DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Karen Nielsen udenfor Parkteatret, der fra årsskiftet føjer egnsteater til husets nuværende aktiviteter som kunstbiograf, cafe og teaterhus. Foto: Carsten Jensen

En drøm bliver til virkelighed

12-10-2020
Karen Nielsen har i 25 år haft sit eget turnerende børneteater og siden 2016 været ejer af Parkteatret i Frederikssund sammen med gemalen Claus Malta Nielsen. Fra 1. januar 2021 er hun så også kunstnerisk leder af Frederikssunds første egnsteater. Placeret i en fin funkisbygning, der også rummer biograf og cafe og et beskæftigelsesprojekt.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Navn: Parkteatret - Frederikssund Kommunes Egnsteater

* Hjemmeside: www.parkteatret.dk

* Leder: Karen Nielsen

* Økonomi: 

- Det samlede driftstilskud for Frederikssunds nye egnsteater bliver ifølge aftalen på 2,4 mio. kr. årligt, hvoraf den statslige refusion tager sig af godt en tredjedel: De kommende egnsteaterkommuner har fået besked om, at refusionsprocenten minimum bliver 36 pct. i 2021 og -22 og 35 pct. i 2023 og -24.

- Driftsstøtten skal dog stige til minimumsatsen på 2,7 mio. kr. senest efter den første fireårsperiode som egnsteater.

- Egnsteatret betaler 144.000 kr. årligt i husleje til Parkteatret APS, der står for driften af huset og driver biografen og den socialøkonomiske virksomhed med beskyttet beskæftigelse. Dertil skal der betales for forbrug og ydelser fra APS.

- Bestyrelse i støbeskeen: Kommunen har ønsket et antal på ni medlemmer: To fra kommunen, to fra Frederikssund Erhverv,  to fra Dansk Teater, to fra KUF (Kultur i Frederikssund) og en fra ungerådet.

---

* Teaterlivet i Frederikssund i øvrigt:

- Frederikssund Teater (forestillinger på Kulturhuset Elværket og i Parkteatret)

- Frederikssund Børneteater (div. spillesteder: bl.a. Elværket, Rejsestalden, Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Skibby Fritidscenter, Skibby Kino m.fl.)

- JAS - Jægerspris Amatør Scene (eget spillested i Jægerspris)

- Slangerupscenen (spillested: Teatersalen på Kingoskolen) 

- Vikingerne med vikingespil hver sommer

Det er gammel drøm, der går i opfyldelse for Karen Nielsen, når hun fra årsskiftet bliver leder af Frederikssunds første egnsteater.

Aftalen med kommunen er på plads og konfirmeret af Statens Kunstfond, og den gamle Park Bio i Jernbanegade kan nu også se frem til status som 'Parkteatret - Frederikssund Kommunes Egnsteater'.

Karen Nielsen har i et kvart århundrede med TeaterTasken drevet sit eget turnerende børneteater og siden 2016 sammen med gemalen Claus Malta Nielsen også været ejer af Parkteatret i Frederikssund, der drives som en socialøkonomisk virksomhed med biograf/teater og cafe og ambitioner om at være et indbydende kulturelt mødested.

Hvilket bl.a. helt konkret blev påskønnet sidste år, hvor de to ildsjæle i august modtog prisen 'Månedens Rose' for deres indsats for at gøre Parkteatret i Frederikssund til et kulturelt samlingssted for de lokale borgere i alle aldre.

En fin bygning

Den smukke gamle funkisbygning, der både ligger tæt ved station og bymidte og samtidig grænser op til en å og et parklignende naturområde, er i hvert fald et spændende bekendtskab. Og p.t. en permanent tilstand af renovering.

Man træder ind i foyer og cafe og videre til den store sal, der er kombineret biograf og teater med 130 gode, dybe sæder, mens snørklede gange fører til en række rum for teknik, maler, værksted osv.

De nye ejere har allerede bekostet en ny tilbygning ved cafeen, mens et større projekt, der skal give selvstændig sceneindgang og bedre omklædningsfaciliteter m.v., er på tegnebrættet og stærkt ønsket - men der skal skaffes flere midler først.  

I mellemtiden hjælper et korps af frivillige med større og mindre opgaver, samtidig med at Parkteatret har ansat pædagog Jette Høyer, der leder seks medarbejdere i et beskyttet beskæftigelsestilbud, som med stor entusiasme hjælper i cafeen, med oprydning, rengøring og forefaldende arbejde.  

Politisk enighed

Der er nok at se til, nok at tage fat på - og nu skal stedet altså også rumme et egnsteater, der opstår på fundamentet af et børneteater.

»TeaterTasken er forløberen for Parkteatret. Ideerne og visionerne lever videre i Parkteatret, mens TeaterTasken som virksomhed ophører,« fortæller Karen Nielsen om den rolle, hendes eget teater har i de nye tider.

»TeaterTasken er hele grunden til, at vi købte Park Bio i sin tid. Vi manglede et sted at spille vores forestillinger stationært. TeaterTasken turede rundt i hele Danmark, men var slet ikke kendt på hjemmebanen. Det er vi nu, hvor vi kan se, at kommunens borgere har taget Parkteatret til sig. Og det at vi rummer både teater, biograf og cafe er en fordel, for der sker noget på stedet hver eneste dag.«

Det er en solstrålehistorie i sig selv, at der kommer et egnsteater i en kommune, som har økonomiske udfordringer, bl.a. Vinge-byudviklingsprojektet, men det er altså lykkedes Karen Nielsen og co. at få politikerne med på ideen i en grad, så alle partier stemte for at etablere et egnsteater i Frederikssund. Hvilket afgjort ikke har været hverdagskost andre steder i landet.

»Vi har haft samtlige partier involveret i processen, lyttet til dem og fortalt, hvad vi mener, at et egnsteater kan bidrage med i kommunen,« siger Karen Nielsen, der lægger vægt på, at et egnsteater for en kommune er en økonomisk investering, der også kan betale sig rent demografisk.

»Et egnsteater kan få mennesker til at flytte til kommunen, om det er Vinge eller et andet sted i kommunen. Især børnefamilier vil synes, at det er attraktivt, at der udover natur og historie og et anerkendt kunstmuseum som Willumsens Museum også er et teater. Parkteatret – Frederikssund Kommunes Egnsteater vil give borgerne værdi,« lyder det proklamerende fra den kommende egnsteaterleder.

Hus med diversitet

Frederikssunds nye egnsteater bliver en selvstændig institution, der lejer sig ind i Parkteatret, hvor der etableres en nøje opdelt struktur:

Parkteatret APS står for biografen og den socialøkonomiske virksomhed med beskyttet beskæftigelse. Parkteatret APS står ligeledes for driften af huset, vedligeholdelse, rengøring m.v., mens Parkteatret – Frederikssund Kommunes Egnsteater altså lejer sig ind og udover en absolut rimelig husleje på 144.000 kr. årligt betaler for rengøring, forbrug og eventuelle ydelser fra husets personale m.v.

»Vi er nok det første egnsteater, der bor i et hus, hvor der både er biograf - en af landet 11 kunstbiografer i øvrigt - og beskyttet beskæftigelse. Det ser vi som en stor berigelse. En af vores værdier er nemlig rummelighed, og det gælder også genremæssigt. Her kan man se smalle ungarske film, 'Far til fire'-film, musikforestillinger, lytte til podcast m.v. Jo større spænd i diversitet, jo bedre for publikum,« siger Karen Nielsen og fortæller, at egnsteatret udover at spille på egen scene i Parkteatret også vil rykke ud og spille i lokalområdets forsamlingshuse, institutioner, museer, kirker m.m. og således booste synligheden.

Samarbejde med den lokale teaterformidling

Frederikssund rummer i forvejen et teaterliv med to amatørscener og to teaterforeninger. Her har Grethe Olsen, der er formand for både Frederiksund Teater og Frederikssund Børneteater - som til sammen formidler en halv snes voksne- og en snes børne- og familieforestillinger årligt - udtrykt opbakning til og glæde over den nye kommunale medspiller på teaterområdet.

Og Karen Nielsen håber, at det allerede eksisterende samarbejde med teaterforeningerne vil blive udvidet.

»Allerede nu lejer Voksenteaterforeningen sig ind, og vi glæder os til et større samarbejde med Børneteaterforeningen. Vi håber også, at vi sammen med de to foreninger kan lave et fælles program over al det teater, der udbydes i kommunen. Børneteaterforeningen har i forvejen gjort et stort stykke arbejde for at udbrede børneteatret i kommunen, og det bliver endnu stærkere nu, da en af vores årlige forestillinger i egnsteatret bliver en produktion for børn,« siger Karen Nielsen.

I den kommunale aftale ligger i øvrigt også, at egnsteatret står for  gæstespil - herunder at der sammen med Frederikssund Børneteater indkøbes to forestillinger årligt.

Driftstilskud: 2,4 mio. kr. årligt

Egnsteateraftalen med Frederikssund Kommune opererer ganske traditionelt med to nye produktioner årligt, en for børn og en for voksne. 

Det samlede driftstilskud er på 2,4 mio. kr. årligt, hvoraf den statslige refusion tager sig af godt en tredjedel af udgiften. Det placerer rent økonomisk Parkteatret i den nedre del af  blandt de i alt 27 egnsteatre, der findes i Danmark i den kommende periode 2021-24. 

Der er på indtægtssiden estimeret med fondsmidler og andre donationer  på ca. 250.000 kr. årligt for at få budgettet i vater.

»Ja, vi regner med at skulle ud og skaffe midler fra fonde. Vi har fået mange fondsmidler de seneste år og håber på, at det fortsætter. Nu skal vi først og fremmest have ansat en dygtig administrator med overblik over økonomien. Vi tror på, at god planlægning kan styrke økonomien, så vi primært kan bruge pengene på produktionerne. At huslejen er billig, hjælper også på det hele,« siger Karen Nielsen.

Projektstøtte og samarbejder

Dertil kommer den mulighed at søge midler til enkeltproduktioner via Statens Kunstfond, hvilket landets egnsteatre gør flittigt brug af. Og som det kommende egnsteater allerede har haft succes med! Man valgte nemlig at søge i Parkteatrets navn og ikke TeaterTaskens til produktionen 'Driving Miles', der i 2019 modtog 250.000 kr. fra Musikdramatisk Udvalg - og er blevet mødt med mange anmelderroser og desværre også flere afbrudte spilleperioder pga. covid-19-epidemien.

»Vi vil helt sikkert søge bl.a. Projektstøtteudvalget for Scenekunst til særlige produktioner, ligesom vi håber at lave samarbejder med andre egnsteatre og teatre omkring større projekter,« lyder det optimistisk fra Karen Nielsen, der glæder sig til at få egnsteatret og teaterkunsten på skinner:

»I teatret kan man få lov til at spejle sig selv. Vi vil gerne have publikum til at tænke, græde og le - også gerne sammen, når vi færdige med corona-situationen. Og vi glæder os over alle de mange, der har hjulpet os på vejen mod egnsteatrets virkeliggørelse: Alle Parkteatrets frivillige; alle der har køb folkeaktier; det lokale erhvervsliv - som Flügger, der har doneret maling til hele bygningen - teaterkolleger; politikere  og mange, mange flere,« siger Karen Nielsen.

Hun står i spidsen for Parkteatrets daglige aktiviteter - sammen med gemalen Claus, der er læge med job i Sundhedsstyrelsen, men i sin sparsomme fritid også er biografdirektør og særdeles medhjælpende husbond.

Fire års repertoire er på plads

Men egnsteatret er Karen Nielsens domæne. Hun er kunstnerisk leder og står for drift og repertoire, men har fornuftigvis sørget for at omgive sig med en række teaterkolleger som en slags uformel dramaturgiat.

Alle fire års repertoire for det kommende egnsteater er da også allerede på plads. Og der lægges ud med en børneforestilling, 'Fru Strid' (for 3-8 år), der har premiere premiere i slutningen af marts næste år. Det er en dramatisering af Mette Brahm Lauritsens billedbog, der sættes i scene af Solveig Weinkouff og har Henrik Andersen og Karen Nielsen selv som medvirkende.

Det er dog teaterlederens faste hensigt kun at være direkte involveret i den ene af årets to forestillinger, enten som spiller eller del af produktionen, men det handler nok også om både økonomi og uundgåeligt engagement, hvis den regel brydes...

Første sæsons anden produktion, der både er for voksne, unge og børn, bliver en kavalkade af 15 hørespil (fem for hver aldersgruppe), spillet in situ rundt omkring i kommunen.

Men egnsteatret skal som nævnt også turnere både i værtskommunen og resten af landet. Fra TeaterTaskens aktuelle repertoirekatalog kunne det ifølge Karen Nielsen tænkes at blive forestillinger som 'Dannerbarnet' og 'Skibby-krøniken', der så samtidig fremstår som historiske forestillinger fra og reklame for egnsteatrets hjemkommune. Der altså fra 1. januar er vært for et spritnyt egnsteater.

***

OBS: Parkteatret har netop lagt jobopslaget som administrator på det kommende egnsteater ud på nettet - med ansættelse fra primo januar 2021. Ansøgningsfrist 28. oktober 2020. Se link til jobopslag HER 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - En drøm bliver til virkelighed
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

Flere anmeldelser