DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022

Evalueringen af Ishøj Teater er et uanstændigt skrift

16-03-2011


Tonny Lyngbirk har sendt en kommentar til artiklen 'Ishøj Teater i modvind' om egnsteaterkonsulenternes evaluering af teatret:

Som en af initiativtagerne til, og som medlem af arbejdsgruppen til realiseringen af Børneteateravisen i 1971, glæder det mig her 40 år senere at se, hvordan kildemateriale er blevet et vigtigt stof i avisen.

Især lige nu, hvor det børneteater, jeg selv har med at gøre, bliver dømt ude efter et halvt århundredes alvorlig leg og arbejde sammen med teatrets kunstnere, tusindvis af børn og unge og deres pædagoger og lærere.

Børneteateravisen har netop bragt uddrag fra og henvisning til den komplette udgave af den for mig at se utilstrækkelige og uvederhæftige egnsteaterevaluering, som agter at udgøre domsmaterialet over Ishøj Teater.

Enhver kan nu følge sagen fra de indledende formålsparagraffer, der forudsætter, at konsulenterne analyserer teatrets aktuelle situation og derved blive i stand til at vurdere dets status både som kunstnerisk institution og som økonomisk og organisatorisk virksomhed med henblik på forhandlingen mellem kommunen og teatret vedr. den nye egnsteateraftale.

Konsulenterne starter med en udokumenteret påstand og lægger dermed niveauet i evalueringen, som det herefter er at vanskeligt at betragte seriøst. Konsulenternes påstand lyder:

“Teatret er stagneret og reproducerende og der savnes kvalitative kunstneriske kvalifikationer.”

Hvilke kendsgerninger ligger der bag denne påstand, hvilke undersøgelser og hvilke dokumentationer?

Hvilken kunstdefinition bygges der på, når “de kunstneriske kvaliteter” skal bedømmes?

Vi skal, synes vi, i et teater for børn nå frem til en forståelse af, at kunsten kan og skal bruges til at formidle vores verdensoplevelse for børnene. Det, vi ønsker at formidle, skal være følsomt, tankevækkende, ærligt og helst også skabe en stor oplevelse.

Vi ser en mængde ubehagelige tegn i tidens kulturelle tendenser på forenkling og forsimpling. Det er ikke et ligegyldigt træk, det er vores menneskelige værdighed, der er på spil, når den forsimples. Det er nødvendigt at gribe ind, men hvor og hvordan? Måske netop ved at forstå og fastholde børns positive livs- og menneskeopfattelse i den kunst, der henvender sig til dem.

Det er formodentlig et godt sted at begynde.

Tilbage til evalueringen af Ishøj Teater.

Teaterets husforfatter Jytte Lyngbirk har i hele sit meget store forfatterskab været på børnenes side med psykologiske, etiske og humane synspunkter som sin vigtigste basis. Hun har i hele sin litterære produktion haft børn og unge som sit publikum, og sit emne. Hun har været humanisten med den store tiltro og tillid til børn og unges livsopfattelse. Ikke naivt, men med forbehold over for menneskesindets svagheder. Hun har forsøgt at holde sig politisk fri for fordomme, der nedgør menneskeværdighed, men er lige siden sine første offentlige udgivelser blevet kritiseret netop fra politisk hold. Denne kritik ligger formodentlig også gemt i evalueringsrapportens udsagn:

“Forestillingerne er tematisk ufarlige og politisk, pædagogisk korrekte.”

Klicheen skjuler, hvad der menes med begreberne, men tonen har en tydelig efterklang af 70ernes diskussioner, som hyppigt drejede emnerne bort fra en åben dialog og over i en “rigtig” sandhed.

I en karakteristik af teatrets profil tegnes billedet af teatrets funktioner, bl.a. gennem disse udtalelser, som alle er ukorrekte:

Teatret “har entydigt valgt at producere teaterforestillinger med afsæt i eventyret”

“......satser udelukkende på aldersgruppen 3-9 år”

“...... med en teaterbygning, der med sin placering i landlige omgivelser ikke umiddelbart interagerer med sin lokalbefolkning”

“Produktionerne, som alle er bygget over eventyrets læst kan rubriceres i to tæt beslægtede slags: Juleeventyrforestillinger........Øvrige eventyrforestillinger.......

“ .......Samtidig har vi sværere eller vanskeligt ved at spore originalitet på det kunstneriske område.”

Derefter nedgøres en del af eventyrgenren generelt:

“....et lukket, normativt og noget sentimentalitetsfyldt og konfliktudglattende menneskesyn som blandt andet afspejler sig i stykkernes meget sort-hvide endimensionelle og statiske figurgalleri”.....

“ nye måder at tænke form på er på stedet oppe mod en tradition som hylder et tibageskuende og forældet formudtryk.”

Det er en almindelig kritik af eventyret som litteraturform fra politiske kritikere, et levn fra 70ernes kritik af eventyret, indtil Bruno Bettelheim slog den psykiatriske bremse i og stoppede hadkampagnen. Eventyrgenrens mange aspekter blev herefter atter brugbare og undgik fordømmelsen,

Men er denne kritik en analyse? Er det en fejl, at vi beskæftiger os med en del af kunsten, som konsulenterne ikke bryder sig om? De har magt til at dømme os, men med hvilken autoritet? Og er der i virkeligheden blot tale om en politisk tilkendegivelse, som ikke er enig med vore synspunkter? Det tyder det på, hvis vores holdning ubegrundet lægges os til last.

Når evalueringen udtaler sig om vore “pædagogisk og politisk korrekte holdninger” og samtidig betoner, at loven er en kunststøttelov, gør de sig igen bemærket ved ikke at definere ud fra hvilken politisk position, man mener, vort kunstsyn er “korrekt”.

Rapportens mest uacceptable afsnit er omtalen og perspektiveringen af de to forestillinger, som konsulenterne skulle overvære og derefter analysere. Deres tese og grundlag er udelukkende “erhvervsfagligheds definitionen”.

Analyse er der ikke tale om, men påstande som f.eks. følgende:

“Manuskriptet består af replikker, som serverer handlingen meget tydeliggjort og forklaret.“

“Scenografien og kostumerne er blottet for overraskelser. ...en papkassescenografi som har noget vakkelvornt over sig. ....klodsede og dilettantiske kostumer.... en noget bastant lyssætning...... baggrundsfladerne er (i den aktuelle forestilling) ikke bemalet med virkelighedsefterlignende motiver, som teatret har tradition for....4 vægsspil som var teatrets tidligere praksis.....skuespillernes gestik er fastlås og monoton....de bevæger sig med en næsten mekanisk tøffende eller slæbende gang....Gestik og mimik er klichefyldt og virker samtidig anstrengt. Med smil der virker påtagede eller sentimentalitets sødladne.....” Osv.osv.

Beskrivelserne er pinligt og groft overlagte, nedvurderende og totalt uden sans for, hvad forestillingerne viste, og blottet for, hvad en analyse bør indeholde.

Det er et uanstændigt skrift, som i sin form stempler anmelderne selv som uprofessionelle, uvederhæftige og uværdige til at bedømme et seriøst, kunstnerisk ambitiøst teater.

Den forhåbning, man kunne have haft til Ønskekvistmodellen som et forsøg på at styre kunstneriske bedømmelser, bliver ødelagt i konsulenternes evaluering, der klart viser, at selv den groveste, useriøse smagsdommerholdning kan snige sig ind under metoden og dyrke uvederhæftigheden.

Hvis den endelige vurdering går Ishøj Teater imod, så teatret ikke anerkendes som egnsteater ud fra konsulenternes indstilling og imod Ishøj kommunes anbefaling, må sagen efter min mening ende hos ministeren, eller måske behandles, ikke som kunst og kultur, men som jura.

Men oplev selv det mest overbevisende argument for Ishøj Teaters beståen:

Ishøj teaters aktuelle forestilling: Bjergkongens Datter
Manuskript Jytte Lyngbirk
Instruktion Pia Rosenbaum
Scenografi Nina Schiøttz
Koreografi Hans Christian Leonhard
Musik Marianne Lyngbirk
Skuespillere: Sussi Andersen, Peter Gregersen og Allan Grynnerup.


Tonny Lyngbirk, Stifter af Ishøj Teater, tidligere teaterleder, bestyrelsesmedlem

FLERE DEBATINDLÆG
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
07-06-2022
24-05-2022
21-03-2022
17-03-2022
10-03-2022
02-03-2022
21-01-2022
19-01-2022
13-01-2022
12-01-2022
10-01-2022
09-01-2022
01-12-2021
07-08-2021
10-06-2021
02-06-2021
02-06-2021
31-05-2021
10-05-2021
25-04-2021
11-03-2021
10-03-2021
08-03-2021
18-02-2021
16-02-2021
07-12-2020
19-09-2020
03-09-2020
22-06-2020
26-05-2020
01-04-2020
27-03-2020
26-03-2020
28-02-2020
23-02-2020
19-02-2020
18-02-2020
29-01-2020
28-01-2020
25-11-2019
22-11-2019
20-11-2019
19-11-2019
17-11-2019
24-10-2019
10-10-2019
07-10-2019
06-10-2019
05-10-2019
04-10-2019
28-09-2019
26-09-2019
10-09-2019
07-09-2019
21-06-2019
10-04-2019
20-03-2019
26-02-2019
22-02-2019
09-12-2018
04-12-2018
02-12-2018
19-11-2018
18-11-2018
16-11-2018
14-11-2018
08-11-2018
28-10-2018
25-09-2018
18-09-2018
10-09-2018
07-09-2018
20-07-2018
19-07-2018
18-06-2018
01-06-2018
31-05-2018
30-05-2018
08-04-2018
07-04-2018
06-04-2018
05-04-2018
21-03-2018
18-03-2018
11-01-2018
17-11-2017
29-10-2017
19-10-2017
14-10-2017
12-10-2017
12-06-2017
31-05-2017
13-05-2017
22-04-2017
05-02-2017
04-02-2017
24-01-2017
22-01-2017
19-01-2017
09-12-2016
27-10-2016
24-10-2016
15-10-2016
12-10-2016
22-09-2016
01-09-2016
30-08-2016
22-08-2016
18-08-2016
11-08-2016
08-06-2016
23-05-2016
06-05-2016
12-04-2016
22-03-2016
02-02-2016
27-10-2015
17-10-2015
08-09-2015
27-08-2015
26-05-2015
12-05-2015
07-05-2015
05-05-2015
04-05-2015
01-05-2015
30-04-2015
29-04-2015
28-04-2015
27-04-2015
21-04-2015
20-04-2015
16-04-2015
11-03-2015
03-03-2015
21-02-2015
03-11-2014
20-10-2014
29-09-2014
28-09-2014
24-09-2014
23-09-2014
21-09-2014
18-09-2014
13-04-2014
12-04-2014
10-04-2014
03-04-2014
02-04-2014
01-04-2014
30-03-2014
29-03-2014
21-03-2014
25-02-2014
24-02-2014
23-02-2014
22-02-2014
12-02-2014
11-02-2014
07-02-2014
23-01-2014
13-12-2013
08-12-2013
02-12-2013
02-11-2013
24-10-2013
03-10-2013
29-09-2013
12-05-2013
06-05-2013
27-04-2013
26-04-2013
23-04-2013
22-04-2013
18-03-2013
22-02-2013
20-02-2013
06-02-2013
08-01-2013
29-12-2012
28-12-2012
18-11-2012
31-10-2012
14-10-2012
12-10-2012
10-10-2012
26-09-2012
23-09-2012
18-09-2012
20-06-2012
15-06-2012
14-06-2012
13-06-2012
12-06-2012
08-06-2012
07-06-2012
30-05-2012
27-05-2012
23-05-2012
18-05-2012
30-04-2012
25-04-2012
21-03-2012
15-03-2012
14-02-2012
10-02-2012
07-02-2012
04-02-2012
20-10-2011
12-10-2011
05-10-2011
01-10-2011
28-09-2011
23-09-2011
31-08-2011
29-08-2011
11-08-2011
06-06-2011
29-05-2011
18-05-2011
29-04-2011
19-04-2011
15-04-2011
12-04-2011
08-04-2011
03-04-2011
24-03-2011
13-01-2011
17-12-2010
06-12-2010
13-10-2010
04-10-2010
13-09-2010
27-07-2010
17-04-2010
15-04-2010
01-03-2010
24-11-2009
15-11-2009
20-09-2009
03-09-2009
20-08-2009
18-08-2009
03-06-2009
15-05-2009
09-03-2009
10-02-2009
16-12-2008
28-11-2008
25-11-2008
24-11-2008
18-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
10-10-2008
01-10-2008
25-09-2008
25-09-2008
Flere anmeldelser