DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Teaterkataloget 2017-18 (Den Røde Brochure) er nu klar til at forlade papkasserne og lade sig distribuere til formidlere, teatre, organisationer og godtfolk over den ganske land. Foto: Søren K. Kløft

En årlig historiebog

31-03-2017
Så er Den Røde Brochure klar med repertoireudbuddet for sæson 2017-18. Teaterkataloget indeholder over 330 forestillinger fra mere end 130 teatre samt diverse informationer om afvikling af turneforestillinger, festivaler, KulturCrew m.v. Det findes både på papir, som bladremodul på nettet og i en brugervenlig online-søgeversion. Men papirudgaven er den håndfaste, bevaringsnemme dokumentation af dansk børneteaters formåen.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Repertoirekataloget med Teater for børn og unge 2017-18 (Den Røde Brochure) udgives af kompetencecentret Teatercentrum og indeholder 338 forestillinger fra 131 teatre - tillige med informationer om køb og afvikling af forestillinger, KulturCrew, Kulturpakker, faglige organisationer, festivaler m.v.

- Den allerførste udgave af brochuren var fire maskinskrevne A4-ark, klipset sammen og udsendt i juni 1970 på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, der ønskede et overblik over muligheder udi det nye danske børneteater.

- Det første ’rigtige’ katalog kom året efter, udsendt af Samarbejdsudvalget for Turneteatervirksomhed, hvoraf siden udsprang Teatercentrum, som er den nuværende udgiver. Der udgives et årligt katalog, som udsendes nogle uger før den årlige Aprilfestival og dækker den kommende sæson.

- De første kataloger var blå, men derefter blev den røde farve en fast bestanddel. Det nuværende format har brochuren haft siden omkring 1980, og med udgivelsen af sæson 1990/1991 adopterede brochuren sit kælenavn ’Den Røde Brochure’ som sit officielle navn - men som atter er skubbet lidt i baggrunden til fordel for det mere informative 'Teater for børn og unge'.

- Udgaven fra 2009-10 var den første i farver, og den seneste udgave er den første, hvor farver i indekset og fakta-bokse i bunden på de enkelte teatres sider viser vej til de aldersbestemte forestillinger.

- Den Røde Brochure rummer salgstekster fra de professionelle danske børneteaterproducenter, og alle forestillinger skal være refusionsgodkendte.

- Kataloget trykkes p.t. i 11.000 eksemplarer, hvoraf omkring 9.000 udsendes gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.v.

- De øvrige eksemplarer sendes til interesserede formidlere m.fl., uddeles på Aprilfestivalen og Horsens Teaterfestival m.v. 

- Den Røde Brochure findes også i en redesignet netudgave - se den på http://drb.teatercentrum.dk - og som bladremodul.

***

Den Røde Brochure kan bestilles gratis - inkl. forsendelse - via henvendelse til info@teatercentrum.dk 

Hvis man har brug for en samlet oversigt over, hvad der tilbydes af professionelt teater for børn og unge i den kommende  sæson, er repertoirekataloget ''Teater for børn og unge 2017-18' - med kælenavnet 'Den Røde Brochure' - det både nemme og nødvendige redskab.

Det kan være ganske befriende i disse 'alt-findes-nu-kun-på-nettet-tider' - og ja, det gælder jo teateravisen.dk - at få en rigtig gennembladringsmulig papirudgave af et katalog over den kommende sæsons udbud af scenekunst for børn og unge.

'Teater for børn og unge 2017-18'  fås dog også som digitalt bladremodul samt ikke mindst i rettelses- og tilføjelsesmulig netversion med en masse gode features og søgefunktioner, som det papirbårne repertoirekatalog ikke rummer.

Kun refusionsberettigede forestillinger

Teaterkataloget er først og fremmest henvendt til formidlere/arrangører/indkøbere af turneforestillinger og potentielle gruppebesøg fra skoler og institutioner til forestillingerne på de faste scener.

Der er tale om teatrenes egne præsentations- og salgstekster - og udgiveren Teatercentrum fralægger sig indledningsvist ansvaret for såvel sidernes udformning som de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger.

Dog har man som udgiver sikret sig, at alle præsenterede forestillinger er refusionsberettigede eller formidlingsstøttegodkendte - hvilket også er kravet for deltagelse i de årlige Aprilfestivaler og for den sags skyld anmeldelse her på portalen.

Der er nok at tage stilling til endda. Med en pudsig formulering fortælles i forordet, at

'over 338 forestillinger (er det så 339?) fra i alt 131 teatre' har fundet plads i den knap 300 sider store brochure, der trykkes i 11.000 eksemplarer, hvoraf omkring 9.000 gratis sendes ud til faste modtagere i form af skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer i disse dage - og i øvrigt kan erhverves gratis af andre interesserede via henvendelse til udgiveren Teatercentrum (se faktaboks).

Udfordringer

Mens antallet af annoncerende børneteatre har holdt sig nogenlunde stabilt den seneste halve snes år - mellem 131 og 141 teatre - og således alene i antallet fremviser den imponerende kulturproducerende virkelyst, som stagnerende støttemuligheder og vigende afsætningsmarkeder ikke har fået bugt med - så kniber det trods alt lidt mere med udbuddet af forestillinger.

Et foreløbigt lavpunkt synes årets katalogudgave at eksponere med 338 tilbudte produktioner, mens man for fx i en femårsperiode fra 2010-15 havde mellem 400-436 forestillinger oplistet i repertoirebrochuren.

Her kan man måske både finde forklaringer i teatrenes manglende økonomi og i de udfordringer, som andre distributionskanaler udgør i form af sociale medier, direct-mail og andre digitale tiltag m.v., der konkurrerer med det hæderkronede sæsonkatalog, der er udgivet op til hver ny sæson tilbage fra 1971.

Opslagsværk

Den ansvarshavende udgiver, Henrik Køhler, der er direktør på Teatercentrum, maner dog til besindighed:

»Selvom der er færre sider fra teatrene i næste sæsons katalog, er der jo det samme antal annoncerende teatre - men det giver selvfølgelig visse udfordringer for både produktet og branchen,« siger han.

»Men selvom Teaterkataloget findes i en glimrende og opdateringsvenlig udgave på nettet, så er papirudgaven altså stadig vigtig og betydningsfuld for mange opkøbere og også for teaterfolk. Vi ved positivt, at mange bruger papirudgaven hele året som et opslagsværk, hvor man, og dvs. superbrugerne, lige tjekker teatre og forestillinger m.v. på en måde, som den digitale version ikke kan leve op til.«

Dokumentation

En vigtig tilføjelse hertil er, at papirudgaven jo også på sin vis fremstår som en historiebog, der år efter år fortæller om dansk børneteaters repertoire og indirekte angiver trends og temaer - og for den sags skyld også teatrenes markedsføring. Med udgivelser siden 1971 er der således bevaret en særlig form for dokumentation af området, som teaterforskere også kan have glæde sig.

Også selvom det årlige katalog med sin produktion et lille halvt år før sæsonstart har den indbyggede skavank, at teatrenes produktioner især i sidste halvdel af sæsonen godt kan ændre sig markant fra katalogtekstens forsigtige antydning af en ny forestilling på vej...

Men her tager den konstant opdateringsmulige netversion så over i det nutidige forløb, mens planlægningen bliver en historisk parentes...

Anmeldelser

Da Teaterkataloget i høj grad består af turneforestillinger med flerårige spilleperioder, vil det allerede nu være muligt at finde anmeldelser og dermed faglig kritik og forbrugerorientering på de fleste af katalogets forestillinger her på portalen (Brug Søg-funktionen på teater eller forestilling).

Og med teateravisen.dk's p.t. årlige anmeldelsesfrekvens på omkring 120 forestillinger vil rigtig mange af de nyeste produktioner i kataloget blive anmeldt i løbet af sæsonen.

År for år er der tillige  ind- og udfald af enkelte teatre, der ikke hver sæson spiller børne- og ungdomsteater. Og enkelte lukker helt ned. Fra sidste års brochure må man således bl.a. undvære Månegøgl.

De store institutionsteatre - Folketeatret med dets turnerende ungdoms- og familieforestillinger dog undtaget - er meget sjældne gæster i kataloget. De nøjes med egne markedsføringskanaler, når deres familieforestillinger skal promoveres.

Omslaget

Er der mange gentagelser i kataloget. er der i hvert fald noget nyt hver eneste sæson: Godt nok er den røde farve standard - omend nuancerne varierer - men omslaget er et unikt design fra den udvalgte kunstner.

I år er det Miwer (Michael Wettendorff) - der står for omslaget. Han er en dansk illustrator og forfatter, der er bosiddende i København og bl.a. har gjort sig bemærket som børnebogsillustrator - herunder Split fra Børnenes Trafikklub; Hr. Skæg-bøgerne, som bl.a. har resulteret i sangbogen 'Hr. Skægs ABC'; Rasmus Klump m.fl. - og hans egen bog,'Horrorbogen', der er en labyrint og -findebog. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - En årlig historiebog
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
345678910111213141516171819202122

29-01-2010
 

28-01-2010
 

23-01-2010
 

22-01-2010
 

20-01-2010
 

12-01-2010
 

07-01-2010
 

04-01-2010
 

21-12-2009
 

17-12-2009
 

13-12-2009
 

09-12-2009
 

06-12-2009
 

02-12-2009
 

24-11-2009
 

22-11-2009
 

18-11-2009
 

16-11-2009
 

13-11-2009
 

10-11-2009
 

06-11-2009
 

03-11-2009
 

03-11-2009
 

26-10-2009
 

22-10-2009
 

21-10-2009
 

19-10-2009
 

13-10-2009
 

08-10-2009
 

05-10-2009
 

01-10-2009
 

29-09-2009
 

24-09-2009
 

20-09-2009
 

17-09-2009
 

14-09-2009
 

10-09-2009
 

07-09-2009
 

02-09-2009
 

28-08-2009
 

Flere anmeldelser