DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Stjernerne er sendt til tælling her på portalen, hvor anmeldelserne fremover vil være faglige tekster uden de sædvanlige synlighedsskabende markører. Illustration: Bob Katzenelson

Farvel til stjernerne

07-08-2015
Der har været anmelderstjerner på teateravisen.dk, siden papiravisen blev til netportal i efteråret 2008. Tænkt som interesseskabende markører, som har været til glæde for nogle og irritation for andre. Men efterhånden truer diskussionen om stjernernes antal og berettigelse med at tage for meget fokus fra det faglige aspekt i de anmeldelser, der er tænkt som servicering af såvel formidlere som teatre. Og selvom en lille undersøgelse blandt formidlere og teatre ikke har udvist et markant holdnings-mandat, er stjernerne nu blevet slukket på portalens anmelderhimmel.
Kommentar af Carsten Jensen
FAKTA

Survey blandt formidlerne (28 svar):

1) Kender du til netportalen teateravisen.dk? JA: 24 - NEJ: 4 

2) Hvis ja: Bruger du/I anmeldelserne i teateravisen.dk, når du skal orientere dig på området? JA: 17 - NEJ: 4 

3) Hvis ja: Betyder antallet af stjerner noget for, om du/I læser en anmeldelse?

JA: 14 - NEJ: 8 

4) Hvis ja: Læser du/I kun anmeldelser med fire stjerner eller derover? JA: 3 - NEJ: 17 

5) Ville du/I foretrække, at der slet ikke blev givet stjerner til anmeldelserne JA: 10 -  NEJ: 11 

***

Survey blandt teatrene (34 svar):

1) Kender du til netportalen teateravisen.dk? JA: 34 NEJ: 0

2) Hvis ja: Bruger du/I anmeldelserne i teateravisen.dk, når du skal orientere dig på området? JA: 30, NEJ: 4

3) Hvis ja: Betyder antallet af stjerner noget for, om du/I læser en anmeldelse? JA: 20, NEJ: 12

4) Hvis ja: Læser du/I kun anmeldelser med fire stjerner eller derover? JA: 3, NEJ: 26

5) Ville du/I foretrække, at der slet ikke blev givet stjerner til anmeldelserne? JA: 26, NEJ: 7

***

Undersøgelsernes kommentarspor kan ses på pdf via dette LINK

Efter næsten 875 stjernebestrøede anmeldelser siger teateravisen.dk nu farvel til den takkede markering og overlader bedømmelsen af forestillingerne til selve anmelderteksten og læsernes tolkning af samme.

Anmelderstjernerne blev med de bedste hensigter og et gedigent håb om god modtagelse indført samtidig med BørneTeaterAvisens overgang fra papir til netportal i september 2008, og lige siden har der været kontinuerlig og voldsom modstand mod brugen af stjerner fra især dele af børneteaterverdenen, mens tilhængerne - og de findes altså også både blandt teaterfolk og formidlere - i noget større stilfærdighed har glædet sig over de nemme aflæsninger og grafiske muligheder udi markedsføringsøjemed.

***

Portalens redaktør har helt fra starten erklæret sig enig med kritikerne i, at stjernesystemet er et overfladisk vurderingsparameter og derfor kan virke som lidt af et knæfald for tidens mangel på fordybelse og trang til hurtige markeringer. Men nyskabelsen var både tænkt som en udfordring og en synlighedsskabende foranstaltning, der skulle gøre opmærksom på portalens eksistens og ikke mindst sluse læserne ind i de anmeldelser, der fortsat er grundpillen på teateravisen.dk.

For anmeldelserne er et centralt element  – en forbrugerorientering til formidlerne og en faglig vurdering af teatrenes arbejde - og dermed en slags dialog, hvor en professionel kritiker med sin tekst og vurdering stiller op til diskussion om et givent stykke scenekunst.

De fleste danske børneteatre og deres forestillinger får ringe opmærksomhed i offentligheden - og en anmeldelse på denne portal kan således være den eneste kvalitativt faglige vurdering, der møder en forestilling.

Også denne monopolagtige stilling i forhold til formidlere og arrangører er blevet kritiseret fra teaterside, selvom portalen jo ikke er ansvarlig for, at andre ikke tager børneteatret lige så alvorligt.

*** 

Hvad stjerner og selve anmeldelserne helt konkret betyder for et teaters forestillinger, er der stadig delte meninger om.

Nogle teatre argumenterer for, at teateravisen.dk’s anmeldelser og stjernegivning har stor indflydelse på salget, ikke mindst hvis formidlerne ikke selv har haft mulighed for at se forestillingen og forlader sig på anmeldelsen i deres valg.  

Andre teatre tillægger anmeldelser og stjerner mindre betydning, bl.a. fordi de opererer med egne markedsføringslag og har ’faste’ aftagere uanset kritikernes mening.

Og spørger man formidlerne, erklærer nogle, at anmeldelserne kan være vigtige markører forud for et valg, mens andre primært bruger anmeldelserne til at orientere sig omkring forestillingerne og mod nye teatre, men ellers lægger vægt på egne oplevelser og smagsløg.

Og helt personligt nærer portalredaktøren stor tiltro til formidlernes evne til selvstændig tænkning, som også er at kunne ’læse forbi’ stjernerne og afkode teksten i en anmeldelse - og selv danne sig en mening.

***

Det har hele tiden været tanken, at brugen af anmelderstjerner passende kunne ophøre, når det professionelle danske børneteater var så synligt og anmelderdækket, at stjerner blot ville være et finurligt supplement til markedsføringen.

Men selvom børneteatrene i perioder fylder mere i mediebilledet bl.a. fordi voksenteatret i stadig større grad vender sig mod området for at kopiere ting som festivaler, branchemøder, videnscentre, scenekunst i undervisningen osv., så er der ikke rigtig tale om flere anmeldelser eller omtaler i dagblade og større æterbårne medier, men dog i netfora som Kulturkongen, Børn i Byen, Kultunaut m.fl., hvor mere eller mindre fagligt velfunderede teatergængere nu strøer om sig med stjerner og udsagn.

Disse mødes så - i lighed med dagbladenes stjerner og hjerter - dog slet ikke af samme kritik fra de børneteaterfolk, som fortsat mener, at teateravisen.dk's monopolagtige status er mere bekymrende...

Men hverken redaktørens eller teatrenes stivnakkethed bør være en kunst i sig selv, og derfor foranstaltede teateravisen.dk for nylig en lille undersøgelse om anmeldelser og stjerner.

Det BLEV en lille undersøgelse, for selvom de to små surveys med fem hurtige spørgsmål - der kunne besvares på under 30 sekunder - blev sendt ud til flere hundrede formidlere og ditto børneteaterproducenter, så endte svarprocenten begge steder på mellem 5 og 10. Og uden nogen total entydig markering omkring stjerner og anmeldelser og brug af samme.  

***

Således er der heller ikke blandt teatrene fuldtonet enighed om, at stjerner er af det onde. Faktisk er det over en femtedel af respondenterne, der gerne vil beholde stjernerne. Mens det er nogenlunde ligeligt for og imod for formidlernes vedkommende.

Man kan tolke svarene fra de to markante bruger-/læsergrupper som, at man primært bruger anmeldelserne til at orientere sig, og at antallet af stjerner trods alt ikke betyder alt for, om man læser anmeldelserne. Og vigtigst i forhold til de konspirationsteorier, der er fremherskende: Formidlerne læser ikke udelukkende anmeldelser med fire stjerner og derover, men bruger mest stjernemængden til at orientere sig mod nye/ukendte teatre på festivaler m.v.

En rimeligt konkluderende kommentar fra formidler-undersøgelsen lyder i sin helhed:

'Alle anmeldelser er interessante. Stjerner er gode og også når man er uenig med anmelder. Man lærer andres smag og retning. Men man bestemmer jo selv i sidste ende om hvem man booker!'

***

Et enkelt udsagn som 'Stjerner er godt!' - fra teaterundersøgelsen - taler sit korte, fyndige sprog, mens der er også er mere forunderlige kommentarer omkring anmelderne, hvoraf en enkelt fra et teaterlyder:

'Det er vigtigt at man tydeliggør, at det ikke er en faglig vurdering men en enkelt persons personlige mening om et stykke professionel kunst' - og det er jo et vrøvleudsagn, når teateravisen.dk netop bruger så mange ressourcer på at sikre kompetente faglige vurderinger fra professionelle kritikere.

Men selvfølgelig kan og vil en professionel anmelder også komme med vurderinger, som andre kan være uenig i. Også anmelderkolleger. Og teaterportal-redaktører.

Derfor er teatre, formidlere og andre interesserede også altid blevet opfordret til at komme til tasterne og være med til at skabe en faglig debat ud fra deres utilfredshed eller enighed - og enkelte gange har både anmeldelse og debat faktisk været med til at løfte en forestilling kvalitativt videre.  

Det værste i undersøgelsen turde være en slags gendrivelse af anken om teateravisen.dk's monopolagtige status, idet hele fire ud af de 28 repondenter i formidlersegmentet på det sørgeligste angav, at man slet ikke kendte til teateravisen.dk's eksistens!

Så luner det naturligvis med følgende kommentar, som godt nok rækker et stykke ud over selve anmelderproblematikken, men absolut hilses velkommen:

'Teateravisen er UUNDVÆRLIG. Det er en FANTASTISK journalistisk gerning. Hele branchen ville være fattigere uden Teateravisen' (!)

Hele undersøgelsen med spørgsmål og svar kan ses i faktaboksen, hvor der også er et link til en pdf med samtlige kommentarer fra respondenterne.

****

Selvom beslutningen om at gå tilbage til den stjerneløse anmeldelse, brugt i papiravisen fra 1993-2008, er redaktørens helt egen, har de stjernekrigeriske så på sin vis fået deres vilje, mens det nu vil vise sig, om tilhængerne savner stjernerne nok til at reagere på fraværet.

Portalens seks faste anmeldere slipper dog ikke alle for stjernerne: Henrik Lyding fortsætter med at give stjerner til de (fortrinsvis fra voksenteatret) anmeldelser, som han producerer til Jyllands-Posten, og Kirsten Dahl giver fortsat stjerner i sine anmeldelser til Aarhus Stiftstidende, mens Gudrun Hagen også fortsat giver stjerner til de film, bøger og musik m.v., som hun anmelder til anden side.

Men Anne Middelboe, Janken Varden og Randi K. Pedersen kan nu nøjes med at se på stjerner. Og Deres gamle redacteur slipper (måske) for nogle af de mange stjerne-forurettede mails, der følger i kølvandet på visse anmeldelser.

For selv uden stjernerne vil portalens seks anmeldere givet komme med vurderinger, der skiller vandene. Anmeldelserne er jo ikke tænkt som skønmaling af et stort teaterområde med over 150 producenter, men skal medvirke til at tegne et sandfærdigt billede af et vigtigt og udfordrende teatersegment - så hele kvalitetsskalaen vil fortsat være i brug. Nu blot alene i tekstform.

***

Stjernerne holder sig altså på afstand af de kommende anmeldelser på teateravisen.dk, men de gamle stjerner bliver stående ved allerede anmeldte forestillinger. Om stjernerne vender på et senere tidspunkt, vil kun tiden vise. Men som man kan se både i den mediale virkelighed og i klare nætter, så er stjerner ikke sådan at skubbe væk... 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Farvel til stjernerne
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser