køber forestillinger og skaber lokale modtagernetværk.

***

!!! teateravisen.dk modtager meget gerne bidrag fra formidlere, der vil fortælle om, hvilke overvejelser de har omkring deres rolle som formidlere, deres valg af teaterforestillinger og udfordringer omkring køb og afvikling af dem.  

Læs indlægget 'Tanker fra en formidler'

»Formidling er dybest set personligt og relationelt. Og formidling er også kunst. Og derfor arbejder vore studerende på formidlerdiplomuddannelsen helt naturligt med mange af de samme kunstneriske praktiske processer, som vore studerende på de kunstneriske uddannelser,« siger Martin Elung, der er leder af Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred, som er en del af Den Danske Scenekunstskole.


Siden 2004 har Martin Elung, oprindeligt uddannet skuespiller, stået i spidsen for de meget fleksible uddannelsesforløb under Scenekunstens Udviklingscenter. Forløb, hvor de studerende med deres vidt forskellige erfaringer og baggrunde - museums- eller biblioteksmedarbejdere, skolelærere eller pædagoger, eller udøvende kunstnere (eller noget helt femte) – mødes og sammen deler viden og udforsker hele det kunstneriske og kulturelle felt.

»For den enkelte er en stor del af øvelsen at finde frem til, hvad der skaber resonans inde i en selv.  Dagligt bombarderes vi med alle tænkelige former for mediepåvirkning. Og det i en sådan grad, at vi dybest set kun lytter efter, når vi oplever, at noget er autentisk.  På uddannelsen er vores udgangspunkt derfor, at hvis det skaber resonans inden i dig, og det er fra denne resonans, du formidler, så er der mulighed for at andre kan koble sig på det. Så snart det har resonans, så skaber det en oplevelse af autenticitet. Af ægthed,« forklarer Martin Elung.

Lære at lære

På spørgsmålet om ikke også formidling af scenekunst kræver indsigt i kommunale budgetter – og viden om, hvordan man læser disse og andre mere tekniske og DJØF-agtige udfordringer, forklarer Elung, at de øvre kommunale rammer indgår som en del af refleksionsmaterialet. Men blot en del af det.

»Det er på lige fod med alle de andre læringsmål, som eleverne selv etablerer.  På skolen er vores opgave at danne den bredest mulige ramme. Give rum til, at vores studerende kan lære at lære. Og ude i virkeligheden kan de hele tiden bruge de kunstneriske processer, som de har stiftet kendskab med. Det vigtige er, om man kan skabe resonansen i sig selv – og give dette et udtryk. Hvis man lærer at lytte til sig selv, så får man det mest unikke materiale. Ud fra dette kan man formidle kunsten og kulturen.«

Dele ud af sin kunnen

Hvor de studerende ved Scenekunstens Udviklingscenter præsenteres for kunstneriske processer  og supplerer deres vidt forgrenede erfaringer med en indsigt i dette, er det anderledes for de studerende ved Scenekunstuddannelsens overbygningsuddannelse i Danseformidling.Siden sommeren 2015 har Laura Navndrup Black stået i spidsen for uddannelsen. Hun er selv en af de 12 dansere, der kan skrive danseformidler på CV’et, og ligesom alle andre af uddannelsens elever er hun dels kommet ind på baggrund af en tidligere gennemført kunstneriske danseuddannelse og minimum to års erfaring som dansekunster, dels på baggrund af en praktisk optagelsesprøve. 

Her vurderes den studerendes evne til at formidle, til at forholde sig til det musikalske og til at løse en kreativ kunstnerisk opgave.

»Når danserne søger ind på formidleruddannelsen, er de meget afklarede. Det som jeg ofte hører fra dem er, at når man er solokunstner, kan det godt føles selvcentreret. Ansøgerne er typisk nået til et sted i deres liv, hvor de ønsker at dele ud af deres kunnen på flere niveauer. Ønsker at lade andre opleve kunsten indefra i en medskabende proces,« forklarer Laura Navndrup Black. 

I løbet af selve uddannelsen, som er fuld tid – og ofte mere end det – sætter de studerende sig ind i forskellige pædagogiske teorier og praksisser. Dette suppleres med praktikperioder på folkeskoler og i gymnasier. Her planlægger, gennemfører og efterfølgende evaluerer de undervisningsforløb indenfor kreativ dans. 


»Det er dette område af dansen, der er vores primære fokus. Kreativ dans er først og fremmest en metode. Med afsæt i aktuelle metoder og tilgange fra den sceniske dans er det en metode, som vi hele tiden udvikler,« forklarer Laura Navndrup Black. 


Udviklingsprojekter

Udover det rent pædagogiske gennemfører eleverne kunstneriske udviklingsprojekter. 


»Her videreudvikler de deres kunstneriske praksis. De skal kunne reflektere både verbalt og kropsligt, altså i deres gøren, og de skal kunne argumentere for de valg, de træffer,« siger Laura Navndrup Black, der fortæller, at mange af de studerende efterfølgende løser opgaver med undervisning i kreative fag eller med udvikling af kunstneriske undervisningsprojekter.

Enkelte kommer også ud og får lederstillinger på forskellige danseinstitutioner. Og ligesom eleverne kommer fra hele verden, er det er ofte over hele verden, at de finder deres jobmuligheder. 


»Vores oplevelse er, at der virkelig er brug for deres erhvervede evner til at udøve deres fag – og at de som reflekterende dansekunstnere og formidlere er med til at forme og udvikle feltet.«

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Formidlernes stemme: Den personlige formidling

Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser