DEBAT
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
07-06-2022
På Aprilfestival 2016 på Frederiksberg kunne man møde disse to noget forlængede væsener, der som repræsentanter for VærelZe 313 - Syddjurs Egnsteaters ungdomsscene - var på festival for at se og udvælge forestillinger. Og selvom Aprilfestivalen lige skal et smut til Sønderborg næste år, så bliver deres hjemkommune, Syddjurs, vært for arrangementet i 2018. Foto: Syddjurs Egnsteater

Først Sønderborg, så Syddjurs og dernæst...

30-05-2016
Aprilfestivalerne har en lang planlægningshorisont, så der er hele tiden gang i henvendelser og forberedelser til endelige aftaler med værtskommuner. I 2017 bliver det som bekendt Sønderborg, i 2018 venter Syddjurs - og der er gode bud på Aprilfestivalerne i 2019, 2020 og 2021. Alle med deres muligheder og udfordringer.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

*Aprilfestivalerne arrangeres af Teatercentrum i samarbejde med årets værtskommune og har været afholdt hvert eneste år siden 1971.

I starten var det et mindre weekendarrangement, som fandt sted i november, men fra 1978 blev det dels til en ugelang festival, dels flyttede man arrangementet til april måned.

* En festival koster p.t. en værtskommune ca. 4,8 mio. kr. - hvoraf Kulturministeriet via købsrefusionsordningen for børneteater refunderer halvdelen, således at kommunen altså skal udrede ca. 2,4 mio. kr. til selve festivalen, hvortil kommer udgifter til kulturforvaltning, arbejdsgruppe m.v.

* For det får man så p.t. ca. 125 teatre, næsten 200 forskellige forestillinger og over 700 samlede opførelser.

*Flere kommunale opgørelser viser, at man kan forvente indtægter omkring festivalen for min. 3,5-4 mio. kr. i form af lokal meromsætning, når teaterfolk, tilrejsende formidlere m.v. invaderer en kommune.

Se mere om Aprilfestival på www.aprilfestival.dk

Mens Aprilfestival 2016 på Frederiksberg allerede er indskrevet i det digre værk over festivalernes historie, er forberedelserne til de næste års festivaler i fuld gang. 

Med alle de muligheder og udfordringer som et nyt festivalområde byder på.

Som bekendt bliver Sønderborg Kommune vært for Aprilfestival 2017, der afvikles i slutningen af april over dagene 23.-30. april 2017.

Det må så også siges at være på tide, at festivalen gæster denne del af landet. Seneste besøg på de kanter var nemlig helt tilbage i 1980l hvor Aabenraa - i samarbejde med Rødekro og Lundtoft kommuner - var vært for en festival i april med 40 teatre, 60 forestillinger og ca. 200 opførelser i alt.

Det var i øvrigt en festival, der blev hærget af en voldsom storm, som blæste de til lejligheden opstillede telte - til afhjælpning af lokalemangel - til informationsbod, forestillinger m.v. omkuld.

Festival som strategielement

På Teatercentrum, der arrangerer Aprilfestivalerne i samarbejde med årets værtskommune(r), glæder man meget sig til at lave festival i Sønderborg Kommune, der udover betagende natur, flotte bygninger og gode forhold også byder på entusiasme og stor imødekommenhed blandt de lokale arrangører.

»Her er virkelig en kommune, som VIL noget med festivalen,« siger Henrik Køhler, leder på Teatercentrum og dermed også af de årlige festivaler.

»Hvor nogle værtskommuner primært glæder sig over et godt produkt og den synlighed, det giver, så indgår festivalen i en overordnet strategi i Sønderborg omkring, hvordan man skaber kultur, der rækker ud over borgere og kommune og giver kulturel identitet,« siger han.

Måske handler det i Sønderborgs tilfælde også lidt om arbejdet op til og efterveerne fra det mistede kulturby 2017-projekt (hvor Aarhus  som bekendt løb med titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017), men i Sønderborg lader man sig ikke slå ud og kompenserer så med at stå for bl.a. store begivenheder som Aprilfestival, Musik i Tide-festival, Spejdernes Lejr m.v. i 2017.

Sønderborg har det hele

For Aprilfestival er Sønderborg et fund af en festivalvært med idel beliggenhed, perfekt størrelse (ca. 75.000 indbyggere), demografi osv.

Kommunen er stor nok i sig selv til at festivalen fylder ud, uden at skulle inddrage nabokommuner til fx. de lukkede forestillinger i ugens løb på skoler og institutioner m.v. Der er også så gode og samlede spillesteder i weekenden, at man aner muligheden for helt at undgå shuttlebusser.

Og for teatrene er der også gode nyheder: Der er nemlig dømt fælles indkvartering på Marina Fiskenæs ved Gråsten, hvor der er plads til alle teaterfolk, internationale gæster - og Teatercentrums udvidede festivalsekretariat. Og det skal nok give både fagligt nærværk samt   liv og glade dage, når natcafeen etableres på bostedet.

Til glæde for det lokale publikum og tilrejsende bliver der samlet sekretariat, dagcafe og mødefaciliteter i Sønderborghus - der normalt er regionalt spillested - med billetudlevering i biblioteket lige ved siden af.

Teatercentrum tilbyder teatrene gratis indkvartering - til gengæld er det normale opholdstilskud på 1100 kr. pr. deltager skåret væk.

Eneste minusser i regnskabet synes at være, at Teatercentrum får en dyr (fly) eller besværlig (tog m.v.) rejseaktivitet i den lange planlægningsfase og en forhåbentlig ubegrundet frygt for, at lidt færre formidlere rejser til dette smukke hjørne af Danmark i forhold til det let tilgængelige Frederiksberg i år

Samtidig kan der kan ventes lidt færre internationale gæster end de normale 140-150, fordi 2017 også er verdenskongres år for ASSITEJ - den finder sted 17.-27. maj i Sydafrika - som følgelig indgår i de omrejsende teaterfolks planer og budgetter...

Syddjurs alene om festivalen

I 2018 rykker Aprilfestival så nordpå i Jylland for at indtage Syddjurs Kommune nord for Aarhus.

Med det snævre flertal på 12-11 stemte byrådet således på et møde i slutningen af april ja til værtsskabet af festivalen (Venstre, Liberal Alliance, Borgerlisten samt to socialdemokrater var imod),selvom potentielle medværter som Aarhus, Randers Norddjurs og Favrskov kommuner havde takket nej til at dele festivalen med Syddjurs Kommune.

Ifølge Henrik Køhler fra Teatercentrum forventes den formelle underskrift på festivalkontrakten at være på plads inden sommerferien.

Men nu skal kommunen så ud og finde de 'resterende' penge til festivalen og dets budget på ca. 4,8 mio. kr. - hvoraf Kulturministeriet refunderer halvdelen -  som man havde håbet at få via fælles værtsskab.

Nogle af pengene ventes de nævnte kommuner at hoste op med via såkaldte 'teaterpakker', hvor de i størrelsesordenen150-200.000 kr. køber adgang til forestillinger på skoler og institutioner på festivalens hverdage op mod det store weekendarrangement.

Egnsteater i gavehumør

Andre midler kommer formentlig fra det lokale Syddjurs Egnsteater, der i den grad vil tømme egen kasse for at sikre festivalen i hjemkommunen.

Ifølge teatrets leder, Hege Tokle, vil man finde 400.000 kr. direkte fra årets budget og dertil lade de 200.000 kr., som man ellers kontraktligt er forpligtet til at indkøbe børneteater for i årets løb, indgå i festivalbudgettet. Dertil kommer tilbud om at stå for festivalshow og andre opgaver.

Det kan synes overvældende at dræne sit egnsteater for midler i et helt kalenderår, men det er helt i den særlige innovative ånd, som teaterleder Tokle besidder...

Og selvom de lokale børn altså får et ordentligt skud børneteater på én gang i stedet for spredt hen over året, så kan et kalendermæssigt stop for gæsteforestillinger år godt give politiske dønninger i kommunen, ligesom landets turneteatre nok også kan tøjle begejstringen over en model, hvor der intet turnesalg er i kommunen i et helt år, mens man til gengæld spiller gratis en hel uge i festivalen - som vanligt.

Når Aprilfestival 2018 atter afvikles på Djursland, er det et gensyn med festivalen, som i 1995 var på egnen med hele fire af de daværende kommuner som værter: Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa (68 teatre, 98 forestillinger, 400 opførelser).

To weekendbyer?

Hvad Syddjurs i øvrigt kan diske op med omkring festivalstruktur og afvikling, er stadig på tegnebrættet i en kommune, der med to relativt små byer, et stort opland og et indbyggertal på ca. 42.000 byder på visse kapacitetsudfordringer, som Henrik Køhler formulerer det.

Med det forventede samarbejde med nabokommunerne om forestillinger til skoler og institutioner på hverdage vil den del af festivalen være klaret, og med ikke mindst Aarhus som nærliggende storby vil festivalens afsluttende weekend givet også blive invaderet af 'gratister' fra nabokommunerne.  

Henrik Køhler fortæller, at der har været lanceret en ide om at afvikle weekenddelen to steder, nemlig i Rønde (ca. 3.000 indbyggere) og Ebeltoft (ca. 7.500 indbyggere), men at han af hensyn til logistik og festivalintensitet selv er mest stemt for Ebeltoft alene.

Men når aftalen er endeligt på plads, kan den tidskrævende og spændende detailplanlægning tage sin begyndelse.

Hjørring i 2019?

Så vidt er man langt fra kommet omkring Aprilfestival 2019 og frem, hvor skribenten af denne artikel har påtaget sig at tale for egen regning - omend ud fra troværdige forlydender.

For der er angiveligt interesse i kulturudvalget for at hente festivalen endnu længere mod nord i 2019, nemlig til Hjørring Kommune, der senest havde værtsskabet tilbage i 1982 - dengang sammen med Hirtshals. Her deltog 47 teatre med 80 forestillinger og 210 opførelser, men med en kommune på ca. 65.000 indbyggere kan Hjørring sagtens tage sig af festivalen alene, selvom den er vokset gevaldigt i størrelse siden da.

Med et splinternyt egnsteaterkompleks og engagerede lokale kræfter ville det være et fint sted til en festival, og teateravisen.dk kan da hilse fra teaterdirektør Lars Sennels fra Vendsyssel Teater og sige, at han synes, at Aprilfestival 2019 vil passe genialt i Hjørring med det nye Vendsyssel Teaters fire sale og udendørsscene som oplagt spillested...

I den forbindelse kan knaster i regnebrættet i forhold til en festivaløkonomi så være de markante udgifter, som Hjørring Kommune har pålagt sig selv med etableringen af den nye, store udgave af egnsteatret.

Holbæk i 2020?

Længere ud i spekulationernes tågedis dukker Holbæk Kommune op som en potentiel festivalvært i 2020.

Her er de relevante kontakter stadig på det uforpligtende plan, men interessen er udtalt, og kommunen vil med sin beliggenhed være en glimrende sjællandsk efterfølger til tre jyske festivaler.

En nordvestsjællandsk kommune med ca. 70.000 indbyggere, gode spillesteder og ikke mindst hele to lokale egnsteatre, Fair Play og Holbæk Teater som erfarne medvirkende i planlægning og udførelse, lyder i hvert fald som en god ide.

Som med Hjørring skal man dog også mht. Holbæk lige tage det kommende kommunalvalg i ed. Der skal vælges nye byråd i efteråret 2017 - og sådanne har det med både at blokere for væsentlige aktuelle beslutninger og/eller omgøre samme, når de nye politiske og kulturpolitiske konstellationer dukker op...

Ishøj i 2021?

Derfor har teateravisen.dk også bevæget sig endnu længere ude på mulighedernes overdrev, når Ishøj lige lanceres som en mulighed for Aprilfestival 2021.

Her er der dog blevet afholdt møde med kulturchefen, ligesom det politiske system er aktiveret. Men herfra er der selvfølgelig et stykke vej, inden det ligger fast, om Ishøj Kommune med sine ca. 22.000 indbyggere, et driftigt lokalt egnsteater, gode spillesteder i kulturhus m.v. og en rimelig nærhed af hovedstaden kunne være en seriøs kandidat til Aprilfestival 2021.

Men nu er spåkuglen for de kommende festivaler i hvert fald blevet pudset godt af....

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Først Sønderborg, så Syddjurs og dernæst...
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

02-10-2017
 

28-09-2017
 

25-09-2017
 

22-09-2017
 

17-09-2017
 

12-09-2017
 

10-09-2017
 

06-09-2017
 

28-08-2017
 

18-08-2017
 

11-08-2017
 

01-08-2017
 

28-07-2017
 

30-06-2017
 

20-06-2017
 

15-06-2017
 

11-06-2017
 

09-06-2017
 

06-06-2017
 

29-05-2017
 

23-05-2017
 

18-05-2017
 

14-05-2017
 

09-05-2017
 

03-05-2017
 

27-04-2017
 

22-04-2017
 

21-04-2017
 

20-04-2017
 

18-04-2017
 

12-04-2017
 

06-04-2017
 

31-03-2017
 

28-03-2017
 

24-03-2017
 

20-03-2017
 

15-03-2017
 

10-03-2017
 

05-03-2017
 

01-03-2017
 

Flere anmeldelser