DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Kulturminister Mette Bock kan efter politiske forhandlinger nu få stemt en lettere revideret udgave af sit scenekunstudspil igennem. Men den store omkalfatring af en nedslidt teaterlov er det ikke just. Foto: Bjarke Ørsted/Kulturministeriet

En revideret udgave

21-03-2019
Nu foreligger en afhandlet scenekunstaftale med bred politisk opbakning. Det kulturministerielle udspils elementer med eksklusiv støtte til tre jyske regionalteatre, udviklingsstøtte til egnsteatre, reduktion af Formidlingsordningen og nedlæggelse af Refusionsudvalget blev stort set fulgt. Men rabatordningen for børne- og ungebilletter blev skånet, mens Det Københavnske Teatersamarbejde ikke blev nedlagt, men dog beskåret. Totalt set er reformen en beskeden revision af en flig af scenekunstområdet.
Af: Carsten Jensen

Kulturministeriet offentliggjorde onsdag en revideret udgave af scenekunstudspillet fra 21. februar, der nu er afhandlet politisk til en egentlig aftale om ændringer på scenekunstområdet, hvor regeringen har stemmeaftalt støtte fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF.

Forliget er måske nok det muliges kunst, men udgør både økonomisk og indholdsmæssigt mere lapperier end en grundig revision af de elementer, der tilsammen udgør statens årlige udlæg til scenekunstområdet på 1,2 milliarder kroner.

I forhold til kulturministerens udspil (se artiklen 'Fra kulturstøtte til udviklingsbistand?') er der sket ændringer på enkelte områder, mens andre forlag er gået glat igennem.

Jyske kraftcentre og udvalgte egnsteatre

Et beløb på tre mio. kr. årligt i en fireårig periode til styrkelse af tre udvalgte jyske (egns)teatre gradueret, så Fredericia Teater får 4,4 mio.kr. årligt, Randers Egnsteater 3,0 mio. kr. og Vendsyssel Teater 3,1 mio.kr. - beløbene er  fastsat således, at de tre teatre fremadrettet vil få samme direkte statslige tilskud på̊ i alt 5,1 mio.kr. 

Teatrene omdannes fra egnsteatre til særlige regionale teatre og får egne bevillinger på finansloven henhold til scenekunstlovens § 5, om teatre med særlige opgaver 

En udviklingspulje på 33 mio. kr. over fire år er nu konkretiseret og bruges til fireårige udviklingstilskud til en række egnsteatre, hvoraf BaggårdTeatret er udset et fireårigt tilskud på tre mio. kr. - mens Aveny-T, der i udspillet var placeret sammen med de tre kommende jyske kraftcentre, nu er er proppet ind i denne kasse med otte mio. kr. over fire år - fire mio. kr. mindre end forslag - stadig med begrundelsen, at teatret med sin nye profil er 'et af de få teatre i Danmark, hvis forestillinger er målrettet teenagere'...

De udvalgte egnsteatre er teatre, der ikke allerede modtager et særligt statsligt driftstilskud -  der stammer fra fortsatte tilskud efter amternes nedlæggelse - og to egnsteatre med et meget lille særligt statsligt driftstilskud, Thy Teater og Bellevue Teatret.

Den samlede liste over de 14 ser således ud: Black Box Theatre, Bornholms Teater, Dansk Rakkerpak, Undergrunden, HamletScenen, Holbæk Teater, Ishøj Teater, Mungo Park Kolding, Nørregade Teatret, Syddjurs Egnsteater, Teater Vestvolden og Aaben Dans Productions, der hver modtager ca. 1,7 mio. kr. over de fire år samt Thy Teater (ca. 1,2 mio.) og Bellevue Teater (ca. 213.000 over to år).

Hvad egnsteatrene i øvrigt angår, vil forligskredsen stemme en lovændring, som gør, at egnsteatrene kan medregne samproduktioner i det lovpligtige krav om to årlige egenproduktioner - herunder at  forestillinger produceret af et mindre kompagni, som huses i egnsteatret over flere år tæller fremadrettet med som egenproduktioner. 
 

Anslag mod Refusionsudvalg og Formidlingsordning 

I den politiske stemmeaftale fastholdes forslaget om at nedlægge Refusionsudvalget, hvorefter opgaven med refusionsgodkendelse af forestillinger overgår til en rent administrativ behandling i regi af Projektstøtteudvalget - dvs. evt. godkendelse alene på baggrund af skriftlig ansøgning. 

Også selve refusionsordningen forenkles, så det ikke længere vil være muligt at opnå refusion ved køb af enkeltbilletter. Disse kan fremover kun modtage tilskud via Formidlingsordningen. Det sker for at fjerne risikoen for, at der ydes dobbelt statsstøtte til billetter solgt med rabat til kommuner.  

Også den foreslåede gradvise reduktion af Formidlingsordningen, hvor staten p.t. bruger ca. 75 mio. kr. årligt til billiggørelse af teaterbilletpriser, fastholdes. Besparelsen skal bl.a. bruges til at finansiere styrkelsen af de tre jyske teatre.

Det betyder selvsagt dyrere teaterbilletter - men primært for voksne, idet tilskuddet til billetter solgt med børne- og unge-rabat fastholdes. Det er uhyre vigtigt - også selvom den sociale slagside for voksensegmentet er åbenlys.

De ressourcesvage lades i stikken

Forslaget om at nedlægge Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT), der p.t. bruger 4,6 mio. kr. årligt til at administrere fire store teatre i Hovedstadsområdet (Folketeatret, Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater og Østerbro Teater (Republique og Østre Gasværk) er blevet barberet ned til en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.  Og det pointeres, at reduktionen ikke må påvirke de enkelte teatres driftstilskud negativt.

Og det var så den scenekunstaftale.

Ingen hjælp til betrængte små storbyteatre - hvor de fleste ligger i København og åbenbart ikke har den store politiske tiltrækningskraft. Ingen håndsrækning til de mange projektteatre, der kæmper om støtte fra stærkt begrænsede puljemidler - og i stor udstrækning udgøres af børne- og ungdomsteatre.

Og som det bl.a. lyder fra direktør Louise Steenstrup, Dansk Teater, i en kommentar til aftalen:  

'Mange af de anerkendte børne- og ungeteatre, som Danmark endda er internationalt kendte for, risikerer nu at komme under yderligere pres, hvilket i sidste ende kan føre til, at teaterudbuddet til børn og unge bliver mindre'.

Hun har også blik for, at de positive elementer for (de udvalgte) egnsteatre og nye regionale indsatsteatre er hæftet på specifikke puljemidler, der i aftalen er sat til udløb efter fire år. 

Og som det noteres i scenekunstaftalen, så afholdes udgifterne til de beskrevne indsatser indenfor den eksisterende ramme til scenekunst på finansloven for 2019. Der ER primært tale om omprioriteringer, ikke et massivt boost til et betrængt kulturområde.

***

Se hele scenekunstaftalen med økonomisk oversigt via dette pdf-link

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - En revideret udgave
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser