DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Så har Scenekunstudvalget atter bevilget penge til danske børneteatre. Det gav gevinst til 38 ud af 94 ansøgere. Illustration: Bob Katzenelson

Follow the money!

01-11-2012
Scenekunstudvalget har fra sin børneteaterpulje netop uddelt over 53 mio. kr. til 38 ansøgere i form af drifts- og projektstøtte til sæson 2013-14 - og for adskillige teatre også efterfølgende sæsoner, idet SKU har initieret et overraskende stort antal flerårige bevillinger. Den netop offentliggjorte støtteliste giver således både et godt overblik over det righoldige udvalg af støtteværdig scenekunst for børn og unge og udvalgets vilje til at lette planlægningshorisonten for en række veletablerede børneteatre.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Scenekunstudvalgets støtte til børneteaterområdet i sæson 2013-14 og frem

- Asterions Hus: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 3.200.000

- Batida: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 1.800.000

- Dansk Rakkerpak: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 1.500.000

- Det Fortællende Teater: Projekter, turne og drift  2013-14 & 14-15 – 600.000

- Meridiano: Projekter, turne og drift 2013-14, 14-15 & 15-16 – 6.000.000

- Månegøgl: Projekt m.v. – 450.000

- Tali Razga: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 1.800.000

- Teater2Tusind: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 2.100.000

- Teater Hund: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 3.300.000

- Teater O: Projekter, turne og drift 2013-14, 14-15 & 15-16 – 4.500.000

- Teater Patrasket: Projekter, turne og drift 2013-14 & 14-15 – 2.000.000

- Teater Refleksion: Projekter, turne og drift 2013-14, 14-15, 15-16 & 16-17 – 6.400.000

- ZeBU: Projekter og turne 2013-14, 14-15, 15-16 & 16-17 – 8.400.000

- Abstraxteater: Projekt (Kongen og vandkanden) – 250.000

- Det Kommende Teater: Projekt (Vorherre på lokum) – 400.000

- Teaterforeningen Graense-Loes: Genopsætning m.v. – 200.000

- Teatret NEO: Basisomkostninger – 200.000

- Teatret st.tv: Projekt (Deadline) m.v. – 1.000.000

- Uppercut Danseteater: Projekter m.v. – 1.500.000

- Barkentins Teater: Projekt (Indeni) – 300.000

- Claus Carlsen: Projekt (Besat af æbler) – 400.000

- Det Nordjyske Operakompagni: Projekt (Opus Monster) – 100.000

- Det Olske Orkester: Projekt (Koncerten) – 700.000

- Gruppe 38: Dal Vivo – 40.000

- Thomas Lagermand Lundme: Projekt (En fugl i buret er bedre end en fugl i træet) – 350.000

- Rune Frej Stenholt Mortensen: Projekt (Sand Forvirring) – 250.000

- Edward Lloyd Pierce: Projekt (The Impossible Voyage) – 500.000

- Secret Hotel: Projekt (Fra top til tå) – 300.000

- Cikaros: Projekt (Den lille prins) – 700.000

- Teaterforeningen sART: Projekt (Bagerst i skuffen) – 375.000

- Teatret Dyrelab: Projekt (Frøken Mærkværdig) – 500.000

- Teatret Lampe: Projekt (Grænsen) – 550.000

- Ida Marie Tjalve: Dragesang/turne – 10.000

- Teater TT: Projekt – 175.000

- TIO: DramatikerVæksthus 2013-14, 14-15, 15-16 & 16-17 – 1.600.000

- Opgang 2: Projekt (Nye Horisonter) – 400.000

- Liveart for børn – 200.000

- Filuren: DramatikVærket 2013-14 & 14-15 – 500.000 

Statens Kunstråds Scenekunstudvalg (SKU) er nu færdig med tildelingen af drift- og projektstøtte til børneteatrene for sæson 2013-14. Og fremad, skulle man vel sige, for udvalget har givet et uhørt antal flerårige dritftstøttetilsagn – endda flere tre- og fire-årige af slagsen – hvilket ikke tidligere er set i det omfang, men som giver de udvalgte teatre en noget mere behagelig planlægningshorisont, end de er vant til. 

Det er som om SKU har skyndt sig at sikre de vigtigste børneteatres eksistens i flere år frem, inden udvalget efter al sandsynlighed selv træder tilbage i utide efter næste tildeling og dermed får kappet mere end et år af den ellers aftalte embedsperiode på fire år.

Det vil i givet fald ske som led i en implementering af den kunststøttereform, der skal samle Kunstråd og Kunstfond  til en enhedsorganisation med start pr. 1. januar 2014.

Lovforslaget lægger op til, at de nuværende udvalg nedlægges, så helt nye kan udpeges som led i det nye støttesystem.

94 ansøgninger – 38 udvalgte

Den aktuelle hovedtildeling af drifts- og projektstøtte til professionel scenekunst for børn og unge kaldes også ’Børneområdet’, idet udvalget jo også står for uddeling af støttemidler til scenekunst for voksne samt garantiordning for turnerende voksenforestillinger, internationale projekter, opsyn med egnsteatre, huskunstnerordningen m.v.

Det var i alt 94 ansøgere til puljen for professionel scenekunst for børn og unge, og deres samlede tilskudsønsker androg ca. 156 mio. kr., mens SKU endte med at give 38 bevillinger til et samlet tilskud på 53.550.000 kr. Det tal dækker så over, at ca. halvdelen gik til drifts- og projektstøtte til sæson 2013-14, mens resten går til at dække de mange flerårige tilskud – fraregnet 110.000 kr., der går til et par aktuelle projekter i indeværende sæson. 

Scenekunstudvalget noterer selv i en pressemeddelelse, at man håber, at ’de mange flerårige tilskud vil give de pågældende grupper bedre arbejdsvilkår og dermed øge den kunstneriske kvalitet’.

SKU skriver tillige, at de fire-årige tilskud - til Teater Refleksion, ZeBU og projekt DramatikerVæksthuset – tilfalder børneteatre med en vis volumen, der skaber udviklingsmuligheder og rum for nye scenekunstgrupper.

ZeBU blev allerede i sidste års bevillingsrunde tildelt rollen som fyrtårn på området, og Refleksion er et veletableret og internationalt orienterede animationsteater – men det er måske lige sprogligt kreativt nok at kalde DramatikerVæksthuset for et børneteater.

Også selvom det succesrige dramatikerudviklingsprojekt – der  nu opererer under Teatrenes Interesseorganisation (TIO) – forlængst har vist sin eksistensberettigelse og bestemt er værd at sikre en økonomisk tryg fortsættelse over flere sæsoner.

Støtte til publikumsinddragende aktiviteter

I det hele taget må man lade Scenekunstudvalget, at de absolut ikke tager alt for tungt på tidligere tiders mere rigoristiske krav om, at støttepuljen var målrettet professionel teaterproduktion for børn og unge.

Udover DramatikerVæksthuset finder man således også det aarhusianske teater Filurens DramatikVærket med en to-årig bevilling, ligesom teatret har fået støtte til  projektet Liveart, som er en international festival både for og med børn. Ligeledes aarhusianske Opgang2 har også fået tilskud til projektet Nye Horisonter, der bl.a. arbejder på at udvikle nye kunstneriske talenter blandt byens etniske smeltedigel.

SKU noterer selv, at man har ’lagt vægt på at give tilskud til projekter, der i særlig grad forholder sig til mødet med publikum – enten ved publikumsinddragelse bl.a. i det forberedende arbejde eller ved at projektet forholder sig til publikumsudvikling mere generelt’.

Det føles trods de gode intentioner stadig som en grænseoverskridende praksis, men den er på den anden side ganske i tråd med tidens markante fokus på det såkaldt inkluderende aspekt.

The usual suspects

Nogle af de afviste ansøgere blandt de mange børneteatre vil måske skylde deres afslag og manglende støtte på denne publikumsfokusering, men selvom SKU ganske rigtigt har givet færre tilskud til projekter til sæson 2013-14 end tidligere år, så er der håb endnu, idet teatrene endnu kan nå søge støtte til projekter i den kommende sæson, idet der er sat endnu en ansøgningsfrist 15. februar næste år. 

Scenekunstudvalget har nemlig indført to årlige frister for at gøre det mere fleksibelt at søge om tilskud til (scenekunst)projekter med både kort og lang tidshorisont.

Ser man i øvrigt på listen over bevillinger til primært turnerende børneteatre (se faktaboks), kan man konstatere, at den stort set består af gengangere – hvilket ikke er så forunderligt, når man betænker behovet for at støtte de mange velmeriterede og hårdtarbejdende børneteatre.

Hvor de mange flerårige støttetilsagn stort set følger de implificerede teatres hidtidige støttenivcau, er der flere og større udsving i støtten til projekter, hvilket jo også kan afhængige af de aktuelle støtteansøgninger.

Og enkelt nye navne dukker der i øvrigt også op. Således har Rune Frej Stenholt Mortensen, der blev færdiguddannet sidste år fra Skolen for Moderne Dans og bl.a. har medvirket i Cantabile 2’s ’CMMN SNS PRJCT’ dette efterår, fået 250.000 kr. til projekt ’Sand forvirring’.

Amerikanske Edward Lloyd Pierce, der har været bosat i Danmark siden 2001 og har stået for scenografier og lysdesign til en række voksenproduktioner – men også var aktuel med iscenesættelse af ungdomsforestillingen ’Greenboy’ på Husets Teater og dukketeaterprojektet ’Ekspeditionen’ på Charlottenborg sidste år, har fået en halv million kr. til projekt ’The Impossible Voyage’.  

Ny på området er også  sART fra Svendborg, der lokalt lanceres som Sydfyns nye professionelle producent af moderne dans og har fået 375.000 kr. til projekt ’Bagerst i skuffen’.

Og så til det tekniske...

Udover hovedpuljen til scenekunst for børn har SKU i øvrigt også lige lænset puljen for sceneteknisk udstyr og biler. Her blev det til 17 bevillinger for et samlet beløb på1.175.000 kr. – der var i øvrigt 63 ansøgere med et samlet ønske om 9.747.257 kr.

SKU har her prioriteret at give tilskud til ansøgere, hvor det tekniske udstyr vil gavne mange scenekunstnere, idet foretagender som Bora Bora, Dansehallerne og den åbne scene på Godsbanen (Aarhus Scenekunstcenter) er eksempler på tilskudsmodtagere, som lægger scene til andres produktioner.

Blandt børneteaterproducenterne finder man de to modtagere af turnebiler (Meridiano og Uppercut Danseteater), mens der også blev summer til teknisk udstyr til  

Grønnegade Teater (45.000), Hvid Støj Sceneproduktion (35.000),  Teater2Tusind (25.000), Teater My (30.000), Teatret st.tv. (40.000) og Zeppelin (100.000).

Ud fra devisen ’follow the money’ giver den samlede bevillingsliste således som vanlig et ganske godt overblik over det særdeles aktive danske børneteaterliv – også selvom det meget mindeværdige citat jo godt nok stammer fra den amerikanske film ’Alle præsidentens mænd’ – hvor den ukendte kilde ’Deep Throat’ guider journalisten Bob Woodward gennem den politiske Watergate-skandale, der førte til præsident Nixons afgang.

Scenekunstudvalget bliver som nævnt siddende mindst et års tid endnu...

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Follow the money!
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser