DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Der er nok at tage fat på, hvis man har hang til professionel scenekunst for børn og unge - en halv snes festivaler venter på tilskuere. Her er det en glad tilskuer med gratis billet på den store aprilfestival i 2011 i Randers, hvis egnsteater nu laver sin egen lille børneteaterfestival i slutningen af april. Foto: Lis Eva Andersen

Forår og festivaler

26-02-2014
I løbet af de næste knapt fire måneder bliver der afviklet hele ni store, mindre og helt små festivaler med professionel scenekunst for børn og unge i Danmark. Teateravisen.dk forsøger at give et faktuelt overblik over mulighederne.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Vesterbro Teaterfestival: 8.-16. marts 2014 i København V. Fem teatre, fem forestillinger, arbejdsdemonstrationer samt workshops. Gratis adgang. www.vesterbroteaterfestival.wordpress.com

* Aprilfestival: 30. marts - 6. april 2014 i Holstebro. Ca. 120 teatre, ca. 190 forestillinger, ca. 700 opførelser. Tre internationale gæstespil. Desuden seminarer, workshops m.v. Gratis adgang til forestillinger, gebyr til seminarer.

www.aprilfestival.dk

* Randers Børneteaterfestival: 25.-27. april 2014 i Randers. Ca. 10 forestillinger plus div. events. Gratis adgang til forestillinger.

www.randersegnsteater.dk

* SWOP: 26. april -3. maj 2014 i Roskilde og udvalgte byer i Region Sjælland. Ca.10 kompagnier og 10 forestillinger (danske og internationale) samt seminar, workshops m.v. Gratis adgang.

www.swopfestival.dk

* :Danish+: 3.-6.maj 2014 i Aarhus. International showcase for opkøbere med 18 danske forestillinger på engelsk. Gratis offentlig adgang til tre aftenforestillinger.  

www.danishplus.dk

* Teater fra Månen: 1.-4. maj 2014 i København NV. Batida opfører egne forestillinger. Gratis adgang. 

www.batida.dk

* Filiorums Forårsforestillinger: 5.-20. maj 2014 i Hellerup. Ca. 8-10 forestillinger plus div. workshops. Billetpris ca. 55-125 kr.

www.filiorum.dk

* SpringFestival: 14.-19. maj 2014 på Amager. Ca. 15­-20 forestillinger, heraf otte-ni internationale gæstespil. I alt ca. 60 opførelser. Dertil div. workshops. Gratis adgang til gadeforestillinger m.v., andre forestillinger    40 kr. for børn og 80 kr. for voksne.

www.springfestival.dk

* PULS-festival: 15.-17. juni 2014 i Odense. Nordisk festival med ca. 15 danske og nordiske forestillinger. Seminarer og workshops. Billige billetter  (40 kr.) eller gratis adgang. Festivalside/program ikke tilgængeligt. Evt. nyt evt. på ASSITEJ Danmarks hjemmeside.

www.assitej.dk

* bibu: 14.-17. maj 2014 i Helsingborg, Sverige. 20 forestillinger, heraf fem internationale gæstespil. Ca. 80 opførelser. Seminarer, workshops m.v.

www.bibu.se

ASSITEJ og Korczak Festival: 23.-31. maj 2014 i Warszawa, Polen.  ca. 45 forestillinger, hvoraf knapt 20 er polske. International verdenskongres, seminarer, workshops m.v.

www.assitej2014.pl

Ganske snart er det tid for første udgave af Vesterbro Teaterfestival, der afvikles 8.-16. marts 2014 med en lille håndfuld forestillinger for børn og unge samt et tilsvarende antal workshops m.v.

Der er gratis adgang mod behørig reservation af adgangskort, og således føjer denne lille festival med ambitioner om at blive gentaget sig til en tilbagevendende række af festivaler, der enten tilbyder entrefri eller meget lave billetpriser for professionel scenekunst for børn og unge.

Og dette forår er fyldt godt op med sådanne begivenheder - en halv snes store og små festivaler på blot fire måneder kan teateravisen.dk opliste i denne faktabehængte oversigtsartikel.

Det er ret overvældende, og man kunne måske få den tanke, at med så mange festivaler med så meget teater må det gå ud det årlige flow og egentlige salg af forestillinger i de pågældende områder, men spørger man arrangørerne synes det mest at være et tilskud til det generelle teaterudbud for børn og unge.

Den helt store

Men lad os fortsætte turen i forårets festivalland, idet den suverænt største af de mange festivaler starter 30. marts og fortsætter frem til 6. april. Her er naturligvis tale om Aprilfestival i Holstebro, hvor de foreløbige prognoser taler om ca. 120 deltagende teatre med ca. 190 forskellige forestillinger, der forventes opført i alt ca. 700 gange, inden festivalen lukker ned.

Og ja, det er stadig verdens største af sin art, og der er stadig gratis adgang til samtlige forestillinger, hvoraf en del dog afvikles som lukkede arrangementer på kommunens skoler og institutioner i hverdagene op til det afsluttende weekend-amokrend af teater i Holstebro by.

Festivalen afvikles for 44. gang i en ubrudt række, der startede i nabolaget, nemlig Herning i 1971 - dengang som et weekendarrangement i november og i relation til årets tal med blot 15 teatre, 25 forestillinger og 32 opførelser. Men man har også været i Holstebro tidligere - tilbage i 1977 med 29 teatre, 47 forestillinger og 79 opførelser.

Det er første år, at festivalen lanceres under sit nye navn, og til det siger arrangørerne fra Teatercentrums leder, Henrik Køhler, at man valgte Aprilfestival, fordi festivalen i forvejen er kendt under det 'kælenavn' i udlandet, og at det også virker, som om teatrene og andre samarbejdspartnere har taget godt imod navnet.

Festivalen i Holstebro er i øvrigt også tænkt som værtskommunens 50-årsjubilæumsgave til det lokale og verdensberømte Odin Teatret, som også selv på forskellig vis bidrager til det store arrangement, hvis internationale del bl.a. består af tre gæstespil og et seminar om det at anmelde børneteater med danske og udenlandske anmeldere.

Dertil kommer if. Henrik Køhler to nye tilbud til de mange og vigtige tilrejsende formidlere:

»Vi afprøver to nye tiltag på festivalen i år: Newcase og drama- og teaterpædagogisk messe. Det første er et arrangement, hvor formidlerne får lejlighed til at møde de nye teatre på festivalen og få en kort information om deres forestillinger. Det andet er en messe for undervisningsmaterialer, forløb og projekter i skoler og daginstitutioner, der er andet end forestillinger. Her bliver teatrene samt andre aktører på det marked indbudt til at præsentere deres materialer for formidlerne. Begge arrangementer løber af stablen fredag eftermiddag/aften,« fortæller han.

En lille ny i Randers

Aprilfestival - der for sagens skyld har fået hæftet tilføjelsen 'teater for små & store' på sig - kommer til at fylde godt op i den vestjyske kommune. Ganske som den har gjort det de mange andre steder, som festivalen har gæstet gennem årene.

I 2011 blev den da hidtil største af slagsen afviklet i Randers, hvor man har fået så stor smag for festivaler for børn og unge, at det lokale egnsteater nu selv arrangerer en lille en af slagsen i slutningen af april.

Man har endnu ikke programmet helt på plads, men på Randers Børneteaterfestival 25.-27. april 2014 bliver der en halv snes forestillinger, som spiller flere gange i løbet af festivalens tre dage.

Arrangementet er mest tænkt som et godt tilbud til de lokale, og ifølge Randers EgnsTeaters pr- og kommunikationsmedarbejder, Klara Espersen, regner man med at kunne dele ca. 1000 gratis billetter ud til børneteaterfamilier i Randers - ligesom man vil etablere nogle såkaldt 'kreative miljøer' og åbne workshops, der kører parallelt med festivalen.

Afhængig af arrangementets succes og gennemslagskraft vil man derefter overveje, om festivalen skal være en tilbagevendende begivenhed.

Dansen går på Sjælland

Det er den internationale danseteaterfestival nu blevet.

Med egnsteatret Aaben Dans i Roskilde som primus motor afvikles den anden udgave af SWOP-festivalen fra 26. april til 3. maj 2014 i udvalgte byer i regionen. Den biennale danseteaterfestival for børn og unge byder på en halv snes internationale og danske forestillinger, der spilles på otte forskellige spillesteder - herunder teatre i Holbæk, Odsherred m.v.

Også her er der gratis adgang - men billetter skal bestilles - til alle forestillinger og i øvrigt også den 'faglige dag' der afvikles som et heldags symposium om sanserne og den kropslige perception.

SWOP er primært tænkt som en publikumsfestival og ikke en fagfestival, men ganske som med førsteudgaven i 2012 forventes der udenlandske gæster i form af kunstnere og producenter fra det internationale netværk for dans for børn og unge, Fresh Tracks Europe

Mest for udenlandske købere

Og indkøbsivrige arrangører blandt de internationale gæster kan så vælge at tage direkte videre til Aarhus, hvor den biennale opkøber-showcase :Danish+ afvikles for fjerde gang i perioden 3.-6. maj 2014.

Her præsenteres en snes nye danske forestillinger for børn og unge, alle spilles på engelsk for de internationale opkøbere, der får mulighed for at se et program spændende fra interaktive vandreforestillinger over animationsforestillinger og performance til moderne dans.

:Danish+ - der er blevet til på initiativ af Gruppe 38 - markedsfører sig naturligt nok mest internationalt, men dette års udgave byder også på gratis offentlige forestillinger for det aarhusianske teaterpublikum.

Om det siger showcasens producent, Niels Andersen:

»Vi har valgt at åbne op for offentligheden, forstået på den måde at det er et tilbud til den fremmedsprogede del af befolkningen i Aarhus, og tilbuddet er begrænset til tre aftenforestillinger på showcasen, fordi vi til disse råder over et spillested med rigtig mange pladser (Bora Boras store scene), og vi har et ønske om at få godt fyldt op til disse forestillinger, og samtidig giver vi noget tilbage til Aarhus Kommune som generøst har støttet showcasen økonomisk lige siden starten i 2008.«

Niels Andersen fortæller også, at man allerede nu har over 30 tilmeldinger fra udenlandske opkøbere fra lande som Rusland, Storbritannien, Luxembourg, Irland, USA, Sverige, Australien, Malta, Canada, Frankrig, Tyskland, Korea og Lichtenstein.

Han siger videre, at erfaringen viser, at showcasen fungerer bedst med omkring 60-70 deltagere - og det hænger fint sammen med, at man i 2012 havde 63 internationale deltagere og forventer nogenlunde samme tal i år.

Og når disse har betalt deres fee, så venter der gratis hotel, alle måltider og alle forestillinger i tre døgn.

Teater fra Månen - og til NV

Og mens de internationale opkøbere boltrer sig med dansk børneteater på engelsk i Aarhus, afholder en af Danmarks mest berejste børneteatre sin helt egen lille festival i det nordvestlige hjørne af København.

Teater fra Månen har Teatergruppen Batida valgt at kalde sin lille tilbagevendende (biennale) festival, der udelukkende består af teatrets eget velvoksne repertoirekatalog.

Programmet er endnu ikke på plads, men Teatergruppen Batida opfører 1.-5. maj 2014 en række forestillinger, hvoraf mange har været spillet i alskens eksotiske lande rundt om i verden.

Her bliver de nu spillet - med gratis adgang, billetter skal bestilles - for lokale, venner og potentielle formidlere m.fl. i Batidas eget teaterhus.

Flere af disse forestillinger spilles også entrefrit andre steder i lokalområdet, idet Batida sammen med den kommunale kulturorganisation Kultur Nord også står for det såkaldte Teater Nordvest, der nok kaldes et bydelsteater, men mere er en særlig teatertilbudskonstruktion, der sørger for gratis teateroplevelser for børn, unge og familier. En stor del af disse er Batidas egne forestillinger, men andre danske - og udenlandske - teatre bydes også indenfor.  

Pop-op-festival

En anden og mere nyslået arrangør af børne- og ungdomsteater findes nogle kommuner væk, idet Filiorum i Gentofte står bag en ganske langstrakt festival fra 5.-20. maj 2014, som man kalder Filiorums Forårsforestillinger og som består af otte-ti forestillinger i alle genrer og for alle aldersgrupper.

Heller ikke her er programmet helt på plads, men Kulturskolerne i Hellerup vil være centrum for teater- og danseforestillingerne, hvoraf man deler nogle af dem med den samtidige SpringFestival.

Filiorum ('børn' på latin) er etableret som en teaterforening og p.t. fungerer som et såkaldt pop-up teaterspillested, der arrangerer forestillinger forskellige steder i kommunen - med vision om at finde og blive et permanent spillested for professionel børne- og ungdomsteater. Og arbejde med at få teater mere ind i undervisningen.

Helt i Filiorums ånd vil der således i forbindelse med festivalen kunne arbejdes videre med forestillingernes tematikker i kunstneriske laboratorier ved Den Lille Billedskole.

Amager goes international

Maj er også tidspunktet for en af de helt store festival-begivenheder på Amager: Den internationale SpringFestival, der afvikles fra 14.-19. maj 2014, arrangeres af ZeBU i samarbejde med Amager Kulturpunkt og Børnekulturhus Amager og byder på otte-ni udenlandske forestillinger (bl.a. fra Canada, Italien, Catalonien, Sverige, Norge og Belgien) og syv-otte danske.  

Programmet er endnu ikke helt klart, men det vil rumme omkring 60 opførelser og bl.a. bestå af en lang række gratis udendørsforestillinger, mens de indendørs glæder har ganske overkommelige billetpriser på 40 kr. for børn og 80 kr. for voksne.

Dertil kommer et stort program med workshops og andre aktiviteter for tilskuere i alle aldre.

SpringFestival afvikles i år for fjerde gang, og formålet er at vise mangfoldigheden og kvaliteten i børneteatret – og at det også findes i udenlandske forestillinger, som arrangørerne fra ZeBU tidligere har udtrykt det med en lille spids henvisning til, at dansk børneteater måske kan virke lidt selvtilfredse pga. den uomtvistelige succes i udlandet...

Festivalen er tænkt som et godt tilbud til såvel de lokale børn og deres voksne som  skoler og institutioner i hele Storkøbenhavn, formidlere og andre interesserede tilrejsende.

Marc van der Velden, der er en del af såvel SpringFestivals som teatret ZeBU's kunstneriske ledelse, fortæller, at den internationale festival udover det lokale samarbejde med kulturinstitutionerne også samarbejder med andre aktuelle festivaler om at hente internationale forestillinger - hvilket både giver økonomiske fordele og mulighed for at tilbyde de udenlandske forestillinger en lille 'turne' i Danmark.

Dette samarbejde er bl.a. med SWOP-festivalen i Roskilde, den svenske bibu-festival i Helsingborg, Nordvest Teater og som nævnt Filiorums festival i Gentofte.

På den anden side af sundet

Hvad det svenske samarbejde - der i øvrigt også omfatter Teater Tre i Stockholm - angår, handler det om at hente det canadiske teater Corpus til Skandinavien med deres forestilling 'Les Moutons' (Fårene), som tidligere har været en del af Springfestival i 2009.

Den vil altså så både kunne opleves på Amager og i Helsingborg, hvor bibu-festivalen afvikles fra 14.-17. maj 2014. Det er - i hvert fald for sjællændere - en nærliggende mulighed for at se udvalgt svensk og internationalt børneteater og kan passende lige nævnes her. Denne 'scenkonstbiennal för barn och unga' er den største svenske teaterfestival af sin art og har tidligere været placeret i Lund, men er nu rykket til sundbyen og tilbyder 15 svenske og fem internationale forestillinger, 80 opførelser og over 30 seminarer, workshops m.v. over de fire dage. Programmet ventes klar i midten af marts (www.bibu.se).

Helsingborg er således blevet vært for endnu en stor teaterbegivenhed, idet man i forvejen er medarrangør sammen med Helsingør Teater af den tilbagevendende årlige internationale gadeteaterfestival PASSAGE i august måned - hvor det også vrimler med teater for alle aldersklasser.

Den nordiske puls

Og når vi således lige har ramt den nordiske tone, er det vel passende at slutte af med den sidste i denne forårskavalkade, selvom denne festival godt nok strækker sig ind i starten af sommerperioden.

For 15.-17. juni afvikles PULS Festival i Odense - som vil udgøre en del af Nordiske Scenekunstdage, der over 11 dage i Danmarks fire største byer sætter fokus på scenekunsten i Norden. I Odense vil der være fokus på den professionelle scenekunst for børn og unge - med forestillinger fra Danmark og de øvrige nordiske lande. Dertil kommer seminarer og debatter m.v. med fokus på det nordiske perspektiv.

PULS Festival arrangeres af Dansk ASSITEJ i samarbejde med det lokale Nørregaards Teater, hvis leder, Carsten Wittrock, fortæller, at man regner med et program på 15 forskellige forestillinger (ni danske og seks nordiske gæstespil), der opføres et par gange hver.

Og til spørgsmålet om, hvorfor det travle Nørregaards Teater nu også bliver festivalarrangør, lyder svaret:

»Vi har som teater med base i Odense til opgave at bringe kulturarrangementer til vores by , og på lige fod med vores meget brede repertoire blandet af egenproduktioner, samarbejdsteatre og gæstespil er en nordisk festival med til at give teatret i Odense endnu en farve. Vi har sommerteater i Farvergarden, HCA festivals og nu altså PULS som en del af paletten.«

Verdenstræf

Således er der altså lagt op til teaterfestivaler ad libitum for børn og unge i de næste måneder.

Og skulle sulten være stor nok, kan det også nævnes, at ASSITEJ's verdenskongres afvikles i Warszawa i Polen fra 23.-31. maj 2014 - med tilhørende Korczak Festival, hvor der bydes på cirka 45 forestillinger, hvoraf knapt 20 er polske. Og to er danske.

For på festivalen finder man minsandten også to festivalarrangører fra ovenstående bunke, idet Gruppe 38 i Polen spiller 'En sand røverhistorie', mens Batida deltager med 'Manden de kaldte Rolex'.

Dette internationale træf for teater for børn og unge trækker givetvis også en masse andre danske børneteaterfolk og jo ellers i hundredvis af kunstnere og organisationsfolk fra hele verden - ganske som det var tilfældet, da Danmark og Sverige var vært for verdenskongressen og den tilhørede festival i maj 2011 i København og Malmø.

Og ellers kan det jo være, at man bare bliver i Danmark og lader sig divertere af teaterkunst under andet udkald af CHP Stage, der afvikles fra 11.-22. juni 2014 og afsluttes med Årets Reumert og en masse priser til scenekunstfolket - herunder børneteatret.

CHP Stage har godt nok primært fokus på scenekunst for voksne, men 'gamle' unge vil givet kunne finde godbidder i programmet.

Der kan være andre små festivaler for børn og unge i dette forår, som er undsluppet teateravisen.dk's radar. Kommer disse redaktionen for øre, vil de selvfølgelig blive tilføjet her...

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Forår og festivaler
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
345678910111213141516171819202122

18-04-2014
 

15-04-2014
 

08-04-2014
 

07-04-2014
 

06-04-2014
 

05-04-2014
 

04-04-2014
 

03-04-2014
 

02-04-2014
 

02-04-2014
 

01-04-2014
 

31-03-2014
 

30-03-2014
 

27-03-2014
 

20-03-2014
 

14-03-2014
 

10-03-2014
 

07-03-2014
 

17-02-2014
 

07-02-2014
 

31-01-2014
 

25-01-2014
 

19-01-2014
 

10-01-2014
 

01-01-2014
 

23-12-2013
 

16-12-2013
 

10-12-2013
 

04-12-2013
 

29-11-2013
 

23-11-2013
 

18-11-2013
 

12-11-2013
 

05-11-2013
 

30-10-2013
 

23-10-2013
 

18-10-2013
 

15-10-2013
 

10-10-2013
 

05-10-2013
 

Flere anmeldelser