DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Pernille Welent Sørensen (lille foto) har som formidlerkonsulent på Teatercentrum bl.a. været med til at udvikle brugerinddragelsesprojektet ’Teateroplevelser’, hvortil der er udgivet et lille vejledningshæfte.

Fokus på formidling og brugerinddragelse

08-08-2011
Med udgangspunkt i bl.a. formidlernes evaluering af Festival 2011 i april i Randers fortæller formidlerkonsulent Pernille Welent Sørensen om indhøstede erfaringer og problemer med nye tiltag for formidlere og målgruppe. Men også om øget brugerinddragelse og kommende tiltag omkring formidling af scenekunst for børn og unge.
Af: Pernille Welent Sørensen, Teatercentrum
FAKTA

- Teatercentrums hjemmeside har særskilte sektioner om formidlerarbejdet. Se: www.teatercentrum.dk/formidling.asp

- ’Elever som arrangører’ udvikles af Teatercentrum i samarbejde med Levende musik i skolen (LMS) og Dansens Hus i Kulturpakke-regi. Der er pt. 10 skoler med i ordningen – og en målsætning om, at der i 2011/12 skal være 20 skoler.

Se mere: http://www.teatercentrum.dk/elever_som_arrangoerer.asp

- ’Teateroplevelser - at skabe samtalerum med børn og unge’ er udviklet i forbindelse med projekt Børn i Centrum og Festival 2011 på initiativ af Randers Kommune. Metoden er udviklet af Louise Ejgod Hansen, Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, i tæt samarbejde med Tine Eibye, Randers Egnsteater og Pernille Welent Sørensen, Teatercentrum. Publikationen kan downloades her:  

-  Projekt ’Lokale helte’ er endnu i sin vorden. Teatercentrum har bl.a. sparret med unge fra Børneuniversitetet.

- Teatret ZeBU har med projekt ZeRUM taget initiativ til et udviklings- og formidlingsarbejde med inddragelse af unge. Se: www.zebu.nu

- Netværket ’Unge som social motor’ arbejder med brugerinddragelse, og Roskilde Bibliotekerne udbyder fx.  i efteråret 2011 en uddannelse i brugerinddragelse for alle biblioteker på Sjælland i samarbejde med tre andre innovationsvirksomheder. Se: www.gesamtkunstwerk.dk

I en del år har Teatercentrum som arrangør haft et særligt fokus på de formidlere, der deltager på den store årlige festival i april med teater for børn og unge.

Det har bl.a. udmøntet sig i særlige arrangementer for formidlere i form af seminarer og konferencer samt et billetsystem der gør, at formidlere kan bestille billetter til festivalens forestillinger en uge før alle andre.

Der er udformet formidlermapper med informationer rettet særligt til denne gruppe, som har fået særlige deltagerkort og er blevet registreret til brug for yderligere at kunne kontakte og servicere dem.  Teatercentrum har således via FormidlerNetværk kunne sende med nyhedsbreve om festivalens indhold, og ved  festivalernes afslutning er der udsendt og udfyldt skriftlige evalueringer, der har dannet afsæt for videreudviklinger og finjusteringer af de forskellige tiltag.

Formidlerne har haft egen café på festivalen, men er nu blevet en del af den fælles deltagercafé, som rummer teaterfolk, festivalens frivillige, byens arbejdsgruppe, internationale gæster og formidlere.

Hvem er de?

’Formidlere’ på festivalen er typisk voksne professionelle: Børnebibliotekarer, kulturkonsulenter, teaterkontaktlærere, medlemmer fra en teaterkreds eller teaterforening, fra kulturhuse eller pædagoger fra daginstitutioner.

Alle har de til opgave at købe scenekunst eller videreformidle teater til børn og unge i alderen 1-16 år.

I de senere år er flere teateradministratorer/-folk kommet til – som opkøbere til gæstespil på egnsteatre, små storbyteatre eller festivaler. Der er også kommet andre aktører på banen som   f.eks. kulturriget.dk der lever af at videreformidle teater og workshops.

På festivalen i Randers var der 329 tilmeldte formidlere, men dertil kommer andre formidlere, der af den ene eller anden grund ikke lader sig registrere, men opererer helt på egen hånd.

Fokus på billetsystemet

Formidlerne har som nævnt  haft mulighed for og også gjort brug af at evaluere festivalen skriftligt de sidste fem år. Disse tilbagemeldinger er indgået i videreudviklingen af Teatercentrums formidlerfokus.

I år i Randers var  en af festivalens helt store udfordringer Teatercentrums billetbestillingsordning – idet telefonsystemet brød sammen pga. den store interesse for at få billetter til festivalens 182 forskellige forestillinger.

Det var selvfølgelig til stor frustration for mange formidlere, der ikke kunne vide sig sikre på, om de kunne komme ind og se de forestillinger, de ønskede. Ud over at billettelefonen selvfølgelig skal opdateres til at klare et større publikumspres, er der mange andre spørgsmål, der rejser sig i denne forbindelse:

- Kan vi udvikle et system, der gør det lettere at booke teaterbilletter?

- Kan den personlige vejleding i telefonen udelades?

- Hvordan sikres kvaliteten i systemet – noget af det, der tager tid i dag, når der bestilles billetter via telefon, er, når en forestilling er udsolgt, hvorefter en bookning af en alternativ forestilling kan rykke ved den øvrige bestilling.

For at udvikle et billetsystem der tilgodeser så mange af de facetter der er i spil, vil Teatercentrum i efteråret inddrage nogle af billetsystemets superbrugere - nemlig festivalens formildere - i udviklingen af billetsystemet.

Fokus på aldersopdelte spillesteder

Et nyt tiltag på festivalen i Randers var aldersopdelte spillesteder. hvor man havde samlet alle forestillinger for samme aldersgrupper i et specifikt spilleområde

Det blev muligt at afprøve, fordi Randers kunne stille med så mange spillesteder, og en stor del af formidlerne har taget rigtig godt imod de aldersopdelte spillesteder – nemlig dem, der opkøber til en bestemt aldersgruppe. Deres tilbagemeldinger lyder bl.a., at ’det gav langt mindre stres med de aldersopdelte spillesteder’ – ’Jeg kunne se flere forestillinger end jeg plejer’ – ’Det var langt lettere at sammensætte program’ – ’Det var mere overskueligt fordi det var nemt at finde rundt’ osv.

En tredjedel af formidlerne var dog knapt så begejstrede, og her lød tilbagemeldinger som: ’Det var mere besværligt at lægge program, fordi jeg køber ind til både store og små’ – ’Der blev meget transport, fordi jeg køber til alle skolernes trin’ - Når man køber til de helt små og op til mellemtrin, var det meget spredt og det pressede mig’. 

Generelt er formidlernes evalueringer af festivalen i Randers dog meget positive – og på spørgsmålet om, ’hvilken rolle festivalen spiller i funktionen som formidler af scenekunst for børn og unge?’ peges der på festivalens betydning som det sted, hvor der ses mest teater samlet, og at festivalen danner afsæt for køb af kommende sæsons forestillinger.

Det nævnes også, at festivalen er en mulighed for at ’holde sig orienteret om branchen’, ’få faglig inspiration’ og ’netværke med andre kolleger’.  

Fokus på nye brugere

På Teatercentrum har vi de sidste par år haft en dagsorden om at skabe flere forbindelser til andre typer af festivalformidlere eller potentielle festivalbrugere – altså nogle der endnu ikke vidste, at festivalen også var for dem.

Det har født projektet ’Lån en ung!’ – første gang lanceret ved festivalen i Esbjerg i 2010 - hvor unge lånes ud til at se og tale om teater. Og i år unge som dokumentarister eller frivillige på festivalen.

Tanken bag disse tiltag har været at få indlemmet nye grupper af deltagere på festivalen - nemlig de unge. De har ved deres interesse og tilstedeværelse videreformidlet teater til andre unge, eller de har delt deres tanker om teater med andre grupper på festivalen - f.eks. de ’professionelle’ formidlere. 

Vi har dog erfaret, at ’Lån en ung!’-projektet ikke genererer voldsomt mange nye møder mellem unge og professionelle formidlere, men til gengæld skaber det en masse kommunikation imellem unge om teater.

I år, hvor festivalen blev afholdt i Randers, kom der i løbet af festivalugen nye unge til, der ville være med i ’Lån en ung!’, fordi deres venner havde fortalt dem om det – og om de muligheder det gav for at se teater og at tale med andre unge om teater.

Unge som social motor

I ønsket om at skabe flere forbindelser til festivalen er vi på Teatercentrum blevet opmærksomme, på, hvad denne kulturelle kommunikation mellem deltagere betyder. Unge formidler teater til andre unge på måder, som vi ikke kan. Og i ønsket om at udbrede kendskabet til scenekunst for børn og unge er der et kæmpe potentiale i at tænke andre brugergrupper ind som aktive ressourcer.

I de kommende år håber vi, at de unge, vi allerede har fået kontakt med - samt nye unge fra blandt andet festivalens kommende værtsby – vil indgå i et netværk af teaterinteresserede eller teater nysgerrige unge. Og at vi også kan arbejde sammen med de mest engagerede, når der ikke er festival.

Tanken er, at de unge kan være en ’social motor’ på festivalerne, som skaber andre måder at formidle scenekunst for børn og unge på til andre brugere. Har teatrene egne netværk af unge, der er tilknyttet, vil Teatercentrum meget gerne inddrage dem.

Lige nu kalder vi netværket af de unge for ’Lokale helte’, og der er omkring 100 potentielle unge, som har deltaget på festivalerne i henholdsvis Randers i 2011 og Esbjerg i 2010.

Et andet initiativ er ’Elever som arrangører’, der ikke er centreret om festivalen, men finder sted lokalt på landets skoler, hvor skoleelever er medarrangører og hjælpere  og fungerer som f.eks. værter, scenehjælpere og sørger for pr omkring de gæstende forestillinger.

For øjeblikket deltager ti skoler  i ordningen, og vi ønsker, at disse elever skal have mulighed for at deltage på festivalen – for at se og opleve mere teater – men også fordi de måske med fordel kunne inddrages i udvælgelsen af forestillinger.

Flere professionelle formidlere har allerede elever med fra deres kommune, og det kunne vi godt tænke os at fremme på festivalen – som en mulighed for at engagere flere og at give plads til ’flere stemmer’ i udvælgelsen af scenekunst til børn og unge.

At sætte spor...

Vi har mange ideer til inddragelse af unge på festivalen fremover – og her til efteråret ser vi frem til at unge fra Ringsted kan være med til udvikle disse ideer frem mod næste års store festival i april, der har Ringsted som hovedvært.

Et nyt tiltag fra Randers regner vi dog helt sikkert med at tage med til næste års festival:

’Teateroplevelser – at skabe samtalerum med børn og unge’ er et koncept, der blev udviklet op til festivalen i Randers og tilbudt alle byens skoler som en mulighed for, at elever og deres lærere kunne arbejde med hele teateroplevelsen efterfølgende.

Uden at gå i detaljer med selve projektet – der altså handler om at skabe samtalerum med børn og unge -  er det et godt eksempel på, hvordan formidling af scenekunst for børn og unge har udvidet sig fra at rumme mere en end en afsender (opkøber) og en modtager (børn og unge). Det forstås også som en kommunikation imellem alle de aktører, der oplever scenekunsten. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Fokus på formidling og brugerinddragelse
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser