DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Overdragelsesforretning: Den festivalfolierede VW UP! fra Aprilfestival 2015 kørte op foran Frederiksberg Rådhus sidste år, da kulturkonsulent i Frederikssund Kommune, Sofie Myschetzky, på denne måde symbolsk gav festival-stafetten videre til tre af ildsjælene bag Aprilfestival 2016, fra venstre Uffe Ølgaard Harris (biblioteket), Kristina Bendeke (børne- og ungekulturkonsulent) og Piet Bertelsen (Riddersalen). Foto: Søren K. Kløft

Øjenåbner og løftestang

08-04-2016
En Aprilfestival kræver en villig værtskommune og nogle lokale ildsjæle, der kan bidrage aktivt med at føre festivalen fra ide over planlægning til virkeliggørelse og som naturligvis har store forventninger både til den aktuelle begivenhed og dens langtidsvirkning. Her er tre af dem fra Frederiksberg, der lægger kommune til Aprilfestival 2016 fra 10.-17. april.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

*Aprilfestival 2016 afvikles på Frederiksberg 10.-17. april, hvor der (p.t.) er tilmeldt 128 professionelle teatre med 198 forskellige forestillinger. Samt tre internationale gæstespil fra England, Belgien og Spanien og en 'event' fra Norge.

- Der spilles flere hundrede lukkede forestillinger på skoler og institutioner på festivalugens hverdage, mens der spilles offentlige forestillinger på hverdage (eftermiddag/aften) og i særdeleshed hele weekenden 15.-17. april, hvor der afvikles omkring 400 forestillinger.

- Der er gratis adgang til alle offentlige forestillinger, men man skal reservere billetter, hvilket kan ske online på festivalens hjemmeside og/eller ved henvendelse til billetudleveringen på Frederiksberg Bibliotek i hele festivalugen.

- Et udførligt festivalprogram med forestillingsomtaler, spilletider og -steder, info om billetbestilling samt festivalens øvrige aktiviteter er blevet uddelt til alle hustande på Frederiksberg og kan også fås i festivalugen på billetudleveringen - ligesom det ligger som bladremodel/pdf på festivalens hjemmeside.

* Særlige aktiviteter udover forestillingerne er bl.a.:

- Åbningsfest søndag 10. april fra kl. 11 på Frederiksberg Rådhusplads med optog, events og borgmestertale m.v. - hvorefter billetkontoret åbner kl. 12,30 for billetter til weekenden.

- Festivalshow torsdag 14. april kl. 18,30-19,50 på Frederiksberg Rådhus med bl.a. en tidsrejse gennem dansk børneteaters historie. Gratis billetter til showet kan bestilles fra mandag 4. april via hjemmesiden.

- Faglig konference torsdag 14. april kl. 8,30-17,30 med 'publikum' som tema og oplæg, workshops m.v. Konferencen henvender sig til formidlere, teaterfolk og alle andre, der er interesserede i publikumsudvikling og/eller teater med børn og unge som målgruppe.

APRILFESTIVAL 2016's hjemmeside: www.aprilfestival.dk

Startskuddet til Aprilfestival 2016, der fylder Frederiksberg Kommune med teater for børn og unge fra 10.-17. april, blev affyret den 30. august 2011, hvor Piet Bertelsen, teaterleder, og Signe Børkbøll, kunstnerisk ansvarlig på Riddersalen, sendte en opfordring til kommunen om at påtage sig værtsskabet for festivalen.

»Frederiksberg er jo en teaterby, og vi synes her på teatret, at kommunens borgere, børn og unge via festivalen skulle opleve mangfoldigheden og alt det, som børne- og ungdomsteatret kan,« fortæller Piet Bertelsen, der har haft travlt med at deltage i virkeliggørelsen af forslaget i de sidste mange måneder og for den sags skyld år.

Han har nemlig siden kommunens accept af ideen om at være værtskommune siddet i festivalens projektledelse, der også omfatter en håndfuld kommunale topfolk og festivalarrangøren Teatercentrums leder.

Og Piet Bertelsen og Riddersalen udgør et vigtigt led i processen. Erfaringen er utvetydigt, at en velfungerende børneteaterproducent i værtskommunen fører til rigtig gode festivaler, både fordi kommunen/kulturforvaltningen så har et tættere forhold til og kendskab til professionel børne- og ungdomsteater, og fordi teatret med sin position og sine medarbejdere kan fungere som vidende og festivalerfarne konsulenter for kommunen - og for den sags skyld som mediator i mere besværlige beslutningsgange mellem værtskommune og arrangør.

Udgangspunktet er gensidig respekt

Og her næsten ved målet lægger Piet Bertelsen da heller ikke skjul på, at det selvfølgelig må give udfordringer, når en selvbevidst kommune som Frederiksberg med ideer og forventninger møder en lige så selvbevidst arrangør som Teatercentrum med en masse erfaring med og planer for, hvordan man plejer at få festivalen til at fungere optimalt.

Teatercentrum har gennem 45 år stået for de store årlige festivaler og dermed samarbejdet med de forskellige værtskommuner, hvor man selvfølgelig arbejder for at imødekomme lokale ønsker og ideer, men også har en indarbejdet skabelon for, hvad der kan lade sig gøre.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Frederiksberg Kommune har stor respekt for fagligheden hos Teatercentrums medarbejdere, men man vil have mulighed for at sætte sine personlige aftryk på festivalen,« lyder det fra Piet Bertelsen, der som erfaren teatermand og festivaldeltager og teaterleder på et lille storbyteater i kontinuerlig dialog med hjemkommunen Frederiksberg glæder sig over, at tingene selvfølgelig falder på plads og at alle parter har gjort deres til at få Aprilfestival 2016 til at blive en stor begivenhed på Frederiksberg.

Alle vil bidrage

Selvom den store festival altså kommer til at foregå midt i landets pulserende hovedstad, ER det Frederiksbergs helt eget arrangement. Og Piet Bertelsen er ikke bange for, at den drukner i alle de andre kulturtilbud.

»Der er og har hele tiden været stor interesse for festivalen, og den bliver ikke mindre, efter at festivalprogrammet er blevet sendt ud til 50.000 husstande,« siger han med henvisning til, at det store program udgør omslaget på nyeste udgave af den by- og kulturkalender, som Frederiksberg sender ud til sine borgere hver tredje måned.

Her kan alle kommunens borgere, små som store, orientere sig om festivalen som sådan, de enkelte teatre og forestillinger, spillesteder og -tider, andre arrangementer m.v. - og ikke mindst glæde sig over, at samtlige omkring 29.000 billetter til forestillingerne er gratis.

Riddersalen bliver naturligvis et omdrejningspunkt for festivalen. Man spiller selv to forestillinger, men lægger også scene til så mange andre forestillinger som det overhovedet er muligt i det lille, hyggelige teater på Allégade 7.

Piet Bertelsen fortæller, at underboen også vil være med: Her holder TV2-Lorry nemlig til, og de kan bl.a. tilbyde en scene i form af 'Landsbyen', hvor der tidligere blev spillet rigtig mange forestillinger, inden det blev til en lokal tv-station.

Også kommunens store voksenteatre, Betty Nansen, Aveny-T og Rialto (del af Nørrebro Teater) har vist stor velvilje og tilbudt teknik og assistance og husrum i den udstrækning, det overhovedet kan lade sig gøre, når de i øvrigt også lige skal afvikle deres eget sæsonprogram.

En øjenåbner

For Piet Bertelsen - og dermed Riddersalen - betyder festivalen udover en masse ekstraarbejde og mødeaktivitet også et berigende netværk og et styrket samarbejde med både kulturforvaltning og institutioner - og en dialog som han venter udbygget og styrket i de kommende år.

»Jeg ser afgjort festivalen som en løftestang for børne- og ungdomskulturen i kommunen. Den vil fungere som synliggørelse af og en lokal øjenåbner for den diversitet, som dansk børneteater udgør, og det vil skabe større interesse for at få teater ud på skolerne og institutionerne og mere dialog og samarbejde mellem kommunens institutioner‚« siger han - og nævner lige i den forbindelse, at man allerede fået kommunens første KulturCrew (elever som arrangører, se www.kulturcrew.dk, red.) på Frederiksberg Ny Skole.

Han glæder sig helt personligt til at opleve en professionelt afviklet festival, hvor alle - såvel teatre som publikum - får en god oplevelse og bliver nysgerrige på flere scenekunstoplevelser. Og så må det også gerne vælte ind med endnu flere tilskuere på Riddersalen derefter, når så mange flere får set, hvad børne- og familieteater kan præstere...!

Vi vil selv og vi kan selv!

Forventningen om en succesrig festival deler han med Uffe Ølgaard Harris, der er kommunalt ansat fuldtids-projektleder på Aprilfestival 2016, men har sit normale virke på biblioteket, der med omkring 100 årlige forestillinger er kommunens største formidler af børneteater.

Og derfor vil Uffe Ølgaard Harris lige overfor teateravisen.dk også slå et slag for Biblioteksfødekæden, der er en form for aktivitetstrappe på flere (alders)niveauer, hvor man søger at sluse flere børn ind til teater, musik, billedkunst m.v. for på den måde at udvikle læring, give dem flere kompetencer og selvfølgelig have det rart.

»Flere undersøgelser viser, at jo længere tid børn tilbringer på biblioteket, jo større er chancen for bedre uddannelse, sundhed - og altså generelt et bedre liv,« kommer det fra Uffe Ølgaard Harris, der forventer, at Aprilfestivalen vil bidrage med både oplysning og synergieffekter.

»Teater kan jo bl.a. tage fat om en masse svære emner, som det er vanskeligere at forhold sig til på anden vis, men festivalen med dens mange og forskellige forestillinger  vil også kunne inspirere og understøtte vores mange amatørteatre og få flere børn og unge til selv at spille teater,« siger han.

I det hele taget kan festivalen også være fungere som en katalysator for de bestræbelser, der gøres for at vise, at Frederiksberg er en selvstændig teaterby, og at børn og de unge altså ikke behøver at tage ind til København for at opleve kultur/teater,« siger han.

»For både med Aprilfestivalen og generelt arbejder vi på at vise, at 'Vi vil selv og vi kan selv!«

Tre vigtige ting ved festivalen

Den lokale selvtillid er også tydelig hos Kristina Beneke, der som børne- og ungekonsulent har været med helt fra starten omkring arbejdet med at få Aprilfestivalen til Frederiksberg Kommune og bl.a. deltaget som engageret observatør i de foregående festivaler i Holstebro (2014) og Frederikssund (2015).

Hun skynder sig dog at erklære, at værtskabet er foranlediget af to lokalpolitikeres gode forarbejde og at hun 'bare været så privilegeret at have haft mulighed for at arbejde mig ind på festivalen'.

Og hun har svarene på rede hånd, når man spørger til, hvad der er det vigtigste ved at få den store festival til Frederiksberg.

»Frederiksberg Kommune er velsignet med en række gode teatre for både børn, unge og voksne. Netop fordi vi i forvejen er en kommune, der vægter teater, passer Aprilfestivalen til byen. Det har været vigtigt for Frederiksberg Kommune, at alle børn fra 0-16 år under Aprilfestivalen kan se teater sammen med deres institution og klasse. Det har været vigtigt, at pædagoger og lærere har en perfekt mulighed for at inkorporere teateroplevelser i deres pædagogiske læreplaner og læringsmål. Men det har været lige så vigtigt, at flere generationer sammen kan mødes om at opleve teater af høj kvalitet en hel weekend,« siger hun.

En gave til pædagoger og lærere

Og Kristina Beneke ser også afviklingen af festivalens mange hundrede forestillinger som et interessant bidrag til kommunens egne børneteatres virksomhed.

»Frederiksberg har et fantastisk børneteater som Riddersalen og med C:ntact også et teater for unge, der udvider begrebet teater. Begge institutioner tilbyder workshops, teater og processer af prima kvalitet, ligesom vi i kommunen har flere foreninger, der giver børn og unge mulighed for at arbejde med teater som udtryksform. Når Aprilfestivalen er attraktiv, er det fordi hverdagen i dagtilbud og på skolerne sætter en ramme for, hvor meget de kan suse rundt i byen. Når kommunen er vært, får dagtilbud og skoler serveret en forestilling, som de kan 'bruge' som de vil. De kan vægte oplevelsen eller emnet, som det passer i deres planer for børnene i forvejen. Teater som formidlingsform rummer mange muligheder for efterbehandling. På den led kan Aprilfestivalen ses som en gave til pædagoger og lærere,« siger hun - og udtrykker håbet om, at det særlige samtaleværktøj, der hedder 'Teateroplevelser', inkorporeres i pædagogers og læreres værktøjskasse.

Teatret styrke

Men Kristina Beneke har bestemt også øje for, at man ikke altid skal se børneteater som et læringstilbud.

»Styrken med Aprilfestivalen er, at generationer kan tage hinanden i hånden og opleve det bedste landet kan tilbyde af teater. Familier kan dele oplevelsen i dage, uger og måneder bagefter. Måske trækkes den frem i situationer, der minder om noget, familien så. Måske digter de videre på historierne. Måske er det lyset, lyden og oplevelsen af at se noget live – uden en skærm imellem - der i virkeligheden er den største sansepåvirkning af alle. Den del er mindst lige så vigtig for vores borgere som en teateroplevelse med klassen.«

»Jeg har et inderligt håb om, at festivalen giver optimale muligheder for, at familier får sig en fantastisk oplevelse sammen, og at børn, unge og voksne, der føler sig fremmed over for mediet, vil opleve, at teater også er for dem. At teater sætter en ramme, hvor følelser, der ellers gemmes væk, kan tages frem og behandles. DET er teatrets styrke.«  

***

Se andre artikler om Aprilfestival 2016:

- '8,1 kvadratkilometer festival'

- 'En lille guide til den forvirrede formidler'

- 'Billetstorm på Aprilfestival'

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Øjenåbner og løftestang
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser