DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Børneteateravisen.dk er nu blevet til Teateravisen.dk - og den ændring har tegneren Bob Katzenelson valgt at illustrere på humoristisk vis...

Et udtryk for rummelighed

25-03-2013
Børneteateravisen.dk er nu blevet til Teateravisen.dk. Dette navneskift sker for tydeligere at markere, at nyhedsportalen beskæftiger sig med professionel scenekunst både for børn og for unge - og for den sags skyld også med teaterpolitik generelt. Men ordet 'børneteater' vil fortsat bestå og blive brugt flittigt...
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Børneteateravisen som navn holdt i lidt over 40 år.

Avisen kom til verden i efteråret 1972 som et magasin med udgivelsesfrekvens på fire numre om året.

I 1989 blev logoet ændret og fik ny typografi - og det skete igen i 1996, hvor layoutet også fik en større overhaling.

I september 1993 indførte Børneteateravisen professionelle anmeldelser af børne- og ungdomsforestillinger.

I maj 2008 udkom papiravisen for sidste gang - for fra september 2008 at åbne som  netportal, hvor .dk blev føjet til navnet.

25. marts 2013 skiftede børneteateravisen.dk navn til teateravisen.dk

Efter over 40 års tro tjeneste går en del af Børneteateravisen nu på pension...

Fra nu af hedder nyhedsportalen med specifikt blik for scenekunst for børn og unge nemlig 'kun' Teateravisen.dk. Det sker, fordi portalen nok skriver meget om BØRNEteater, men også om UNGDOMSteater og FAMILIEteater - og i øvrigt også generelt om teaterpolitik og branchevilkår, der rækker ud over det specifikke børneteaterområde.

Men et nyhedsportalnavn som Børne-, Ungdoms- og Familieteateravisen er nok lige at stramme den - så i stedet bliver det altså Teateravisen.dk - med den vigtige tilføjelse: 'Scenekunst for børn og unge' så tæt på logoet som muligt...

Signalværdi

Det er altså ikke, fordi portalen ikke vil vedkende sig den historiske, aktuelle og fremtidige tætte berøring med landets mange børneteatre, men for at signalere, at der er anmeldelser, artikler, noter, indlæg, annoncer m.v. for såvel børneteater som ungdomsteater og familieteater - og lejlighedsvis vel egentlig osse voksenteater, der søges solgt som ungdomsteater...

Og trods det faktum, at Børneteateravisen har eksisteret som papiravis siden 1972 og senest digital avis siden 2008, er der stadig mange uden for børneteaterområdet, der tror, at magasinet/sitet beskæftiger sig med teater MED børn og ikke FOR børn - og unge. Selvom det altså altid har handlet om professionel scenekunst.

Redaktøren har i øvrigt også kunnet konstatere, at visse teatre åbenbart kvier sig lidt ved at bruge ordet 'børneteater' i deres markedsføring, når de bruger uddrag og stjerner fra portalens anmeldelser af forestillinger, der primært er for unge/voksne. Det har bl.a. givet sig udtryk ved, at man trods regler for den slags 'nøjes' med at bringe anmelderens navn og ikke hvor anmeldelsen er placeret og altså stammer fra. Med det nye navn, Teateravisen.dk, skulle den hurdle altså også være overvundet...

Navneroderi

Med Teateravisen.dk er der udover den større rummelighed i navnet også rettet lidt ind mod portalens udgiver, Teatercentrum, der jo heller ikke hedder Børne-teatercentrum, men netop er et kompetencecenter for børne- og ungdomsteater m.v.

Den relativt nye faglige organisation, TIO, der er et resultat af fusionen af BørneTeaterSammenslutningen og Foreningen Af Små Teatre,  har heller ikke børneteater med i sit navn, selvom landets organiserede børne- og ungdomsteatre nu indgår  i Teatrenes InteresseOrganisation...

Navneskiftet kan måske virke som en ren teknikalitet, men vi tror, at det har sin mission.

Der har i projektfasen været tænkt over mere moderne navne som Scenekunstportalen, Sceneportalen, Scenekunstavisen m.fl. i erkendelse af, at mange åbenbart synes, at ordet 'teater' er for lidet dækkende for et område, der også omfatter dans, opera, performance osv.

Således hedder Statens Teaterskole jo nu Statens Scenekunstskole, Teaterrådet er blevet til Scenekunstudvalget, Odsherred Teaterskole vil helst kalde sig Scenekunstens Udviklingscenter osv. osv.

Men selvom 'scenekunst' er et fint ord, besluttede vi at fastholde 'teater' som det almene begreb. Og det hedder da så vidt vides også stadig teater- og ikke scenekunstanmelder, ligesom såvel spillesteder som kompagnier trods flere genrer har fastholdt ordet teater i deres navn.

Og ved at lade portalen beholde det meste af det gamle navn er der også en række indlysende fordele, idet man ved at søge på 'teateravisen' automatisk får 'børneteateravisen' med på diverse link og henvisninger.

Og så er der det med 'portal'. Vel ER det en nyhedsportal, men ordet 'portal' indikerer jo ofte, at der er andet (og/eller mere) end nyhedsstof, men den side af sagen tager Teatercentrum sig jo af. Børneteateravisen.dk ER en NYHEDSportal, en digital avis, hvor der nok er et arkiv og en masse artikler og anmeldelser på lager, men ikke direkte tryk-ind til fx. teaterlov, refusionsordning, festivaler, formidlerarbejde osv.

Indhold

Så kære brugere/læsere af Børneteateravisen.dk: Det hele er sådan det samme som før: En redaktør, fem professionelle anmeldere  samt lejlighedsvise freelanceskribenter står parat til at udføre deres arbejde på samme entusiastiske vis....

Nu blot med lidt mere rummelighed knyttet til portalnavnet.

Lidt nyt er der dog udover det beskårne logo: Bjælken under logoet med klik-muligheder er lavet lidt om og nogle af de ikke-brugte features er væk. Til højre - hvor nyhedsmail (tilmelding/afmelding) var, er nu et fast link til 'scenen.dk', hvor man i lighed med 'Kultunaut' ovenfor kan komme direkte ind til søgning efter aktuelle børne-, ungdoms- og familieforestillinger...

For potentielle annoncører bliver der i nærmeste fremtid skabt en fjerde bannerplads, nemlig til venstre og højre for selve portalopsætningen. De øvrige tre banner-placeringer fortsætter uændret - også prismæssigt og altså som ved portalens opstart i september 2008...

Praktisk

Rent praktisk bliver der med navneskiftet taget et nyt link og en ny mail-adresse i brug.

- Det nye link er altså www.teateravisen.dk - men det er fortsat muligt at bruge www.børneteateravisen.dk/boerneteateravisen.dk/borneteateravisen.dk til at komme ind på portalen.

- Den nye e-mailadresse er nu red@teateravisen.dk - men det er fortsat muligt at bruge bta@teatercentrum.dk til at komme i kontakt med redaktionen. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Et udtryk for rummelighed
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser