DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Teater Nordvest i aktion, her med Batidas forestilling 'Spaghetti' i Nørrebroparken i august sidste år. Foto: Lisbeth Bjerregaard Jacobi

'En katedral i en ørken'

15-10-2016
Batida har indgået aftale med Københavns Kommune om at fortsætte projektet Teater Nordvest de næste fire år. Dermed er der frem til 2020 lagt op til 100 årlige og gratis opførelser af danske og internationale forestillinger for områdets børn og unge og deres voksne. Således kommer Batida/Teater Nordvest til at fortsat udgøre en særlig form for kommunalt støttet teater samtidig med at Teater Hund fra årsskiftet er udpeget til at være områdets nye lille storbyteater.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Teater Nordvest er et kulturelt initiativ i form af et bydelsteaterprojekt, der på initiativ af Teatergruppen Batida og Kultur og Fritid Nord/Biblioteket på Rentemestervej bliver finansieret af Københavns Kommune, så der kan opføres 100 teaterforestillinger hvert år - med gratis adgang - for områdets  børn, unge og familier. Der spilles i Batidas Teaterhus og på Biblioteket - og i sommerhalvåret spiller man også i bl.a. Nordvestparken, Nørrebroparken og Boldbanen ved Bellahøj Nord m.v.

Se mere om Teater Nordvest og program med spilletider og -steder for de gratis forestillinger i efteråret (okt-dec) 2016 på hjemmesiden: www.teater-nordvest.dk

---

Se også en tidligere artikel om Teater Nordvest: 'Teater og dans som kulturel samlemuffe' og om  Batidas visioner for et bydelsteater i København NV: 'Hede drømme i NV'

Teater Nordvest er et særligt kommunalt støttet bydelsteaterprojekt, udformet som en form for købsaftale omkring et antal forestillinger, der siden 2013 årligt har tilbudt 100 gratis teaterforestillinger for børn, unge og voksne i Københavns Nordvestkvarter.

Den lokalt baserede teatergruppe Batida har i regi af Teater Nordvest både spillet egne forestillinger og vist gæsteforestillinger fra ind- og udland i sit teaterhus på Rentemestervej, på det lokale bibliotek/kulturcenter og i områdets parker, idet teatret har stået for den kunstneriske programlægning og sørget for at udvælge og arrangere forestillingerne og etablere kontakten til publikum i et område, der generelt må betegnes som socialt udfordret og med få faste kulturelle institutioner.

I løbet af de sidste fire år har Teater Nordvest præsenteret 14 forskellige Batida-forestillinger + 38 gæstespil, primært fra Danmark, men også fra Cameroun, Israel, Nordkorea og Sydkorea. I alt mere end 50 forskellige forestillinger, som til sammen er blevet opført 400 gange.

Teater Nordvest fortsætter

Den fireårige aftale med Københavns Kommune ophører med udgangen af 2016, og derfor har Batida søgt om at kunne fortsætte med at drive og udvikle Teater Nordvest de næste fire år. Det har kommunen via en fornyet støtte sagt god for, og derfor kan Batida/Teater Nordvest også hvert år frem til 2020 præsentere 100 gratis opførelser af egne, andre danske og udenlandske forestillinger.

Økonomien har i perioden 2013-16 hvilet i en fireårig bevilling på en million kroner pr. år inkl. børneteaterrefusion på 50 pct. fra staten, og fra 2017-20 giver København Kommune 600.000 kr. pr. år - hvor refusionsordningen så fordobler beløbet, så Teater Nordvest har 1,2 mio. kr. årligt til rådighed.

Det er Kultur og Fritid Nord, kommunens lokale kultur- og fritidsforvaltning med hovedsæde på Biblioteket, der står for den økonomiske styring af Teater Nordvest, mens den faste stab hos Batida sørger for program, PR, publikumskontakt og tilhørende sociale elementer som det folkekøkken med billig bespisning, der har været en del af pop-op-arrangementerne udendørs - sidstnævnte i øvrigt i samarbejde med Biblioteket m.fl. rent personalemæssigt.

Succes efter træg start

Så Teater Nordvest er altså nærmest Batidas egen bydelsteaterfilial under kommunal bevågenhed og støtte, hvor der spilles ganske mange af Batidas egne forestillinger.

Teatret noterer selv, at Teater Nordvest har været en 'kæmpesucces' - med en belægningsprocent på tæt ved de 100 på alle de forestillinger, der er blevet spillet i et målbart lokale - parkforestillingerne er jo lidt sværere at sætte tal på.

Teateravisen.dk har spurgt Batida, om der udover den ovenstående begejstringsudmelding er foretaget en mere præcis form for (kommunal) evaluering af Nordvest-projektet - herunder om man har haft held med at få nogle af områdets mange indvandrere og andre teateruvante grupperinger i tale.  

»Som en del af aftalen med kommunen har vi hvert år indsendt en evaluering,« fortæller Batida-administrator Torben Stig Hansen, der erkender, at projekt Teater Nordvest skulle løbes i gang det første halvandet år.

»Man kunne tro, at nyheden om gratis teater lige rundt om hjørnet ville få skoler, institutioner og øvrige NV-borgere til at bestorme Batida og Teater Nordvest, men sådan gik det ikke helt. Den positive side af sagen er, at når først folk har været på besøg og set forestillinger, så er det næsten stensikkert, at de vender tilbage. Efterhånden som vi har fået fat i publikum, bliver reaktionerne hurtigere og hurtigere, således at vi nu ofte har udsolgte forestillinger blot få uger efter, at vi har udsendt vores halvårlige program. Dette gælder dog kun forestillingerne med aldersgruppe op til de cirka 10-årige - de større børn er stadig svære at få fat på, og dette kræver en særlig indsats fra os,« fortæller han.

»Mht. indvandrere har vi ofte besøg fra områdets muslimske friskoler, men også på dette område planlægger vi en forstærket indsats. En kæmpesucces vil vi stadig kalde det - med en belægningsprocent på 99,1 pct. - da lærere og pædagoger som regel er stærkt pressede på tid og personale, men alligevel vælger at prioritere at komme i Teater Nordvest,« siger Torben Stig Hansen.

Blev ikke lille storbyteater

Torben Stig Hansen fortæller, at med den nye fireårige aftale med Københavns Kommune kører Teater Nordvest videre som hidtil, samtidig med at man konstant arbejder på at komme i kontakt med nye publikumsgrupper i områder, herunder foreninger i Nordvest, flere friskoler af forskellig art samt børn og unge i Bellahøj og Tingbjerg og Brønshøj.

Og selvom Teater Nordvest altså er en tom skal rent teaterproduktionsmæssigt, fungerer det på en særegen måde alligevel som et (meget) lille storbyteater i regi af Batida med kontraktlige forpligtelser om forestillingsantal m.v.

Og det er ingen hemmelighed, at Batida søgte om komme helt ind i varmen som lille storbyteater i Københavns Kommune i den kommende periode for 2017-20 - og med projekt Teater Nordvest som et vigtigt element i ansøgningen. Tillige med mange gode anbefalinger fra brugere, lærere og elever m.fl.  Og formanden for Bispebjerg Lokaludvalg, Alex Heick, der i sin støtteerklæring brugte en overvældende billedmetafor, da han skrev, at: 'Bortset fra Teatergruppen Batida findes i Bispebjerg Bydel ingen teaterkunst. I så henseende er Batida noget unikt i Nordvestkvarteret. En katedral i en ørken'.

Men kommunen prioriterede altså anderledes og endte jo bl.a. med at sende børneteatre som AnemoneTeatret og Zangenbergs Teater ud af ordningen.

I stedet blev det altså som et økonomisk plaster på såret til en fornyet bevilling til Teater Nordvest og dermed indirekte til Batida, der de seneste år knap 15 år er blevet støttet via puljepenge fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst og dens forgængere.

Nyt teater på vej

Og helt teaterfrit er Bispebjerg og NV trods alt heller ikke. Udover Batida og Teater Nordvest ligger Dansekapellet med mange aktiviteter og som danseteatret Uppercut bruger som fast spillested.

Og så er der jo altså et nyt teater på vej, idet Københavns Kommune har valgt at placere Teater Hund i området som nyt lille storbyteater.

Dermed bliver der altså mere teater i et område, hvor det ikke altid er let at skaffe gode spillelokaler og hvor Biblioteket i forvejen er stærkt presset på plads. Og hvor Teater Nordvest med 100 gratis forestillinger om året må betyde voldsom konkurrence for et entrekrævende teater.  

Men Batida tager stilfærdigt imod disse nye tider:

»Vores umiddelbare mening er, at Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har truffet et lidt besynderligt valg her i forhold til disse to punkter. Men vi har jo i forvejen det bedste forhold til Teater Hund og et godt samarbejde med Biblioteket, så vi regner da ganske bestemt med, at vi finder den bedste løsning for alle parter,« lyder det fra Torben Stig Hansen.

Glæder og udfordringer

Samme positive toner lyder fra Teater Hund, der altså bliver lille storbyteater fra årsskiftet - med en lidt anden profil end det nuværende børneteater, idet man bl.a. får en ny struktur og skal producerebåde børne- og voksenteater.

»Vi er allerede flyttet til København NV. Og her er godt! En befolkningstæt bydel, der med sin sammensætning og sin mangfoldighed indenfor kunst- og kulturlivet giver en fantastisk grobund for at lave et fedt teater. Og dér tager vi arbejdshandskerne på,« lyder det fra Kenneth Gall, der er tilbage som teatrets nye administrative leder.

»Samtidig er det ikke nogen hemmelighed, at det er en skævvridning og en udfordring at skulle betale salshusleje og være pålagt billetsalg, når der ofte i samme sal bliver opført gratis forestillinger – huslejefrit – til samme målgruppe. Men vi skal da kigge på mulighederne for at samarbejde med Teater Nordvest og måske endda være en del af pakken,« siger han.

»Derudover er det en udfordring at opføre betalingsforestillinger på et bibliotek, hvor der er en tradition for, at der er borgernes hus og brugen er betalt over skattebilletten. Når det er sagt, så er det en helt unikt hus og byggeri. Der er en fuldt udstyret stor sal med al teknik, fuldautomatisk mørklægning, elektronisk rig, elevator, fantastisk udsigt over byen fra foyerens tagterrasse mv. Og så er biblioteket et samlingspunkt i området. Der er over 40.000 brugere igennem huset hver måned. Det giver et godt potentiale til at indfange et godt publikum,« lyder det fortrøstningsfuld fra den administrative leder af Teater Hund, der altså skal dele NV med Batida og Teater Nordvest

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - 'En katedral i en ørken'
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser