DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Birgitte Holt Nielsen er på farten med operaforestillinger og aktiviteter for børn i regi af bl.a. Mini-Figaros eller KulturCentralen, her illustreret ved turnebilen (midt) og som grænsevagt ved 'Lydens Land' - en udendørs publikumsinddragende workshop for børnehaver (th). Foto: Anne Steen, Trine Dueholm og Ulla Schmidt

Et liv med opera for børn

15-11-2021
Birgitte Holt Nielsen har i tre årtier arbejdet med at formidle opera for børn. Både på og bag scenen. Sidste år forlod hun Den Jyske Opera, da hendes stilling og afdelingen for produktion af opera for børn og unge blev nedlagt. Nu skaber hun så opera for børn på andre platforme.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Birgitte Holt Nielsen, sanger, tekstforfatter og producent.

Født ind i en musikalsk familie, hvor både far og søstre er konservatorieuddannede musikere. Efter have sunget i kor helt fra barnsben af blev hun uddannet klassisk sanger og sangpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium (1983-89) med klassisk sang. Dannede samtidig operagruppen Æventyr Operaen, som specialiserede sig i at producere og spille operaforestillinger for børn. 

Fra 2001-2020 fastansat som producent og sanger ved Den Jyske Opera med børn og unge som hovedområde. Har skrevet libretto til adskillige operaer for børn. Initiativtager og leder af GrowOP! Danmarks første operafestival for børn og unge, som blev tildelt P2 prisen 2018 som Årets Nyskabelse. Medlem af adskillige internationale juryer vedrørende priser for opera for børn og unge.   

Nu leder af KulturCentralen, Halling Gl. Skole, Hornslet, der hører under Teater & Operakompagniet Figaros (ledet gemalen Hans Dueholm) som en selvstændig tværkunstnerisk formidlingsafdeling.  Samt producent og kunstnerisk ansvarlig for Mini-Figaros.

(Se også portrætartiklen fra 2017: 'Opera for unge øregange'

Birgitte Holt Nielsen er uddannet klassisk sanger og sangpædagog og har i hele sin professionelle karriere haft fokus på formidling af opera for børn og unge. Det er foregået med egne kompagnier og gennem 20 års ansættelse på Den Jyske Opera, hvor hun udover at være producent og medvirkende på en række forestillinger også har været initiativtager til GrowOP! - Danmarks første operafestival for børn og unge, der i 2018 modtog P2 Prisen som Årets Nyskabelse inden for klassisk musik.

Den biennale festival, der arrangeres af Den Jyske Opera, blev afviklet for tredje gang i dette efterår. Men nu uden Birgitte Holt Nielsen ved roret.  Sidste år valgte hun nemlig at forlade Den Jyske Opera, da hendes stilling og afdelingen for produktion af opera for børn og unge blev nedlagt. 

Men engagementet og interessen for den særlige målgruppe tog hun med sig, så nu formidler og skaber hun opera for børn i samarbejde med andre operakompagnier og som leder af KulturCentralen, der har basis i Syddjurs Kommune og er tilknyttet det lille teater- og operakompagni Figaros - hvis kunstneriske leder i øvrigt er hendes mand, Hans Dueholm.

Fri for opera-politiet!

- Du er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og etablerede Æventyr Operaen, der specialiserede sig i at producere og spille operaforestillinger for børn og eksisterede fra 1989-2001. Hvordan kom din særlige interesse for at formidle opera for/til børn (og unge)?

»Som så meget godt i livet kom det egentlig ret tilfældigt. Æventyr Operaen opstod af en gruppe af sangstuderende og tidligere sangstuderende på Det Jyske Musikkonservatorium. Vi ville gerne lave en forestilling, som var vores eget projekt udenfor Kons. Det blev så til August Ennas gamle og (vel nok med rette) glemte udgave af' Prinsessen på Ærten', for den passede fint til de folk, der ville være med. Og den fik jeg så med held afsat som skoleforestilling i Vejle Amt, fordi de havde et meget velfungerende skolekoncert-program dernede«. 

»I 1989 var Undergrunden det eneste teater med en fast produktion af opera for børn, og det var i et noget andet koncept end vores.  Så vi havde fri bane til at eksperimentere og lære af vores egne fejl! For mig blev det utroligt meningsfuldt at spille for børn – deres umiddelbare respons og deres tilstedevær var så inspirerende i forhold til de meget mere traditionelle formater, som vi alle i gruppen var med til bl.a. i Den Jyske Operas Kor. Der var brug for at kunne improvisere og lege, og der var ikke noget opera-politi, som blandede sig i, hvad vi lavede. En god portion iværksætteri var nødvendig, og det passede perfekt til mig – og det gør det stadig her over 30 år senere.«

Engagement og iværksætteri

- Du var initiativtager og leder af GrowOP! Festival - Danmarks første operafestival for børn og unge - der blev afviklet første gang i 2017 og siden i 2019 - men du var ikke længere med, da 3. udgave blev afviklet i år. Hvorfor det?

»GrowOP! er finansieret af Den Jyske Opera i partnerskab med Børnekulturhuset og baseret i Aarhus. Da jeg forlod DJO i 2020, slap jeg også festivalen, men havde dog den glæde at blive hyret med KulturCentralen til at lave et særligt koncept for familier i tilknytning til musikteaterforestillingen, 'Fyrtøjet' , som Mini-Figaros spillede på GrowOP! 21.« 

»Jeg er glad for, at GrowOP! har et fortsat liv, men jeg har det også rigtig fint med selv at skulle videre. Det er sådan set lidt befriende ikke længere at være forpligtet på operaen som genre i alt, hvad jeg laver, selvom det absolut stadig har min interesse at bruge klassisk musik og de udtryksmuligheder, der ligger i den klassiske vokale tradition.« 

»At have opbygget en teaterfestival fra bunden af kommer mig nu til gode. Erfaringerne og netværket sætter jeg bl.a. i spil min egen kommune, Syddjurs, hvor jeg sammen med en række andre lokale teaterfolk er i gang med at skabe en helt ny  teaterfestival i juni 2022, ”Teater lige om hjørnet”. Vi har netop modtaget støttetilsagn fra Syddjurs Kommune, så det er nu sikkert, at ideen bliver realiseret. Det er meget inspirerende endnu engang at være med til at skabe noget nyt. Samarbejder opstår let i en lille kommune som vores, hvor også min fortid som bestyrelsesformand for Syddjurs Egnsteater betyder, at det føles meget naturligt at samarbejde med dem og de andre lokale teatre.«

En anden prioritering

- Du har været fastansat som producent og sanger ved Den Jyske Opera siden 2001 med børn og unge som fokusområde. Hvad skete der lige med det?

»Den Jyske Operas chef valgte at nedlægge min stilling og min afdeling med alle dens produktioner for at dyrke en strategi, som altovervejende satser på voksenpublikummet og store formater. Det var jo hans ledelsesret at prioritere på en anden måde, end den som i min optik er den rigtige. Det var ikke længere ønsket at prioritere at skabe målrettede kunstneriske produktioner for børn i formater, der kan turnere til alle typer af spillesteder i hele landet. Og der var ikke et ønske om at fortsætte min strategi med at skabe opera på førskoleområdet.«  

»Mit arbejde som producent og skabende kunstner har altid været fokuseret på, at selve publikumsrelationen skal indtænkes og indarbejdes i værket og i forestillingens format – uanset om det er nyskrevne eller repertoireværker. Derfor mener jeg, at man som kunstner og som kunstinstitution skal være omhyggelig og respektfuld overfor de mennesker, som man vil spille for – uanset om de er tre måneder, seks  år eller meget ældre. Man skal sætte sig ind i deres omstændigheder, behov og oplevelsesmåde for at være relevant. Når vi prioriterer dette, har vi mulighed for på samme tid at udvikle kunstarten og publikums oplevelsespotentiale – i et ægte samarbejde.« 

»For mig er det altså i selve relationen mellem afsender og modtager, at den meningsfulde kunstoplevelse opstår – modtagerperspektivet er altid i mine tanker, hvad enten jeg skriver, står på scenen, laver formidlingsarbejde eller andre ting. Den strategi delte jeg ikke med min chef, og derfor gav det ikke mening for mig at arbejde på DJO.«

Tværkunstneriske kulturtilbud

- Nu er du så leder af KulturCentralen, der har base i Syddjurs Kommune og er 'tilknyttet teater- og operakompagniet Figaros, der nyligt har etableret et Mini-Figaros. Hvad går det ud på?

»Mini-Figaros er den del af Figaros, der producerer turnéforestillinger for børn og familier. Her er jeg producent og kunstnerisk ansvarlig. KulturCentralen er Figaros' formidlingsafdeling, som jeg leder. Her laver vi en masse projekter og produkter, der ikke er teater, men andre slags aktiviteter, såsom workshops, foredrag med musik i, huskunstnerprojekter, samarbejde med erhvervspartnere om skræddersyede arrangementer og meget mere. Der er fokus på tværkunstneriske samarbejder og aktiviteter, og målgruppen er mennesker i alle aldre.« 

»Vi har fået etableringsstøtte fra Den Jyske Kunstfond og Syddjurs Kommune, bl.a. til at lave særlige tværkunstneriske kulturtilbud til børn og familier i landdistrikterne, hvor der er meget færre tilbud end i de større byer. Vi har selv boet i en landsby i 23 år – fra vores egne børn var små – og oplevet en stor mangel på lokale kulturaktiviteter for børn – udover dem, som vi selv satte i værk. Det forhold vil jeg gerne arbejde på at forbedre – og det er også et vigtigt fokus i den teaterfestival, som jeg er med til at bygge op herude.« 

Tilbage til udgangspunktet

- Mini-Figaros har produceret 'Fyrtøjet' sammen med Den Nye Opera og som har fået en god anmeldelse her på portalen. Hvordan var det at producere børneopera i et nyt regi?

»Arbejdet med at skrive og producere 'Fyrtøjet' var rigtig interessant for mig, fordi jeg skulle prøve at bygge bro mellem Figaros' (i teaterforeningerne) meget kendte og elskede stil, hvor ironi, comedy, leg, slapstick båret igennem af musik på et meget højt kvalitetsniveau er i spil. Men på måder, der passer for et voksent publikum. Nu ville jeg gerne prøve at skabe en musikteaterforestilling på barnets præmisser, men med samme leg med historien, musikken, rollerne. Mindre ironi, mindre meta-historie, men ligeså meget leg og med samme respekt og interesse for sit publikum.« 

»Hans og jeg var i sin tid med til at starte Æventyr Operaen sammen, og vi mødtes der, så det føles meget naturligt, at vi nu vender tilbage til vores fælles udgangspunkt. Vi ser det som en glimrende mulighed for at udvikle og udbygge vores teater med flere typer af produktioner og herved også at kunne skabe arbejde til flere kunstnere og scenefolk. Det vil man også kunne se på Danmarks Teaterforeningers seminar  i næste weekend, hvor vi præsenterer en lang række turnéforestillinger for alle aldre til sæson 2022/23.«

I øjen-, hjerne- og hjertehøjde...

- Der er ikke mange, der producerer eller har produceret opera for børn og unge. Er der sælige betingelser - produktionsmæssigt, økonomisk, manglende efterspørgsel - der gør denne genre vanskeligt?

»Jeg tænker, at opera som genre generelt har rigtig svære kår i Danmark i dag – i hvert fald udenfor hovedstaden. Det er en dyr kunstart, og på en eller anden måde har den ikke været ret god til for alvor at holde sig i sync med publikum af i dag. Jeg har set mange forestillinger, der opleves som en lukket fest for dem på scenen og et lille antal af deres venner, mens store dele af publikum lades udenfor. Samtidig har opera stadig så megen fordybelse, skønhed og kraft at tilbyde til mennesker, men de skal jo føle sig velkomne og set og forstået.« 

»Jeg synes, at netop de danske børneteatre formår at skabe relevante og vigtige relationer med deres publikum med respekt og omhu, og det er virkelig ærgerligt, når de store operainstitutioner med de store tilskud ikke vil prioritere at gøre det samme. 

Men måske er vejen til gode operaforestillinger for børn ikke at kigge til de store operainstitutioner, men at fremme mange flere ligeværdige samarbejder mellem operaskabere og teaterskabere, som det f.eks sker når SAUM co-producerer med ZeBU  (som den prisbelønnede 'Min far og Vrede mand' og de to sammen med Den Ny Opera, 'Historien om V', red.) - eller som vi på DJO gjorde med Limfjordsteatret i 2015 med operaen 'For enden af tunnelen'.«

»Jeg tror på, at der sagtens kan opbygges mere efterspørgsel – vores igangværende efterårsturné tyder i hvert fald på det, for 'Fyrtøjet' har trods coronatider og heraf følgende afmatning solgt 32 forestillinger i denne periode. Men der skal til stadighed investeres omhu, tid og kræfter for at skabe forestillinger, der ikke kun er i øjenhøjde, men også i hjerne-og hjertehøjde.«

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Et liv med opera for børn
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser