DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Internationalt samarbejde: Et dansk-tysk seminar, arrangeret af ASSITEJ og Teatercentrum, lige inden grænserne igen blev svært at krydse af (øverst) - og et af de mange digitale zoom-møder (nederst), der er blevet hverdag for ASSITEJ International (generalsekretær Louis Valente midt i øverste række) i disse tider. Foto: Ceren Oran & skærmfoto

En ærgerlig beslutning

18-11-2020
Der er brug for ASSITEJ Danmark til at facilitere og fastholde den danske børneteaterverdens position i det internationale samarbejdsmiljø, men en beslutning fra Projektstøtteudvalget om at stoppe for driftsstøtte er en alvorlig udfordring. Både for det danske center og generalsekretariatet for ASSITEJ International, der for tiden ligger i Danmark.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- ASSITEJ Danmark er medlem af International ASSITEJ (Association Internationale du Theatre pour l'Enfance et la Jeunesse), der som organisation er tilknyttet UNESCO og har struktur som et netværk af nationale centre med flere tusinde teatre samt organisationer og enkeltpersoner fordelt over 80 lande. 

- Det danske center formidler viden om dansk børneteater i udlandet, fungerer som internationalt bindeled for de mange turnerende danske børneteatre i udlandet og deltager i en række bilaterale og multilaterale udviklings- og samarbejdsprojekter, ligesom man er primus motor omkring invitationer og servicering af de mange internationale gæster, der kommer til de store årlige Aprilfestivaler. 

- ASSITEJ Danmarks økonomi kommer fra medlemskontingenter (fra ca. 50 teatre, en snes personlige medlemmer og en håndfuld faglige organisationer) - samt støtte fra Statens Kunstfond (Projektstøtteudvalget for Scenekunst/PUS) til internationale projekter, internationale gæster m.v. 

Senest bl.a. 150.000 kr. i rejsepenge til danske delegerede og en dansk forestilling til ASSITEJ's verdenskongres i Tokyo i maj i år, der blev aflyst pga. covid-19-pandemien. PUS har også støttet det internationale generalsekretariat - der i disse år har base hos kompetencecentret Teatercentrum - med 1,2 mio. kr. fordelt på 400.000 om året i tre år, 2017-2020. Her er Louis Valente (2017-) den anden danske generalsekretær for den internationale organisation - Michael Ramløse beklædte posten 1990-96.

- Da verdensorganisationens kongres og festival fandt sted i København og Malmø i maj 2011 med et samlet budget på knap 20 mio. kr., bevilgede Statens Kunstråd fire mio. kr.

- ASSITEJ Danmarks sekretariatsleder er Louis Valente, mens bestyrelsen består af: Marion Vick (formand/Teater Apropos); Dirck Backer (Teater Patrasket); Jacques Matthiessen (Passepartout Theatre Production); Gertrud Exner (Teater Blik); Niels Vendius (Thy Teater); Lars Werner Thomsen (Glad Teater); Christian Schrøder (Teaterværkstedet Madam Bach); Mary Tesfay (C:NTACT); Solveig Weinkouff (Teater Baglandet); Anne Nøjgård (Teatret Lampe) og Naghmeh Mahmoudi Kashani (pers. medlem).

Se mere på www.assitej.dk

***

Se stor version af artiklens illustration

På Nørregade i København sidder Louis Valente på den betydningsfulde post som generalsekretær for ASSITEJ International - den verdensomspændende organisation for børne- og ungdomsteater - og som sekretariatsleder for det danske center, ASSITEJ Danmark. 

Dermed er hele den faste stab i de to netværksorganisationer oplistet - og så er han ikke engang ansat på fuld løn, men supplerer med en deltidsstilling som international medarbejder på kompetencecentret Teatercentrum, hvor ovennævnte sekretariater har til huse...

Dermed er det også mere end antydet, at det ikke er en storslået økonomi, der udgør den krumtap, som driver det vigtige internationale arbejde for, at scenekunst for børn og unge opnår den synlighed og økonomiske opbakning, som det fortjener. 

»Men i stort set alle ASSITEJ-centre verden over arbejder alle over evne for små midler,« siger Louis Valente.

 Det er således betegnende for det økonomiske billede, at selvom man sandsynligvis ville kunne holde både det danske og det internationale sekretariat kørende for omkring en halv million kroner året, har ASSITEJ Norge for nyligt fået øget deres i øvrigt ganske gode bevilling på statsbudgettet fra 1,6 til 2,3 mio. kr. om året, hvilket vidner om en anden og mere gavmild politisk prioritering.

Skiftende scenekunstråd har gennem de sidste 35 år givet en vis driftsstøtte, som suppleret af medlemskontingenter har kunnet holde det ret så beskedne danske ASSITEJ-sekretariat i live, ligesom det forrige Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) også har bidraget med en egentlig treårig bevilling til det internationale generalsekretariat for 2017-20.

Hvem vil støtte ASSITEJ?

Men fra og med næste sæson har PUS besluttet at stoppe driftsstøtte til både det danske og det internationale generalsekretariat.

Det fik ASSITEJ Danmarks nu afgåede formand, Dirck Backer, til tasterne i et åbent brev:

'Kunstfondens begrundelse er, at man ser sig selv som et projektstøtteudvalg for scenekunsten, og at man derfor ikke ser det som sin opgave at støtte en medlemsorganisation som ASSITEJ, som ikke producerer teater. Argumentet er principielt og generelt - og tager dermed ikke højde for ASSITEJ's særlige situation, som er, at organisationen arbejder for børneteatrets fælles sag, og omfatter teatre som i det store billede må betragtes som scenekunst-branchens økonomiske letvægtere', lød det bl.a. fra ham, mens han satte spørgsmål ved begrundelsen:

'Når der i andre dele af teaterbranchen snakkes om betydningen af internationalt arbejde og når Projektstøtteudvalget finder de store penge frem til at støtte et - for øvrigt ikke-producerende - initiativ som Udviklingsplatformen for Scenekunst til bl.a. at stå for udviklingen af internationalt arbejde, så må vi sige, at det jo er lige det arbejde ASSITEJ hele tiden har gjort og faktisk er lykkedes med!

Men som vi nu får frataget midlerne til at kunne udføre - med uforudsigelige konsekvenser for organisationens virke i fremtiden'.

Dirck Backer slutter sit indlæg af med at påpege, at ASSITEJ har været og stadig er en vigtig forudsætning for danske børneteatres interaktion med resten af verden. Og spørger direkte: 'Hvis ikke der er plads til ASSITEJ hos PUS, hvor skal organisationen så finde sin faste støtte?'  (Læs hele indlægget, 'Hvem vil støtte ASSITEJ?')

PUS: Skal være for hele scenekunstmiljøet

Det er der endnu ikke kommet svar på nogen steder fra. 

Teateravisen har sendt en række spørgsmål til Projektstøtteudvalgets formand, Lars Seeberg, omkring hvorfor udmeldingen om driftsstøttestop kommer lige nu efter så mange års forløb - og fra et udvalg, der har særlig fokus på det internationale scenekunstsamarbejde. Hvordan det harmonerer med fortsat støtte til den nævnte ikke-kunstproducerende organisation og hvad beslutningen betød i forhold til at søge klart definerede samarbejdsprojekter, hvor der også indgår en vis administration m.v.

PUS sendte følgende 'samlede' svar fra hele udvalget:

»Projektstøtteudvalget for Scenekunst har løbende støttet ASSITEJ Danmarks aktiviteter siden vores tiltrædelse i 2018, herunder fx aktiviteter i forbindelse med Aprilfestivalen samt støtte til rejser til artistic gatherings og danske forestillinger i den forbindelse. 

Udvalget kan ikke støtte drift af medlems- og interesseorganisationer, da det er vigtigt, at de ting der støttes af udvalget kommer hele scenekunstmiljøet til gode.

Projektstøtteudvalget har været i dialog med ASSITEJ om, hvordan organisationen kunne udforske muligheder for eksterne finansieringskilder og i samme forbindelse også haft dialog om udvikling af samarbejder med andre aktører og andre forretningsmodeller.

Der er ikke truffet nogle principbeslutninger om ikke at støtte ASSITEJ's aktiviteter, ligesom der i den seneste bevilling til ASSITEJ er midler inkluderet til internationale aktiviteter på Aprilfestivalen 2021 samt deltagelse i verdenskongres i Tokyo med delegation og dansk forestilling, som så dog er blevet udskudt pga. Covid-19 restriktioner.

ASSITEJ Danmark er naturligvis velkommen til at ansøge udvalget om midler til konkrete aktiviteter på linje med alle andre aktører.«

Den teknologiske inklusion

Det er i bedste fald et noget afvæbnende svar, hvor der bl.a. ikke svares direkte på den interessante afgrænsning af støtte ikke-producerende organisationer, mens udsagnet om, at udvalget kun støtter ting 'der kommer hele scenekunstmiljøet til gode', vel må tydes som en diskvalificering af det organiserede internationale børneteatersamarbejde rent støttemæssigt.

Til gengæld lyder muligheden for at udforske 'eksterne finansieringskilder' og udvikle 'andre forretningsmodeller' jo inspirerende - selvom hverken dansk eller internationalt børne- og ungdomsteater står øverst på dagsordenen hos fonde og andre donorer.

Men selvom det blev til afslag på den direkte ansøgning om fortsat støtte til ASSITEJ's generalsekretariat for den kommende periode 2021-24, agter Louis Valente at genopstille, når den udsatte verdenskongres afvikles i marts 2021 - hvilket formentlig vil ske online. Den internationale organisation har dog ingen midler at gøre godt med i forhold til generalsekretariatet. Man opererer med helt ubetydelige medlemskontingenter for at sikre, at også verdens fattigste lande kan være med i netværket.

Her har covid-19-pandemien faktisk haft en positiv effekt midt i alt det begrædelige: Netop udviklingen af digitale netværksmøder - herunder 22 såkaldte Zoom-coffeetables og en intensiv Facebook-meningsudveksling under corona-nedlukningen - har betydet større diversitet og møde med nye mennesker - ikke mindst fra de lande, der ikke har økonomi til at rejse til verdenskongresser, festivaler og organisations-møder m.v.

»Den digitalisering skal der holdes fast i fremadrettet, for inklusionen og forbundetheden med resten af verden er med til at udvikle organisationen,« lyder det fra Louis Valente, der også ser det som muligheden for at udvikle ASSITEJ Danmarks position og image, fordi den teknologiske udvikling gør det nemmere at være i kontinuerlig kontakt med det internationale miljø.

Et stort netværk

Han slår tillige på, at med en dansk generalsekretær for verdensorganisationen har ASSITEJ en fordelagtig position også i forhold til nogle store europæiske projekter, der er i støbeskeen. Bl.a. et fireårigt projekt til fire mio. euro, som handler om kunstnerisk udveksling omkring teater til børn og unge med ni europæiske partnere, der skal turnere med workshops på teaterfestivaler i EU-lande. Et projekt, født af ASSITEJ International og i øvrigt med Teatercentrum som lead partner.

Louis Valente mener, at man i det hele taget skal slå mere på eksistensen af det store netværk, som de ca. 2500 medlemmer af ASSITEJ-centre i EU-landene udgør, når der skal søges og igangsættes projekter med støtte af EU-kulturpenge via Creative Europes Netværksstøtteprogram. Og han har selv lige været i vælten på European Theatre Forum 2020 (se note) - igangsat af EU-Kommissionen og afviklet som innovativ online-platform med møder, diskussioner - samt formuleringen at et 'Policy Paper', der fik stor opmærksomhed fra repræsentanterne fra EU-kommissionen (Dresden Declaration). https://www.europeantheatreforum.eu/page/the-dresden-declaration-of-the-european-theatre-forum

ASSITEJ er medforfatter til 'The Dresden Declaration' sammen med bl.a. IETM, PEARLE, ITI, European Festival Association og en række andre europæiske scenekunstnetværk:  

»Mit håb er, at vores deltagelse her på lang sigt kan sikre, at scenekunst for børn og unge får den synlighed og økonomiske prioritering i støtteprogrammer og politiske initiativer på EU-niveau, som vi bør have,« siger Louis Valente.

»Vi har ASSITEJ's generalsekretariat i Danmark. Denne position åbner døren til en masse muligheder både global og i Europe, men p.t. har vi ikke ressourcerne til at udnytte dette potentiale.«

Vilje til visioner

Alligevel har den nylige generalforsamling i ASSITEJ Danmark, hvor Marion Vick (Teater Apropos) i øvrigt afløste den mangeårig bestyrelsesformand Dirck Backer, lagt an til visioner for udvikling af organisationen, hvor man i en version 2.0 vil arbejde for at styrke den måde, ASSITEJ gør det internationale netværk relevant i Danmark. 

»Vi skal supplere invitationen af gæster til Aprilfestivalen og de mange andre 'klassiske' internationale projekter med individuelt designede partnerskaber mellem danske og udenlandske partnere, der taler til de behov det enkelte danske teater står med. Herudover skal vi med et internationalt afsæt sætte en udvikling i gang i Danmark i relation til nogle af de store udfordringer, der går igen globalt og i Europa. Fx større fokus og bevægelse omkring at skabe et mere mangfoldig dansk scenekunstmiljø,« lyder det fra Louis Valente. 

»Fælles for disse initiativer er, at de ikke kun er relevante for teatre og kunstnere, der turnerer internationalt, men for miljøet som helhed inklusive teatre, der kun spiller i Danmark, men stadig ønsker international 'ilt' til deres daglige praksis,« kommer det afslutningsvis fra ASSITEJ Danmarks sekretariatschef.

'ASSITEJ Elsker Hverdagen' er i øvrigt overskriften for det nye fokus. Men at den pauvre økonomiske situation er en belastning både for ASSITEJ Danmarks og generalsekretariatets visioner og arbejde, er der ingen grund til at lægge skjul på.  

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - En ærgerlig beslutning
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

Flere anmeldelser