DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Teateravisen fortsætter uhæmmet og ressourcebesparende med at genbruge den glimrende illustration, der har fulgt de senere års artikler om Projektstøtteudvalgets uddelinger. Tegning: Bob Katzenelson

Den uendelige kamp for støtte

16-09-2019
Projektstøtteudvalget for Scenekunst har i den store efterårsuddeling fordelt over 69 mio. kr. fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne til 87 ansøgere, mens godt 200 ansøgninger om drifts-, aktivitets- og projektstøtte blev afvist - selvfølgelig primært som følge af den udhuling af kunststøtten, der finder sted i disse år.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Projektstøtteudvalgets tildelinger til teatre og projekter for børn/unge  

- De Røde Heste: Projekt (Lommetestamentet): 350.000 kr.

- Opgang2 Turneteater: Driftsstøtte i tre år (20/21, 21/22, 22/23): 2.100.000 kr.

- MÆRKVÆRK: Projekt (Frontløberne): 600.000 kr.

- Gazart: Projektstøtte (Stop og hop): 800.000 kr.

- Hvid Støj Sceneproduktion: Div. aktiviteter 20/21: 800.000 kr.

- Kunstnerkollektivet Vontrapp: Projekt (Mulm & Mørke): 150.000 kr.

- Med Venlig Hilsen: Projekt (Det kolde bord): 150.000 kr.

- Teater2Tusind: Aktiviteter 20/21: 800.000 kr.

- Teater Patrasket: Projekt (Tandfeen): 700.000 kr.

- Teater Refleksion: Driftsstøtte i tre år (20/21, 221/22, 22/23): 4.500.000 kr.

- Dramatiker Væksthus: DV 20/21: 400.000 kr.

- Zangenbergs Teater: Aktiviteter 20/21: 800.000 kr.

* Og delvis børn og unge:

- AFUK Productions: Scene til nycirkus: 250.000 kr.

- Asterions Hus: Projektstøtte (Moon & Hus på hus): 700.000 kr.

- Dansehallerne: Borgerinddragende projekt (Kaffe på Tværs af Sydhavnen): 500.000 kr.

- Det Olske Orkester: Projekt (Det førerløse menneske): 750.000 kr.

- DYNAMO: Aktiviteter 20/21 & 21/22: 1.600.000 kr.

- Eva Andres Deres: Projekt (BEE-ING): 120.000 kr.

- Forsøgsstationen: Driftsstøtte i tre år (20/21, 221/22, 22/23): 3.000.000 kr.

- GLIMT: Aktiviteter 20/21: 700.000 kr.

- Gunilla Lind Danseteater: Projekt (SORRY NOT SORRY): 450.000 kr.

- Live Art Danmark: Aktiviteter 20/21 & 21/22: 2.000.000 kr.

- Malene Becker Nielsen: Projekt (Mixed Mobility): 200.000 kr.

- Meridiano Teatret: Aktiviteter 20/21: 1.500.000 kr.

- Noora Elisabet Hannula: Projekt (Sweet Constructed Intimacy Experience): 100.000 kr.

- Passepartout Theatre Productions: Projekt (Tyren): 550.000 kr.

- Sisters Hope: Aktiviteter 20/21 & 21/22: 1.400.000 kr.

- Teater Animisme: Projekt (Belonging): 400.000 kr.

- Teater Fluks: Projekt (Dix): 400.000 kr.

- Teater Grob: Projekt (Extended Universe): 250.000 kr.

- TeaterBlik: Projekt (Aftryk): 500.000 kr.

- Teaterforeningen Liminal: Aktiviteter 20/21 & 21/22: 2.000.000 kr.

- Uppercut Danseteater: Aktiviteter 20/21 & 21/22: 2.000.000 kr.

* Tidligere flerårige tilsagn fra det foregående udvalg, her gældende for sæson 20-21 og frem

- Dansehallerne: landsdækkende indsats for børn og unge i sæsonerne 20/21 og 21/22: 2 x 1.350.000 kr.

- Hils din Mor:
Aktiviteter/projekter i 20/21: 1.300.000 kr.

- Teater O: Aktiviteter  med de ansøgte projekter i 20/21: 1.000.000 kr.

- Teatret st. tv: Aktiviteter med de ansøgte projekter i 20/21: 1.000.000 kr.

-  Teatret: Drift  inkl. de ansøgte projekter i 20/21 og 21/22: 2 x 1.400.000 kr.

- DON GNU: Aktiviteter med de ansøgte projekter 20/21:  900.00 kr.

 - Kristján Ingimarsson Company: Drift inkl. de ansøgte projekter i 20/21 og 21/22: 2 x 1.000.000 kr.

- Teaterforeningen X-act
: Aktiviteter med de ansøgte projekter i 20/21: 1.000.000 kr.

* Se hele listen over tildelinger efteråret 2019 på www.kunst.dk under 'Tildelinger' eller via dette link

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) har i sin nuværende udgave foretaget sin anden store efterårsuddeling fra puljen 'Scenekunst for børn, unge og voksne', der havde ansøgningsfrist 3. juni 2019 - og således har placeret en lang række teatre og kunstnere på pinebænken en rum tid.

Resultatet af udvalgets granskning af 286 ansøgninger - med et samlet ønsket beløb på svimlende 264.354.598 kr. - endte med gevinst for 87 ansøgninger, der til sammen kan se frem til i alt 69.265.000 kr. Og for langt størstedelens vedkommende betyder det også, at det tildelte beløb er noget eller endog ganske meget mindre end det ønskede. Bl.a. fordi forhåbninger om flerårig driftsstøtte er endt med en projektstøtte.

Netop ordet 'driftsstøtte' er på forunderlig og angiveligt til udvalgets egen irritation fraværende i udvalgets nuværende titel (der har været mange navne siden det 'bare' var Teaterrådet), selvom man rent faktisk uddeler andet end netop projektstøtte.

Derfor optræder 'drift' da også stadigt omkring især de flerårige støttetilsagn, samtidig med at man alternerer med 'aktiviteter i x år'...

En samlet pulje med overlappende kategorier

For nogle år siden samlede det foregående Projektstøtteudvalg for Scenekunst puljerne for henholdsvis voksenteater og børne- og ungdomsteater, hvor den hidtidige gennemskuelighed forsvandt - herunder ikke mindst det stålsatte krav fra børneteaterområdet om minimum 25 procent af det samlede støttebeløb.

Men selvom det - angiveligt af tekniske årsager - ikke fremgår af den officielle liste, som kan findes på kunst.dk under 'Tildelinger', er det muligt at finde frem til de markeringer omkring målgruppe, som PUS har fastholdt i sin tildelingsliste. Udover 'voksne' optræder kategorierne 'børn og unge' og 'delvis børn og unge' - og det afspejler så også, at mange teatres ansøgninger kan være svære at placere, fordi man producerer for flere/alle målgrupper. Hvilket fremgår af vedstående faktaboks, hvor de to kategoriers tilgodesete ansøgninger er trukket ud af den samlede tildelingsliste.

Det ses også i det virkelige teaterliv i form af de mange samarbejdsproduktioner mellem voksen- og børneteatre og en stigende tendens til at lade voksenproduktioner række ud efter unge-segmentet. Den historisk så stejle barriere - kunstnerisk og forståelsesmæssigt mellem voksen- og børneteater er en saga blot.

Den faste flok

Og efter alle disse forklaringsomsvøb er vi nået frem til, hvad den aktuelle tildeling måtte sige om Projektstøtteudvalgets prioriteringer og valg.

Der er ingen tvivl om, at PUS er ramt af den generelle udhuling af kunststøtten, som ikke mindst den afgående regering senest har gjort sit til at fremme. Til skade for mangfoldigheden i og udviklingen af dansk scenekunst.

Og selvom de skiftende udvalg har deres egne strategier og prioriteringer, er der også en lang række etablerede og velproducerende teatre, der hvert år må sikres fortsat eksistens - og gerne via flerårige tilsagn, der kan give den fornødne arbejdsro. 

Ved denne tildeling gælder det således bl.a. Teater Refleksion og Uppercut Danseteater fra den gamle garde, mens Liminal, Opgang2 Turneteater holdes inde i varmen - og hæderkronede Meridiano Teatret for anden uddeling i træk må indstille sig på et nedsat og et-årligt driftstilskud.

Desuden fastholder PUS sin interesse for DYNAMO (nycirkus) og Live Art Danmark (interaktiv performance) samt Sisters Hope (interaktiv performance) - helt i tråd med udvalgets erklærede fokus på større scenekunstnerisk genrediversitet og udvalgte genrer som dans, performance og nycirkus. 

Om de to sidstnævnte skriver PUS i en pressemeddelelse, at de 'transformerer skoler til sanselige universer af læringsrum og sætter børn i scene'.

Men som det fremgår af faktaboksen må en lang række kunstnerisk uangribelige teatre år efter år klare sig med støtte til et enkeltstående projekt, der nok sikrer eksistensen, men også umuliggør langtidsplanlægning.

Noget at kæmpe videre med

I udviklingsafdelingen kan Forsøgsstationen på Vesterbro glæde sig over et nyslået tre-årigt driftstilskud, mens Dramatiker Væksthus får sine årlige 400.000 kr. til opretholdelse af det dramatikerudviklingsprojekt, der har kørt - og været støttet af skiftende Teaterråd/Projektstøtteudvalg - siden 1997.

Og så har PUS kastet endnu en livline til det forhenværende lille storbyteater Zangenbergs Teater, som nu har 800.000 statsdonerede kroner til den fortsatte kamp for overlevelse.

Udtrykt meget direkte af teaterleder Thea Kulavig på Facebook:

'Zangenbergs Teater har fået drift + støtte til sæson 20/21 fra Statens Kunstfond. Jeg  er mildest talt ved at sprænge af glæde, stolthed, lidt angst og konstant bankende hjerte'. 

Og hun har tænkt sig at få noget for pengene:

'Nye fortællinger til børn og unge. Tværæstetiske samarbejder, en masse mod, nye talenter, ny dansk dramatik og vores publikum, som sætter dagsordenen gennem kunstneriske benspænd. Børn og unge som hverdagseksperter. Vi lever i en tid, hedder konceptet. Og Zangenbergs Teater lever satme også lidt endnu! Vi kæmper videre'

Tilbage til ansøgningsskriveriet

Derimod har naboteatret Anemonen ikke fået støtte fra det nuværende PUS - ved sidste forgæves ansøgning til den 'store pulje' efterlyste teaterleder Sidsel Ramdal (forgæves) en større klarhed over prioriteringerne hos udvalget. Dog skal det retfærdigvis nævnes, at teatret faktisk fik 800.000 kr. i projektstøtte ved forårsdelingen i år...

Heldigvis har Anemonen også fået et kommunalt driftstilskud for en del af indeværende sæson. For både Zangenbergs Teater og Anemonen gælder i øvrigt, at tidspunktet for en ny udbudsrunde for københavnske små storbyteatre nærmer sig og udgør en potentiel mulighed for at komme ind i varmen igen.

For de mange andre teatre, der forgæves søgte om støtte ved denne tildelingsrunde, gælder, at man må i gang med ansøgningsskriveriet igen. Og kæmpe videre både på denne og anden vis.

Næste frist for ansøgninger til puljen for Scenekunst for børn, unge og vokse er 15. januar - gældende for den lille forårstildeling, der primært er projektstøtte-orienteret.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Den uendelige kamp for støtte
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser