DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Tilskuere i alle aldre ved en af denne sommers forestillinger i Marionetteatret i Kongens Have. Teatret bliver fra årsskiftet overtaget af Det Lille Teater. Foto: Lejf Norst/Marionetteatret

En noget glædesløs fusion

08-10-2012
Marionetteatret i Kongens Have bliver fra 1. januar 2013 en selvstændig filial af Det Lille Teater, der har fået overført Marionetteatrets hidtidige kommunale støtte som københavnsk lille storbyteater på 1,2 mio. kr. – og opgaven med at lave gratis sommerteater for de små børn. Forud er gået et uheldigt forløb med dårlig stemning og uenighed mellem de to teatre - og med Københavns Kommune som en mindre vellykket sagsbehandler.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

FREMTIDEN:

Marionetteatret i Kongens Have, der hidtil har været lille storbyteater i København (p.t. årligt tilskud på 1,2 mio. kr.), nedlægges som selvstændig institution pr. 1. januar 2013 og bliver en underafdeling af Det Lille Teater – men med selvstændigt navn, logo, profil m.v.

Den fremtidige ledelse udgøres af den nuværende ledelse på Det Lille Teater, mens administration, markedsføring m.v. er i regi Det Lille Teater. Fra næste sæson nedsættes et selvstændigt repertoireudvalg. 

Der oprettes en ny e-mail-adresse, marionetteatret@detlilleteater.dk, og den nuværende adresse, marionetteatret@live.dk nedlægges nogle måneder inde i 2013.

Marionetteatret opsiger sit medlemskab af bl.a. TIO og UNIMA.

Huslejekontrakten med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme for de to pavilloner i Kronprinsessegade, der udgør henholdsvis værksted og teaterscene, overføres til Det Lille Teater. 

HISTORIEN:

Både Det Lille Teater og Marionetteatret i Kongens Have hører til de absolut ældste børneteatre i Danmark og har begge specialiseret sig i teater for de mindre børn.

* Det Lille Teater etablerede i 1966 Danmarks første stationære børneteaterscene i en gammel købmandsgård fra 1789, som også nåede at være bl.a. snapsebrænderi og bordel. Det Lille Teater havde 31. august 1966 premiere på sin første forestilling, Karrusellen går’. Gennem alle årene har teatret satset på nyskrevet dramatik, og det har bl.a. kastet to Reumert-priser af sig i nyere tid (’Mester flytter ind’ i 2002 og ’Fra Månen og ned’ i 2011).Det Lille Teater har også organisatorisk været med fra starten som medstifter af BørneTeaterSammenslutningen i 1969, og teatrets daværende leder, Vibeke Gårdmand, var foreningens første valgte formand (1970-73).

* Marionetteatret i Kongens Have startede som en forening, ’Marionetspillernes Selskab af 1948’, men fik sit nuværende navn, da kunstmaleren Helgo Jørgensen i 1966 begyndte at spille teater i et lækur i et hjørne af haven, inden teatret i 1970 fandt sin plads i pavillionen – samme år som man blev et af de første medlemmer af BørneTeaterSammenslutningen. Birte Norst tog over som leder i 1968 og har altså været teaterchef i imponerende 44 år. Også Marionetteatret kan bryste sig af en Reumert-pris (’Frikvarter’ i 2007) – samt prisen som et af de mest standhaftige udendørsscener i Danmark. Trods et ustadigt sommervejr, inkl. rene skybrud, aflyser teatret uhyre sjældent en forestilling.

Fredag den 31. august 2012 kl. 15,30 var det slut på sidste opførelse af sæsonens sidste forestilling for Marionetteatret i Kongens Have – og det var samtidig den allersidste forestilling overhovedet som selvstændigt teater efter 47 sæsoners drift.

Københavns Kommune har nemlig valgt at overføre teatrets hidtidige støtte på 1,2 mio. kr. som lille storbyteater til Det Lille Teater fra 1. januar 2013 og har dermed indirekte dikteret en slags fusion, som ingen af de to teatre egentlig havde ønsket.

Marionetteatret i Kongens Have blev startet i 1966 af kunstmaleren Helgo Jørgensen, men siden 1968 har teatret været ledet af Birte Norst, der dog har været ramt af sygdom de senere år, hvorfor hendes mand, Lejf Norst, har stået for driften.

Teatret har siden 1970 haft  scene i pavillonen i Kronprinsessegade 21 og været en fast dele af Københavns sommerunderholdning som gratis marionetteater – og med et årligt tilskuertal på over 40.000 tilskuere.

Marionetteatrets sidste ’selvstændige’ forestilling hed sigende nok ’Hvem ta’r skraldet’, og svaret er vist, at det gør Det Lille Teater. Det er i hvert fald det hæderkronede børneteater i Lavendelstræde, der har fået pålagt at køre sommerens gratis udendørs dukketeaterforestillinger videre fra næste sæson - i princippet med eller uden Marionetteatrets medvirken. Men det ender nu efter et uskønt forhandlingsforløb med en slags filial-løsning, hvor Marionetteatret nedlægges som selvstændig institution pr. 1. januar 2013, hvorefter Det Lille Teater lader teatret fortsætte sin virksomhed som underafdeling med selvstændig profil og logo m.v. og et særskilt udvalg til at planlægge sæsonens repertoire.

Men en del af skraldet burde nu også være røget over til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, der ikke synes at have ageret med synderlig finesse i denne sag...

Uvillig fusion

Processen omkring den noget glædesløse sammenlægning blev indledt i starten af året, hvor Københavns Kommunes teatre kunne ansøge om at fortsætte med at være eller blive lille storbyteater, og hvor der blev afholdt korte møder med alle interesserede teatre.

Men det blev først rigtig alvor, da Kultur- og Fritidsudvalget torsdag 19. april 2012 meldte offentligt ud omkring kommunens planer med sine små storbyteatre for sæson 2013-16.

Her fremgik det, at Marionetteatret i Kongens Have ville blive fusioneret med Det Lille Teater – eller rettere at Marionetteatrets pulje på de 1,2 mio. kr. årligt i den kommende fireårs-periode ville blive overført til Det Lille Teater, der så skulle lave sommerteater for pengene. (Se evt. artikel). 

Kommunen havde dog ikke rigtig fået afstemt beslutningen med de involverede teatre. Nok havde man gjort det klart for Marionetteatret, at teatret ikke levede op til kommunens ønsker om stordrift og synergieffekt - og at der derfor ville være god mening i at lade sig indrullere under et større teaters vinger, men man fik ikke igangsat et positivt forhandlingsforløb mellem de to involverede teatre.

Og selvom der allerede i februar blev taget kontakt med Det Lille Teater fra Marionetteatrets ledelse, så sagde sidstnævntes bestyrelse dengang umiddelbart nej til planer om en mulig overdragelse.

Man mente i øvrigt, at kommunen brød med det hellige armslængdeprincip, når de ville tvinge to selvejende institutioner sammen i en fusion, som ingen af teatrene efter bestyrelsens opfattelse havde ønsket eller anbefalet.

If. Marionetteatret var kommunens tre argumenter for en sammenlægning ‘mindre sårbarhed, synergi og en højere grad af professionalisme’ lige til at gendrive, idet man bl.a. ikke mente, at der hverken ville blive tale om økonomiske besparelser eller et mere professionelt repertoire ved en tvungen fusion.

Uskønt forløb

Marionetteatrets bestyrelse forsøgte derfor på et par møder med Københavns Kommune at få omgjort beslutningen, men fik if. bestyrelsesmedlem Palle Aagaard at vide, at ’sammenlægningen er politikernes ønske, og at beslutningen derfor ikke kan gøres om’.

Imens gik tiden. Marionetteatrets bestyrelse bad 30. maj om et snarligt møde med Det Lille Teaters bestyrelse. Her ville man høre om teatrets tanker og visioner omkring en videreførelse af Marionetteatret, mens Det Lille Teater hellere ville informeres om de rent praktiske ting, der skulle afklares, idet man i givet fald agtede at videreføre Marionetteatret i dets nuværende ånd og stil.

Denne uenighed fik så lov til at simre hele sommeren, idet Det Lille Teater ikke kunne samle sin bestyrelse før 23. august. Til stor utilfredshed i Marionetteatrets bestyrelse, der derfor ikke var til sinds at sige ja til en overdragelse på det tidspunkt.

Men bestyrelserne mødtes da så endelig 23. august, hvor der var en del ’heftige meningsudvekslinger’, som Lejf Norst, Marionetteatrets de facto-leder, udtrykker det over for børneteateravisen.dk

På Marionetteatrets efterfølgende bestyrelsesmøde 30. august gik bølgerne ligeledes højt, og selvom det her if. Lejf Norst blev besluttet at ’acceptere at  aflevere Marionetteatret til Det Lille Teater’, fik det Palle Aagaard til sammen med Morten Grue at forlade Marionetteatrets bestyrelse i protest mod den ’tvungne overdragelse’.

Tilskuddet blev taget

Palle Aagaard sendte også sin protest til kommunens øverste politisk ansvarlige, kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V), som i sit svar satte ’fusionen’ i et lidt andet lys.

I en mail 3. september 2012 skriver Pia Allerslev nemlig, at ’det ikke blev besluttet, at Marionetteatret skal lægges ind under Det Lille Teater. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at tilskuddet, der tidligere blev udbetalt til Marionetteatret, fremover udbetales til Det Lille Teater, som samtidig overtager forpligtelsen til at lave gratis marionetteater for børn i sommermånederne. Der er ikke herved taget stilling til, hvad der skal ske med Marionetteatret; det beslutter alene Marionetteatrets bestyrelse’.

Hermed kom det altså helt officielt frem, at Det Lille Teater i princippet kunne bruge det forøgede tilskud til sit helt eget projekt sommerdukketeater og altså også i princippet være med til at lukke Marionetteatret, hvis dette ikke selv fandt andre midler til at drive teatret videre med.

Det havde man rent faktisk forgæves forsøgt, idet tanken if. bestyrelsesmedlem Aagaard var at ’retablere teatret som en ambitiøs scene til afsøgning og udvikling af dukketeatrets udtryksformer, finansieret af sponsorater’.

Behersket glæde

Samme dato, altså 3. september, fik Det Lille Teater så i øvrigt Marionetteatrets beslutning at vide.

Det var følgelig først 11. september 2012, at Det Lille Teater selv i en noget lakonisk pressemeddelelse fortalte, at man af Københavns Kommune ’er blevet pålagt at drive Marionetteatret i Kongens Have fra 1. januar 2013’ og derfor nu ’ser frem til at producere sommerteater for byens børn, voksne og turister’.

Begejstringen var afgjort til at overskue i den meddelelse, men bag lå altså også et noget træls forløb med dårlig stemning mellem de to teatres ledelser og bestyrelser, og hvori  indgår et klart indtryk af, at kommunen ikke har brugt overdreven meget krudt på at agere forbindelsesled og dermed smidiggøre den sammenlægning, der nu er en realitet.

Ligesom kommunen måske heller ikke har spillet kortene rent ud i relation til Marionetteatrets nuværende ledelse og et slet skjult ønske om et hurtigt generationsskifte. Der er trods alt tale om en langtidssyg leder, Birte Norst,  på nu 77, hvor hendes Lejf på 74 har måttet køre teatret gennem et par år.

I kommunens og borgmesterens udmeldinger har man sløret det med bemærkninger om ’mindre sårbarhed’ og ’større robusthed’, garneret med ’synergieffekt’, ’forenkling’ og ’samarbejde’.

Ingen glidende overdragelse

Leif Norst selv erkender i en skrivelse til børneteateravisen.dk, at det måske nok var på tide, at han og Birte Norst trak sig tilbage, ikke mindst pga. at Birte Norst de sidste år har været plaget af alvorlig sygdom, så hun ikke længere kunne være aktiv.

»Men vi ville gerne have kunnet bestemme tempoet selv, så vi i løbet af et par år stille og roligt kunne finde nye ’plejeforældre’,« som han udtrykker det.

Det bliver der altså ikke noget af nu. De to gange Norst indgår ikke i hverken Marionetteatret eller Det Lille Teaters ledelse efter 1. januar 2013, selvom der i de indledende snakke, hvor stemningen var noget bedre, lå i kortene, at i hvert fald Lejf Norst kunne blive en aktiv del af en glidende overdragelse af Marionetteatret.

Til gengæld er alle de nuværende kunstneriske medarbejdere på Marionetteatret med i Det Lille Teaters nuværende fremtidsplaner. Og de er da heller ikke fremmede for hinanden. Flere af dem har i årenes løb været med i forestillinger på Det Lille Teater - som dukkemagere, dukkeførere, manuskriptforfattere, instruktører m.v. – og de vil og skal nu være med til at sikre, at Marionetteatrets sjæl og profil lever videre.

Ked af forløbet

Trine Wisbech er som medlem af Det Lille Teaters firemandsledelse talskvinde i denne sag.

Hun er ked af forløbet, som har smittet noget af på teatrets begejstring over det nye projekt, men fortæller, at man nu ser frem til den spændende udfordring, det er at skulle videreføre Marionetteatret med selvstændig profil og form, nu hvor det langt om længe ligger fast, at Det Lille Teater rent faktisk kan producere sommerdukketeater på Marionetteatret.

»Det Lille Teater var helt fra starten af året åben og positiv over for at lade Marionetteatret blive en del af Det Lille Teater frem for at vi skulle finde egne måder at køre sommerteater på. Og vi har hele tiden ønsket en proces, hvor det nuværende hold bag Marionetteatret førte teatret videre, og så gennem de kommende fire sæsoner sikre en glidende overgang omkring ledelse og kunstnerisk stab,« lyder det fra Trine Wisbech, der i øvrigt medgiver, at der ikke er de store besparelser at hente ved samkøring af de to teatre.

»Selvfølgelig vil der være visse administrative fordele, men vi vil under alle omstændigheder køre regnskaber m.v. separat for de to teatre og holde dem adskilt og profileret som hidtil.«

Rent kunstnerisk besluttes repertoiret for næste sæson af Det Lille Teaters ledelse i samarbejde med Marionetteatrets faste medarbejdere, mens man fremover vil nedsætte et egentligt repertoireudvalg.

Behov for renovering

Der er allerede fuld gang i planlægningen af næste sommers aktiviteter. De ’faste’ folk fra Marionetteatret har budt ind omkring næste års repertoire, som nu ligger fast med de sædvanlige to forestillinger for de små tilskuere, der traditionen tro valfarter til gratis teater i Kongens Have i sommermånederne.

Trine Wisbech er da heller ikke blind for de synergieffekter, der kan ligge i at fortælle havens gæster om Det Lille Teaters forestillinger – og omvendt.

Men ud over kunsten i Marionetteatret er der også brug for lidt renovering af  Marionetteatrets teaterpavillon, hvor ikke mindst de elektriske installationer har det skidt. Det er der slet ikke penge til i Marionetteatrets nu overførte støtte på de 1,2 mio. kr. årligt – her går stort set alle til lønninger og meget lidt til administration og markedsføring – så Trine Wisbech og Co. håber på lidt økonomisk velvillighed fra fonde m.fl. til istandsættelsen.

De to pavilloner (Kronprinsessegade nr. 19 og nr. 21), der udgør Marionetteatrets lejemål, er godt nok ejet af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, men her har man skudt projekt totalrenovering af nr. 21 til 2017, mens nr. 19 – der bruges som værksted – if. Lejf Norst nok blev totalrenoveret i 2010, men tog skade, da et stillads i februarstormen 2011 væltede ned over bygningen, som nu afventer forsikringssag og udbedring.

Klar til sommerteater

Men her og nu vil Det Lille Teater så gå i gang med at glæde sig over, at man i hvert fald de næste fire år som københavnsk lille storbyteater udover forestillinger i det hyggelige teaterhus i Lavendelstræde i det indre København også skal stå for sommerteater i Kongens Have.

Og bundlinjen for Trine Wisbech er da også helt klart, at det er en ’god ting’ – og i øvrigt til stor glæde også for Det Lille Teaters bestyrelse, der ofte har ivret for at få sommerteater på repertoiret og gøre Det Lille Teater helårsaktiv. Hidtil har man bl.a. snakket om mulighederne i Det Lille Teaters egen gård eller måske Rådhushaven. Nu er det med en kommunal beslutning og et knudret forløb blevet til marionetteater i Kongens Have.

Forhåbentlig kan Birte og Lejf Norst også  – når tumulten har lagt sig lidt – glæde sig over, at et livsværk er bevaret og kan videreføres, fordi Marionetteatret også de kommende somre er at finde i de små pavilloner.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - En noget glædesløs fusion
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser